Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 8594
15. oldal

Beton- és Aszfalt Megmunkáló Vállalkozók Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 17.
képviselő: Gondos Emil, Hikisch Lóránt, Kocsis Sándor, Komáromi Ferenc, Kubus István, Tóth Attila ... >>

Beton-Unió Egyesület

(érdekképviselet)

1107 Budapest, Fogadó u. 1.
képviselő: Bleier Iván ... >>

Betonútépítők Szakszervezete

(érdekképviselet)

1071 Budapest, Városligeti fasor 35. A
képviselő: Pallagi József
munkavállalói érdekvédelem ... >>

Bevetés Kulturális- és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8640 Fonyód, Szt. István utca 31.
képviselő: Mezővári Ádám
az egyesület elsődlegesen a Magyar AirSoft, mint sport támogatását tekinti céljának. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a fiatalok számára szabadidő megszervezésében, továbbá a lakosság számára a kulturális és verseny programok szervezésében, az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezésében, kiadványok megjelentetésében és terjesztésében. Az egyesület második célja a Magyar Honvédség népszerűsítése, a katonaélet szépségeinek bemutatása, a NATO céljainak népszerűsítése és bemutatása és az ezzel kapcsolatos tevékenységek megszervezése és lebonyolítása.
A magyar csocsósport népszerűsítése, ezzel kapcsolatosan rendezvények, bemutatójátékok szervezése és versenyeken való részvétel, illetve sportolók indítása ezen a versenyeken az egyesület nevében. Magyarországi lovas, vadász, horgász hagyományok ápolása és a környezetvédelem, ökológiai fenntarthatóság biztosítása.
Az egyesület célja a magyar ejtőernyő sport támogatása, a hazai és nemzetközi ejtőernyős rendezvényeken való részvétel. Az egyesület célja, hogy a saját és külső forrásokra támaszkodva elérjék azokat a sportszakmai és tárgyi feltételeket, amellyel a Magyar Ejtőernyő Szövetség és a Magyar Repülő Szövetség tagjává válhasson az egyesület. ... >>

Bezdéd Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

4624 Tiszabezdéd, Kossuth L. utca 28/ B.
képviselő: Rácz Zoltán
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, az egyesület tagjainak a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Az Egyesület érdekképviselete és érdekvédelme, a vízterületek szakszerű és gazdaságos üzemeltetése, horgászturizmus fellendítése. Környezetvédelem, kulturális és egyéb szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, egészséges életmód népszerűsítése. ... >>

Bezi-Csorna-Maglóca-Tárnokréti Cigányság Érdekvédelmi Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

Maglóca, Arany János u. 10.
képviselő: Orsós Tamás
A cigányság érdekvédelme, élet- és munkakörülmények javítása, kulturális és szociális helyzetük emelése, jogaik védelme, hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés. ... >>

Biatorbágy Pecatavi Ingatlantulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

2051 Biatorbágy, Bíbor utca 5916 hrsz.
képviselő: Ábrahám Ferenc elnökhelyettes, Fischlné Csoma Erzsébet elnök
Pecatavi ingatlantulajdonosok érdekvédelme, fejlesztése ... >>

Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete

(érdekképviselet)

2051 Biatorbágy, Juhász Gyula út 8.
képviselő: Réthelyi Karolina (alelnök) önállóan, Tombor Krisztián Gábor (elnök) önálló
Nagycsaládosok érdekvédelme ... >>

Biatorbágyi Polgári Együttműködés Egyesület

(érdekképviselet)

2051 Biatorbágy, Ország út 2.sz.
képviselő: Farkas Imre elnök ... >>

Biatorbágyi Vállalkozók Egyesülete

(érdekképviselet)

2051 Biatorbágy, Bethlen G.u.65.sz.
képviselő: Szikora Árpád elnök
A tagok érdekvédelme és érdekképviselet. ... >>

Biblia Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

2119 Pécel, Kálvin tér 2/b.sz.
képviselő: dr. Makrai Tibor elnök önállóan, Dr. Mikolicz Gyula titkár önállóan, dr. Sípos Ete Álmos főtitkár önállóan, dr. Viczián Miklós alelnök önállóan
Az evangélium hirdetése és a keresztyén etikai normák képviselete a társadalomban. ... >>

"Bicske és Térsége Iskolaszövetség"

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

2065 Mány, Szent István út 4/b.
képviselő: Sáros Györgyné elnök
A helyi iskolafejlesztési elképzelések összefogása, a társult iskolák pedagógiai, szakmai segítése, a pedagógiai szakmai szolgáltatások szervezése, a kistérség nevelési, oktatási érdekeinek képviselete. ... >>

"Bicske és Térsége Óvodaszövetség"

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

2060 Bicske, Rózsa utca 1.
képviselő: Bócsiné Mészáros Anna elnök
A helyi óvodafejlesztési elképzelések összefogása; a társult óvodák pedagógiai, szakmai segítése; a pedagógiai szakmai szolgáltatás kistérségi szervezése; a kistérség sajátos nevelési-oktatási érdekeinek megjelenítése, annak képviselete; azoknak a gyakorlati törekvéseknek és fejlesztési elképzeléseknek az összefogása, amelynek szakmailag önálló, sajátos arculatú óvodák kialakítását tűzik ki céljukként; a társadalmi szervezetbe tartozó óvodák szakmai segítése egymás tapasztalatainak átadásában, a helyi, már bevált kezdeményezések ismertetése, publikálása; együttműködés minden olyan társadalmi tényezővel, amelynek célkitűzései nem ellenkeznek a társadalmi szervezet céljaival; a társadalmi szervezetbe tömörült autonóm óvodák érdekképviselete. ... >>

Bicskei Városképviseleti Egyesület

(érdekképviselet)

2060 Bicske, Kossuth tér 1.
képviselő: Dr. Soltész József ... >>

Bihari Diákszövetség

(érdekképviselet)

4032 Debrecen, Jerikó u. 15. VI/41.
képviselő: Baranyai Szilárd elnök ... >>

Bihari Falugazdász Egyesület

(érdekképviselet)

4100 Berettyóújfalu, Sport u. 6.
képviselő: Harsányi Antal elnök ... >>

Bihari Iskolaszövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15..
képviselő: elnök Dani Béla Péter ... >>

"Bihari Melódia" Roma Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület ("Bihari Melódia" Egyesület)

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Csalogány u. 36.
képviselő: elnök: Mező Tibor
A fiatal, tehetséges, hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású alkotók, vállalkozók, munkavállalók támogatása. ... >>

Bihari Mezőgazdasági Szolgáltatók Egyesülete

(érdekképviselet)

4100 Berettyóújfalu, Bessenyei ltp. 28-29. Pf. 92.
képviselő: Nádházi László elnök ... >>

Bihari Önkormányzatok Szövetsége Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6.
képviselő: Szeifert Ferenc elnök
érdekképviselet ... >>

Biharkeresztesi Gazdaszövetség

(érdekképviselet)

4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
képviselő: Szabó Vince elnök ... >>

Biharnagybajomi Gazdakör

(érdekképviselet)

4172 Biharnagybajom, Várkert 35.
képviselő: B. Csák István elnök ... >>

Biharugrai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

5538 Biharugra, Erzsébet u. 25.
képviselő: Bertalan Júlia jegyző, Pacsika Istvánné elnök
Biharugra községben élő nyugdíjas állampolgárok érdekvédelme, képviselete és szolgálata. Közéleti, kulturális, szociális és egészségvédelmének segítése. ... >>

BIOGAL Független Szakszervezet

(érdekképviselet,egyéb)

4032 Debrecen, Pallagi út 13. BIOGAL Rt.
képviselő: elnök Kovács Ferenc, titkár Tóth András
érdekképviselet ... >>

Biohumusztermelők Fővárosi Egyesülete

(érdekképviselet)

1173 Budapest, Pesti 113.
képviselő: Árvay Ferencné, Csajtai Elemér, Páncél András ... >>

BIOKULTÚRA Közép-Magyarországi Egyesület

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

2730 Albertirsa, Pozsonyi u.52.sz.
képviselő: Obreczán László elnök
Az ökológiai (bio) gazdálkodás népszerűsítése, érdekvédelme, az ember és a környezet harmonikus kapcsolatának felújítása. ... >>

Biomassza Termékpálya Szövetség

(érdekképviselet)

1085 Budapest, Baross utca 22-26.
képviselő: Dr. Nagy Sándor
A BITESZ célja, hogy elősegítse a Magyarország területén megtermelhető, illetve keletkező élelmiszer illetve ipari célra fel nem használható biomassza minél nagyobb hányadának energetikai célra való gazdaságos hasznosítására alkalmas rendszerek kialakítását, azok fenntartható működését a környezetvédelemre vonatkozó előírások legszigorúbb betartása mellett, összhangban az Európai Unió megújuló energiák részarányának növelésére irányuló célkitűzéseivel is. ... >>

Biotermelők Pannon Regionális Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi,érdekképviselet)

9028 Győr, Traktoros u. 32.
képviselő: Magyar József
A Nyugat-dunántúli térségben a jó minőségű mezőgazdasági biotermékek termelésének és fogyasztásának ösztönzése, ennek érdekében az ehhez szükséges termelési módszerek és fogyasztási szokások elterjesztése, amelyen keresztül az egészséges táplálkozás, betegségmegelőzés, egészségmegőrzés, a föld termőképessége fenntartásának és általában az ember természetes környezete védelmének az elősegítése. ... >>

Bírói Páholy Baráti Kör Egyesület

(érdekképviselet)

1055 Budapest, Markó utca 27.
képviselő: dr. Ujkéry Csaba
A társadalmi igazságosság, az állampolgári jogtudat és jogegyenlőség, továbbá a bírói hivatás és szolgálat méltóságának gondozása és emelése. A bírákat ért agresszív jelenségek visszaszorítása. ... >>

Bírósági Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1055 Budapest, Markó 16.
képviselő: Dr.Rónaszéki László ... >>

BIT-Palota-Pestújhely Ifjúsági Szövetség

(érdekképviselet)

1153 Budapest, Eötvös 1.
képviselő: Garb András, Szőgyéni Marcell, Túrós Máté Melinda ... >>

BITT Kaposvári Női Röplabda Club

(sport,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Guba S. utca 87.
képviselő: Orosz Ferenc
Az alapító tagok a sportegyesületet a röplabda sportág művelésének érdekében hozták létre, az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c/14. pontjára figyelemmel közhasznú jelleggel, szem előtt tartva a versenyzés feltételeinek biztosítását. Az egyesület az önkéntesség elve alapján alakult meg, önkormányzati elven működik. A szervezet az egyesületi célok érdekében biztosítja a tervszerű működéshez szükséges feltételeket és versenyzői számára a rendszeres sportolás feltételeit és a sportrendezvényeken való részvételt. Az egyesület célja továbbá: a./ rendszeres és versenyszerű sportolás biztosítása, a sportolási igények felkeltése, b./ működési területén a tanulóifjúság szabadidős- és versenyszerű sportolásának szervezése, c./ hazai és nemzetközi sportkapcsolatok kiépítése és fenntartása, d./ a női röplabda sportág népszerűsítése, valamint olyan felkészültségi játékosállomány kinevelése - elsősorban az utánpótláskorú egyesületi tagokból -, akikre a későbbiek során építve az egyesület eredményesen szerepelhet a sportág bajnokságain, rendezvényein. Az egyesület az országos szakszövetséggel együttműködve, annak munkáját segítve tevékenykedik úgy, hogy ezzel egyidejűleg ápolja az egyesületi hagyományokat, valamint kiépíti és fejleszti a sportkapcsolatait. e.) környezetvédelem, környezeti nevelés és egészséges életmódra nevelés. ... >>

Biztonság Gondoskodás Alapítvány

(oktatási,szociális,érdekképviselet)

3300 Eger, Mikes Kelemen utca 65.
képviselő: kuratóriumi elnök Bóta Kálmán
Az értelmi fogyatékos emberek társadalmi esélyegyenlőségének a megteremtése,
- szociális biztonságuk elősegítése,
- ellátásuk, gondozásuk biztosítása, ennek érdekében fogyatékosok otthonának fenntartása, üzemeltetése,
- az értelmi fogyatékosok rehabilitációjának biztosítása,
- az Egyesült Nemzetek Szervezete értelmi fogyatékos személyek jogairól szóló deklarációjában foglaltak megvalósításának elősegítése, az értelmi fogyatékos emberek öntevékenységének, önrendelkezésének elősegítése,
- a hasonló célú alapítványokkal, szervezetekkel, egyéb közhasznú szervezetekkel közösen az értelmi fogyatékos emberek érdekeinek védelme, szükség szerint képviselete, együttműködés az említett szervezetekkel.
Célja továbbá kifjezetten a jelenlegaz Értelmi Fogyatékosok és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége fenntartásában működő 3399 Andornaktálya, Rákóczi út 3. szám alatt található VÉDŐOTHON működtetése, a gondozottak életkörülményeinek a javítása, az üzemeltetési költségek biztosítása.
- Figyelemmel kísérni az értelmi fogyatékosokkal foglalkozó tudományos tevékenységet, annak eredményeit, az eredmények gyakorlati megvalósítását elősegíteni, segítségnyújtás a tudományos tevékenység végzésében.
- Az értelmi fogyatékos emberek és családjukat sújtó előítéletek társadalmi megkülönböztetések megszűnésének elősegítése.
- Kiadványok terjesztésével, tanácsadásokkal, előadásokkal, tanfolyamok szervezésével segíteni az értelmi fogyatékos személyeket gondozó családok, intézmények felvilágosítását, képzését.
- Az értelmi fogyatékos emberek és gondozóik szükségleteit kielégítő intézmények kialakítása, fejlesztése, működtetése, e körben intézmények fenntartása, állami, egyházi intézmények támogatása.
- Szociálisan rászoruló fogyatékos emberek, gondozóik részére szociális segély folyósítása.
- Értelmi fogyatékos emberek részére munkahelyeket teremtő, munkalehetőségeket nyújtó vállalkozók ösztönzése, támogatása, fogyatékosokat foglalkoztató munkahelyek működtetése, nevelés, oktatás, képzés, munkavégzés feltételeinek alakítása, javítása a sajátos érdekek érvényesítésével.
- Felnőttképzési tevékenység az értelmi fogyatékossággal élők önérvényesítésének, önálló életvitelének, munkába állásának kialakítása és segítése érdekében, az oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra, tanulmányútra ösztöndíjak folyósítása.
- Az értelmi fogyatékosok emberi kapcsolatainak fejlesztése, életkörülményeinek javítása, szabadidejük kulturált eltöltése, rendezvények, programok szervezése.
- A fenti célok elérése érdekében szolgáltatásokat nyújtó intézmények létesítése, működtetése, a már működő ilyen intézmények támogatása. ... >>

Biztonsági Nagyvállalkozások Szövetsége

(érdekképviselet)

1119 Budapest, Hauszmann A. u. 9-11.
képviselő: Dr.Gyenes Levente, Farkas György ... >>

Biztonsági Őrök és Biztonságszervezők Szakszervezete

(érdekképviselet)

1122 Budapest, Székács utca 27. 1.3.
képviselő: Osváth Péter
Dolgozók érdekvédelme, érdekképviselete. ... >>

Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

1173 Budapest, 513. utca 20.
képviselő: Bindics Gábor, Nagy Zsolt
Védi tagsága érdekeit a hazai és nemzetközi közélet fórumain, segíti tevékenységük biztonságos végzését. Az egyesület támogatja a szakma folyamatos fejlődését, védi és fejleszti működési feltételeit. Hozzájárul az etikus piaci magatartás normáinak betartásához, minden rendelkezésre álló eszközzel szolgálja a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók és a biztonság érdekében tevékenykedő szakemberek társadalmi megbecsülésének növelését. Figyelemmel kíséri a szakmával kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket, illetve ösztönzi a saját erőből történő kutatást, tudományos tevékenységet. Kiemelt szerepet kap a szakma szabályain és a legújabb kutatási eredményeken nyugvó ismeretterjesztés, és megjelentetés a neveléssel és oktatással kapcsolatos fórumokon. Az egyesület célja, hogy állásfoglalásaiban, véleményezéseiben és ajánlásaiban előtérbe kerüljön a környezetvédelem hangsúlyos szerepe, illetve hogy az egyesület munkájával, szakmai tudásával segítse a jogszabályalkotás, a döntéshozás területén a közrend védelmét. ... >>

Biztonságos Motorozásért Egyesület és Motoros Érdekvédelem

(sport,érdekképviselet)

1031 Budapest, Csikóvár utca 12. b.
képviselő: Juhász Varga Gábor
a biztonságosabb motorozás elősegítése. ... >>

Biztonságszolgáltatók Egyesülete

(érdekképviselet)

4033 Debrecen, Hodászi Lukács u. 7.
képviselő: Wachter István elnök ... >>

Biztosítási Dolgozók Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

1082 Budapest, Harminckettesek tere 3. IV.1.
képviselő: Hoffmann András ... >>

Biztosítási Események Károsultjainak Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1066 Budapest, Ó utca 38. fszt./1/a
képviselő: Vízy András
biztosítási eseményekben károsultak megsegítése, érdekvédelme (az egyesület a 2003. LXXX. törvényben foglalt esetleges jogi segítségnyújtást csak a megfelelő szakhatósági engedély birtokában végzi.) ... >>

Biztosítási Üzletkötők Magyarországi Egyesülete

(érdekképviselet)

1191 Budapest, Kosárfonó utca 6. XI/44.
képviselő: Domán Tünde
biztosítási üzletkötői tevékenység társadalmi elismertségének növelése és tagjai érdekeinek védelme. ... >>

BKF Hallgatókért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.
képviselő: Andrássy Tamás Géza
Közreműködés a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola ( BKF) hallgatóinak oktatásában, képességeinek fejlesztésében, az ismeretek terjesztésében. A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola hallgatóina szakmai, közéleti és kulturális tevékenységének támogatása, az egyesületei tagok képviseletének, érdekvédelmének ellátása, sport- és kulturális programok szervezése, a BKF hagyományinak ápolása és minél szélesebb körben való megismertetése. ... >>

BKkM Munkástanácsok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Kisfaludy u.6-8.
képviselő: Ponyeczki István ... >>
10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 15. oldal 16. oldal 17. oldal 18. oldal 19. oldal 20. oldal