Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 8594
14. oldal

Békéscsabai Románok Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5600 Békéscsaba, Féja G. tér 1.
képviselő: elnök Frankó Gábor
A Békéscsabán és környékén élő román nemzetiségű állampolgárok alkotmányában és törvényekben biztosított egyéni és kollektív jogait, politikai és kulturális érdekeit az önkormányzati hatalom minden szintén képviselő társadalmi szervezet, amely autonóm szervezetekkel és közösségekkel is rendelkezhet. ... >>

Békési Ifjúsági Szervezetek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

5630 Békés, Széchenyi tér 15.
képviselő: Dávid Sándor, Fodré Gáborné ... >>

Békési Ipartestület

(érdekképviselet)

5630 Békés, Kossuth L. u. 17.
képviselő: elnök Juhos János
Az iparosok és vállalkozók kifejezzék azon számdékukat, hogy egymás erősítésére közös szövetséget kötnek. ... >>

Békési Méhész Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

5630 Békés, Csabai utca 1.
képviselő: elnök Tokaji Mihály
Korszerű ismeretek megszerzése, ezáltal a méhészek szakmai továbbképzése, a méhészkedés fejlesztése, népszerűsítése. ... >>

Békési Nyugdíjasok Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

5630 Békés, Hőzső utca 4.
képviselő: elnök Savolt György
Tagjainak érdekképviselete, érdekvédelme, közéleti, kulturális, szociális és egészségvédelmi tevékenységének támogatása. Részt vesz az időskorúakat érintő jogszabályok előkészítésében. ... >>

Békésszentandrás Baráti Szövetsége

(sport,kulturális,érdekképviselet)

5561 Békésszentandrás, Kossuth L. u. 1/b.
képviselő: Szécsi Mátyás elnök
A település barátainak szimpatizánsainak felkutatása, velük a kapcsolat kialakítása, ápolása, kulturális és sportrendezvények, ... >>

Békésszentandrási Általános Gazdakör

(természetvédelem,érdekképviselet)

5561 Békésszentandrás, Fő u. 22.
képviselő: elnök Dr. Olasz Imre
A tagok érdekeinek képviselete, a gazdálkodási szakértelem fejlesztése, a mezőgazdasági termelés mennyiségi és minőségi javítása, a termények értékesítésének előmozdítása, a föld termelőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása. ... >>

Békésszentandrási Ipartestület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

5561 Békésszentandrás, Szabadság u. 16.
képviselő: Bobvos János elnök
A kisiparosok, valamint más egyéni vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek kifejezése. A tagság képzése és továbbképzése. Szervező, oktató, felvilágosító és tanácsadó munkával elősegíti a vállalkozás eredményes gyakorlásához szükséges ismeretek megszerzését. Az arra rászoruló tagok segélyezése. A tagság kulturális és művelődési igényeinek támogatása. Kisipari hagyományok ápolása. ... >>

Békésy György Posta-és Távközlésforgalmi Szakközépiskola Érdekvédelmi Szakszervezete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.
képviselő: Benes Lászlóné elnök, Bognár Orsolya gazdasági felelős, Vincze Gabriella elnökhelyettes
Tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete. ... >>

Bélapátfalvi Gazdakör

(érdekképviselet)

3346 Bélapátfalva, IV. Béla u.55.
képviselő: Ferencz Ervin (elnök) ... >>

Belecskai Nyugdíjas Klub

(érdekképviselet)

7061 Belecska, Vasút utca 4.
képviselő: elnök Szeledeli Györgyné
Belecska községben élő nyugdíjasok társadalmi összefogásának szervezése. ... >>

Belegi Napsugár Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7543 Beleg, Rákóczi utca 183.
képviselő: elnök Orsós Imréné
Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki: - Beleg közösség szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, érdekvédelem, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás. ... >>

Belegrád Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet)

4461 Nyírtelek, Belegrád út 58.
képviselő: Rácz Árpád
működési területén tevékenységével segítse elő a közrend és kölededés biztonság védelmét ... >>

Belsőbárándért Érdekvédelmi Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

8128 Belsőbáránd, Seregélyesi út 9.
képviselő: Magdáné Salga Nikolett elnök
Környezet védelme, hagyományápolás, falusi turizmus fejlesztés, közösségi ház fejlesztés, sportrendezvények, kirándulások szervezése, természet védelme, falu lakosságának érdekképviselete. ... >>

Belsőmajor Lakópark Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1188 Budapest, Rózsakvarc utca 20. B/2.
képviselő: Teleki Sándor
1. A XVIII. kerület, Belsőmajor lakópark - Rubin u. - Rózsakvarc u.- Tigriskő u.- Ametiszt u. által határolt- területén élők érdekvédelme, közösségi célok képviselete és megvalósítása,
a problémák, érdekek összefogása, képviselete az ellenérdekelt felekkel szemben, együttműködés a helyi önkormányzattal, lakossági fórumok szervezése, érdekegyeztetések szervezése, részvétel pályázatokon a terület szebbé, tisztábbá, zöldebbé tételéért.
2. Környezetvédelem és környezetfejlesztés.
3. A közbiztonság javítása.
4. A lakópark területén élők részére közösségi programok szervezése: sport, kulturális rendezvények és események szervezése és lebonyolítása.
5. Gyermek és ifjúsági programok, táborok szervezése.
6. Kiadványok megjelentetése.
7. Elektronikus közösségi portál működtetése és fejlesztése.
8. Egészséges életmód elősegítése. ... >>

Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1050 Budapest, Nádor utca 4.
képviselő: Dr. Bárdos Judit
A szakszervezet tagjainak közös gazdasági és szociális érdekeinek feltárása, az érdekek képviselete a munkáltatókkal szemben és a Magyar Köztársaság közhatalmi szervei, hatóságai előtt. Az egyes foglalkoztatási csoportok sajátos érdekeinek, törekvéseinek érvényre juttatása és támogatása. Az egyéni munkavállalói érdek védelmében elsősorban az érdekérvényesítést elősegítő szolgáltatások nyújtása. A munkavállalók jogának biztosítása az egészséges és biztonságos munkavégzéshez. A munkavédelmi szabályok betartása és a betartás ellenőrzése. A szakszervezeti vagyon kezelése. A tagok szociális támogatása, üdültetése, az önsegélyezés. ... >>

Belvárosi Asztalitenisz Egyesület

(sport,érdekképviselet)

1054 Budapest, Garibaldi utca 5. 3./1/B.
képviselő: dr. Fekete Sándorné
Budapest V. ker. Önkormányzatával együttműködve, korhatárra tekintet nélkül, széles tömegeket vonzó sportágat kíván a belvárosi lakók és munkavállalók számára népszerűsíteni és elérhetővé tenni, valamint az Asztalitenisz Szövetség által rendezett bajnokság különböző szintjein való részvétellel a "Belváros" fogalmat megjeleníteni. ... >>

Belvárosi Kereskedők Vendéglátók és Szolgáltatók Egyesülete

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Lépcső utca 1.
képviselő: dr. Várszegi András elnök
A tagok érdekvédelm és érdekképviselete, törekszik Székesfehérvárnak és agglomerációjának vásárló erejét visszacsábítan a belvárosba. ... >>

Belvárosi Konzervatív Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1051 Budapest, Semmelweis utca 1-3. 2./221.
képviselő: Donáth Lehel
az egyesület kulturális, társadalmi, történelmi és irodalmi hagyományait feltáró, közreadó és ápoló érdekvédelmi és érdek képviseleti társadalmi szervezet. Az egyesület elsősorban konzervatív hagyományőrző és ápoló kulturális rendezvényeket szervező, multimédia termékeket kiadó céllal jön létre. ... >>

BEN-Autista és Autisztikus Gyermekekért Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,szociális)

3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.
képviselő: elnök Racsné Gecse Ágnes
A prevazív fejlődési zavarral élő gyermekek és fiatalok oktatásának integrálásának elősegítése, fejlesztő tevékenységek megszervezése, foglalkoztatási és lakhatási gondjaik megoldása. Életúttervezés, önálló életvitel kialakításának segítése.
- Fenti állapottal együtt élők családtagjainak egy közösségbe tömörítése, számukra közösségi élet biztosítása.
- Szabadidős programok szervezése.
- Együttműködés a társszervekkel, az országosan kialakított, autizmussal kapcsolatos törekvések megvalósításában és az érdekvédelemben, érdekérvényesítésben. Kapcsolattartás az országban működő, hasonló tevékenységet végző egyesületekkel, alapítványokkal. A segítő szakmai szervezetek munkájának segítése.
- Szakmai együttműködés nemzetközi társszervekkel és munkacsoportokkal.
- A társadalomban széles körben ismerté tenni fenti problémák mibenlétét, kezelésének módszereit, elfogadásának lehetőségeit. ... >>

Bencés Diákszövetség

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

9090 Pannonhalma, Vár 1.
képviselő: Bischof Péter, Dr.Németh Szilárd, Németh László
A bencés öregdiákok közötti kapcsolat ápolására szolgáló keretek és közösségi fórumok létesítése és fenntartása. A Pannonhalmi Szent Benedek Rend oktató-nevelő tevékenységének támogatása. A bencés iskolák diákjaival és diákok szervezeteivel aktív kapcsolat felvétele és fenntartása. Az egyházi iskolák diákszervezeteivel és az ezeket összefogó PAX HUNGARICA szervezettel való kapcsolattartás. A rend iskoláiban tanulók fejlődésének, pályaválasztásának és továbbtanulásának elősegítése. Közreműködés a bencés nevelés hagyományainak, eredményeinek feltárásában és népszerűsítésében. A nemzettudat fejlesztése és ápolása. Hozzájárulás a magyar társadalom erkölcsi felemelkedéséhez. A bencés hagyományokhoz kapcsolódó emlékek felkutatása, fenntartásuk, karbantartásuk támogatása, kegyeleti helyek ápolása. Ünnepségek szervezésében való részvétel, kapcsolatok kiépítése, részvétel a szellemi és egyházi életben, a nemzedékek közötti szellemi-érzelmi kapcsolatok ápolása. Szociális-karitatív tevékenység: idős, beteg, magányos diáktársak anyagi és lelki támogatásának megszervezése, nyugdíjas diáktársak foglalkoztatásának elősegítse. Szellemi és lelki egészségünk ápolása. A külföldön élő diáktársaink részére kapcsolatteremtés elősegítése a közös bencés hagyományok alapján, az egyetemes bencés rend oktató-nevelő tevékenységének figyelemmel kísérése. A területi szervezetek, az egyetemi-főiskolai tagozat és a szakmai körök önálló munkaprogram kidolgozására jogosultak. ... >>

Benzinkutasok Országos Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

1182 Budapest, Királyhágó utca 98.
képviselő: Kovács Árpád
munkavállalói érdekképviseleti tevékenység ... >>

Bercsényi Miklós Érdekvédelmi Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Szántó K. J. út 28.
képviselő: Fehér László alelnök, Gál Ferenc elnök, Nagy László alelnök ... >>

Bereczki Máté Diák Közhasznú Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Szent Antal utca 96.
képviselő: Éber Erik elnök
A Bereczki Máté Szakképző Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az Egyesület tagjainak és pártoló tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt játék,- turisztikai,- versengési,- és verseny lehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény a "Közoktatási Törvény" alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy meghatározott feltételekkel a diáksport-egyesületet támogatni, valamint a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Sokrétű mozgási lehetőség, játék, versenyzés biztosítása, túrák, táborok tervezése, szervezése és lebonyolítása a szabadidős sport és rekreáció keretein belül, valamint a sportági felkészülést, indokolt esetben kiterjeszteni a verseny és élsportra. Az intézmény, a helyi és környékbeli gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek, alapítványok támogatásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás feltételeit, a tárgyi háttér folyamatos javítását. Külön szerződés alapján az iskola sportlétesítményeinek működtetése, fejlsztése. A diák-sportegyesület sajátos lehetőségeit felhasználva segíteni a diák-önkormányzatiság erősödését, a tanulók ez irányú fejlődését, tanulását. A helyi önkormányzattal együttműködve a város lakosságának minél nagyobb hányadát megnyerni a rendszeres mozgás, az egészséges életmód érdekében. Hatékonyan együttműködni az önkormányzat által koordinált gyógytestnevelés irányelveivel. Rendszeres kapcsolattartás a körzet és a megye diáksport-szervezeteivel, a Magyar Diáksport Szövetséggel. ... >>

Bereczki Máté Gazdakör

(érdekképviselet)

5000 Szolnok, Almavirág út 11.
képviselő: Dr.Balla Tibor, elnök Kiss Józsefné ... >>

Beregi Varró Munkavállalók Egyesülete

(érdekképviselet)

Vásárosnamény, Gulácsi u.33.
képviselő: Szombathy Sándorné ... >>

Berekböszörményi Roma Szövetség

(érdekképviselet)

4116 Berekböszörmény, Köztársaság u 74
képviselő: Ifj. Mohácsi Gyula elnök ... >>

Béres Motorsport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

2377 Örkény, Fő u. 122.
képviselő: Béres Ferencné ( elnök )
A magyar motorsport versenyszerű gyakorlásának előmozdítása, sportolók felkészítése, edzése, utcai motorosok érdekvédelme az országban. ... >>

Berettyóújfalui Területi Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 39.
képviselő: Gulyás Imre, Szatmári István elnök
Az iparosok és más egyéni, valamint társas vállalkozó gazdasági és szakmai érdekeinek képviselete, továbbá ezen érdekek védelme. ... >>

BERG (HEGY) Autósport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

1191 Budapest, Hamvas u. 7-9.
képviselő: Janzer György
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség szakágainak keretei között az egyesület tagjainak autósportág keretében történő versenyeztetése, továbbá a versenyen történő részvétel feltételeinek biztosítása az egyesület tagjai részére. ... >>

Berkesd és Környéke Gazdakör

(érdekképviselet)

Berkesd, Alkotmány u. 46.
képviselő: Dr. Gáll Péter alelnök, Gerner József elnök ... >>

Bérlakásukat Megvásárlók Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1138 Budapest, Radnóti Miklós 17.
képviselő: Bögözi Győző, Dr. Puskás István, Gyertyánfy Géza dr., Juhos Jánosné, Varga Jánosné dr. ... >>

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság

(kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Fő utca 12.
képviselő: elnök Pomogáts Béla, ügyvezető alelnök Dr. Ujkéry Csaba, ügyvezető titkár Egerszegi Edit
A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti társaság (továbbiakban Társaság) a Kaposváron 1904 nyarán alakult és 1949-ig megszakításokkal működő, azonos nevű és hasonló célú társaság -egyesület- hagyományait folytatja az irodalom és más művészeti ágak "a múzsák testvérisége jegyében". (Az 1985. május 20-i újjáalakulást támogatta a Magyar Írók Szövetsége Berzsenyi Dániel Baráti Köre, Kaposvár Város, Somogy és Vas megye, valamint Szombathely Városának tanácsa). A társaság Berzsenyi Dániel szellemi, alkotói örökségének ápolását országos ügynek tekinti, ezért vállalja életművének megismertetését, művészi, szellemi hagyatékának ápolását és a szűkebb régiókban - Vas és Somogy megyékben - az emlékhelyek méltó megőrzését és megismertetését. A magyarországi Berzsenyi kép teljesebbé, árnyaltabbá tételére és más nyelvterületeken való megismertetésére törekszik. A társaság feladatának tartja a hazai és a határainkon túli magyar műveszeti és szellemi értékek gondozását, közvetítését mind szélesebb körben és formában. Ezen céljait közösségi művelődés támogatásával, találkozók, irodalmi, művészeti és közművelődési esmények, tanácskozások rendezésével, pályázatok kiírásával, kiállítások rendezésével, díjak alapításával, folyóirat- és könyvkiadással kívánja elérni. Külföldön kifejtett tevékenységével részt vállal a kétoldalú kulturális kapcsolatok őrzésében és továbbfejlesztésében, szem előtt tartva a határainkon túli magyarság közös kultúrát megőrző szerepét. A Berzsenyi Társaság feladatának tekinti kulturális, művészeti folyóirat működtetését, fenntartását. E vállalt feladatának teljesítése érdekében a Társaság a Somogy Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás alapján lapgazdája a SOMOGY címmel megjelenő irodalmi, művészeti, kulturális folyóiratnak (továbbiakban: a Társaság folyóirata). A folyóirat kiadásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a Társaság gyakorolja. Könyvkiadói tevékenységét a Társaság "Berzsenyi Kiadó" elnevezés feltüntetése mellett végzi, amely során a magyar irodalom értékeinek megőrzése és fejlesztése érdekében elsődlegesen olyan szerzők műveit kívánja megjelentetni, akik tagjai a Társaságnak. Tagjainak alkalmakat biztosít baráti összejövetelekre, közös eszmecserékre, közösségépítő találkozókra, táborokra, túrákra. ... >>

"BEST MÉDIA CSOPORT" MAGYARORSZÁG DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÍROTT ÉS NYOMTATOTT SAJTÓJÁNAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉGE

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Széchenyi utca 30.
képviselő: Ángyán Tamás
A Szövetség célja - figyelemmel az 1. §-ban foglaltakra - annak elősegítése, hogy a Magyar Köztársaság területén - különösen a Dél-Dunántúlon - a nyomtatott és elektronikus sajtóorgánumok tulajdonosai sajtótermékeiket megbízható minőségben, az érvényben lévő szabványoknak megfelelően készítsék el. A Szövetség célja továbbá, hogy a sajtóorgánumok tulajdonosai a médiapiacon egységesen, közösen jelenhessenek meg, a tagok szakmai érdekképviseletét ellássák, a tisztességtelen piaci magatartás ellen mind etikai, mind pedig törvényes úton fellépjenek. ... >>

Beszterce Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Beszterce tér 4.
képviselő: Szabó Attila
Az ÁMK Beszterce-lakótelepi Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kíírt játék, turisztikai, versenyzési és versenylehetőségek tervezése és szervezése. Az egyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítás, sportkapcsolatok létestése és fenntartása, a sporttal való nevelés. ... >>

Beteg és hátrányos helyzetű Gyermekeket Segítő Szervezetek és Támogatóik Országos Szövetsége

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

1154 Budapest, Őrjáró tér 5.
képviselő: Balogh István, dr. Ölveczky István
a beteg és hátrányos helyzetű gyermekeket segítő alapítványok, társadalmi szervezetek és támogatóik tevékenységének koordinálása, működésük hatékonyságának növelése, közös országos érdekérvényesítés elősegítése. ... >>

Betegek és Kórházi Egészségügyi Dolgozók Érdekvédő Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

3300 Eger, Széchenyi u. 46.
képviselő: elnök Dr. Bora László
A Markhot Ferenc kórház jó hírének öregbítése és gyarapítása.
- Korrekt tájékoztatás biztosítása tömegkommunikációs eszközök segítésével is a betegek és az alapellátás rendszerei felé a kórház aktuális helyzetéről, az itt folyó gyógyító-szakmai munkáról és a társadalmi élet eseményeiről.
- Kórházunk működésének támogatása széleskörű társadalmi erők bevonásával.
- A munkahelyek biztosításának védelme, segítése.
- Kórházi hagyományok felelevenítése, őrzése, hagyományteremtés.
- Az egészségügyben és ezen belül a Markhot Ferenc kórházban dolgozók megbecsülésének és a szakma presztízsének, megőrzése és növelése.
- Kórházi dolgozók szakmai fejlődésének és előmenetelének segítése.
- Lakosság által megfogalmazott jogos igények és észrevételek közvetítése az ellátó- rendszer felé.
- A kórházban folyó munka bemutatása a lakosság részére nyílt napok keretében a jobb tájékozottság és kölcsönös megértés érdekében.
- Kapcsolattartás a kórházban működő és egyéb alapítványokkal, egyesületekkel, társadalmi szervezetekkel.
- A kórház területén a társadalmi munka megszervezése és irányítása.
- Adományok, felajánlások gyűjtésének megszervezése. ... >>

Bethánia C. E. Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1094 Budapest, Angyal u. 30.
képviselő: Bacskai Bálint, Miklóssy József
Elsőrendű feladatának a lélekmentést tekinti, ezért a teljes és tiszta evangélium hirdetésével, szóban és írásban való bizonyosságtétellel, igehirdetéssel és más lehetséges tiszta eszközzel igyekszik minél több embert a Jézus Krisztusba vetett hitre juttatni. Egyházakhoz kapcsolódó felekezetközi szervezetként hitéleti tevékenység szervezése és végzése. ... >>

Bethlen Gábor Érdekvédelmi és Közművelődési Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2072 Zsámbék, Gábor Á. utca 4.
képviselő: Jakab Orsolya
a népi hagyományok és a népművészet ápolása, gyűjtése, pártolása és terjesztése, különös tekintettel a határon túli, ezen belül az erdélyi magyar népművészet és népi kultúra értékeire. Magyar néptánccsoport működtetése, támogatása. Kulturális rendezvények szervezése. Erdélyben élő iskolások támogatása. Táborok, kirándulások szervezése. Környezet megóvás, a falu értékeinek megóvása. Egészséges életmódra való nevelés oktatása és támogatása. Tehetséggondozás támogatása. ... >>

Bethlen Gábor Református Gimnázium Diákönkormányzata Alapítvány

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2.
képviselő: Kispál Angéla a kuratórium tagja, Sisák Zoltán kuratóriumi tag
A Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium diákjai iskolai diákszerveződésének, a diákok érdekvédelmének, valamint a diákok kezdeményezéseinek támogatása. ... >>

Bethlen Gábor Szövetség

(érdekképviselet)

1026 Budapest, Pasaréti út 1.
képviselő: Bethlen Farkas
A protestáns örökség megőrzése, protestáns kultúra támogatása. ... >>
9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 15. oldal 16. oldal 17. oldal 18. oldal 19. oldal