Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 8594
13. oldal

Bázakerettye és Térsége Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

8887 Bázakerettye, Fő út 4
képviselő: Horváth Zoltán
A körjegyzőség közigazgatási területén a közbiztonság és a közlekedési helyzet javítása. A körjegyzőség közigazgatási területén elő emberek közbiztonságának, vagyonvédelmének biztosítása, bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági, természet- és környezetvédelmi feladatok ellátása. Az egyesület működési körzetében közbiztonsági célú álló és mozgó figyelő-jelző szolgálat működtetése. Rendszeres egyesületi foglalkozások keretében az egyesületi tagok és a lakosság részére közbiztonsági vonatkozású tájékoztató előadások, bemutatók, kiállítások, tanácsadások szervezése, a közösségi biztonsághoz szükséges állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági, természet- és környezetvédelmi, katasztrófavédelmi kiadványok terjesztése, a közbiztonság megítéléséről, az önkormányzat, a rendőrség, más rendvédelmi szervek működéséről a lakossági vélemények közvetítése a helyi önkormányzati és állami szervek fórumain. Az iskolai bűnmegelőzési nevelőmunkában történő részvétel, lakóterületükön a fiatalok részére programok, prevenciós előadások szervezése, a tömegsport népszerűsítése. Hátrányos helyzetű (kisebbségi, fogyatékos, nagycsaládos, szociálisan elmaradott) emberek beilleszkedését elősegítő közösségi programok szervezése, koordinálása, lebonyolítása, biztosítása. A külterületi lakosok érdekében cselekedni kívánó természetes és jogi személyek, egyesületek, alapítványok összefogása, helyi szövetségek, pályázati konzorciumok létrehozása, e szövetségek tevékenységének koordinálása. ... >>

BBDSZ Pénzügyi Ágazat Szakszervezeti Szövetsége

(érdekképviselet)

1085 Budapest, József krt. 78.
képviselő: Müller János
A társadalmi szervezet célja a tagjai gazdasági, erkölcsi és jóléti érdekeinek védelme a Magyar Köztársaság Alkotmányában és a törvényeiben foglalt előírások megtartásával, munkavállalói érdekek jogok érvényesítésével, a nemzetközi normák alkalmazásával. ... >>

BEAGLE-ért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

2610 Ősagárd, rákóczi út 63.
képviselő: Fábián Edit, Haragosné Gyuricza Anna
Az egyesületbe tömörülő magánszemélyek és szervezetek célja az élővilág érdekeinek védelme, az ember és a többi élőlény együttélésének javítása minden területen, amelyre az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 2. §-a kiterjed. Annak elérése, hogy a menhelyekre bekerült beagle fajtájú kutyák minél nagyobb számban gazdára találjanak, illetve, hogy minél nagyobb számban mentsenek ki elhagyott beagle fajtájú kutyákat, megmentve őket a végleges elaltatás elől. Tehetségük és adódó lehetőségeik szerint saját munkájuk során támogassák és előmozdítsák az állatvédelmi törvény betartatását, a közvélemény figyelmét rendre felhívják az állattartás optimális mikéntjére, a nagyszámú kóbor eb problémájára, az ivartalanítás szükségességére, valamint, hogy világossá tegyék és tudatosítsák az állattartás felelősségét. Az egyesület segíti a menhelyeket és a menhelyekre bekerült kutyákat. Az egyesület segíti a beadgle fajtájú kutyájukat elvesztett gazdákat az eb megtalálásában. Elveszett, talált, keresett, vagy más módon bajba jutott beagle nyilvántartás számítógépes adatbázis segítségével. Az egyesület támogatást kíván nyújtani a rászoruló ebtulajdonosoknak az eb tartásához, ivartalanításához, az eb megbetegedése esetén gyógykezeléséhez. Az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete. ... >>

Bécsi út 343.sz. Bérlőinek Egyesülete

(érdekképviselet)

1037 Budapest, Bécsi út 215. IV.19.
képviselő: Tálas István ... >>

Becskei Gazdakör

(érdekképviselet)

Becske, Táncsics ut 3.
képviselő: Janek János ... >>

Becsvölgyei Ifjúsági Egyesület

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet)

8985 Becsvölgye, Kopácsi út 15.
képviselő: Kardos Tibor Ádám
Becsvölgye és a környező régió ifjúságának nevelése, képességeinek fejlesztése, ismeretterjesztés. Biztosítani a gyermekek egészséges fejlődését, ennek keretében számukra különböző sport- és szabadidős programok, rendezvények szervezése
A régió kulturális örökségének megóvása és népszerűsítése.
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, érdekvédelme. ... >>

Bedegkéri Cigány Egyesület

(szociális,érdekképviselet)

8666 Bedegkér, Petőfi köz 130.
képviselő: elnök Kerekes Gyuláné
Somogy megyében és kiemelten Bedegkér és környékén élő hátrányos helyzetűek érdekképviseleti szervezete, mely a társadalmi élet területén fejti ki tevékenységét. Ellátja az általa képviseltek érdekének érvényesítését. ... >>

Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége

(érdekképviselet)

1055 Budapest, Honvéd tér 10. III./2.
képviselő: Heim Péter, Holtzer Péter, Nagy Zoltán, Szalai Sándor, Temmel András
Befektetési alapkezelési, pénztári vagyonkezelési és egyéb tőkepiaci portfóliókezelési tevékenységet végző társaságok érdekképviselete. ... >>

Befektetési Szakértők Magyarországi Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.
képviselő: Varga Péter
A szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a tőke - és pézpiaci befektetése korszerű és legszélesebb értelemben vett kérdéseinek bemutatását, oktatását és tárgyalását. E cél érdekében felvállalja az e kérdéskört tárgyaló előadások, vitafórumok és konferenciák szervezését. ... >>

Befektetési Szolgáltatók Szövetsége

(érdekképviselet)

1052 Budapest, Aranykéz u. 4-6. V/27.
képviselő: Cselovszky Róbert
Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység végzése. ... >>

Béke Csónakház Bérlőinek Egyesülete

(érdekképviselet)

1054 Budapest, Aulich u. 4-6.I.em.2.
képviselő: Horváthné Kerpán Anikó, Peták Emil, Tóth Emese, Vadász Miklós, Wágner Kálmánné ... >>

Békés Megye Vadászható Vadjaiért Alapítvány

(természetvédelem,érdekképviselet)

5700 Gyula, Pósteleki utca 22. II/9.
képviselő: Bránya János
A békés megyei vadászható vadfajok természetes, és tenyésztett állományának minőségi és mennyiségi fejlesztése, különös tekintettel a Békés Megyére jellemző, vadászható vadfajokra. Mozgósítani szeretné mindazon hazai és külföldi vadászokat, és a vadászattal szimpatizáló természetes és jogi személyeket, akik hajlandóak tenni és egymással szövetségre lépni Békés Megye vadászható vadjaiért. ... >>

Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezete

(érdekképviselet)

5700 Gyula, Béke sugárút 38.
képviselő: titkár Szatmári István
Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet dolgozói érdekeinek képviselete. ... >>

Békés Megyei Földhivatal Szakszervezeti Alapszervezete

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 5.
képviselő: Kovács Bertalan, Körmendi István
A Békés Megyei Földhivatal, és a Békés megyében működő területi földhivatalok érdekvédelme, érdekképviselete. ... >>

Békés Megyei Gazdakörök Szövetsége

(érdekképviselet)

5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti út 10.
képviselő: Dr. Kulcsár László elnök
A Békés megyei gazdakörök érdekeinek képviselete, érdekvédelme. gazdálkodást- és szakmai fejlődést segítő tevékenységük összehangolása. A megye Gazdaköreinek egymás közötti, valamint a Gazdakörök Országos Szövetsége közötti információ áramlásának megteremtése, fenntartása ... >>

Békés Megyei Göndöcs Benedek Méhész Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5700 Gyula, Klapka utca 16/b.
képviselő: elnök Haász Ferenc, gazdasági vezető Sproch Róbert István, titkár Árgyelán János
A békés megyei méhészek egyesítése, érdekvédelme és képviselete. Oktatás és szakmai továbbképzés biztosítása, a méhészeti termékek bemutatása, mézfogyasztás népszerűsítése, a békés megyei méhészeti hagyomány, kulturális értékek megőrzése, mézlovagrend létrehozása a termelői méz és méhészeti termékek jó hírnevének megőrzése és ápolása érdekében. Célja továbbá méhész-termeléstechnológiai módszerek bevezetése és elterjesztése, a környezet-, és természetkímélő termelési módszerek bevezetése és elterjesztése. Célja továbbá az egészségmegőrzés, betegségek megelőzése, a környezeti tudatosság formálása. A térség természeti és kulturális örökségének fenntartható fejlesztése. ... >>

Békés Megyei Gyáriparosok Szövetsége Békéscsaba

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 4.
képviselő: Dr. Bodzás Júlia elnök
A gazdaságban kialakult magántőke megjelenítése, hatékony szerepvállalásának elősegítése, a kívánatos gazdasági és tulajdonszerkezet kialakítása. A magyar állami iparvállalatok privatizációjának elősegítése, a magántőke intenzív behatolásának támogatása a magyar állami iparvállalati tulajdonviszonyok strukturájába. Együttműködés szervezése, elősegítése. Érdekképviselet, segítséget nyújt a tagok szakmai és üzleti-gazdálkodási tevékenységük fejlesztéséhez. ... >>

Békés Megyei Iparszövetség

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Mednyánszki u. 2.
képviselő: Havas István elnök
Közreműködik, hogy érvényesüljön a tagszervezetek versenysemlegessége és emelkedjék versenyképessége, folyamatos legyen gazdasági, műszaki fejlődése, hatékony gazdálkodása, erősödjön az értékesítés biztonsága. Érvényesüljön a tagszervezetek önállósága, működésükben erősödjenek a piaci vonások. A tagszervezete külső szervvel előforduló vitájában jogos védelmet kapjon részéről. Tagszervezetei egymás közötti vitája véleményegyeztetés útján eredménnyel záruljon. ... >>

Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
képviselő: elnök Balogh Lajos, szakmai elnök Lipták István
Közreműködés a lakosság polgári védelmi, katasztrófaelhárítási és egyéb humanitárius védelmi feladatokra való felkészítésében, védelmük szervezésében. ... >>

Békés Megyei Kézilabda Szövetség

(sport,oktatási,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.
képviselő: Fabulyáné Kovács Tímea elnök
A MKSZ Alszövetségeként a kézilabda sportág helyi fejlesztése, versenyszervezés, utánpótlás nevelés, tehetséggondozás. ... >>

Békés Megyei Kézműves Ipartestületek Területi Szövetsége Gyula

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Kossuth L. tér 8.
képviselő: Beszterczey László alelnök, Kertész János ügyvezető, Valnerovicz Kálmán elnök
A Területi Szövetség célja a szövetséget alkotó ipartestületek tagságát magába foglaló egyéni és társas vállalkozók gazdasági, szakmai érdekeinek képviselete és védelme. ... >>

Békés Megyei Közlekedési Szakszervezet Békéscsaba

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Körös Volán
képviselő: Hoffman Antal titkár
A tagság érdekeinek képviselete, védelme, szociális segítségnyújtás. ... >>

Békés Megyei Közlekedési Szakszervezet Szociális Alapítvány

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.
képviselő: Dénesi Miklósné elnök
A Körös Volán Rt. munkavállalóinak és :A Körös Volán Rt. munkavállalóinak és családtagjainak támogatás nyújtása, egyszeri biztosításával a tag halála esetére, vagy közvetlen hozzátartozójának halála miatt jelentős többletköltségek enyhítése, ha ez az illő eltemetés, vagy a megélhetés biztosítása érdekében szükséges, -tagjának és családtagjának bel- és külföldi gyógykezelés támogatására, - a tagok egyéb elsősorban jövedelmi viszonyaik miatt jelenkező hátrányos helyzetük, szociális nehézségük ... >>

Békés Megyei Közlekedési Szakszervezet Szociális Alapítvány /Békéscsaba/

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.
képviselő: Dénesi Miklósné
A szakszervezet tagjának és családtagjainak támogatás nyújtása egyszeri juttatás biztosításával, a tag vagy közvetlen hozzátartozója halála miatti többletköltségek enyhítése, tagjának és családtagjának bel- és külföldi gyógykezelés támogatása, a tagok egyéb, elsősorban jövedelmi viszonyaik miatt jelentkező hátrányos helyzetük, szociális nehézségük csökkentése. ... >>

Békés Megyei Labdarúgó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Peter Jilemniczky u. 3.
képviselő: alelnök Fekete Zoltán, alelnök Tóth Márton, elnök Dankó Béla, főtitkár Szpisják Zsolt
A szövetség célja a labdarúgás szakmai és erkölcsi színvonalának emelése, a sportág népszerűsítése, a résztvevők számának növelése. A szövetség tagjainak érdekképviselete. ... >>

Békés Megyei Mezőgazdasági Szövetség

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Szigetvári u. 2.
képviselő: Barabás Béla titkár, Bokor Sándor elnök, Kelemen Mihály elnökhelyettes
Tagjai képviselete, védelme, ezen keresztül segíti tagjai önálló, hatékony és eredményes gazdálkodását. ... >>

Békés Megyei Munkástanácsok Szövetsége

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Justh Gyula utca 6. I./8.
képviselő: alelnök Nagy Szabolcs, elnök Buzder Ferenc
A tagszervezetek által képviselt munkavállalók érdekeinek képviselete a "Megyei Szakszervezeti Kerekasztal" tárgyalásaiban. Kollektív keretszerződések kidolgozásában való részvétel. ... >>

Békés Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

5700 Gyula, Scherer F. utca 14.
képviselő: elnök Mittag Mónika, elnökhelyettes Bárdiné Békési Mária
Kiépíteni, fejleszteni a Békés megyei németség fennmaradásának feltételeit, ápolni és erősíteni nemzeti sajátosságait. ... >>

Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Luther utca 6.
képviselő: elnök Gyalog László, elnökségi tag Dombi Ildikó, titkár Hankó Tamás
Az elsődlegesen Békés megyében működő néptánccsoportok szellemi műhely, szakmai fórum létrehozása és biztosítása, a tagok szakmai tevékenységének koordinálása,segítése, a néptánckultúra őrzése, továbbfejlesztése, rendezvények, szakmai továbbképzések szervezése. ... >>

Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5600 Békéscsaba, Dózsa Gy. utca 35.
képviselő: alelnök Balázs Imre, alelnök Krizsán György, elnök Szrenka Pálné
A nyugdíjasok érdekeinek védelme, beleértve a társadalmi megbecsülésüket, anyagi helyzetüket, kulturális igényeiket. ... >>

Békés Megyei Nyugdíjasközösségek Kulturális Egyesülete Nagyszénás

(kulturális,érdekképviselet)

5931 Nagyszénás, Március 15-e tér 7.
képviselő: elnök Szélné Baki Etelka, titkár Sebestyén Lászlóné
A Békés Megyei Nyugdijas Közösségek által összefogott nyugdijasok kulturális életének szervezése és segítése. A fenti nyugdijasközösségek kulturális érdekvédelme és képviselete. ... >>

Békés Megyei Polgárok Munkástanácsa

(érdekképviselet,egyéb)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 12.
képviselő: Kurunczi Zoltán elnök
Tagjainak munkáltatókkal szembeni érdekvédelme és érdekérvényesítése, egészséges munkakörülmények és szociális biztonság megteremtése és biztosítása, a munkaerőpiacról kiszorultak visszasegítése a munka világába. ... >>

Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

5630 Békés, Petőfi utca 42.
képviselő: elnök Kesjár Mátyás
A bűncselekmények megelőzése, bűnelkövetési alkalmak korlátozása, közbiztonság javítása, környezetvédelem, gyermek és ifjúságvédelem. ... >>

Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete

(sport,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.
képviselő: elnök Marik Lászlóné
A megyei sportági és egyéb, a sporttal foglalkozó, egyesületek, szakszövetségek, melyek jogi személyiséggel nem feltétlenül rendelkeznek, és minden más, a sportot szerető és támogató érdeklődő érdekképviseletének ellátása, terveik, feladataik megfelelő szintű összehangolása. ... >>

Békés Megyei Szabadidős Klubok Tanácsa

(sport,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 46-50.
képviselő: Dr. Tóth Miklósné titkár, Honti Pál elnök
Békés megyei területén a szabadidős klubok tevékenységének segítése, támogatása, programok biztosítása. A tanács tagjainak érdekképviselete és érdekvédelme. Kapcsolatok ápolása egyéb sportszervezetekkel, új szabadidős klubok létrehozása, segítése. ... >>

Békés Megyei Szociális Intézmények Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet)

5510 Dévaványa, Jéggyár út 47.
képviselő: Gellai Józsefné, Tóth Julianna elnök
A Békés Megyei szociális intézmények érdekvédelme, egységes és szervezett képviselet keretében. Szakszerű és korszerű gondozási-ellátási-ápolási stratégia képviselete, segítése. ... >>

Békés Megyei Takarékszövetkezeti Szövetség

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Tanácsköztársaság útja 6.
képviselő: Dr. Kovács Árpádné elnök, Nagy Pál alelnök, Zvada Mihályné alelnök
A szövetség tagjainak, továbbá rajtuk keresztül a takarékszövetkezeti tagság érdekeinek képviselete, védelme, valamint a szövetség tagjai gazdasági erejének és társadalmi szerepének növelése. ... >>

Békés Megyei Természetbarát Szövetség

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 81. II/7.
képviselő: Juhász Attila József elnök
Természetjárás révén elősegíteni az egészséges életmód kialakítását, a Körösök vidékén a természtjárás ösztönzése, környezetvédelem, ismeretterjesztés, hagyományőrzés. ... >>

Békés Megyei Tűzoltó Szövetség

(tűzoltó,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.
képviselő: Dr. Gáti Zoltán elnök, Tímár Vince elnökhelyettes
A tűzvédelem érdekében tevékenykedő szervezetek, jogi személyek tűzvédelmi érdekeinek képviselete. Kapcsolattartás más országok, megyék hasonló jellegű szervezeteivel, tapasztalatok hasznosítása. Szakmai képzés, továbbképzés szervezése, irányítása, szakkönyvek, egyéb szakanyagok készíttetése, forgalmazása. Tagjai sport, kulturális igénye kielégítésének segítése. ... >>

Békés Megyei Vadászszövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

5600 Békéscsaba, Bajza u. 11.
képviselő: Dr. Csoma Antal elnök, Hrabovszki János elnökhelyettes
A Szövetségbe tömörült vadásztársaságok és azok tagjainak, valamint más vadgazdálkodó szervezeteknek a társadalmi összefogása, érdekvédelme és képviselete. A tagok intenzív és eredményes vadgazdálkodásának elősegítésével a sportvadászat lehetőségeinek bővítése, fejlesztése. A mező- és erdőgazdálkodók, valamint a Szövetség tagjai közötti együttműködés előmozdítása. Közreműködik a megyei környezet- és természetvédelmi feladatok végrehajtásához. A vadászati kultúra fejlesztése, valamint a vadászok szakmai és etikai ismereteinek bővítésében való közreműködés. ... >>

Békés Megyei Vízművek Zrt. Szakszervezeti Alapszervezete Békéscsaba

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
képviselő: Bene László elnök
Tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete. Megkülönböztetett figyelmet fordít a munkavállalói jogok biztosítására, a munkahelyi biztonság megteremtésére, a dolgozók élet és munkakörülményeinek továbbfejlesztésére, javítására. ... >>

Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5630 Békés, Hőzső utca 4.
képviselő: alelnök László Jánosné, Balázs Imre elnök
Az egyesület magánjogi személyek, illetve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek tömörítése, tagjainak érdekképviselete, érdekvédelme, közéleti, kulturális és egészségvédelmi tevékenységének támogatása. Részt vesz az időskorúakat érintő jogszabályok előkészítésében. Közös helyiség biztosításával elősegíti a tagok baráti kapcsolatainak erősödését a társadalmi kérdések megbeszélését. ... >>

Békéscsaba Diák Kézilabda Sportjáért Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Irányi utca 14.
képviselő: elnök Forczek Győzőné, elnökhelyettes Felföldi Gábor, titkár Kériné Andó Erika
Szakmai érdekvédelem, diák kézilabda sport szervezése, oktatása. ... >>

Békéscsabai Cigány Európai Integrációs Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Dombos utca 8.
képviselő: elnök Kovács Tibor, elnökhelyettes Farkas Róbertné, elnökhelyettes Nagy Gusztáv
Elsősorban a cigány kisebbség, de más hátrányos helyzetű állampolgárok támogatása, szociális, kulturális, érdekvédelmi tevékenység. ... >>

Békéscsabai Egészségügyi Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete

(egészségügyi,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
képviselő: Bánhunyadi Róbert elnök
Az egészségügyi dolgozók keresztény értékrend szerinti munkavállalói érdekvédelme, érdekképviselete. ... >>

Békéscsabai Gazdakör Egyesület

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 19.
képviselő: elnök Zsilák Urbán András
Békéscsaba város és vonzáskörzetében a gazdálkodók érdekvédelme, érdekképviselete, tevékenységük összehangolása, támogatása, szakmai fejlődésük elősegítése. ... >>

Békéscsabai Ipartestület

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Kossuth L. tér 8.
képviselő: elnök Lukoviczki György
Kifejezeni azt a szándékot, hogy egymás erősítésére, érdekeik képviseletére szövetséget kötnek. ... >>

Békéscsabai Közoktatási Intézmények Vezetőinek Szakmai és Érdekvédelmi Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Puskin tér 1.
képviselő: elnök Maczik Mihály András
Az igazgatók érdekképviseletének ellátása. Ezen belül az igazgató érdekeinek és jogainak képviselete és érdekérvényesítése, jogi és szakmai eszközök felhasználásával a munkáltatóval szemben. ... >>

Békéscsabai Közúti Igazgatóság Szakszervezeti Alapszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.
képviselő: titkár Erdélyi György
A Békéscsabai Közúti Igazgatóság Szakszervezeti Alapszervezete tagságának, munkavállalói, jogi, anyagi, szociális és kulturális érdekképviselete és védelme. ... >>
8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 15. oldal 16. oldal 17. oldal 18. oldal