Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 8594
11. oldal

Bank Hitelkárosultak Jogvédő Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

8642 Fonyód, Bartók Béla utca 5.
képviselő: elnök Laurencsik Kálmánné, elnökhelyettes Rakoviczkiné Ruzsa Mária, titkár Laurencsik Kálmán
A Szövetség, mint nevében is jelzi elsősorban a hitelintézetekkel, pénzintézetekkel, vagy egyéb pénzügyi vállalkozásokkal fennálló jogviszonyokkal kapcsolatban, valamint a fogyasztóvédelem egyéb területein jogaikban sértett vagy nem kellően tájékoztatott személyek támogatását, segítség nyújtását tekinti elsődleges céljának. A Szövetség alapvetően szociális céllal alakult meg. E cél elérése érdekében felvállalja az arra rászoruló állampolgárok érdekeinek képviseletét. ... >>

Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete

(természetvédelem,érdekképviselet)

5711 Gyula, Fehér-Körös utca 69.
képviselő: Kásler Árpád
A banki adósok, elsősorban, de nem kizárólag a deviza alapú hitelesek, egyéni és társas vállalkozások érdekképviselete, közvetítői tevékenység az adósok és a Bankszövetség, a Kormány között, együttműködés hasonló célokat megvalósító szervezetekkel, civil közéleti klubok, előadások szervezése, szabadidős program szervezése, természetvédelem, környezetvédelem. ... >>

Bánki Gazdakör

(érdekképviselet)

4079 Debrecen, Bánk 27.
képviselő: Kati László elnök ... >>

Banki Károsultak Önvédelmi Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1122 Budapest, Székács utca 12.
képviselő: dr. Telkes József
hozzájárul ahhoz, hogy a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint a befektetési szolgáltatókról szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek megfelelő tájékozottság és információk alapján hozhassanak ésszerű pénzügyi döntéseket;
közreműködik a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint a befektetési szolgáltatókról szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek ügyfelei érdekérvényesítő tevékenységeiben, ezen belül célja a magyarországi ingatlanalapok befektetői kártalanításának elérésében segítséget nyújtani. ... >>

Bánki Üdülők Egyesülete

(érdekképviselet)

2653 Bánk, Szondy ut 18.
képviselő: Jelinek János, Sellei Péter ... >>

Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete Rózseszentmártoni Szervezete

(sport,érdekképviselet)

3033 Rózsaszentmárton, Arany J.u.9.
képviselő: Kaszner István (titkárhelyettes), Pápis László (titkár)
Tevékenysége a bányászati és energetikai munkahelyek szakszervezeti tagjainak - akítv munkavállalók, jogfenntartók- érdekvédelmére, érdekképviseletére, üdültetésére, sport és tömegsport tevékenységére irányul, ugyankkor önsegélyező tevékenységet is ellát. ... >>

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Csanádi József, Pápis László, Rabi Ferenc, Varga Éva
Tevékenysége a bányászati, energetikai és más szakterületekhez tartozó munkahelyi és területi szakszervezeti tagjainak - aktív munkavállalók, nyugdíjasok, oktatási intézmények nappali tagozatán tanulók, jogfenntartók, munkanélkülivé váltak, külföldön munkát vállalók, illetve Magyarországon munkát vállaló külföldi állampolgárok - érdekvédelmére, érdekképviseletére, jóléti és szociális ellátására, üdültetésére, sport- és tömegsporttevékenységére, valamint oktatására és képzésére irányul, és önsegélyező tevékenységet is ellát. ... >>

Bánya-és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete Bányász Szakszervezeti Szövetség (50878/2002)

(kulturális,érdekképviselet)

2510 Dorog, Otthon tér 1.
képviselő: Wágner Ferenc
A tagság és a szervezetek érdekeinek védelme, képviselete és érvényesítése. Az élet-és munkakörülmények figyelemmel kisérése, lehetőség szerint javítása. Az elért szociális és kultúrális szinvonal szinten tartása. ... >>

Bányaipari Dolgozók Szakszervezete Alföldi Kőolajipari Gépgyár Szakszervezeti Bizottsága

(érdekképviselet,egyéb)

5900 Orosháza, Gyártelep utca 8.
képviselő: titkár Kozma Csaba
A tagság érdekeinek képviselete és védelme. ... >>

Bányász Kulturális Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

7629 Pécs, Komjáth Aladár utca 2.
képviselő: elnök Kutas László Krisztán, ügyvezető elnök Szőkéné Kontra Ilona
Azon társadalmi szervezetek, közösségek és egyének tevékenységének összefogása, melyek hozzá kívánnak járulni a bányász kultúra megőrzéséhez, terjesztéséhez és hagyományainak ápolásához. ... >>

Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7629 Pécs, Komjáth Aladár utca 2.
képviselő: elnöK Talló Zoltán, ügyvivő elnök Molnár Ferenc
Hátrányos helyzetű állampolgárok, hátrányos helyzetű gyermekeik támogatása, alapvetően szociális és kulturális céllal alakul. Segíti az óvodás, iskoláskorú gyerekek szabadidős tevékenységének megszervezését, oktatási, kulturális programok szervezését. Segítséget nyújt személyiségük nyitottá válásához, közösségi alkotótevékenységhez. A gyermek kreativitási készségének kibontatásával, elősegítésével, a társadalomba való beilleszkedésük megkönnyítésével. Rászoruló családok részére tanácsadást nyújt. ... >>

Bányászokért Alapítvány

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Dr.Borodi Judit
Bányász szakszervezeti tagok segítése, támogatása, segélyezése. ... >>

BAOBAB Afrikai Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1123 Budapest, Alkotás utca 13. I./12.
képviselő: Diallo Thierno Djakariaou, Kovács Nóra, Mboue Edouard, Ternyák-Sylla Éva Anna
Az afrikai emberek érdekvédelme, az afrikai kultúra ősi kultúra és hagyomány terjesztése. Az afrikai kultúrával foglalkozó személyek tevékenységének koordinálása Magyarországon. ... >>

Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6726 Szeged, Temesvári körút 62.
képviselő: Dr. Dudits Dénes
5.1. A biotechnológiai, különösen a géntechnológia eredményeknek a magyar gazdaság fejlődése érdekében történő széles körű bevezetése.
5.2.A biotechnológia népszerűsítése, gazdasági, környezetvédelmi, társadalmi hasznosságának megismertetése.
5.3. Érdekvédelmi feladatok ellátása, a tagok közötti együttműködés elősegítése.
5.4. A hazai biotechnológiai kutatások, fejlesztések és innováció elősegítése.
5.5. Szakmai előkészítés, tanácsadás kormányzati és döntéshozó szervek számára.
5.6. A biotechnológia és géntechnológia oktatásának szakmai támogatása. ... >>

Barabási Hegyközség Köztestület

(érdekképviselet)

4937 Barabás, Árpád utca 13
képviselő: dr Váczy Ferenc
Barabás község közigazgatási területén a szőlő és bortermeléssel és az ezekből származó termékek felvásárlásával foglalkozók e tevékenységükhöz füződő közös érdekeik előmozdítása, az itt előállított termékek származás és minőség védelme. A termkek piacképessségének javítása, minőségi szinvonalának emelése. ... >>

BARACSI LOVAS SPORTEGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2426 Baracs, Ady E. út 935/1. hrsz.
képviselő: Behán Gábor alelnök, Behán János elnök, Szabados Olga titkár
Sportolási, testmozgási, felüdülési, pihenési lehetőség biztosítása a tagok és a lovagolni vagyók számára. Lovas iskola üzemeltetése klub keretén belül. Tehetségkutatás. Kulturális és idegenforgalmi rendezvények szervezése, lebonyolítása. Az élsport és a szabadidősport támogatása. Sportkapcsolatok kiépítése bel- és külföldi szervezetekkel. Nemzetközi és hazai tornák, kupák szervezése, lebonyolítása. Tanfolyamok, előadások, szakmai összejövetelek szervezése. A Magyar Lovassport Szövetség által kiírt bajnokságon való részvétel. ... >>

Baranta Hagyományos Magyar Harcművészetek Országos Szövetsége

(sport,kulturális,érdekképviselet)

1137 Budapest, Ditrói Mór utca 3. 2./1.
képviselő: Joháczi József István elnök, Vukics Ferenc alelnök
A Baranta hagyományos magyar harcművészeti stílusú sporttevékenység kizárólagos, országos irányítása, a Baranta stílus népszerűsítése. ... >>

Baranya Megyei Általános Fogyasztási Szövetkezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

7720 Pécsvárad, Kossuth L. utca 1.
képviselő: elnök Csukay Géza
a szövetség a tagszövetkezetek, az ezek által létrehozott gazdasági társaságok, továbbá a szövetkezeti tagok és az említett gazdasági társaságok tagjai érdekeinek védelme, közös tevékenységük anyagi eszközökkel történő előmozdítása érdekében területi és szakmai alapokon szerveződő érdekképviseleti szervezet. ... >>

Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

7621 Pécs, Papnövelde utca 7-11.
képviselő: titkár Sárán Andrea
a tagjai társadalmi, gazdasági szociális és kulturális érdekeinek ? munkavégzésük jellegéhez igazodó ? hatékony védelme, érvényesítése, képviselete, a szakszervezetekre, valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek tagjaira vonatkozó mindenkori szabályok rendelkezéseinek megfelelően; más büntetés-végrehajtási szakszervezetekkel való együttműködés. ... >>

Baranya Megyei Darts Szövetség

(érdekképviselet)

7630 Pécs, Présház u. 1/3.
képviselő: Márkus Iván elnök ... >>

Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete

(érdekképviselet)

7966 Bogdása, Kossuth Lajos utca 103.
képviselő: elnök Samu János
a falugondnokok a szolgálat fejlesztéséért tevékenykedőket, önkormányzati tisztségviselők, szakemberek és önkéntes segítők a baranyai aprófalvak fennmaradásának és fejlődésének segítése érdekében egy szervezetbe történő összefogása. Az aprófalvak hátrányos helyzetének javítása érdekében létrejött falugondnoki szolgálat fejlesztése, érdekvédelmük biztosítása: a hálózat fejlesztésének biztosítása. ... >>

Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

7623 Pécs, József Attila utca 10.
képviselő: dr. Szabó Géza
A falusi turizmus Dél-dunántúli Régióban történő fellendítésének és fejlődésének elősegítése. Ennek érdekében a régió sajátosságainak régión belüli és kivüli megismertetése. ... >>

Baranya Megyei Gazdakörök Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

Pécs, Apácza utca 16
képviselő: elnök Székely Gábor ... >>

Baranya Megyei Gyógypedagógiai Szakmai Érdekvédelmi Társaság

(érdekképviselet,egyéb)

7621 Pécs, Építők útja 9.
képviselő: elnök Fekete Mária, vezetőségi tag Csala Nándor, vezetőségi tag Fazekasné Visnyei Irma, vezetőségi tag Görög Gabriella, vezetőségi tag Stautz Jánosné ... >>

Baranya Megyei Ifjusági szövetség

(érdekképviselet)

7633 Pécs, Tüzér u.3/1
képviselő: Szőke József ... >>

Baranya Megyei Iparszövetség

(érdekképviselet)

7621 Pécs, Megye u. 20.
képviselő: elnök Aparácz Dénes
Tagjai vállalkozási tevékenységét szolgálva érdekeit képviselje, egyeztesse és közvetítse. ... >>

Baranya Megyei Ipartestületek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7623 Pécs, Rákóczi utca 24-26.
képviselő: alelnök May András, alelnök Szenner Mátyás, elnök Telegdi Attila, ügyvezető Söbér Miklósné ... >>

Baranya Megyei Kereskedők Egyesülete

(érdekképviselet)

7623 Pécs, Rákóczi út 24-26.
képviselő: elnök Koltavári Katalin
A Baranya Megye területén működő magánkereskedők, kereskedelmi - vendéglátó tevékenységet folytató, vagy kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet is folytató egyéni és társas vállalkozó, gazdasági és szakmai érdekeinek védelme, feladatainak megvalósításával ellátása. ... >>

Baranya Megyei Kézműves Kamara

(érdekképviselet)

Pécs, Rákóczi u. 24-26.
képviselő: Birinyi Zoltán elnök ... >>

Baranya Megyei Közgyűlés Görcsönyi Szociális Otthona Önálló Szakszervezete

(érdekképviselet)

7833 Görcsöny, Hársfa u. 6.
képviselő: Bíró Ferencné titkár, Somogyi Zoltánné gazd.felelős ... >>

Baranya Megyei Mérnöki Kamara

(érdekképviselet)

7621 Pécs, Boszorkány utca 2.
képviselő: elnök dr. Kukai Tibor
A kamara összefogja és nyilvántartja a megye területén bejegyzett tervező mérnököket, műszaki szakértői tevékenységet végző mérnököket, biztosítja a munkák magasszintű végzését és ellátja egyrészt tagjainak érdekvédelmét, másrészt eljár a megrendelők érdekében is. ... >>

Baranya Megyei Mezőgazdasági Termelők Szövetsége Pécs

(érdekképviselet)

7623 Pécs, Köztársaság tér 2.
képviselő: elnök Németh Zoltán, titkár Farkas István
a tagjai gazdasági és munkaadói érdekképviselete. ... >>

Baranya Megyei Polgári Védelmi Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

7627 Pécs, Engel János utca 1.
képviselő: elnök Pandur Tamás
polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában való közreműködés. Közreműködés Baranya megyében az állampolgárok polgári védelmi, katasztrófavédelmi, humanitárius védelmi felkészítésében, védelmük szervezésében, hogy az állampolgárok képesek legyenek önmaguk, családtagjaik, embertársaik életét, vagyontárgyait eredményesen oltalmazni, menteni elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, fegyveres konfliktusok esetén. ... >>

Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

7622 Pécs, Vargha D. utca 1.
képviselő: elnök Tóth Tibor, ügyvezető elnök Zámbó Péter
A közrend és közbiztonság erősítése, a bűncselekmények és a közlekedési balesetek megelőzése, az államhatár őrizete, a gyermek és ifjúságvédelem, a katasztrófa elhárításában, valamint a környezet- védelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő szervezetek, polgárőr egyesületek rendszeres és hatékony működésének támogatása, munkájuk összehangolása, szakmai ismereteik fejlesztése, érdekeik képviselete és védelme. ... >>

Baranya megyei Repülő és Ejtőernyős Klub

(sport,oktatási,érdekképviselet)

Pécs-Pogány, repülőtér
képviselő: elnök Dr. Balassa László, társelnök Dr. Kosztka Ferenc
A légi sportok közül a motoros, vitorlázó, ultrakönnyű és motoros-vitorlázó repülés, valamint az ejtőernyőzés területén a légi sportok megismertetése, népszerűsítése és művelése, kiemelten Pécsett és Baranya megyében. Sporttevékenység folytatása ? az országos rendszer keretei között -, az alapszabályban meghatározott repülő-tevékenységek körében úgy a minőségi, mint a tömegsport szintjén (ún. hobbirepülés). Repülő-előképzésben való részvétel, a hivatásos állományú repülők utánpótlásának biztosítása érdekében. További célja tagsága érdekeit képviselni minden olyan fórumon, ahol a légi sportok bármilyen formában érintve vannak, valamint a Magyar Repülő Szövetségi tagság fenntartása és kapcsolatok létesítése más bel- és külföldi szervezetekkel. ... >>

Baranya Megyei Romák Demokratikus Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7630 Pécs, Táltos utca 32.
képviselő: elnök Lakatos János
elsősorban Baranya megye területén a politikai életben való részvétel, elsősorban a romák érdekeinek a képviselete. ... >>

Baranya Megyei Romák Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7370 Sásd, Hörnyék utca 17/B.
képviselő: elnök Szilvási János
hogy elősegítse a Baranya Megyében élő roma lakosság felzárkóztatását, beilleszkedését; az iskolai oktatást és az azon való részvételt; a foglalkoztatást, ezáltal a munkanélküliség csökkentését; a kulturális rendezvények szervezését, az azon való részvételt; roma kulturális hagyományok ápolását, különösen a roma nyelv (beás és lóvári) megőrzését, roma táncok, énekek megtanulását és előadását; környezet megóvását, az azzal összhangban történő élést; a sportolást, az azon való részvételt, a technikai fejlesztést; együttműködést, kapcsolattartást, közös programok szervezését illetékes területi önkormányzattal, intézményekkel, társadalmi szervezetekkel; a kapcsolatok építését és fenntartását hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel. ... >>

Baranya megyei Sportszövetségek Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

7621 Pécs, Tímár utca 21.
képviselő: elnök Dr. Rákóczy István, elnökhelyettes Várhalmi Zsolt
Tagszervezetei számára érdekvédelmet biztosítani, összehangolni a tagszervezetek tevékenységét, tömegsport versenyek, sportnapok, emlékversenyek szervezése, ifjúsági és felnőtt korosztályban, megyei sportági szakszövetségek szakmai közreműködésével, sportági szakszövetségek részére sportoktatói- és edzőképző tanfolyamok, versenybírói tanfolyamok szervezése, tagjai sporttevékenységének támogatása, tanácsadói tevékenység végzése sporttevékenységgel, sportszervezetek működésével kapcsolatban. ... >>

Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

7621 Pécs, Tímár utca 21.
képviselő: elnök Papp Csaba
a szabadidősportban érintettek képviselete, érdekvédelme, a tagok megyei szintű képviselete, együttműködés az állami és társadalmi szervezetekkel, sportszervekkel és az önkormányzatokkal, megyei tömeg- és szabadidősport rendezevényeinek szervezése, lebonyolítása, szolgáltatások nyújtása a tagoknak, és a szövetség céljait anyagilag támogató szervezeteknek, személyeknek. ... >>

Baranya Megyei Szarvasmarhatenyésztők Egyesülete

(érdekképviselet)

7623 Pécs, Köztársaság tér 2.
képviselő: elnök Nyilas Mihály, irodavezető Szauer Antal
A Baranya megyei szarvasmarha tenyésztők érdekképviselete, a szarvasmarha állomány genetikai fejlesztése, a tenyésztés szervezése, valamint a szakmai ismeretek bővítése. ... >>

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7621 Pécs, Tímár utca 21.
képviselő: elnök Tóth Klára
természetjárás szervezés, népszerűsítés, érdekérvényesítés, egészséges életmódra nevelés, annak népszerűsítése, természet- és környezetvédő szemlélet kialakítása. ... >>

Baranya Megyei Tűzoltó és Katasztrófaelhárító Szövetség

(tűzoltó,érdekképviselet)

7627 Pécs, Engel János utca 1.
képviselő: elnök Balázs László ... >>
6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 15. oldal 16. oldal