Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 8594
1. oldal

05.-Dél-Tisza Tagszövetség Postagalambsport Egyesületek Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

6760 Kistelek, Kossuth utca 103.
képviselő: Czékus János elnök
A szakszerű postagalamb-tenyésztésnek és versenyezésnek tömegsporttá való fejlesztése, tagszövetségei tevékenységének összehangolása. ... >>

1. Magyar Makettfoci Club

(sport,oktatási,érdekképviselet)

8638 Balatonlelle, Szövetség utca 46.
képviselő: Varga Zoltán Artúr
Sporttevékenység, amelyen belül a makettfoci játék magyarországi és nemzetközi megismertetése, bevezetése a sporttevékenységek körébe, valamint népszerűsítésébe.
A makettfoci játék promóciója.
A makettfoci, mint sport és mint játék oktatása, népszerűsítése.
Makettfoci bajnokság szervezése és lebonyolítása amatőr sportolók számára.
A makettfoci játék, mint sportesemény megrendezését lehetővé tevő szabadtéri, ill. fedett létesítmények működtetése.
A makettfoci játék sportági elismertetése, távlati célként szakági szövetség létrehozásának elősegítése.
Szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésének biztosítása ifjúsági s felnőtt korúak számára a makettfoci játék, mint sporttevékenység végzésével. ... >>

101.Tüzérezred és Dandár Baráti Köre

(érdekképviselet,egyéb)

7621 Pécs, Kisfaludy utca 5.
képviselő: elnök Juhász Zoltán
A megszűnt 101. Tüzérezred és dandár, valamint az alakulat halottai emlékének megőrzése. Közös programok, rendezvények szervezésével lehetőséget adni azoknak a személyeknek, akik az ezrednél és dandárnál együtt dolgoztak, a közös munka során kialakult baráti kapcsolatok ápolására, elmélyítésére. a MH Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság pécsi Toborzó és Érdekvédelmi Irodájával együttműködve, részt venni az ezred és dandár elhalálozott tagjaival kapcsolatos kegyeleti tevékenységben. ... >>

13 Harcos Sportegyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

1105 Budapest, Bolgár utca 13. fszt./1.
képviselő: Lontai Márton, Városi József
Szervezett lehetőséget biztosítani minden érdeklődő számára a harcművészetek és egyéb szabadidős sportok mozgásanyagának elsajátítására, szellemiségükben való elmélyülésre. Közreműködni olyan sportágak művelésében, amelyek az egészséges és harmonikus élet egységének fenntartását közvetlenül elősegítik, különös tekintettel a kondícióra, a ciklikus sportágakra és a lélek harmóniájára. Biztosítani a sportegyesületi kereteket a sportági szövetségek/szakszövetségek versenyrendszerében versenyezni kívánó sportolói számára és elősegíteni a nemzetközi versenyeken való részvételt. Harcművészeti, tömegsport és egyéb aktivitásra serkentő rendezvények, sporttanfolyamok és táborok szervezésével nevelni az erkölcsös, egészséges életmódra, a sport szeretetére. ... >>

16. Postagalambsport Tagszövetség Esztergom (52065/2002)

(sport,kulturális,érdekképviselet)

2500 Esztergom, Tartsai u. 5.
képviselő: Konrád János
Postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a tenyésztés és versenyzés szakszerű irányitása, röptetések, kiállitások meglszervezése, eszközök biztositása. ... >>

1848-as Nemzetőrők Hagyományőrző Közhasznú Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8122 Csősz, Bartók B. u. 8.
képviselő: Salamon Péter elnök
Nemzeti hagyományok, nemzetőrség hagyományainak ápolása, haza védelmének támogatása, ifjúság hazafias nevelése, nemzeti tudat erősítése, közérdekű feladatok megoldása, bűnmegelőzés, tagok érdekvédelme, érdekérvényesítése. ... >>

1919 számú Baráti Körök Szövetsége Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7940 Szentlőrinc, Kodolányi utca 13.
képviselő: képviselő Ternáczné Varga Andrea
6-14 éves korú gyermekek szabadidős tevékenységével kapcsolatos feladatok szervezése. A szorgalmi időszakban un. "táboriskolai ciklusok" szervezése, mely a tanítás-tanulás folyamat természetközeli színtere (erdei iskola) a gyermekek számára. Az egymás iránti felelősségérzet, az értékteremtő munkához való pozítiv hozzáállás, a környezettudatos magatartás, egészségtudatos életvitel fejlesztése. A tanulók -különös tekintettel a hátrányos helyzetben lévőkre- önálló életvitelének elősegítése. Nem üzleti célú, közösségi szabadidős szálláshely biztosítása a szentlőrinci Kodolányi Utcai Általános Iskola és Diákotthon növendékei, valamint valamennyi 6-14 éves korú gyermek számára. ... >>

1956 Emléke Közhasznú Alapítvány

(érdekképviselet)

1051 Budapest, Nádor 36.
képviselő: Gyurcsó Mihály
A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége működésének elősegítése, 1956 emlékének ápolása. ... >>

1956-os Magyarok Világszövetsége

(érdekképviselet)

1097 Budapest, Koppány u. 5-11.
képviselő: Dr. Kelecsényi Erzsébet, Kálmán Csaba, Trencsényi László, Wittner Mária ... >>

1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetsége

(érdekképviselet)

1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 37.
képviselő: Holl Ferenc ... >>

1ABC Ingatlan Egyesület

(érdekképviselet)

2730 Dabas, Szent István tér 1/c.
képviselő: Popov Enev Sztefan
Az ingatlanközvetítői tevékenység szervezettségének javítása. Javaslatok kidolgozása. ... >>

2006 Szövetség Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2081 Piliscsaba, Fő út 150.
képviselő: Kővári Péter elnök
Piliscsaba közéletének aktivizálása, az önkormányzati tevékenység segítése, figyelemmel kísérése ... >>

234. sz. Kisállattenyésztő Egyesület

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Damjanich utca 10.
képviselő: Máté Árpád ... >>

243. számú Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület

(érdekképviselet)

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 121.
képviselő: Knapcsek Lajos
A tagság élővilág szeretetének fokozása, kisállatok tenyésztésének népszerűsítése, a tenyésztők társadalmi összefogása, érdekeinek képviselete, szakismereteinek gyarapítása, valamint a tenyésztés eredményességének sokoldalú segítése. ... >>

251. sz. Balatonlellei Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

8638 Balatonlelle, Arany J. utca 21.
képviselő: Harai Károly
a./ Tagjai érdekvédelme, a kedvező horgászati lehetőségek biztosítása. b./ Horgászrendezvények és más vetélkedők szervezése, részvétel a más szervezetek által szervezett ilyen rendezvényeken. c./ A horgászoknak a horgászat írott és íratlan szabályainak tiszteletére, a természet szeretetére és védelmére nevelése. ... >>

32-es Baka Vagyok Én Alapítvány

(kulturális,érdekképviselet)

1081 Budapest, Asztalos S. u. 5-7.
képviselő: Máthé Tibor
A 32-es császári-királyi sorgyalogezred, valamint a székely határőrség katonai- és kulturális örökségének felkutatása, ápolása, megjelenítése rendezvényeken, emlékünnepségeken és az európai hagyományőrző szövetségbe /E.U.R.S./ való betagozódás révén. ... >>

350-es Galambtenyésztő Egyesület

(érdekképviselet)

6060 Tiszakécske, Béke u. 1.
képviselő: Andrusik István ... >>

3F - Független Fogyasztóvédelmi Fórum Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1081 Budapest, Köztársaság tér 2. fsz./10.
képviselő: Hunya Éva
A fogyasztók speciális érdekeinek védelmére létrejövő, nem profit-orientált, politikamentes szakmai szervezet jogi keretek között történő működtetése;
A kereskedelmi és egyéb szolgáltatások igénybevevőinek érdekvédelme, jogérvényesítésük elősegítése;
A kereskedelmi és egyéb szolgáltatók és szolgáltatások minőségének monitorozása, a preventív intézkedések elősegítése, támogatása;
A nemzetközi ajánlások magyarországi adaptációjának támogatása és megvalósítása valamennyi érintett féllel együttműködve;
Megfelelő együttműködés kiépítése az illetékes hatóságokkal és szakmai szervezetekkel;
Szakmai kapcsolatok létrehozása, fenntartása más nemzetközi, hasonló tevékenységű társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel;
A fogyasztói érdekek sérelme esetén a jogérvényesítés lehetőségeivel kapcsolatos objektív ismeretek terjesztése. ... >>

48-as Gazdakör

(érdekképviselet)

Jászfényszaru, Fürst S.u.2.
képviselő: Ocskó - Sós Imre ... >>

"49er Vitorlás Osztályszövetség" Egyesület

(sport,érdekképviselet)

1016 Budapest, Mészáros u. 18.
képviselő: Hamrák Péter ... >>

56-os Bajtársi és Baráti Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Nyíri út 69. 1/3.
képviselő: Pap Tivadar elnök
A BAJSZÖV céljai elérésében a kimondott és az írott szó erejére támaszkodik, arra törekszik, hogy felismeréseit, kutatásainak eredményeit, állásfoglalásait minél szélesebb körben közzétegye, azt erőszakmentes eszközökkel kívánja szolgálni, kívül állva és felülemelkedve minden párttól és ideológiától; a magyar nemzet iránti felelősségérzetből kiindulva nemzetpolitikai kérdésekben állásfoglaló szervezet; a szervezet továbbá képviseli az 1945 után mártírhalált haltak hozzátartozóinak, a börtönt és internálást szenvedtek, a kitelepítettek, minden más üldözöttek érdekeit; az 56-os Bajtársi és Baráti Szövetség fellép minden jogszerű eszköz felhasználásával a jogsértést szenvedettek érdekében, nevezetesen: az elmúlt rendszerek, ma is élő haszonélvezőinek folyamatosan érzékelhető nyílt és burkolt revánstörekvéseivel szemben; az 56-os szervezetekbe befurakodott és ott ?hatalmat? szerzett érdemtelen konjunktúralovagok káros ? a jogsértéseket szenvedettek érdekeit, de különösen becsületét sértő ? tevékenysége ellen, minden jogszerű lehetőséget felhasználva. ... >>

56-os Felkelők Magyarországi Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1042 Budapest, Virág u.31.VII.em.44.
képviselő: Hornyák Tibor ... >>

56-os Forradalmi Nemzeti Szövetség

(érdekképviselet)

1145 Budapest, Colombus 11.
képviselő: Desztics Jenö, Márton András ... >>

56-os Munkástanácsok

(érdekképviselet)

1097 Budapest, Koppány u. 5/11.
képviselő: Bogdány Károly ... >>

56-os Szervezetek Konföderációja

(érdekképviselet)

1082 Budapest, Baross u. 61.
képviselő: Bogdán Károly, Dr.Tamás Károly, Hisipi Lajos, Pruha József, Rácz József
Az 56-os szervezetek összefogása és a mindenkori kormány előtt képviselni az 56-osok szempontjait és érdekeit, a mindenkori kormány előtt 1956. eszmei és személyi érdekvédelme. ... >>

56-os Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1051 Budapest, Nádor u.36.
képviselő: Fazekas János László
Érdekképviseleti tevékenység. ... >>

56-OS SZÖVETSÉG BAJTÁRSI ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1192 Budapest, Dobó Katica utca 65.
képviselő: Csukás Irén
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, műemlékvédelem, 56-os történelmi vetélkedők szervezése, 56-os emlékhelyek országos felmérése, gondozása, lehetséges bővítése, 56-os kegyeleti kötelezettségek ellátása, 56-os forradalom haladó hagyományainak, eszmeiségének ápolása és megőrzése. ... >>

8-as Főút Fejlesztéséért Érdekvédelmi Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

8440 Herend, Kossuth u. 132/B.
képviselő: Dr.Horváth Zsolt elnök
A 8-as főút teljes hosszában gyorsforgalmi úttá történő fejlesztésének elősegítése; a 8-as főútfejlesztés szakmai teendőinek kiemelt segítése és a korridoron belül a területfejlesztés, település fejlesztés segítése; a kiegyensúlyozottabb térségi fejlődés elősegítése; a 8-as főúttal kapcsolatos területrendezési tervek készítésében való közreműködés. ... >>

A Baranya Megyei Szociális Otthonok Szakszervezete Helesfa

(érdekképviselet)

7683 Helesfa, Nádassy telep
képviselő: elnök Bodorné Rosta Katalin, gazdasági felelős Buszlauer Ferencné
egyéni és csoportos érdekvédelem. Valamennyi tudomásra jutott ügyben következetesen és kitartóan képviseli a munkahelyen dolgozó tagjait, és az egész kollektíva érdekeit. ... >>

A DEPSI - Debreceni Pszichológus Hallgatók Tudományos, Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4032 Debrecen, Komlóssy u. 45.
képviselő: Angyal Zsófia titkár, Józsa Balázs elnök, Penczi Barbara alelnök
hallgatói érdekképviselet, tudományos tevékenység támogatása ... >>

A Duna- Kőrös- Maros- Tisza Eurorégió Ifjusági Szövetsége

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6720 Szeged, Kárász utca 16. III/28
képviselő: Dr. Bene Tamás, elnök
A nevében szereplő régióban az ifjúsági szervezetek szövetsége, az ifjúság tudományos, kulturális és sporttevékenységének segítése, fejlesztése, gyermek és ifjúságvédelem, az emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

"A fény túlsó oldalán..." - Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 15. I/3.
képviselő: Dr. Varga Szabolcs elnökhelyettes, Nochta Pál elnökségi tag, Szokó Zsolt elnök
Látássérültek érdekvédelme, érdekképviseletük segítése, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézése. ... >>

A Festékipari Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

3581 Tiszaújváros, AKZO-NOBEL Coatings Rt
képviselő: Jónás László ... >>

A Földhivatali Szakszervezeti Tagokért és Földhivatali Dolgozókért Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

4400 Nyíregyháza, Báthori utca 13
képviselő: Falcsikné Lipták Szilvia
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye körzet dolgozói számára kíván segítséget nyújtani: a nehéz egészségügyi-, szociális helyzetbekben, a dolgozók kiemelkedő képességű gyermekeinek továbbtanulásában, a földhiavatali dolgozók kulturális-, művelődési-, és sporttevékenységében illetve a földhivatali alkalmazottak üdülési igényeinek kielégítésében. ... >>

A Földtulajdonosok Országos Érdekvédelmi Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Aradi utca 10/c.
képviselő: Lászlóné dr.Vedres Margit
Az egyesület - tagjainak lakhelyére tekintet nélkül, a földtulajdonnal, illetve azon haszonélvezeti joggal bírók érdekében munkálkodik. Ezen belül: A földtulajdonosok tulajdonának védelme, a jogszabály alapján. A földtulajdonosok érdekeinek érvényesítése. Az érdekképviseletük ellátása. Szakmai tanácsadó tevékenység folytatása. A termőföld védelmének, rendeltetésszerű hasznosításának a segítése. Segíti az optimális nagyságú gazdaságok kialakítását, az esetleges földcserék lebonyolítását. Az egyesület céljaihoz kapcsolódó jogszabályok megalkotásánál véleményt nyilvánít, javaslatot tesz. A piaci viszonyokhoz igazodva, közreműködik az adott területen legelőnyösebb haszonbérleti díjak kialakításában. Törekszik a pénzügyi /hitelezési, támogatási/ feltételek javítására. A föld termőképességének növelése érdekében javaslatot tesz a korszerű termesztésre, technológiákra. a gazdaságos termelésre. Szorgalmazza a korszerű ismereteket nyújtó oktatást. Az esélyegyenlőség megteremtése a kis, közepes és nagy gazdaságok között, mely segíti a családi munkaerőn alapuló kisebb gazdaságok stabilizálódását, fejlődését. ... >>

A Francia Becsületrend és Nemzeti Érdemrend Magyar Tagjai Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1123 Budapest, Alkotás utca 63-67.
képviselő: Dr. Harbula Gyula
A szolidaritás kialakítása a tagok között, valamint a tagok halálát követően a családtagok támogatása tanácsadással és mindenfajta segítségnyújtással, kivéve pénzezközök juttatását, és jogtanácsadást; A becsületrend, annak alapelvei és a tagok erkölcsi megbecsülésének növelése - a magyar-francia barátság jegyében - a magyar közvélekedésben; Jótékonysági akciók lebonyolítása és az ezeken való részvétel a fenti célok szolgálatában, különösen akciók és kiadványok formájáben. ... >>

A Gyógyítás Iskolájáért Tanulmányi és Fejlesztési Magánalapítvány a Szegedi Orvostudományi Egyetem Hallgatóinak Képzéséért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6720 Szeged, Apáthy u. 4.
képviselő: Apáti-Nagy Péter, a kuratórium elnöke
A SZOTE hallgatóinak tanulmányi támogatása, szakmai és érdekvédelmi szervezeteinek működési támogatása, kutatási támogatása, szociális támogatása, kulturális és sport támogatása. ... >>

A Hajléktalanok és Hátrányos Helyzetűek Zala Megyei Egyesülete

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Petőfi S. út 5.
képviselő: Orsós Imre
Célja, hogy ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. Törekszik a hozzá forduló hajléktalan és szociálisan hátrányos helyzetű sorstársak érdekeinek kifejezésére, megvédésére, tevékenységével esélyegyenlőségük valós megteremtésére. Az egyesület részt vesz a hátrányos helyzetűeket érintő oktatási, képzési és kulturális programokban. Az egyesület részt vesz a hátrányos helyzetűeket érintő munkaügyi programokban, céljával összefüggésben magában a közhasznú foglalkoztatásban. ... >>

A HANGYA Raktárszövetkezeti Termékpályás Szövetkezetek/Szervezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Kerek 637.
képviselő: Adamcsik László
A Szövetség elsődleges célja a non-profit jellegű termékpályás szövetkezetek és szolgáltató szervezetek esélyegyenlőségének megvalósítására figyelemmel önszerveződéseik elősegítése elsősorban az EU-konform szövetkezeti szövetségi módszerek megismertetésével, mindenkor összhangban a HANGYA alapelveivel és a közösen megfogalmazott stratégiával. Cálja továbbá olyan gazdasági szervezet, ill. közös befektetési és kereskedelmi vállalkozás - rendelkezésre álló anyagi erőforrások közös felhasználásával történő - létrehozásának és folyamatos fenntartásának elősegítése, amely a HANGYA ágazati területek termékeinek, terményeinek élelmiszerré való feldolgozását, kereskedelmi rendszerének kiépítését szolgálja, ezáltal elősegíteni, hogy a Szövetséghez tartozó szervezetek termékei biztonsággal és jövedelemmel értékesüljenek. ... >>

A Harmadik Évezred Tolna Megyéje Egyesület

(érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Alkotmány u. 38.
képviselő: elnök Szabó Zsófia ... >>

A Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1028 Budapest, Arad u. (reptér)
képviselő: Dúzs István
A Hármashatárhegyi Sportrepülés és sportrepülő kiképzés támogatása. A magyarországi sportrepülők és egyesületeik érdekvédelme. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal