Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 6198
9. oldal

Alapítvány az idős betegekért

(intézményi,egészségügyi)

7630 Pécs, Nagykozár utca 3.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Huszár Judit Ágnes
A Baranya megyei Kórház Krónikus Geriátriai Osztálya gerontológiai tevékenységének továbbfejlesztése. ... >>

Alapítvány az idős és sérült állatokért

(egészségügyi,környezetvédelmi)

Érd, Emil u. 68.
képviselő: Skobrák Terézia
Az idős és beteg állat lakóhelyén való segítésével megelőzni az utcára, gyepmesteri telepre, illetve menhelyre történő bekerülését vagy elpusztulását. ... >>

Alapítvány az Idősek Ellátásáért

(egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2/8.
képviselő: Dr. Balázs Endre
A gerontológiai osztályon fekvő és járó betegek ellátásának javítása. ... >>

Alapítvány az Ifjúság Egészséges Testi és Lelki Fejlődéséért

(egészségügyi)

1185 Budapest, Zilah utca 5.
képviselő: Bobos Csaba
Az ifjúság egészséges testi és lelki fejlődése feltételeinek biztosítása. ... >>

Alapítvány az Inkontinens Betegek Minőségi Ellátásáért

(egészségügyi)

1148 Budapest, Kerepesi út 78/ D. I. 2./1.
képviselő: dr. Amrein Attila elnök + 1 fő, Gécsné Földváry Tímea, Tolnai Judit + elnök
A súlyos, inkontinenciában szenvedő betegek életminőségének és mindennapi komfortérzetének javítása. ... >>

Alapítvány az Iskoláért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1156 Budapest, Kontyfa 5.
képviselő: Sári Lajos
bejegyző végzés: A Kontyfa utcai Általános Iskola nevelési programját szolgáló új eljárások kidolgozása és gyakorlati megvalósítása, anyagi hátterének megteremtése. + 5.sz. kiegészítő végzés: A tanulók egészségügyi ellátása feltételeinek folyamata nyomonkövetése, az orvosi ellátás -az alapítvány adta lehetőségekkel való- támogatása. ... >>

"Alapítvány az Izsófalvai Pszichiátriai Ápoltakért"

(egészségügyi,oktatási)

3741 Izsófalva, Mária táró 13.
képviselő: Dr. Király Vitalij
az izsófalvai pszichiátriai intézményben fekvő betegek jobb ápolási körülményeinek biztosítása, az ellátás folyamatos fejlesztése: a betegek részére fizikai és szellemi képességeinek megtartó és fejlesztő programok, tréningek szervezése, az ehhez szükséges eszközök biztosítása: - az ápoló személyzet szakmai képzésének és továbbképzésének támogatása, tanfolyamok, tapasztalatcserék szervezése, megvalósítása: -az ápoló személyzet kiemelkedően teljesítő tagjainak rendszeres elismerése: -a betegek családtagjainak felvílágosítása, felkíszítése a betegek gondozására, a betegséggel és a gondozással felmerülő beilleszkedési, szociális és egyéb problémák kezelése. ... >>

Alapítvány az onkopszichológia fejlődéséért

(egészségügyi)

2626 Nagymaros, Árpád u.16.sz.
képviselő: Tari Annamári elnök
Onkopszichológia team létrehozása, mű- ködtetése, részben egészségügyi, más- részt segítségnyújtás különböző formá- ban.Főként vérképzőszervi daganatos betegek pszichés kezelése, szociális gondozása. A vérképzőszervi daganatos betegek, transzplantációt elszenvedett betegek pszichés vonatkozású szakmai protokol kidolgozása. ... >>

Alapítvány az Óvodáskorú Gyermekek Egészséges Testi, Lelki Fejlődéséért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Zombori u. 19.
képviselő: Nagyné Cseterics Éva kur. elnöke
Azon feltételek megteremtése, melyekkel elérhető a Szivárvány Óvodában nevelt gyermekek egészséges fejlődésén és fizikai aktivitásán keresztül a szellemi aktivítás előkészítése, és fejlesztése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Alapítvány az Öngyilkosság Ellen

(egészségügyi)

2316 Tököl, Kossuth Lajos utca 74.sz.
képviselő: Manger Berény
Az egészségügyi ellátás kereteibe nem tartozó ellátási formák végzése. A magyar lakosság önpusztító magatartásának mérséklése, az öngyilkossági kísérletek megelőzése, az öngyilkossági kísérletet elkövetők, a túlélő családtagok utógondozása. ... >>

Alapítvány az Újpesti Urológiáért

(intézményi,egészségügyi)

1047 Budapest, Baross u. 69-71.
képviselő: Dékány Mihályné ketten együtt, Dr.Böszörményi-Nagy Géza 2 együtt, Dr.Fritz Ferenc ketten együtt, Dr.Pálfi Zoltán ketten együtt, Dr.Siller György ketten együtt
Az Újpesti Károlyi Sándor Kórház Rendelőintézet Urológiai Osztályának fejlesztése. ... >>

Alapítvány az újszülöttek ultrahangos szűrővizsgálatára

(egészségügyi)

3501 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
képviselő: Dr. Lombay Béla
A betegségi tüneteket nem mutató koponyán belüli, hasi és csípőizületi fejlődési rendellenességek, kórállapotok, korai ultrahangos vizsgálattal történő kimutatása, mely lehetővé teszi a gyógyítást ... >>

Alapítvány Csépány-Somsály Fejlesztésére

(sport,egészségügyi,oktatási)

3662 Ózd-Somsály, Rózsadomb út 29.
képviselő: Tóth Csaba
Hódoscsépány és Somsály településének támogatása, így különösen a településrészek rendezését, infrastruktúrális fejlesztését. A településrészeken működő egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi, művelődési, sport és oktatási intézményeket, szervezeteket. A foglalkoztatási, vállalkozás-szervezési tevékenységet. A diák és szabadidő sportot. ... >>

Alapítvány Csongrád és Környéke Korszerű Urológiai Szakellátásáért

(egészségügyi,oktatási)

6640 Csongrád, Kereszt u. 18.
képviselő: Dr.Kotymán Zsolt kuratóriumi elnök
A Csongrád és környéki urológiai járóbetegellátás szakrendelői szinten történő felzárkozatatása, közelítése az Európában elfogadott és hazánkban kívánatosnak tartott gyakorlathoz. Egyrészt korszerű orvosi műszerek beszerzésével, másrészt pedig a naprakész szakmai információhoz való hozzájutás elősegítésével szakemberek továbbképzésen, tudományos üléseken való részvétele anyagi fedezetének biztosításával. ... >>

Alapítvány dr. Toller László gyógyulásának elősegítésére

(egészségügyi,szociális)

7634 Pécs, Fagyal utca 2/ B.
képviselő: a kuratórium elnöke Betlehem István, a kuratórium titkára Simon István János
A 2006. június 19. napján közlekedési balesetet szenvedett Dr. Toller László, Pécs Város Polgármesterének gyógyíttatásához és egészségügyi rehabilitációjához (felépüléséhez) szükséges feltételek biztosítása mind egészségügyi intézményben, mind a beteg otthonában, családja körében. ... >>

Alapítvány Fenyves Gábor és daganatos megbetegedésben szenvedő fiatalok gyógyításáért

(egészségügyi)

2484 Agárd, Tópart u. 7.
képviselő: Somossy Tamásné kuratórium elnöke
Fenyves Gábor és más daganatos megbetegedésben szenvedő fiatalok gyógykezelésének segítése. ... >>

Alapítvány Gyenesdiás Község Egészségügyi Ellátásának Minőségi Javítására

(egészségügyi,egyéb)

8315 Gyenesdiás, Jókai út 1.
képviselő: Dr. Vajda Gábor, Móricz Gyöngyi
A meglévő új körzeti orvosi rendelő technikai színvonalának emelése, a hiányzó műszerek beszerzése. Új körzeti orvosi lakás építésének befejezése. Az orvosi rendelő környékének rendezése, parkosítása. Fogorvosi rendelő létesítése. ... >>

Alapítvány Hunya Község Jövőjéért

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5555 Hunya, Rákóczi utca 19.
képviselő: kuratóriumi elnök Kulik Edit
Települési infrastruktúra fejlesztése, rekonstrukcióinak biztosítása, a lakosság szélesebb körét érintő szociális, egészségügyi, oktatási kulturális, sport és környezetvédelmi célú létesítmények terveztetése, építésének finanszirozása, az időskorúak napköziotthonos ellátását szolgáló épületegyüttes kialakításának biztosítása. ... >>

Alapítvány Kovács Miléna gyógyulásának elősegítésére

(sport,egészségügyi)

7761 Kozármisleny, Rózsa utca 3.
képviselő: kuratórium elnöke Kovács Árpád László, kuratóriumi titkár Matus Amanda
A sclerosis multiplex betegségben szenvedő Kovács Miléna gyógyíttatásához és egészségügyi rehabilitációjához szükséges feltételek biztosítása mind egészségügyi intézményben, mind pedig a beteg otthonában, családja körében. ... >>

Alapítvány Mezőkeresztes Iskolájáért

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3441 Mezőkeresztes, Összekötő út 28.
képviselő: Tóthné Sándor Edit elnök
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
az általános iskolás gyermekek tanulmányi, sport, művészeti tevékenységének támogatása,
a gyermekek egészséges életmódra nevelése,
szemléltető eszközök beszerzése és ezzel az oktatás színvonalának javítása,
különféle tanfolyamok támogatása

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
kulturális tevékenység;
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; ... >>

Alapítvány Nagydém Községért

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8554 Nagydém, Széchenyi út 1.
képviselő: Takács Zoltánné
Nagydém község közigazgatási területén a szociális ellátás és a gyermek,- és ifjúságvédelmi feladatok kiteljesítése támogatásnyújtásformájában a közösségi célok megvalósítására irányuló oktatási, szociális, egészségügyi, sport, kultúrális és a község lakosait érintő egyéb területeken.
Az alapítvány működése nem érinti a helyi önkormányzat feladatellátásra való kötelezettségét.
Az alapítvány célja megvalósítása során együttműködik az önkormányzattal, az egyházakkal, a szeretetszolgálattal, Vöröskereszttel, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, valamint a településen működő intézményekkel. ... >>

Alapítvány Páty Fejlesztéséért

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

2071 Páty, Kossuth u.83.sz.
képviselő: Schumicky András elnök
Páty község műszaki, környezetvédelmi, sport, kulturális, szociális, egészségügyi és közbiztonsági fejlesztése. ... >>

ALAPÍTVÁNY SOPRON SEBÉSZETÉÉRT

(intézményi,egészségügyi)

9400 Sopron, Szent György u. 11.
képviselő: Pluzsik Tamás
A Soproni Kórház Sebészeti Osztály betegellátási színvonalának növelése, műszerezettségének javítása, a szakmai felkészülés igényesebbé tétele. ... >>

Alapítvány Szenna Fejlesztéséért

(sport,egészségügyi)

3600 Ózd, Vadász u.8.
képviselő: Mészáros Gyula
Szenna településnek, mint Ózd város egyik lakókörzetének településfejlesztési,szociális, egészségügyi gye4rmek és ifjúságvédelmi,művelődési, foglalkoztatási,vállalkozásszervezési diák és szabadidősport és idegenforgalmi céljainak támogatása és megvalósítása, a rászorulók segítése. szenna településnek, mint Ózd város egyik lakókörzetének településfejlesztési, szociális, egészségügyi gyermek és ifjúságvédelmi, művelődési, foglalkoztatási, vállalkozásszervezési diák és szabadidősport és idegenforgalmi céljainak támogatása és megvalósítása, a rászorultak segítése. ... >>

Alapítvány Szentsimon Fejlesztésére

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3600 Ózd, Krúdy Gy. u.26.
képviselő: Kovács Béla
Szentsimon településrésznek, mint Ózd város lakókörzetének támogatása céljából hozzák létre azért, hogy az ott lakók,ill, dolgozók ne veszítsék el évszázados hagyományokra visszatekintő közösségformáló képességüket, saját sorsuk, környezetük alakításának lehetőségét, megőrizni a településrész népességmegtartó erejét, támogatni, ujraéleszteni a településen működő közművelődési és tömegsport tevékenységet, a lakóterülete lévő (egyetlen Ózd városi műemlék) Árpád-kori műemlék templom megóvása, környezetének szebbé tételére, közismertebbé tételére irányuló erőfeszítések kivitelezésének támogatása, támogatni a településrész rendezésére,infrastrukturális fejlesztésére, a területi környezetvédelem müködésére irányuló javaslatok megvalósítását, az oktatási, egészségügyi, közbiztonsági, tűzmegelőzési intézmények támogatása, foglalkoztatási munkahelyteremtési, vállalkozásszervezési intézmények működésének ... >>

Alapítvány Tarpa Idősek Otthona Lakóiért

(intézményi,egészségügyi,kulturális,egyéb)

4931 Tarpa, Kossuth utca 28.
képviselő: Szabóné Ecsedi Katalin
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, az idősek otthona családias légkörének biztosítása, a foglalkoztatáshoz szükséges segédeszközök beszerzése, kulturális programok szervezése, a szomatikus jólét fenntartásához szükséges tisztálkodási és tisztító szerek valamint gyógyhatású készítmények beszerzése. ... >>

Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért

(sport,egészségügyi,oktatási,egyéb)

3580 Tiszaújváros, Szent István út 47.
képviselő: dr. Pető Gabriella
A gyermekek egészségének megőrzése, az egészséges életmód elsajátításának segítése, a város gyermek-egészségügyi feladataiban való közreműködés, egészségvédelmi programok megvalósítása ( életmód-tábor ), egészséges életmódot elősegítő sportrendezvények támogatása, egészségügyi szűrővizsgálatok végzése a család bevonásával, a krónikus beteg gyermekek speciális fejlesztéséhez való hozzájárulás, a felnőttek ( szülők és leendő szülők ) számára ismeretterjesztő előadások, tanácsadás

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés- és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés- és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével ... >>

Alapítványi Összefogás az Atópiás Gyermekekért

(egészségügyi)

1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 10. I./1.
képviselő: Nagymáté Éva
Az atópiás betegségben szenvedő betegek, családtagjaik segítése, az orvostudomány atópiás betegségekre vonatkozó ismeretanyagának bővítése, és a felhalmozott tudás társadalmi szintű érvényesítése. ... >>

Alarm Gyermek Alapítvány

(egészségügyi)

1024 Budapest, Keleti Károly utca 9. II./14.
képviselő: Gulyás Viven elnök
a gyermek és felnőtt egészségügyi intézmények egészségügyi ellátásának fejlesztése. ... >>

Alba Kölyök Egyesület

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Gerle utca 1. 4/3.
képviselő: Borsos Balázs
Az Egyesület célja a fiatalok egészségének védelme, egészségi állapotuk és életminőségük javítása az Egészségügyi törvény népegészségügyi fejezetében foglaltak szellemének megfelelően. ... >>

ALBA REGIA ASTHMA CLUB

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Semmelweis I. u. 2.
képviselő: Dr.Kuchár Ferenc társelnök, Kurdy Judit elnök, Rádli Lajosné Vass Gyöngyi Ágnes ... >>

ALBA REGIA Ifjúsági és Szabadidős Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 12.
képviselő: Róka Gyula
Ifjúsági, szabadidős, kulturális, környezetvédelmi, sport, sporttevékenység, szabadidős hobbi, kutatás, oktatás, jogvédelem, nemzetközi egészségügyi, szociális, szakmai érdekvédelem, egyéb tevékenységek. ... >>

ALBATROSZ - a Cselekvés és Szolidaritás Szövetsége Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,érdekképviselet)

1181 Budapest, Eötvös utca 12.
képviselő: Kiss-Elek János Norbert, Schlenker Ádám, Schneider Judit
fővárosi és hosszútávon országos és közösségi szinten az egészségkultúra fejlesztése. ... >>

Albert Schweitzer Kórház Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

3000 Hatvan, Balassi Bálint u.16.
képviselő: Freili Géza dr., Köles József dr.
1. A kórház felvevő területének lakosságát leginkább veszélyeztető betegségek felkutatása, szűrése, gyógyítása és gondozása, az azt elősegítő módszerek kidolgozása, alkalmazása és elterjesztése. 2. A kórház műszerezettségének korszerűsítése, új diagnosztikai és gyógyeljárások bevezetése. 3. A kórház modern informatikai rendszerének kialakítása, fokozatos továbbfejlesztése. 4. Az orvostudomány fejlődésének nyomon követése; az orvosok, egészségügyi dolgozók szakmai továbbképzésének támogatása; a nyelvtanulás elősegítése; ösztöndíj létesítése; kongresszusi részvételek; valamint bel- és külföldi tanulmányutakon való részvétel támogatása. ... >>

"Áldás-Békesség" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális,egyéb)

3529 Miskolc, Sibrik Miklós u. 9.
képviselő: D.Szabó Dániel, Dr.Furmanné dr.Pankucsi Márta, Gecse Attila elnök, Kovács Ferencné, Pintér András, Pozsgai István titkár, Robb Martin Melville
a Miskolc Csabai-kapui Református Egyházközség (a továbbiakban Egyházközség hitéletének zavartalan biztosítása, fejlesztése; - templom és egyházközségi központ építése; - az Egyházközség közösségi életének előmozdítása; - kultúrális tevékenység folytatása, elsősorban az Egyházközség tagjai és családjaik bevonásával, de nem kizárva a külső érdeklődőket sem (közhasznú tevékenység); - szociális ellátás az idős, beteg emberek és más rászorulók részére (közhasznú tevékenység); - a testi-lelki egészség megőrzésének elősegítése, lelki gondozás (közhasznú tevékenység); - lapkiadás és más kiadványok megjelentetése; - tudományos tevékenység a teolgógia és a társadalomtudományok területén; - ismeretterjesztés, a polgári hagyományok, a protestáns etika megőrzésének, fejlesztésének céljából (közhasznú tevékenység); - családsegítés (közhasznú tevékenység).
-daganatos megbetegedésben szenvedők gyógyításában, ápolásában, gyógyszerek, gyógyászati eszközök bezserzésében való közreműködés, lekli segélynyújtás(közhasznú tevékenység). ... >>

ÁLDOTT KÉZ 2000 Nemzetközi Alapítvány Szeretetszolgálat

(természetvédelem,egészségügyi)

1223 Budapest, Rózsakert u. 13/A. fszt. 1.
képviselő: Csahuridisz Natasa
Súlyos beteg gyermekek külföldi gyógykezeltetése, külföldi gyógymódok magyarországi meghonosítása. Nemzetközi szeretetszolgálat létrehozása, természetes életmód segítése táborok létrehozásával. Nehéz körülmények között élő gyermekek, idősek támogatása, jogsegély szolgálata. Orvosi konferenciák, egészségügyi tréningek szervezése. ... >>

"ÁLDOTT TEHER" Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

7477 Szenna, Rákóczi utca 48.
képviselő: elnök Tóth Csaba, titkár Hegedűs Istvánné
Az alapítvány keresztény jellegénél fogva céljának, feladatának tartja az emberi élet védelmét, amely a megfogantatás pillanatától a természetes halálig tart. Hivatásának tartja a meg nem született gyermekek, az idősek és bármilyen veszélyeztetett emberek életének védelmezését, szocális, mentális, etikai, egészség-megőrzési segítség- és szolgáltatások nyújtásával. Célja a teljes ember testi-lelki egészségre segítése, amelynek érdekében életvédő központ létrehozását tervezi, amely egy keresztény alapelvű tanácsadó, családsegítő szolgálat, stb. ... >>

Alexiánus Testvérek Kongregációja

(egészségügyi)

9081 Győrújbarát, Templomsor u. 7.
képviselő: Fr.Czébán József Ferenc C.F.A. testvér
Holisztikus gondoskodás betegekről, haldoklókról, elesettekről és idősekről. ... >>

ALFA Életmentő Betegápoló Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális)

6076 Ágasegyháza, Domb u. 2.
képviselő: Cseh Andrea, Kassay Krisztián, Sallai Mihály ... >>

Alfa Kulturális Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4233 Balkány, Ságvári Endre utca 17.
képviselő: Pálosiné Simon Jolán
A balkányi Alfa Kisközösségi Rádió működtetése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, bűnmegelőzés. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Algyő Fejlődéséért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,egyéb)

6750 Algyő, Géza utca 29.
képviselő: Gonda András a kuratórium elnöke
Algyő városrész fejlesztése a közművesítés és közlekedés terén, a hiradástechnikai és kábeltelevíziós rendszer kialakítása és fenntartása, az oktatás, a közművelődés, a sport, az egészségügy és a szociális ellátás fejlesztése. ... >>

ALICE Lederer Alapítvány, Alice Lederer Foundation, Alapítvány az Iszlám, Kanada és Európa megismeréséért, Association to Learn Islam, Canada and Europe

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Törökvész út 1/c. 1./2.
képviselő: Barlay Zsuzsanna
Az iszlám világ (múltja és jelene), Kanada és Európa (ez utóbbiba az európai eszmények is beletartoznak, mint a környezetvédelem, az emberi, kisebbségi és szociális jogok, a demokrácia, a színvonalas oktatás és egészségügyi) elsősorban a tanulmányozás, a megismertetés és a nemzetközi kapcsolattartás. ... >>

Alisma Egészségfejlesztő és Egészségmegőrző Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

6725 Szeged, Petőfi sugárút 46. fsz. 1.
képviselő: Mészáros Róbert, elnök
Komplex, egész életen átívelő egészségfejlesztő és egészségmegőrző programrendszer megvalósítása. ... >>

ALIUS Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7634 Pécs, Sirály utca 48.
képviselő: kuratórium elnöke dr. István Miklós
az állami iskolarendszerben nem képezhető (sérült) gyermekek támogatásának, nevelésének, oktatásának fejlesztésének, önálló életkezdésük támogatásának elősegítése. A sérült gyermekeket nevelő családoknak nyújtott segítség megszervezése. A sérült gyermekek élete teljes körű egészséges és örömteli megvalósulásának szolgálata. A sérülésből eredő hátrányok mérséklése, a lehető legjobb alkalmazkodás elősegítése, viszonylagos önállóságra tanítás. A speciális szakmai és szociális szolgáltatások létrehozásának elősegítése. Szervezői munkával a gyermekek nyaraltatásának, munkába lépésének és elhelyezkedésüknek az elősegítése. ... >>

Alkalmazkodó Ember Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

4511 Nyírbogdány, Ady Endre utca 18.
képviselő: Mátraházi Zoltán
Magyarországon élő magyar és nem magyar állampolgárok életminőségének javítása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi-, rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Alkalmazott Pszichológiai Alapítvány

(egészségügyi)

1064 Budapest, Izabella u. 46.
képviselő: Dr. Hunyad György
Az alkalmazott pszichológia magyarországi művelése az ezzel összefüggő nemzetközi kapcsolatok építése, és az alkalmazott pszichológia társadalmi kapcsolatainak az építése. ... >>

Alkohol Drogsegély Ambulancia

(egészségügyi,szociális)

8200 Veszprém, Egyetem u. 19.
képviselő: Szabóné Virányi Judit elnök ... >>
4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal