Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 6198
2. oldal

A Fejlődésért Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7090 Tamási, Gábor Áron utca 33.
képviselő: elnök Bakó Béla
A Tamási kistérség fejlődését biztosító pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, pályázatok előkészítése, monitoring feladat ellátása.
- A Tamási kistérség és lakóinak, valamint tágabb értelemben vett környezetének kulturális, társadalmi, turisztikai, egészségügyi, oktatási, környezet-, gyermek-, család és műemlékvédelmik építészeti, sportolási lehetőségeinek fejlesztése.
- A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek (megváltozott munkaképességűek, romák) társadalmi beilleszkedésének elősegítése, munkaerő-piaci esélyeinek növelése, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.
- A társadalmi diszkrimináció megszüntetésére való törekvés.
- Együttműködés a helyi önkormányzatokkal a fejlesztési célok összehangolásában, a források biztosításában. ... >>

"A fejlődő Hövejért"

(sport,egészségügyi,kulturális)

9361 Hövej, Dózsa u. 8.
képviselő: Dr. Némethné István Erzsébet, Ivánkovics Iván Gyuláné
Hövej község fejlődésének a segítése, a faluban való letelepedés, a falusi élet népszerűsítése. Az ott élő lakosság, idősek és fiatalok életének tartalmasabbá tétele, különösen kulturális, egészségügyi, sportélet fellendítésén és anyagi támogatásán keresztül. Jelen okiratban felsorolt céloknak a megvalósítása érdekében szükséges anyagi feltételek biztosításához való hozzájárulás. ... >>

A Felnőtt Értelmi Fogyatékkal Élőkért

(egészségügyi,szociális)

7011 Alap, Arany János utca 6.
képviselő: Szenténé Kaszás Éva
A sárbogárdi kistérség felnőtt értelmi fogyatékosainak egészségügyi és szociális feltérképezése, szükségleteik felmérése, a sérült emberek integrációs lehetőségeinek elősegítése, életminőségük, életkörülményeik javítása, esélyegyenlőségük érdekében való fellépés. ... >>

A Felnőtt Leukaemiásokért Alapítvány

(egészségügyi)

1113 Budapest, Daróci út 24.
képviselő: Dr. László Előd
Az Országos Haematológiai Intézet és Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Haematológiai Tanszéke által kezelt leukaemiás betegek kezelésének támogatása. ... >>

A Fertőző betegek színvonalas ellátásáért Alapitvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8400 Ajka, Korányi F. utca 1.
képviselő: Sipos Józsefné elnök
1.Magyar Imre Kórház Fertőzött Osztályán a betegellátás színvonalának emelése.
2.Betegek komfortérzetének javítása.
3.A tárgyi feltételek, az eszközök-, és műszerállomány fejlesztése.
4.Elsősorban a fertőző osztályos és lehetőség szerint egyéni szakmai továbbképzések finanszirozása
részben, vagy egészben.
5.Szakirodalom vásárlásának finanszirozása, illetve támogatása.
6.Ismeretterjesztő és tudományos munka folytatása a fertőző betegségek megelőzésével, leküzdésével, továbbvitelük megakadályozásával kapcsolatban. ... >>

A Földhivatali Szakszervezeti Tagokért és Földhivatali Dolgozókért Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

4400 Nyíregyháza, Báthori utca 13
képviselő: Falcsikné Lipták Szilvia
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye körzet dolgozói számára kíván segítséget nyújtani: a nehéz egészségügyi-, szociális helyzetbekben, a dolgozók kiemelkedő képességű gyermekeinek továbbtanulásában, a földhiavatali dolgozók kulturális-, művelődési-, és sporttevékenységében illetve a földhivatali alkalmazottak üdülési igényeinek kielégítésében. ... >>

A Főváros Népegészségügyéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1138 Budapest, Váci út 174. (Állami Népegészs
képviselő: Dr. Vámos Adrienne
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi Intézete által bonyolitott háziorvosi és egyéb szakmai továbbképzés támogatása. Támogatja az egészségügyi dolgozók és más felnőtt korú lakosság iskolarendsze- ren kivüli szakképzését, egészséges életmódra nevelését is. ... >>

A fül-orr-gége betegekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: Dr. Sziklai István elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

"A Fül-Orr-Gégészeti Gyógyításért" Alapítvány

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
képviselő: Dr. Rüll Miklós kuratórium elnöke
A fül-orr-gégészeti vizsgálatok és a gyógyító tevékenység hatákonyságának előmozdítása elsődlegesen gyógyászati műszerfejlesztések útján. ... >>

A Gasztroenterologiai Endoszkópos Asszisztensek Képzéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Bagoly u. 1/a.
képviselő: Akadályoztatása esetén:, Dr. Csőszi Tibor, Sántha Béláné
A szakterületen dolgozó asszisztensek szakmai továbbfejlődésének előmozdítása, suakmai konferenciák rendezése, publikációk és tudományos munkák elkészítésének támogatása. ... >>

A Gazdátlan Állatokért Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

2835 Tata-Agostyán, Kossuth u. 50.
képviselő: Sáry Julianna Lúcia kuratórium elnök
Gazdátlan, elhagyott kutyák, és egyéb kedvtelésből tartott állatok megsegítése, befogadása, gondozása, szakszerű egészségügyi ellátása. Ennek érdekében állatmenhely létrehozása és működtetése, valamint az emberek szemléletének átformálása az állatok tartásával, védelmével kapcsolatban, az emberek felvilágosítása, felelősségtudatok formálása az állatokkal való kiméletes bánásmód érdekében. ... >>

A genomika a rákprevencióért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

7624 Pécs, Szigeti út 12.
képviselő: kuratórium elnök dr. Ember István
az elsődleges megelőzés a primer prevenció módszereinek alkalmazásával, mind társadalomtudományi, mind természettudományi módszerekkel, elsősorban molekuláris biomarkerek fejlesztésével. A PTE ÁOK Orvosi Népegészségtani Intézetének és annak Biomarker Tanszékének támogatása. Tudományos kutatás, rendezvények, publikációk, külföldi kongresszuson való részvétel, kutatási projectek támogatása. ... >>

"A Geodéták Megsegítéséért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

3535 Miskolc, Bartók B. u. 26.
képviselő: Kelemen János
Az alapító az alapítvány létrehozását azért határozta el, hogy emléket állítson a nemrég munkavégzés közben, közúti baleset során megsérült, illetve elhunyt geodéta kollégáinak. Az alapítvány céljai közé tartozik a baleset során megsérült Hegedűs István földmérő mérnök, Szeles István geodéta egészségkárosodásának enyhítése, gyógykezeltetése, (gyógyszertámogatás, gyógytorna, stb.) életvitelének, társadalmi beilleszkedésének megkönnyítése, esetleges lakókörülményeinek javítása, a tolószékes közlekedéshez való átalakítása, illetve a baleset során elhunyt Csaba Sándor geodéta feleségének és gyermekeinek támogatása. Az alapítvány további céljai a közúti, illetve üzemi - munkavégzés közben bekövetkezett - balesetek során megsérült geodéták kórházi ápolásának, gyógykezelési és gyógyszerköltségeinek vagy ezek egy részének átvállalása. Társadalmi beilleszkedésük megkönnyítése lakásuk olyan jellegű bővítésével, vagy átalakításával, amit kifejezetten a balesetből eredő állapotukkal összefüggésben szükséges elvégezni. Az alapítvány támogatja az életvitelük és közlekedésük megkönnyítését segítő gépjárművek, rokkantkocsik megvásárlását vagy átalakítását. A már meghatározott munkabaleset során vagy annak következtében elhunyt geodéták családtagjai (közeli hozzátartozói) is fordulhatnak az alapítványhoz támogatásért. Ez lehet: a temetési költségek, az elhunyt gyermekének/keinek taníttatásával összefüggő költségek viselése. A fentieken kívül bármely, a sérültek életkörülményeit javító célra fordítható az alapítvány vagyona, ha azt a kuratórium tagjai indokoltak tartják. ... >>

A Gerincsérültek Megsegítéséért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

1026 Budapest, Szépvölgyi út 66. fszt./2.
képviselő: Rácz Sándorné
A gerincsérülést szenvedett emberek gyógykezelésének elősegítése, számukra megfelelő magyarországi és külföldi gyógykezelések anyagi és eszközbeli feltételeinek megteremtése és az ilyen műtéteket, rehabilitációt végző magyarországi és külföldi egészségügyi intézmények támogatása, valamint ezeken a helyeken a gerincsérülést szenvedet emberek gyógykezelésének megszervezése, a gerincsérülést szenvedett emberek segítése tanácsadással, személyes gondozással, a gerincsérülést szenvedett embereket ápoló családtagok, hozzátartozók segítése. ... >>

"A gondtalan gyermekévekért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1082 Budapest, Baross utca 61. IV./422.
képviselő: Stubenvoll Péter
Családsegítés, gyermek- és ifjúságvédelem, segítségnyújtás gyermekek részére nyújtott egészségügyi és rehabilitációs tevékenységhez, segítségnyújtás hátrányos helyzetű társadalmi csoportban élő gyermekek esélyegyenlőségének megteremtésében, társadalmilag hátrányos helyzetben élő gyermekek nevelésében, oktatásában, képességfejlesztésében való részvétel. ... >>

A GRSP Magyarország - Partnerség a Közlekedésbiztonságért Magyarországi Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5.
képviselő: dr. Lányi Péter, Mocsári Tibor, Pausz Ferenc, Tokár Balázs elnök
A közúti közlekedés területén a hazai konszenzus és együttműködés elősegítése a közlekedésbiztonság javítására. támogatva az Európai Unió közlekedéspolitikája által kitűzött célt, a közlekedési balesetek halásos áldozatai számának 50 %-os csökkentését. Hatékony hazai együttműködés kialakítása a kormányzati, a civil és az üzleti szektor között, a közlekedésbiztonság javítását célzó, közös projektekben való részvétellel. Nemzetközi együttműködés kialakítása a GRSP Irányítótanácsával, az európai GRSP szervezetekkel a hazai munka elősegítése, az un. ?legjobb gyakorlatok? ( best practice ) átvételére. Közlekedésbiztonsági nemzeti stratégia megvitatása, mely a jövőben alapját képezheti közlekedésbiztonság területén való együttműködésnek. Kapcsolattartás a közlekedésbiztonság területén érintett tárcákkal, így a Közlekedési Minisztériummal, a Belügyminisztériummal, az Egészségügyi Minisztériummal, az Oktatási Minisztériummal és az azok alá - illetve mellérendeltségében működő szakmai szervezetekkel, különös tekintettel az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottságára és a való együttműködő helyi rendőri szervekre, valamint a Közlekedési Főfelügyeletre és a helyi Közlekedési Felügyeletekre. A közlekedésbiztonság szakterületének a hazai felsőoktatásban történő hatékony megjelenítése. ... >>

A GYERMEK ÁLDÁS ! (Tudományos harc a boldog anyaságért) Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7624 Pécs, Édesanyák útja 17. I//6.
képviselő: elnök Dr. Bódis József
A férfi és női meddőség kutatásával, gyógyításával kapcsolatos kutatómunka továbbfejlesztésének elősegítése, a hazai gyakorlat számára kialakított módszerek általánossá tétele a hazai és nemzetközi ismeretszerzés lehetőségeinek biztosításával, valamint az ehhez szükséges anyagi, technikai bázis megteremtésével. A hazai gyakorlat számára megfelelő szakemberek képzése, az in vitro fertilizáció, embrió transzfer program mindennapos gyakorlattá tétele. ... >>

"A Gyermekek Egészséges Testi Fejlődéséért" Alapítvány

(egészségügyi)

8921 Zalaszentiván, Kinizsi P. út 2.
képviselő: Tuboly Zoltán
A testi nevelés feltételeinek folyamatos korszerűsítését segíteni, a mozgáskultúra fejlesztéséhez, ezen keresztül az egészséges életmód kialakításához szükséges tárgyi feltételek javítása, létesítmények terveztetésének, létrehozásának segítése. ... >>

"A gyermekekért, a 21. századért Alapítvány" (51080/2002)

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2800 Tatabánya I., Dózsa Gy.u.77. /Szent B.Kórház
képviselő: Dr. Czelecz Zsuzsanna kurat.elnök
A tatabányai kórház gyermekgyógyászati jellegű osztályai és az ezekhez kap- jellegű osztályai és az ezekhez kapcsolódó szakambulanciákon folyó szakmai (egészségügyi és az ezzel ösz- szefüggő oktatási) munka feltételeinek javítása. Ezen belül anyagi támogatást nyújt - orvosi egészségügyi eszközök, készü- lékek, beszerzéséhez, - orvosi és egyéb egészségügyi dolgozók képzéséhez és továbbképzéséhez, - orvosi, egészségügyi ismeretek képzéséhez. ... >>

A Gyermekkórház Betegeiért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

Pécs, Nyár u. 8.
képviselő: Dr.Debreceni László, Dr.Harangi Ferenc
A Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház betegellátási feltételeinek elősegítése. ... >>

"A Gyermekkori Egészségügyi Vészhelyzetek Megelőzéséért és Elkerüléséért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1055 Budapest, Honvéd utca 38. I./4.
képviselő: Geszti László, Turcsán Ferenc
Az alapítvány célja, hogy segítséget nyújtson a gyermekkori egészségügyi vészhelyzetek ( hirtelen kialakuló, súlyos, potenciálisan életveszélyes helyzetek) elhárítására, kezelése során a veszélyeztetett gyerekek szüleinek, a velük foglalkozó nevelőknek illetve maguknak a gyerekeknek, nem utolsó sorban ezen helyzetek megelőzése érdekében. ... >>

A Gyermekkori Fejfájás-Migrén Kutatása Alapítvány

(egészségügyi)

1026 Budapest, Tövis 31.
képviselő: Embey-Isztin Dezső dr., Farkas Viktor dr., Kohléb Ottó dr. ... >>

A gyógyítás korszerűsítéséért Alapítvány

(egészségügyi)

7831 Pellérd-Szőlőhegy, - hrsz.625.
képviselő: kuratórium elnök prof. dr. Termák Gábor
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum Pécs, Akác u. 1.szám alatti klinika tömbje egészségüggyel összefüggő anyagi- és technikai bázisának bővítése, a diagnosztika és therápia feltételeinek korszerűsítése és bővítése,mely betegség megelőzésére,gyógyítására, illetve a magánszemély habilitációjára, valamint rehabilitációjára irányul. ... >>

A Gyommentes Környezetért Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
képviselő: Kádár Aurél dr.
A mező- és erdőgazdaságok gyomnövények elleni, a lakott településeken allergiás megbetegedést okozó növények elleni védekezéssel kapcsolatos tevékenység támogatása. ... >>

" A GYŐRI SZÜLÉSZETÉRT " Alapítvány

(egészségügyi)

9024 Győr, Magyar u. 8.
képviselő: Dr. Nagy Sándor
A szülészeti osztály betegellátásának színvonalát fenntartó, illetve növelő feltételekhez való hozzájárulás. ... >>

A Gyulai Kórház Szülészet-Nőgyógyászat Osztályáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
képviselő: Dr. Párducz László elnök
A Gyulai Pándy Kálmán Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztálya szakmai tevékenységének fejlesztése, tárgyi feltételeinek folyamatos javítása, bővítése, a munkafeltételek biztosítása, gépek, műszerek, eszközök beszerzése révén. Célja továbbá az osztályon dolgozók élet- és munkakörülményeinek, rekreációs lehetőségeinek növelése, képzésének és továbbképzésének folyamatos biztosítása. ... >>

A Hajdúnánási Napsugár Óvoda Egészséges Gyermekeiért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4080 Hajdúnánás, Attila u. 26.
képviselő: Ádámi Károlyné elnök
A gyermekek egészséges testi fejlődése érdekében mozgásfejlesztés, speciális torna bevezetése. Egészséges étrend kialakítása, a gyermekek
egészséges életvitelének formálása. ... >>

A Hajóson Élő Német Nemzeti Kisebbség- és Nagyközségért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

6344 Hajós, Rákóczi út 12.
képviselő: Schőn Ferenc
Hajós nagyközségben élő emberek közösségének, - nemzeti hagyományok ápolásának elősegítése, - munkahelyteremtő lehetőségek kialakítása, - kultúrális, egészségügyi, oktatási körülményeinek javítása. ... >>

A Halláskárosultakért Alapítvány

(egészségügyi)

1083 Budapest, Szigony u. 36.
képviselő: Dr. Répássy Gábor
Tekintettel egyrészt a súlyos fogyatékos halláscsökkenéssel születettekre, illetve a felnőttkor folyamán hallásukat teljesen elvesztő betegekre, az alapítvány azzal a céllal jön létre, hogy elsősorban a cochlearis implantásió segítségével részükre az esélyegyenlőséget biztosítani tudja. Az OEP mellett, az OEP feladatkörét részben átvállalva, a halláskárosodott gyermekeket minden lehetséges módon támogatni tudja, hogy a cochlearis implantációt a megfelelő időben lehessen elvégezni. Felnőttkorban - a valamely megbetegedés folytán halláskárosultak részére, mivel az ő beszédkészségük már kifejlődött - a cochlearis omplantáció segítségével a normális hallás képessége helyreállítható. Az alapítvány célul tűzi ki azt is, hogy azokat a súlyos hellássérülteket támogassa, akiknek hallása még hallókészülékkel javítható. Indokolt esetben az ő részükre a hallókészülékeknél kötelezően felmerülő önrészt vagy annak egy részét az alapítvány átvállalja. Az alapítvány további célja, hogy támogassa a magyar fül-orr-gége klinikusokat abban, hogy be tudjanak kapcsolódni külföldi rehabilitációs kutatási programokba. ... >>

A Harmónikus Életért Közapalapítvány (51510/2002)

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.
képviselő: Fekete Józsefné kuratórium elnök
Betegségmegelőző tevékenység folytatása, kulturális, oktatási célkitűzések, művészeti érzékfejlesztés. ... >>

A Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért Oktatási Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3555 Harsány, Munkácsi M. u.2.
képviselő: Szekeres istván Ferencné
Az iskolai diákkörélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása támogatása, a működő diákönkormányzat munkályának támogatása, közreműködés a diákközérzet, diákkezdeményezések, diákönkormányzat létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtésében, a gyermek egészségügyi (betegségmegelőző és gyógyító) iskolai feladatok ellátásának fejlesztése, diáksport támogatása, az iskolai és kultúrális kiegészítő iskolai programok támogatása, szociálisan rászorúlt gyermekek segítése, hátrányos helyzetű, adottságú diákok támogatása, anyagi támogatás nyujtásaa harsány, Munkácsy M. u.2.sz.alatti Hunyadi Mátyás Általános Iskola pedagógusai, tanulói részére a kiváló teljesítmény ösztönzése érdekében, tanulóközösségek (osztályok, szakkörök,önképző körök), a pedagógusok innovatív tehetséggondozó tevékenységének támogatása. ... >>

A Hazai Szervátültetésért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1082 Budapest, Baross u.23.
képviselő: Dr. Sótonyi Péter
A SOTE Transzplantációs és Sebészeti Klinika, mint a hazai szervátültetés központjának fejlesztése, tevékenységének támogatása. A SOTE Transzplantációs és Sebészeti Klinika betegeinek történő segítségnyújtás, az utógondozás segítése. ... >>

"A Hejőkeresztúri Iskolásokért Alapítvány"

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3597 Hejőkeresztúr, Petőfi u. 111.
képviselő: Kovácsné Nagy Emese
Az alapítvány azzal a céllal létesül, hogy segítse az iskolás gyermekek oktatására, nevelésére irányuló tevékenységet. Ezen belül: - tehetséggondozás, - hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, - képességfejlesztés, - kultúrális tevékenység, - szabadidő és sporttevékenység, - egészséges életmódra nevelés. Az alapítvány a céljával összefüggésben, annak megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: a.) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, b.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, c.) kultúrális tevékenység, d.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, e.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, f.) sport. ... >>

A Hévízi-Tó és Felszín Alatti Vízgyűjtő Területének Környezetvédelme" Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

8380 Hévíz, Dr. Schulhof sétány 1.
képviselő: Tóth György
A Hévízi tó gyógyvizében végbemenő változások monitorozása, a gyógyhatás egészségügyi, műszaki tényezőinek felmérése, regisztrálása, és ezzel kapcsolatban kutatómunkák végzése. ... >>

A JÓSÁG TAVA KARMA SÖNAN TSOMO Természetes Gyógyítási Rendszer Reiki Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1191 Budapest, Fő u. 19. X.em. 30.
képviselő: Halász Mariann
Segítségnyújtás elsősorban gyermek és idős rászorulók részére az egészség megtartásában és visszaszerzésében. A reikinek, mint a természetes gyógyítás rendszerének népszerűsítése. ... >>

A Jövő Egészséges Gyermekeiért Alapítvány

(egészségügyi)

6763 Szatymaz, Szegedi út 15/B.
képviselő: a kuratórium elnöke Nagy Tibor
A halmozottan sérült (mozgásában korlátozott és értelmi fogyatékos) gyermekek és őket ápolók, gondozók (hozzátartozóik, ápolók, intézmények) segítése, támogatása, továbbá a halmozottan sérült gyermekek rehabilitációjának anyagi támogatása. ... >>

A Jövő Pathológiája Alapítvány

(egészségügyi)

1091 Budapest, Üllői út 93.
képviselő: Dr.Sipos Bence, Dr.Török Virág, Mátray Katalin, Prof. Dr. Kádár Anna
A pathológia és az azzal összefüggő orvostudományi területek fejlesztésének támogatása. ... >>

A Jövő Polgáraiért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

6112 Pálmonostora, Általános Iskola
képviselő: Lantos Lászlóné kuratóriumi elnök
Demokratikus fórum biztosítása a diákos számára, - Az iskola tanulói részére programok, tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezése, - Kultúrásli tevékeynség, szabadidős programok támogatása, - A tehetséges tanulóknak szakkörök szervezése, - A diák sportversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése (kirándulás, túra táborok), - Egészségügyi programok bevezetése.Az Alapító Okirat I.pontja szerint. ... >>

A jövőért hematológiai alapítvány (51575/2002)

(intézményi,egészségügyi)

2800 Tatabánya, Dózsa u. 77.
képviselő: Dr. Csökör György tag, Dr. Dombi Péter titkár, Dr. Hargitai Ferenc, Dr. Schvarcz Tibor tag, Homor Lajos kuratórium elnöke, Jegesiné Varga Éva tag, Madarász Anna tag
A betegség korai felismerése, a gyógyítás kórházi és otthoni körülményeinek javítása mellett az ismeretterjesztés. Lehetőség szerint új műszerek beszerzése. ... >>

A Jövőért, a Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

1055 Budapest, Balassi B.19.
képviselő: Éliás András Dr., Frenkl Róbert Dr., Szepesi András Dr.
A Magyarországon nem megfelelően, vagy nehezen gyógyítható gyermekek gyógykezelésének támogatása. ... >>

"A JÖVŐNKÉRT MA" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3531 Miskolc, Bársony János út 3. I/2.
képviselő: Sárossy Zoltán
kulturális tevékenység, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, isrmeretterjesztés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, euróatlanti integráció elősegítése ... >>

A Kabai Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4183 Kaba, Kossuth u. 2.
képviselő: elnök Szabóné Tőzsér Anikó
Anyagi alap nyújtása:
- Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartásához
- Oktatás korszerűsítéséhez
- Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatásához.
Gyermek és ifjúság védelem, hátrányos helyzetű és beteg gyermekek támogatása.
Iskolában tervbe vett sportlétesítmény kialakításához anyagi segítség. ... >>

A Kalocsai Kórházért, Betegeinkért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6300 Kalocsa, Kossuth utca 34-36.
képviselő: Dr. Keresztes Rita kuratóriumi elnök, Faragó Tiborné Kuratóriumi titkár
A kalocsai kórházban ápolt betegek gyógyításához szükséges modern gyógyászati eszközök és berendezések beszerzése, illetve támogatás nyújtása ezek kalocsai kórház által történő beszerzéséhez. A gyógyulást, illetve rehabilitációt elősegítő kézieszközök beszerzése a betegek közvetlen használatára. Az egészségmegőrzés területén szükséges felvilágosító tevékenység kifejtése, annak támogatása. A kórház orvosai, egészségügyi szakdolgozói továbbképzésének, tudományos rendezvényeken való részvételének támogatása a magasabb szintű betegellátás érdekében, melynek során előnyt élveznek a fiatal, pályájuk elején járó szakemberek. A modern medicína szerinti leghatékonyabb gyógyászati kezelések elsajátítását célzó tudományos rendezvények szervezése és finanszírozása. Az előzőekben felsorolt alapítványi célok megvalósítása érdekében fejtsen ki hatékony szervező, ösztönző és felvilágosító tevékenységet, gyűjtse össze az anyagi forrásokat, illetőleg lehetőségei szerint gondoskodjék az alapítványi vagyon befektetés, vállalkozás útján is történő gyarapításáról. ... >>

"A kaposvári egészségügyi felsőoktatásért Alapítvány"

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/b.
képviselő: Harjánné Brantmüller Éva
Olyan anyagi alap létrehozása, amely a rendelkezésre bocsátott vagyon hasznosításával lehetővé teszi az alábbi célok elérését:- a szociálisan rászoruló főiskolai hallgatók anyagi segítése, a főiskolai szakemberképzés anyagi és tárgyi feltétleinek javítása, továbbképzési feladatok támogatása, tudományos diákköri, szakmai munkák ösztönzése, elismerése, belföldi és nemzetközi tanulmányutakon való részvétel segítése, tudományos konferenciákon, kongresszusokon való részvétel támogatása, a főiskolai hallgatói rendezvények anyagi támogatása, a főiskola belföldi és nemzetközi kapcsolat felvételének támogatása, az egészségügyi szakemberképzés támogatása vállalkozók és vállalatok által (oktatási segédeszközök, felszerelések, anyagi támogatás), HÖK. működésének támogatása. ... >>

A Kapu Addigtológiai Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális,egyéb)

8360 Keszthely, Ady E. út 4/B.
képviselő: Háder György
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, a legális és illegális psychoaktív szerek okozta függőségek rehabilitációjában való segítségnyújtás a TC modell és a ?Minnesota? modell ötvözetével, amelynek során az alapítvány megismerteti és biztosítja a közhasznú szolgáltatásait széles körben, lehetőség szerint bármely, önkéntesen jelentkező, rászoruló személy részére, akár anonimitás biztosításával is. Az alapítvány tevékenységével elő kívánja segíteni a ?szenvedélybetegek? társadalomba történő visszailleszkedését és az e témakörhöz tartozó felvilágosító, egészségmegőrző tevékenységével, előadások, nyílt napok szervezésével preventív tevékenységet is kíván folytatni, különös tekintettel a sport gyógyító határára. E célok elérése érdekében az alapítvány egészségügyi rehabilitációs intézetet kíván székhelyén fenntartani, amely az állam vagy az önkormányzat által biztosítandó személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátás. ... >>

"A kardiológia támogatása" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
képviselő: Dr. Polgár Péter
a Sz.Sz.B.Megyei Kardiológiai ellátás fejlesztése, javítása, képzés, továbbképzés, oktató- és tudományos munka fejlesztése, szakmai konferenciákon történő részvétel feltételeinek biztosítása és egyéb az alapító okiratban meghatározott ... >>

A Kardiológiai Ellátás Támogatása Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

6720 Szeged, Korányi fasor 6. II.Bel Kl.
képviselő: Dr.Csanády Miklós kuratóriumi elnök
A kardiológiai betegek orvosi ellátásának támogatása; a színvonalasabb ellátás érdekében új műszerek beszerzése; a meglévő műszerpark folyamatos felújítása és karbantartása; a kardiológia, mint tudományág ismeretanyagának fejlesztése; a szakterület tudományos haladásának elősegítése; a magyar kardiológiai hagyományok ápolása, a klinika orvosainak felkészítése, a betegellátás területén jelentkező fokozott kihívásokra. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal