Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zamárdi oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

Magyarországi Alapítvány az Aknamentesítésért

(oktatási,egyéb)

8621 Zamárdi, Margittai utca 3.
képviselő: Dr.Gyarmati István
Az alapítvány célja a humanitárius aknamentesítés és a hozzá kapcsolódó tevékenységek elősegítése, mely az alábbiakat foglalja magában: - az aknákkal és egyéb hadi eredetű robbanószerkezetekkel fertőzött területeken élő, rászorulók emberhez méltó életkörülményeinek megteremtésében való segítségnyújtás, - humanitárius aknamentesítési projektek/programok szervezésének támogatása és azok működési feltételeinek biztosítása, - szakértői, tanácsadói segítségnyújtás az aknákkal és egyéb hadi eredetű robbanószerkezetekkel fertőzött térségekbe irányuló segélyezési tevékenységhez illetve munkavégzéshez, - a magyar tűzszerész szakemberek nemzetközi kvalifikálódásának elősegítése, - az aknákkal és egyéb hadi eredetű robbanószerkezetekkel fertőzött területeken élők oktatásának/képzésének elősegítése a helyi akna-mentesítő illetve tűzszerész kapacitás bővítéséhez, - az alapítvány céljaihoz kapcsolódó kutatás-fejlesztés támogatása, - nyugodt és megfelelő körülmények biztosítása az eredményes munkához, - a világszerte felhalmozott hadianyagok megsemmisítése és NEM fegyverként történő újrahasznosítása. ... >>

PETŐFI SPORTEGYESÜLET ZAMÁRDI

(sport,oktatási)

8621 Zamárdi, Sport tér 4.
képviselő: Gál Ferenc
Tagjai részére a rendszeres sportolás biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak és a lakosságnak a sportolási tevékenységét. A jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi sporttevékenységet folytat. A célok megvalósítása érdekében együttműködhet működési területének önkormányzati, társadalmi, szövetkezeti szerveivel, intézményeivel és a magánszemélyekkel. ... >>

S.O.S. Zamárdi Regionális Rádiós Segélyhívó Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8621 Zamárdi, Jókai utca 1.
képviselő: Bartha László
A siófoki PV. Parancsnokság működési területén rádió hírrendszer létrehozása, segélyhívó hírrendszer kialakítása. A hírközlés szervezése, segélykérő rádiókészülékek és rádióhálózatok létesítése és üzemelése. Emberi élet és egészség megóvása érdekében mentő motorcsónakokat tart fenn, gondoskodik a személyzetről, annak szakmai képzéséről, továbbképzéséről. Az alapítvány működési területén vizibalesetek megelőzése és elhárítása érdekében saját és tagi tulajdonban lévő vizijárművel /motorcsónakkal/ vizibaleset megelőző, vizimentő és parti segélynyújtó szolgálatot, irányító, valamint segélyhívó állomásokat szervez és működtet. Az alapítvány működési területén az alapítvány céljai elérése érdekében a rendelkezésre álló vizijárművekkel közcélú feladatokat végez az élet és vagyonbiztonság, valamint a környezet megvédése érdekében. Az alapítvány biztosítja a velünk együttműködők részére küldött céltámogatások rendeltetésszerű felhasználását. ... >>

"Történeti Park és Erdei Iskola" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8621 Zammárdi, Dobó István utca 31.
képviselő: elnök Sósfalvi Ede Ferenc
Az alapítvány célja, hogy Történeti Parkot és hozzákapcsolódóan Erdei Iskolákat hozzon létre és ezen létesítmények fenntartásával megteremtse annak feltételét, hogy a rendelkezésre bocsátott vagyon hasznosításával szolgálja a hagyományőrzést és a természettudatos szemlélet kialakulását. Az alapítvány oktató-nevelő tevékenységével segítséget kíván nyújtani a család, működő képességének megtartásához, valódi társadalmi szerepének betöltéséhez. Alapítvány úgy kívánja tevékenységét komplexen végezni, hogy közben megvalósulhasson a betegségmegelőzés, valamint az egészség megőrzés és a rehabilitáció is. ... >>

ZAMÁRDI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

8621 Zamárdi, Fő utca 115.
képviselő: Baracskai Julianna
A Zamárdi Fekete István Általános Iskolában folyó oktató és nevelő munka személyi és tárgyi feltételeinek javítása. Az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § 4. pontja szerinti "nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés", 5. pontja szerinti "kulturális tevékenység", 6. pontja szerinti "kulturális örökség megóvása" és 2. pontja szerinti "szociális tevékenység, családsegítés" közhasznú tevékenységet folytat. ... >>

Zamárdi Földtulajdonosi Vadásztársaság

(sport,oktatási,egyéb)

8621 Zamárdi, Kecskeméti út 5.
képviselő: Joó Gábor
A vadásztársaság célja,hogy tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson, a vadászathoz megfelelő pihenési, fegyvertárolási körülményeket nyújtson, biztosítsa az éves terv alapján az engedélyezett vad kilövés erejéig az egyes vadászható vadfajok kilövését, biztosítsa az egyes tagok által kilőtt vad trófeája és húsa tulajdonjogának megszerzését, az alapszabályban meghatározott mértékig. Célja továbbá a kilőtt vadak trófeájából és a vadhús értékesítéséből származó bevételeiből, a Magyar Állam tulajdonát képező és a társaság gondozásában lévő vadállomány minőségének javítása, a vadállomány életkörülményeinek javítása, a vadállomány etetése, őrzése, a földtulajdonosok terményeiben okozott vadkár csökkentése, a tagjainak kulturált vadászata minőségének javítása, a vadászati etikai hagoymányok ápolása, képzések biztosításával, megfelelő vadászati berendezések létesítésével a vadászati balesetek lehetőségének csökkentése. ... >>

ZAMÁRDI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

8621 Zamárdi, Széchenyi utca 16.
képviselő: Schwarczné Reichert Ildikó
A Zamárdi Óvodában folyó oktató és nevelő munka személyi és tárgyi feltételeinek javítása. Az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c./ 2. pontja szerinti "szociális tevékenység, családsegítés", 4. pontja szerinti "nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés", 5. pontja szerinti "kulturális tevékenység", közhasznú tevékenységet folytat. ... >>

Zamárdi Yacht Club Sportegyesület

(sport,oktatási)

8621 Zamárdi, Ponty utca 7.
képviselő: Balogh Zsolt
Az egyesület célja katamarán vitorlázás szervezése és lebonyolítása tagjai illetve azon személyek számára, akik a vitorlázást kedvelik. A katamarán vitorlázás és egyéb vízi sportok népszerűsítése, a tehetséges fiatalok versenyeztetése. Az egyesület tagjainak a szabadidő egészséges és kulturált eltöltésének biztosítása. ... >>

Zamárdiért Közalapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8621 Zamárdi, Honvéd utca 6.
képviselő: Gulyás Józsefné
Településfejlesztés és településrendezés, épített és természetes környezet védelme, óvoda, oktatás, alapfokú nevelés elősegítése, közművelődés, tudomány, sport támogatása, egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. ... >>
1. oldal