Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaszentiván kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

EgyMásért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

8921 Zalaszentiván, Margaréta út 21
képviselő: Gilly Írisz Felicia, Matyasovszky Margit, Törökné Vida Erika
A népi és az egyetemes kultúra megőrzése, életben tartása. A hagyományozott értékeket megbecsülő környezet kialakítása. A tudomány, a művészet, a sport területén életmód formáló közös programok szervezése. a polgárokkal megismertetni a hitéleti és kultúrtörténeti gazdagságot és a helyi értékeket. A különböző korcsoportok és generációk között fennálló ellentétek enyhítése, párbeszéd megteremtése, a kohézió erősítése. A település fejlesztésének alulról történő építése. Táborok, túrák, zarándoklatok és egyéb közösségteremtő programok szervezése. Erősíteni az itt élők kötödését, szeretetét a településhez, a megyéhez és a régióhoz. Kapcsolatok kiépítése és ápolása az Európai Unión belüli- és kívüli magyar és nem magyar civil szervezetekkel. Biztosítani a tagok és az érdeklődők közti kapcsolatot és információ cserét. Együttműködés más hasonló célú helyi, kistérségi, regionális és országos szervezetekkel, segítve egymás munkáját és erősítve annak hatékonyságát. ... >>

Élhetőbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8921 Zalaszentiván, Margaréta út 29.
képviselő: Devecz Rita, Péter Zoltán
Zalaszentiván község fejlődésének elősegítése, a faluban élők életkörülményeinek javítása, a faluban élő munkanélküliek helyi munkalehetőségei biztosításának segítése, a foglalkoztatottak munkakultúrájának fejlesztése, továbbá a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, ilyen igények felkeltése, a sportolás lehetőségének biztosítása, továbbá a jelentkező sportigények felkarolása, segítése, az ifjúság sportszeretetre nevelése, valamint az egészségmegőrzés. Lehetővé teszi tagjai rendszeres sporttal kapcsolatos szabadidős tevékenységét, tréningprogramokat, versenyeket, fellépéseket szervez. Az idegenforgalom fellendítésének támogatása, a kultúra ápolása, hagyományőrzés, továbbá a családok időskorúak segítése. Szervezi a tagok és a térség kulturális, sport és közösségi életét, szabadidős programjait, óvja a kulturális és épített örökségeit, segíti a családokat, időskorúakat és a szociális feladatok ellátására részfeladatot vállal. Támogatókat keres az egyesület munkájához, céljai megvalósításához. A környezeti nevelés segítése, a környezettudatos gondolkodás széleskörű elterjesztése. A természet értékeinek megismertetése és védelme. A környezet védelmének és a természet védelmének fokozott nyomon követése, programokkal, képzésekkel, szakértők közreműködésével. Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek jobb kihasználása, a lakosság kultúra iránti igényének fokozása érdekében képzési, felnőttképzési programok szervezése. Határon átnyúló nemzetkövi kapcsolatok kiépítése, az egymás közösségeik megismerése céljából. A településen, illetve a tágabb térségben működő civilekkel történő kapcsolatépítés és ápolás, közös rendezvények szervezése. A nyilvánosság biztosítása, a tevékenység megismertetése és ismeretterjesztési céllal marketing, reklám és kiadványkészítés. Kiadványok és oktatási segédanyagok készítése és terjesztése. Az élhetőbb település érdekében alap művészeti tevékenységek (dalkörök, tánccsoportok) összefogása, amelyek egybetartása a hagyományőrzést is szolgálja. Általános közművelődési programok, rendezvények szervezése a helyi közösségek belső kohéziójának erősítése. Forrásszerzés. ... >>

Zalaszentiváni Ifjúsági és Kulturális Egyesület

(kulturális)

8921 Zalaszentiván, Kossuth L. út 51.
képviselő: Tuboly Zoltán
Zalaszentiván község lakóinak a szabadidős, kulturális és egyéb közösségi tevékenységei feltételeinek biztosítása és folyamatos javítása. ... >>

Zalaszentiváni Keresztelő Szent János Templomért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8921 Zalaszentiván, Hunyadi János út 2/ A.
képviselő: Sebestyén Miklós
A zalaszentiváni Keresztelő Szent János római katolikus templom épületének felújítása, szerkezetie lemeinek rekonstrukciója, berendezési és felszerelési tárgyainak fokozatos cseréje, esetleges felújítása, mindezek túl a templom kulturális örökségének számító szakrális értéteinek megóvása, fenntartásának támogatása, más zalaszentiváni egyházi ingatlanok működésének támogatása. ... >>

Zalaszentiváni Nyugdíjas Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8921 Zalaszentiván, Kossuth út 51
képviselő: Szabó Imréné
Idős korúak összefogása, támogatása. Kulturális programok szervezése, rendezvényeken való aktív részvétel. Kapcsolattartás az oktatási intézményekkel (óvoda, iskola). A falu szépítésében való részvétel. A Tőzike népdalkör szereplése a kistérségi társulás rendezvényein. ... >>
1. oldal