Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaszentgrót intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

"A Csányi-Zrínyi Általános Iskola Diákjaiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8790 Zalaszentgrót, Kossuth L. út 11.
képviselő: Tarsolyné Németh Ildikó
Az iskolai nevelés és oktatás feltételeinek javítása, a diákok személyiségének, képességeinek fejlesztése, az ismeretterjesztés segítése. ... >>

Élhetőbb Zalakoppányért Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Koppányi út 58.
képviselő: Orczy Henriette, Vajda Lajos
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. A helyi szociálisan rászorultak támogatása, családok anyagi védelme, szociális segítségnyújtást biztosító társszervekkel való együttműködés. Kulturális tevékenység, hagyományőrző rendezvények szervezése és támogatása, kirándulások szervezése, természetjárás, közművelődés támogatása. A zalakoppányi könyvtár munkájának segítése. Kulturális örökség megóvása. A településhez tartozó középületek, építészeti emlékek állagmegóvása. Környezetvédelem. Turistautak védelme, parkosítás, szeméttakarítás, veszélyes hulladékok eltávolítása. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi érdekképviselet. Tehetséggondozás, a zalakoppányi tehetséges tanulók támogatása, ösztöndíjban részesítése, hátrányos helyzetű tanulók segítése, tanulási nehézségekkel küzdők támogatása, gyermekek táboroztatása. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével helyi sportegyesülettel (Zalakoppány SE) való együttműködés, a helyi sportélet támogatása. Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófavédelem (a helyi polgárőrség munkájának segítése). Közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások, segítségnyújtás, együttműködés a település érdekében tevékenykedő szervezetekkel (önkormányzat, rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság, mentők, katasztrófa védelem, vadásztársaság, környezetvédők és egyéb egyesületek, szövetségek, alapítványok). ... >>

Ép Testben Ép Lélek - Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8790 Zalaszentgrót, Batthyány út 28.
képviselő: Mazzag Albertné, Tóthné Bajczik Zsuzsanna
Az alapítvány célja elősegíteni azt, hogy a testmozgás kora gyermekkortól az élet fontos eleme legyen. Kialakuljanak az egészségmegorző szokások. Megalapozódjanak a helyes táplálkozás és mogzáskultúra, valamint a testápolási szokások. A gyemekek az életkoruknak megfelelő terhelést kapják meg, és felkészüljenek az iskolai megtermelésre. A szülők megismerkedjenek a gyermekek egészségét károsító tényezőkkel, és az egészséges életmód táplálkozási szokásaival. ... >>

Könyvtárpártoló Alapítvány Zalaszentgrót

(intézményi,oktatási,kulturális)

8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. út 9. Pf.74.
képviselő: Székhelyhidi Katalin
A Zalaszentgróti Városi Könyvtár szolgáltatásainak támogatása. Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat. ... >>

Zalaszentgróti Középiskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8790 Zalaszentgrót, Batthyány út 15.
képviselő: Erdősné Kiss Csilla
A zalaszentgróti Béri Balogh Ádám Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában folyó általános és speciális képzés feltételrendszerének javítása, korszerű és színvonalas munka ösztönzése, a nyelvoktatás, tehetséggondozás , a felzárkóztatás, a tudományos kutatómunka, a város és városkörnyék szakember utánpótlásának biztosítása és a fiatalok továbbtanulásának támogatása. Az iskolakapcsolatok építésére törekvés, vendéglátás támogatása, a drogmegelőzpésben és az egészséges életmódra való nevelésben segítség adása. ... >>

Zalaszentgróti Művelődési és Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. út 9.
képviselő: Varga István
A művelődés, oktatás, felnőttképzés, közösségfejlesztés, szociális munka, szabadidő-szervezés, sport és a művészet területén, a gyermekeknek, az ifjúságnak, felnőtteknek és időskorúaknak egyaránt lehetőséget teremtsen arra, hogy szervezett formában továbbfejlesszék tudásukat, közösségi életet folytassanak, egészséges életmódot éljenek, továbbá hozzájáruljon ahhoz, hogy a hátrányos helyzetben élőknek különböző lehetőséget biztosítson hátrányaik csökkentése érdekében. Célja, hogy elősegítse a nemzeti és helyi hagyományok újjáélesztését és ápolását. Az egyesület jelentős, a társadalmim és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közérdekű tevékenységet lát el a nevelés és oktatás, a művészetoktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, informatikai szolgáltatások biztosítása, közművelődési tevékenység, előadó művészet, színház művészet, a kulturális örökség megóvása és a népi hagyományok ápolása, az idegenforgalom, továbbá a sport és a versenysport területén. ... >>

Zalaszentgróti Művészetpártolók Alapítványa

(intézményi,oktatási,kulturális)

8790 Zalaszentgrót, Batthyány út 13.
képviselő: Csordás Erzsébet
Zalaszentgrót városában és környékén élő gyermekek zeneiskolai oktatásának segítése, komolyzenei koncertek, illetve képzőművészeti kiállítások szervezésének, lebonyolításának elősegítése, zalaszentgróton működő ének- és zenekarok, valamint táncegyüttesek anyagi támogatása, képzőművészeti gyűjtemény kialakításának elősegítése, kulturális rendezvények, versenyek legjobbjainak jutalmazása. ... >>
1. oldal