Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaszentgrót egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 19
1. oldal

CELODIN Zalai Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. út 9.
képviselő: Bennyné Kardis Erika
Önkormányzati, kistérségi, regionális és országos területfejlesztési célok megvalósításának elősegítése a területfejlesztési információk megszerzésén, az oktatáson és a partnerségi kapcsolatok szervezésén keresztül. ... >>

Cigány Önkormányzatok Országos Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Türjei út 15.
képviselő: Vajda László
A cigányság érdekeinek képviselete és érvényesítése a társadalmi élet minden területén. ... >>

Élhetőbb Zalakoppányért Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Koppányi út 58.
képviselő: Orczy Henriette, Vajda Lajos
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. A helyi szociálisan rászorultak támogatása, családok anyagi védelme, szociális segítségnyújtást biztosító társszervekkel való együttműködés. Kulturális tevékenység, hagyományőrző rendezvények szervezése és támogatása, kirándulások szervezése, természetjárás, közművelődés támogatása. A zalakoppányi könyvtár munkájának segítése. Kulturális örökség megóvása. A településhez tartozó középületek, építészeti emlékek állagmegóvása. Környezetvédelem. Turistautak védelme, parkosítás, szeméttakarítás, veszélyes hulladékok eltávolítása. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi érdekképviselet. Tehetséggondozás, a zalakoppányi tehetséges tanulók támogatása, ösztöndíjban részesítése, hátrányos helyzetű tanulók segítése, tanulási nehézségekkel küzdők támogatása, gyermekek táboroztatása. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével helyi sportegyesülettel (Zalakoppány SE) való együttműködés, a helyi sportélet támogatása. Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófavédelem (a helyi polgárőrség munkájának segítése). Közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások, segítségnyújtás, együttműködés a település érdekében tevékenykedő szervezetekkel (önkormányzat, rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság, mentők, katasztrófa védelem, vadásztársaság, környezetvédők és egyéb egyesületek, szövetségek, alapítványok). ... >>

Önkéntes Tűzoltóság Zalaszentgrót

(tűzoltó,egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Batthyány út 44.
képviselő: Husz Ferenc
Polgári védelmi, tűzoltási tevékenység. ... >>

Összefogás Tekenye Alapítvány

(egyéb)

8793 Zalaszentgrót, Tölgyvár út 32.
képviselő: Györkös Dezső
Zalaszentgrót-Tekenye városrész fejlesztése. Tekenye közösségi életének szervezése, támogatása. ... >>

SzubKultúr Rendezvényszervező Egyesület

(sport,egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Kisfaludy út 28
képviselő: Berecz Zsolt Gábor
Sport és szabadidős tevékenységek szervezése és lebonyolítása. Egy szubkultúra ? a hip-hop szcéna képviselete, különös tekintettel az utcai kosárlabdára (streetball), a szubkultúra társadalmi köztudatba való beemelése, szubkultúrát övező téveszmék elosztása. A kosárlabda egy olyan hidat képez a társadalom és az idegennek hitt kultúra között, ami megkönnyíti ennek az új területnek a be- illetve elfogadását. A sportág játékosait adó szubkultúra jelen van a megyében, számukra biztosítunk rendszeres találkozási, illetve játék lehetőséget, ami egyben alkalmas a szubkultúra közmegítélésének javítására. A programok lehetséges típusai: egy vagy többnapos versenyek, kupák, egyhetes edzőtáborok (haladó és kezdő játékosoknak egyaránt), egy- vagy többnapos fesztivál (szubkultúra egészét bemutatva). Nemzetközi kapcsolatok kialakítása. ... >>

Z-grót Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Gyár út 37/A.
képviselő: Sabjanics György
A vadásztársaságokra, mint egyesületekre, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a helyi erdő- és mezőgazdasági, valamint földtulajdonosi (földhasználói) érdekekkel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával tagjai részére, lehetőségeinek keretei között, vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Zala Szőlő és Borkultúrájáért Egyesület

(egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Csány L. út 2.
képviselő: Martincsevics István, Veress János
Célja, hogy működésével elősegítse Zala szőlő- és borkultúrájának felemelkedését, környezetbarát (integrált) szőlő-és bortermelés feltételeinek kialakítását, e rendszer lehető legszélesebb elterjesztését, a vonatkozó törvények és rendeletek szerint, növényvédelmi szaktanácsadás a növényvédelmi előrejelző rendszer alapján. ... >>

Zala Termálvölgye Egyesület

(egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Dózsa György út 9.
képviselő: Guitprechtné Molnár Erzsébet
A működési területén élő lakosság életfeltételeinek javítása, a vidékfejlesztés és területfejlesztés társadalmi-gazdasági szerepének erősítése. ... >>

ZalaI ÁFÉSZEK Egyesülete

(egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Eötvös K. út 16.
képviselő: Dr. Gelencsér Antal
A tagság fogyasztói érdekeinek érvényesülése támogatása, a háztartások és a családok igényeinek mind korszerűbb és teljesebb kielégítése, a szövetkezetek hatékony gazdálkodására irányuló tevékenységének támogatása. ... >>

Zalai Borút Egyesület

(kulturális,egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Dózsa György út 9.
képviselő: Martincsevics István, Szőkéné Hajduk Andrea
Balatonmelléke borvidék kulturális és történelmi örökségének megóvása, kultúrájának,hagyománainak megőrzése, és továbbvitele, valamint a térség idegenforgalmának bővítése és a csáfordi körzet térségének fejlesztése.Működésével elősegítse a zalai borvidék kulturális és történelmi örökségénei megóvását, kulturájának, hagyományainak megőrzését és továbbvitelét, valamint a térség idegenforgalmának bővítését és fejlesztését. A zalai borvidék hirnevének öregbítése. ... >>

Zalai Hazatérők Egyesülete

(kulturális,egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Május 1 út 38.
képviselő: Boda Adrienn
Segíti azokat a fiatalokat, akik a térségben kívánnak letelepedni, munkát vállalni és részt venni a térség fejlesztésében. Bevonja a fiatalokat a civil társadalom életébe, működésébe kulturális és egyéb programok által. Egy olyan aktív közösség létrehozása, ahol nemre, korra, származásra, vallási hovatartozásra megkülönböztetés nélkül bárki igénybe veheti szolgáltatásait és az egyesületen keresztül megvalósíthatja alapvető céljainkba nem ütköző elképzeléseit. A fiatalok saját értékeinek megismertetése, fejlesztése, problémáik megoldásában, valamint a társadalomba való beilleszkedésük segítése egyénileg és össztársadalmi szinten is.
Fiatalokat és környezetüket érő káros hatások megelőzése, egészségük és környezetük védelmének segítése. ... >>

Zalakanyar Vendégváró és Kézműves Egyesület

(kulturális,egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. út 9.
képviselő: Hosszú Zsuzsanna
Zalaszentgrót kistérség kulturális és történelmi örökségének megóvása, kultúrájának, történelmi és népi hagyományainak megőrzése és továbbvitele, valamint a térség idegenforgalmának bővítése és fejlesztése. ... >>

Zalaszentgrót és Környéke Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Eötvös K. út 14.
képviselő: Mazzag Albert
A tagság vállalkozásával kapcsolatos általános és egyéni, munkaadói érdekek szakmai képviselete, védelme és szolgáltatások nyújtása. ... >>

Zalaszentgrót és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány

(egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. út 14.
képviselő: Reiner Tamás
Zalaszentgrót város és környéke tűzvédelme fejlődésének segítése. ... >>

Zalaszentgróti Hegyközség

(egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Csány L. út 2.
képviselő: Martincsevics István, Veress János
A hegyközség működési területén a szőlőművelés érdekeinek előmozdítása, a bortermelés színvonalának emelése, termékei piacképességének javítása, valamint a korszerű származás- és minőségvédelem meghonosítása, s az ebben érdekelten önigazgatásán alapuló köztestületként működő szervezet létrehozása. ... >>

Zalaszentgróti Horgászegyesület Zalaszentgrót

(egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Ady E. út 9.
képviselő: Godár József
Tagjai részére horgászat biztosítása. ... >>

Zalaszentgróti Magyar-Német Baráti Társaság

(egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Május 1 út 9/3.
képviselő: Dr. Tihanyiné Földesi Gyöngyi
A magyar-német barátság ápolása, különös tekintettel a Zalaszentgrót-Germerscheim testvérvárosi kapcsolatra. ... >>

Zalaszentgróti Önkéntes Tűzoltóegyesület

(tűzoltó,egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Batthyány út 44.
képviselő: Husz Ferenc
Polgári védelmi, tűzoltási tevékenység ... >>
1. oldal