Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg sport civil szervezetek


Találatok száma: 154
3. oldal

Zala Megyei Rendészeti Sportegyesület (60004)

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Nemzetőr út 28.
képviselő: Nyakó László
Tagjai részére a szabadidősport, minőségi sport szervezése, igények felkeltése. A rendőri, rendészeti, szolgálati, szakmai munka segítése. A magyar és nemzetközi sportkapcsolatok fejlesztése, ápolása. A rendészeti, rendvédelmi szervek tagjainak, csoportjainak a testkultúra iránti igényeinek fejlesztése. Tagjai részére a szabadidősport, minőségi sport szervezése. A rendőri, szolgálati, szakmai munka segítése. A magyar és nemzetközi sportkapcsolatok fejlesztése, ápolása. A rendészeti, rendvédelmi szervek tagjainak, nyugdíjasainak, családtagjainak csoportjainak a közelharc, intézkedés taktika és lő kiképzési ismerete elsajátítása. Együttműködni más oktatási, sport és társadalmi szervezetekkel, személyekkel. ... >>

Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése (60584)

(sport,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 47-51.
képviselő: Kámán Ferenc, Tóth János
Koordinálja a megyében működő sportszövetségek tevékenységét, segíti a szövetségek gazdálkodását, képviseli tagjai érdekeit az állami sportirányításnál, tanácsadó szerepet tölt be a sportszövetségeket érintő kérdésekben, figyelemmel kíséri és saját hatáskörében szükséges intézkedéseket hoz a megye sportfejlesztése érdekében. ... >>

Zala Megyei Szabadidősport Szövetség

(sport,szociális,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 47-51.
képviselő: Molnár Csaba
A lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, az egészségmegőrzés, a drogmentes egészséges életmódra nevelés, a lakossági sport, a munkahelyi sport, a csökkent munkaképességűek rehabilitációja, a szépkorúak sportja és ennek érdekében a rendszeres testedzés, sportolás megkedveltetése, a szabadidősportok lehetőségeinek bővítése. ... >>

Zala Police Sport Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 45.
képviselő: Buzás László, Németh László, Pásztor Sándor
Sportolási lehetőség biztosítása a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság, illetve a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság állományának, a különböző sportágak népszerűsítése, fizikai állóképesség megteremtése, kondícióban tartása. ... >>

"Zala Zöldje, Mura Árja" Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi út 26
képviselő: Balaton János
Zala megye és közelebbi környezetének, természeti értékeinek autentikus kulturális kincseinek megismerése ? megismertetése, védelme, ápolása és megőrzése; összefüggő folyószakaszok felderítése, ezen folyószakaszokon túraútvonallá, közkincsé tétele; a természethez közeli életforma, a természetvédelem, a túra kenusport népszerűsítése, oktatása, továbbá a magyar virtus fényének emelése, égve tartása. ... >>

Zalaegerszeg és Környéke Lövészsportjáért Alapítvány

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Hegyalja út 53. I/5.
képviselő: Nagy György
Zalaegerszeg és környékbeli sportlövészet, a sportlövészet, a sportlövő utánpótlás, a szabadidős lövészet, valamint vadász sportlövészet fejlesztése, támogatása. ... >>

Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8 I/7
képviselő: Molnár Ernő Károly
Zalaegerszeg jégsportja fejlődésének elősegítése az iskolás gyerekek korcsolya oktatás és a jégsport egyesület támogatásával, tömegsport rendezvények szervezésével. ... >>

Zalaegerszeg Mentőállomásért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Ady E. út 69.
képviselő: Beledi István
A Zalaegerszegen és környékén élő, illetve tartózkodó személyek magas szintű mentőellátásának biztosítása. Ennek érdekében a mentőeszközök beszerzése, működtetése, javítása A mentési tevékenység ismertetése helyszíni bemutatók, előadások szervezésével. A lakosság elsősegélynyújtó ismereteinek bővítése. A mentődolgozók továbbképzésének, szakmai fejlődésének elősegítése, szakirodalom biztosítása. A mentődolgozók tudományos konferencián való részvételének támogatása. Tudományos konferenciák szervezése. A mentődolgozók egészséges életmódra nevelése, szabadidős és sporttevékenységének elősegítése. ... >>

Zalaegerszeg Úszósportjáért Alapítvány

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 53.
képviselő: Kindl József
A Zalaegerszegi Úszó Klubban folyó sport, kulturális és nevelési tevékenység érdekeinek védelme. ... >>

Zalaegerszeg Városi és Körzeti Sportszövetség

(sport,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
képviselő: Busa László
Koordinálja a városban és a városkörnyéken működő sportszövetségek tevékenységét, segíti a szövetségek gazdálkodását, képviseli tagjai érdekeit az állami sportirányításnál, önkormányzatoknál, tanácsadó szerepet tölt be a sportszövetségeket érintő kérdésekben, figyelemmel kíséri és saját hatáskörében szükséges intézkedéseket hoz a város és városkörnyéki sportfejlesztése érdekében. ... >>

Zalaegerszeg Városi Modellező Klub

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Munkácsy út 12.
képviselő: Kovács István
Zalaegerszeg város területén a modellezés iránt érdeklődő fiatalok és felnőttek számára rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, ezen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

"Zalaegerszeg-Marosvásárhely Baráti Társaság" Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi út 29.
képviselő: Pintér János
A kölcsönösség elvén megfelelő nyilvánosságot biztosítani a két testvérváros, Zalaegerszeg és Marosvásárhely gazdasági, tudományos életében, egészségügyi oktatási, sport kapcsolatok, önkormányzati, civil és egyházi közéletben élő, dolgozó olyan személyek számára, akik tevékenysége városaink hírnevét képes gyarapítani. Hozzájárulni a két város történelmének, valamint kulturális örökségének megismeréséhez és megóvásához, hozzájárulni a műveltség gyarapításához, a nemzeti öntudat gazdagításához, erősítéséhez. ... >>

Zalaegerszegi Aikido Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 23. III//21.
képviselő: Bogár István
Az Aikido megismertetése és népszerűsítése, edzések és bemutatók révén. A sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet folytathat. ... >>

Zalaegerszegi Aszfaltszaggatók Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

8900 Zalaegerszeg, Olajmunkás út 1/a.
képviselő: Käsz Ferenc
Tagjainak egészségmegőrzésének és szabadidős sportolási lehetőségei biztosításának elősegítése, valamint ezen keresztül a sportélet gazdagítása, ápolása. A sport és az edzés területén szerzett tapasztalatok és ismeretek továbbadása, terjesztése elsősorban az interneten keresztül, továbbá az internetes kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése, közös edzése, kirándulások edzőtáborok és egyéb programok szervezése, az egészséges életmód kialakítása és megtartása a mindennapi élet során, a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésének beépítése a mindennapi életbe, az életmódból eredő, az életkori és egyéb testi, lelki eredetű bántalmak megelőzése, utókezelése, tevékenységükön keresztül felhívni az emberek figyelmét a környezet- és természetvédelem alapvető fontosságára és egy a környezetéért felelős látásmód kialakítása. ... >>

Zalaegerszegi Atlétikai Club

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Városi Sportcentrum, Vágóhíd út
képviselő: Tóth Zoltán
A rendszeres sportolás, versenyzés és testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése és kielégítése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Céljai elérése érdekében korlátozottan gazdasági tevékenységet is folytat. A jogszabályban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet is folytathat. ... >>

Zalaegerszegi Autósport Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 11.
képviselő: Répási Róbert
Az egyesület versenyzőinek versenyeztetése és feltételeinek előteremtése, utánpótlás keresés és ehhez kapcsolódó igények felkeltése. ... >>

Zalaegerszegi Belvárosi Lakótelepi Sport Klub

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Vágóhíd út 16
képviselő: Gáspár László
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása; a fenti igények felkeltése; tagjainak egészséges életmódra nevelése; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; kulturális tevékenység; környezetvédelem; gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Zalaegerszegi Birkózó Sport Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Vágóhíd út 16. fsz./3.
képviselő: Soltész János
A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Zalaegerszegi Box Klub Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Esze T. út 49.
képviselő: Füzesi József
Tagjai testedzésének és felüdülésének biztosítása, az ilyen jellegű igények felkeltése, tagjainak egészséges életmódra nevelése, szabadidős sport, tömegsport támogatása, a tagok társadalmi öntevékenységének és a közösségi élet kibontakoztatása, a versenysportban való eredményes részvétel biztosítása, sportrendezvények szervezése, rendezése, illetve meghívás alapján ilyen rendezvényeken való részvétel. ... >>

Zalaegerszegi Dámajáték Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi út 15. X//66.
képviselő: Penkalo Viktor
A dámajáték mint szellemi sport, szabadidős tevékenység népszerűsítése Zalaegerszeg területén. ... >>

Zalaegerszegi Egyetemes és Utánpótlás-nevelő Squash Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Platán sor 17 a mz/1.
képviselő: Balázs Erik
Tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék; tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása; egészséges életmódra nevelés; a squash sportág népszerűsítése; sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése; országos és nemzetközi szintű egyéni squash versenyzők kinevelése, felkészítése, versenyeztetése (A-B-C-D kategóriás országos versenyek, körversenyek, utánpótlás versenyek, Diákolimpia); országos szintű squash csapatok (felnőtt férfi és női, valamint utánpótlás) felkészítése, edzése, versenyeztetése, versenyek szervezése (országos csapatbajnokság, Magya Kupa, Dél- és Nyugat-Dunántúli Városok Közötti Squash bajnokság, amatőr csapatok közötti versenyek); versenyek szervezése, lebonyolítása (országos, körzeti, városi, amatőr, ranglistás); hobbi játékosok részére versenyek szervezése, lebonyolítása, edzéslehetőség biztosítása. ... >>

Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 18/ A.
képviselő: Kosár Lajos
Az egyesület ellátja tagjainak egyéni és csoportos érdekvédelmét és érdekképviseletét. Szervezi a tagok kulturális, sport és közösségi életét, tagjai részére tanfolyamokat szervez. Hagyományteremtő, hagyományápoló és egyéb diákrrendezvények (gólyabál, gólyatábor, egyéb főiskolás rendezvények) szervezése és támogatása. Támogatókat keres az egyesület munkájához és a tagok sport, szabadidős, kulturális tevékenységéhez. ... >>

Zalaegerszegi Ganz Ábrahám Diák Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 27.
képviselő: Horváth Tibor
Az iskola oktatási, nevelési céljainak minél színvonalasabb megvalósítása érdekében tenni kívánók összefogása, az intézmény színvonalas működéséhez szükséges feltételrendszer javítása. Tudományos, kutató, nevelő, oktató, készségfejlesztő, ismeretterjesztő, kulturális örökség megőrző, gyermek- és ifjúságvédelmi, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét elősegítő, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzését, foglalkoztatását elősegítő és sport tevékenységet fejt ki. ... >>

Zalaegerszegi Hastánc Egyesület

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 25. IV//32.
képviselő: Nemesházi Bernadett
Az orientális tánckultúra megismertetése, minél szélesebb körben történő népszerűsítése. Kortól és testalkattól függetlenül minden nő számára elsajátítható mozgásforma biztosítása, mely gyakorlásával kiváló közérzetjavító és egészségmegőrző hatás érhető el. A tánc segítségével a nőies önkifejezés felszínre hozása. Célja továbbá egy női közösség létrehozása, amely számára az egyesület szabadidős és kulturális programokat biztosít és szervez. ... >>

Zalaegerszegi Judo Sportegyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Határjáró út 4.
képviselő: Varga Zoltán
A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. EGészségmegőrzés, betegségmegelőzős, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Zalaegerszegi Kerékpáros Sportegyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji Pataki Ferenc út 29. 1//3.
képviselő: Horváth Szabolcs
A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét.
A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik bázisával, illetve működési területének állami, társadalmi és szövetkezeti szerveivel.
A sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet folytat. ... >>

Zalaegerszegi Kosárlabda Klub

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Jánkahegy K. 1662.
képviselő: Rózsás Gábor, Turkoly Milán
Részvállalás a zalaegerszegi diákság sportolási lehetőségeiben, férfi, illetve női csapat létrehozása kosárlabda sportágban. Kosárlabda bajnokságban való részvétel (városi, megyei, Magyar Kupa, NB II, stb.), sportrendezvények szervezése, utánpótlás nevelés. ... >>

"Zalaegerszegi Miasszonyunk (Notre Dame) Nővérek Mindszenty Iskolájáért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zárda út 25.
képviselő: Gerócs György, Sziráki István
Az iskola fejlesztésének, bővítésének és folyamatos működésének támogatása, az iskolához kapcsolódó szabadidős és sport tevékenységek támogatása. ... >>

Zalaegerszegi Orosz Nyelv Klub Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21
képviselő: Horváth István
Az orosz nyelv ápolása, az orosz kulturális hagyományok megőrzése. Az egyesület céljának tekinti továbbá a finnugor hagyományok ápolását, a finnugor népszokások felelevenítését. Céljai közé tartozik az orosz konyha ízvilágának minél szélesebb közönséggel történő megismertetése, továbbá az orosz kulturális értékekről történő ismeretterjesztés. Céljának tekinti Zalaegerszeg testvérvárosával Szurguttal, valamint az Orosz Kulturális Központtal történő kapcsolatfelvételt, velük együttműködés kialakítását. A szabadidő tartalmas eltöltése érdekében céljának tekinti a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítását, ilyen igények felkeltését, a sportoláslehetőségének biztosítását, továbbá a jelentkező sportigények felkarolását, segítését. ... >>

Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, EGerszeghegyi út 11/ A
képviselő: Molnár Tamás, Takács Gábor, Zóka Gábor
A Shotokan karate tradícióinak megőrzése, hagyományok ápolása, ennek révén minél több fiatalt megnyerni és meggyőzni a karate tanulására, rávezetni őket az egészséges és helyes életmódra. A tagok személyiségjegyeinek és a jellem formálása, testi képességek fejlesztése, akaraterő, összpontosító képesség, kitartás, önfegyelem fokozása. Részt venni edzőtáborokon és versenyeken, ezek megszervezése a város megfelelő szintű képviseletével. Tehetségek felkutatása és segítésük, versenyeztetésük. Kapcsolatok fenntartása országos és más, helyi karate egyesületekkel. Új tagok, támogatók és szponzorok felkutatása az egyesület működési feltételeinek biztosításához és javításához. ... >>

Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji Pataki F. út 2. III/15
képviselő: Fehér Ferenc, Vajda László
A tájfutás sportágban tevékenykedve részt vállal a diák- és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. ... >>

Zalaegerszegi Tálentum Tenisz Egylet

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Posta út 33
képviselő: Sebestyén István
A tenisz sportág népszerűsítése, a tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése. A sportolók versenyzési lehetőségének biztosítása, a tehetséges versenyzők (csapatok) támogatása, nevelése. Tanfolyamok szervezésével a teniszezők táborának szélesítése, főleg a gyermek korosztályban, utánpótlás nevelés. Biztosítani a tagsági teniszezők kulturált testedzését, sportolását. Szolgáltatások nyújtása a tagoknak és a sportegyesület céljait anyagilag támogató szervezeteknek, személyeknek. Elősegíteni a teniszbarátok klubszintű tevékenységét, szórakozását. ... >>

Zalaegerszegi Távközlési Centrum Sportegyesülete

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Zala utca 18.
képviselő: Benk Tibor
A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából létrehozott szervezet. A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik bázisával, illetve működési területének állami, társadalmi és szövetkezeti szerveivel. ... >>

Zalaegerszegi Teke Klub

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Tölgyfa út 3.
képviselő: Takács LÁszló ... >>

Zalaegerszegi Titánok Jégsport Egyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3/ A
képviselő: Dr. Fendrik Zsolt
Az egyesület tagjai, családjaik, továbbá az állampolgárok számára rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása a jégsportok és ahhoz kapcsolódó kiegészítő sportok formájában. Az egyesület tagjai, családjaik, továbbá a rászoruló sportolni vágyók részére sporteszközökkel, rendezvények szervezésével való támogatása. Az egyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. A jégsporthoz, illetve az ahhoz kapcsolódó sportokhoz kapcsolódó tanfolyamok, versenyek, bemutatók szervezése és lebonyolítása. A fentiekhez kapcsolódó pénzügyi és egyéb források megteremtése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Zalaegerszegi Tollaslabda Egyesület

(sport,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Lépcsősor út 33
képviselő: Dr. Adorján Csaba, Dr. Jánky Judit
A zalaegerszegi tollaslabdasport fellendítése, sportolási és versenyfeltételek teremtése, tollaslabda-versenyek szervezése és lebonyolítása, a sportág népszerűsítése, kapcsolattartás az országos szövetséggel. ... >>

Zalaegerszegi Torna Egylet

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Október 6 tér 16.
képviselő: Gergály Gyula
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése és kielégítése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A működés területén az oktatási intézmények tanulóinak, valamint a lakosság testnevelési és sporttevékenység segítése. ... >>

Zalaegerszegi TRIATLON Club

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi út 76 B
képviselő: Déri Miklós
Az egészséges életmódra nevelés, a hasznos szabadidő eltöltése, a sport népszerűsítése. ... >>

Zalaegerszegi Városi Szabadidősport Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5
képviselő: Pais László
A lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, és minél szélesebb alapokra való helyezése. A testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme, közhasznú sporttevékenység ellátása. ... >>

Zalaegerszegi Vasút Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Juhász Gy. út 3.
képviselő: Óvári Gyula
Tagjai részére rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Zalaegerszegi Vívó Egylet

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zárda út 25.
képviselő: Koczor György
A vívás sportágban tevékenykedve részt vállal a diák- és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. ... >>

Zalaegerszegi XXL Sport Klub

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Vágóhíd út 16.
képviselő: Pukánszky Éva
Rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, ezen igények felkeltése, a tagok egészséges életmódra nevelése. ... >>

Zalai Ászok Sport, Kulturális és Szabadidő Egyesület

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 32. III//17.
képviselő: Kálmán Attila
A tagok számára jó közérzet és kikapcsolódás biztosítása, a szabadidő hasznos és kellemes eltöltésével, az ehhez szükséges kultúrált körülmények szervezett megteremtésével és közösségi lét előnyeinek kiaknázásával. Egészséges életmód népszerűsítése, az emberi kapcsolatok és közösségek által hordozott értékek védelme. ... >>

Zalai Harangláb Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Gébárti út 109 2/21
képviselő: Schreiner Jenő
Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Művészeti tevékenység. Hagyományőrzés, kulturális örökség megőrzése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Az egyesület feladatai a fenti célok elérése érdekében. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék ? és közösségfejlesztő programok szervezése. Kapcsolatteremtés a hasonló célkitűzéssel alakult határon túli társadalmi szervezetekkel, és a falvak érdeklődő befogadó közönségével. Hazai sportesemények megrendezése, más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon, versenyeken való részvétel. ... >>

Zalai Kempingezők Egyesülete

(sport,természetvédelem)

8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 60.
képviselő: Bolla István
Közösségbe szervezni Zala megye természetet, kirándulást szerető polgárrait, a szervezettségnél fogva elérhető előnyöket és kedvezményeket biztosítani a tagok természetjárásához és kempingezéséhez.Az egyesület tevékenysége során népszerűsíteni kívánja a szabadidő hasznos eltöltésének módozatai közül a kempingezést, turisztikát. Az egyesület fenti feladatainak ellátása érdekében különféle tevékenységeket láthat el.
Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, politikai pártokat nem támogat és azoktól ilyet nem fogad el. ... >>

ZALAVÍZ Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
képviselő: Markó Béla
Tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy a közös érdekek védelméről gondoskodjék, tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Zárda Utcai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zárda út 25.
képviselő: Englert Zsolt
a)A Notre Dame Női Kanonok és Tanítórend által fenntartott Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban folyó oktatás színvonalának emelése,
b)a tanulók sport- és szabadidős tevékenységének fejlesztése,
c)a tanulók egészséges életmódra történő nevelésének elősegítése, a helyes táplálkozási szokásokat is magában foglaló életmód támogatása,
d)a káros szenvedélyek ? különösen a kábítószer és az alkoholfogyasztás - kialakulásának megelőzése,
e)a fiatal szülők gyermeknevelésre történő felkészítése, a gyermeknevelésben a szülők segítése,
f)a környezet (különösen a vízminőség) védelem, illetve a természetvédelem fontosságának tudatosítása és ezzel kapcsolatban a tanulók magatartásának helyes irányú alakítása. ... >>

Zöld Zalapartért Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Jégmadár út 1.
képviselő: Pál Attiláné
A Zalaegerszeg tengelyében folyó Zala folyó jelenlegi partjainak és árterének védelme, ?Zöld? jellegének megőrzése, az itt élő emberek életkörülményeinek megőrzése, a természet és a víz védelme, nyugalomra, kikapcsolódásra alkalmas állapotban való megőrzése, a természetet zavaró tevékenységek, természet-károsító folyamatok, cselekmények távol tartása a folyótól, annak szűkebb környezetétől. Az itt élő, itt lakó állampolgárok érdekeinek képviselete, továbbá Zalaegerszeg valamennyi állampolgára részére biztosítani a Zala folyó völgyében a kikapcsolódást, regenerálódást, a zavartalan környezetet a kulturált pihenéshez, sportoláshoz egyaránt. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal