Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg sport civil szervezetek


Találatok száma: 154
2. oldal

Kisebbségek Társadalmi Esélyegyenlőségéért Szervezet

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Jákum út 16.
képviselő: Horváth Mária
A szervezet tevékenységét a kisebbségek körében gyakorolja: emberi és állampolgári jogok védelme, a cigányság társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a foglalkoztatás elősegítése, a munkaerő-piaci szegregáció megszüntetése, kulturális tevékenység, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és sporttevékenység, szociális tevékenység, nevelés és oktatás-képzés, ismeretterjesztés. ... >>

Kölcsey Diák Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53.
képviselő: Hersics László ... >>

Landorhegyi Lakótelepi Sport Club

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Ebergényi út 26570 hrsz
képviselő: Balatoni Beáta
A rendszeres sportolás (versenyzés) , testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontatkoztatása. ... >>

LAUF-B TEKE-KLUB Sport és Szabadidő Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 87.
képviselő: Borsos József, Csarankó László, Légrádi Ferenc, Zsidó János
Elsősorban a teke sport, de más sportcélú és szabadidős tevékenység támogatását tekinti alapvető céljának. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a teke sport és egyéb szabadidős tevékenység fejlesztésében, az edzések, versenyek és szabadidős rendezvények megszervezésében, ilyen tartalmú és célú programok lebonyolításában. ... >>

Légi-Ó Ejtőernyős Klub

(sport,oktatási,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Hatházi út 1.
képviselő: Ész Attila
A sportolási lehetőség biztosítása az ejtőernyős sport iránt érdkelődőknek, részvétel különböző sportrendezvényeken, sportrendezvények és bemutatók önálló szervezése, az ejtőernyős sport népszerűsítése, ejtőernyős képzés és továbbképzés, szakmai érdekképviselet és érdekvédelem. ... >>

Lovas Gyermeksport Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/a. II/2
képviselő: Pálfiné Galamb Klára
Elősegítse a gyermekek sportolási lehetőségét, különös tekintettel a lovaglás és ezen belül a lovassport adta lehetőségekre. Elsősorban a mozgáskorlátozott és hátrányos helyzetű gyermekek számára kíván sportolási, illetve szabadidős elfoglaltságot nyújtani. Az alapítvány a mozgáskorlátozott gyermekek vonatkozásában külön mozgásfejlesztő- és koordináló programok keretében kíván egészségügyi szempontból fejlődést, illetve gyógyulást biztosítani vagy azt elősegíteni. ... >>

Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Ganz Szerelvény és Gépgyártó Vállalat Egyesület

(sport,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 11.
képviselő: Iván Imre
Tagjai részére rendszeres sportolás, testedzés biztosítása. ... >>

MÁV Baráth János Sportlövő Klub Egyesület

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Juhász Gy. út 3.
képviselő: Dolgos Győző
A jogelőd klub hagyományainak folytatásával elősegíteni a vállalati dolgozók, ill. a klubtagság fizikai és szellemi fejlődését - figyelembe véve a honvédelmi igényeket a műszaki - technikai ismeretek elsajátításával a dolgozók, ill. a tagság szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltésének biztosítása, valamint az ifjúsági, honvédelmi feladatok megvalósításában való tevékeny részvétel. ... >>

Megyeháza Sportlövő és Szabadidő Klub

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.
képviselő: Molnár Csaba
A jogelőd hagyományainak folytatásával műszaki, technikai ismeretek elsajátításával a tagság szabadideje hasznos és tartalmas eltöltésének biztosítása, valamint az ifjúsági, honvédelmi feladatok megvalósításában való tevékeny részvétel. ... >>

Mini Zsiráf Alapítvány

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3.
képviselő: Halász István
Az ifjúság egészségmegőrzésének, egészséges életmódra nevelése, oktatása, képességfejlesztés, sporttal kapcsolatos ismeretterjesztés, rendszeres testmozgás, a sport megkedveltetése. ... >>

MOL Rt. Zalai Finomító Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Zrinyi út 6.
képviselő: Pető János
Tagjai részére rendszeres sportolás, testedzés biztosítása. ... >>

Motoros Haverok Motoros Klub

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Gébárti út 90
képviselő: Gáspár Norbert
A közismert és a közkedvelt, sportmotorok és a hozzá kapcsolódó hagyomány népszerűsítése. Rendszeres sportolás, versenyek szervezése, ezzel kapcsolatos rendezvények, előadások szervezése, támogatása. ... >>

Mozgáskedvelő Amatőrök Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Hegyalja út 46.
képviselő: Döbrentei Norbert
A tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

MYLÓN Birkózó Alapítvány

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi út 31.
képviselő: Berzicza Ferenc
A zalaegerzsegi birkózó sport támogatása. ... >>

Navigátor Egyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre út 9.
képviselő: Fodor János
Zala megye területén a sport jellegű tevékenységek összefogása, szponzorálása, sportrendezvények szervezése, lebonyolítása, sport tevékenység, verseny- és élsport, szabadidősport, egyéb sportszolgáltatások, oktatással összefüggő egyéb tevékenység, munka- és egyéb célú rendezvények feltételeinek biztosítása és végrehajtása. ... >>

Neszele Lakóterületi Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Irinyi út 8.
képviselő: Kópicz László
A tagjai és a városrész sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá közös érdekeik védelme, a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibonttakoztatása, a lakosság szabadidő sportjának segítése, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Nikolett Bútor Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Szegfű út 18.
képviselő: Tóth István
Az egyesület tagságának lehetőség biztosítása a rendszeres testmozgásra, sportolásra. A tagjai által létrehozott csapat, illetve csapatok amatőr bajnokságban való indítása, illetve szerepeltetése. ... >>

Női Kézilabda Zalaegerszeg Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/ a. fsz./1.
képviselő: Gergácz László
A tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

OTP Dolgozói Sport Klub

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 17.
képviselő: Kiss Róbert István
A tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, az ilyen kigények felkeltése. ... >>

Összefogás Botfáért Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8900 Botfai Hűvös Kastély Zalaegerszeg, Várberki út 13.
képviselő: Gecse Péter
Nevelési és oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységének részeként a gyermekek és az ifjúság számára készségek fejlesztése, valamint szabadidejük hasznos eltöltése céljából szabadidős, valamint szaktáborok, különböző rendezvények, fórumok, képzési alkalmak szervezése. A gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, közösségfejlesztés, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, az esélyegyenlőség megteremtése. E korosztály helyi érdekeinek feltárása, közvetítése, képviselete, szabadidejük megszervezése oktatási és kulturális programok szervezésében. A Botfa városrészben található Hűvös Kastély infrastrukturális felszereltségének fejlesztése. Segítséget nyújt és támogatja a Lányok-Asszonyok Klub amatőr művészeti csoportját, a Botfai Citerazenekart és az Őszirózsa Népdalkórust, mint ismeretterjesztő, amatőr alkotó, művelődő közösségek működését, szellemi, anyagi és tárgyi feltételeinek javítását segítő csoportokat. Ösztönzi a klub, a citerazenekar és a népdalkórus részvételét a népzenei mozgalmakban, népzenei táborokban, fellépéseiket más településeken, esetleg külföldön. Támogatja a népzenei hagyományokat őrző, ápoló helyi és más településeken működő közösségek közötti kapcsolattartást, új kapcsolatok létesítését. Szorgalmazza a népzenei rendezvényeken (hangversenyek, minősítő versenyek, táborok stb.) való részvételt, valamint a hagyományok ápolásának, a népzenei tevékenységeknek reklámozását, a citerazenekar és a népdalkórus zene- és műsorszolgáltatását, a hangfelvételek készítését, kiadását, egyéb kiadói tevékenységet. A városrész közössége számára kulturális rendezvények szervezése a korábbi hagyományokhoz kapcsolódóan. Településrész- és területfejlesztési tevékenységének részeként szakszerű és hatékony településfejlesztés, a városrész szépítésének kezdeményezése. A városrész építészeti, környezeti, kulturális és természeti értékeinek megőrzése. A városrész lovassport adta lehetőségeinek népszerűsítése. Az aktív időskor fenntartását célzó, valamint idősebb és fiatalabb generációk közös kulturális, oktatási, hagyományőrző, rekreációs, művészeti szabadidős és sport programjainak támogatása. Tanulmányutak, kirándulások szervezése az egyesület tagjai, valamint azok részére, akik az egyesület céljaival egyetértenek. A lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak javítása. Botfa városrész környezeti értékeinek védelme, megőrzése és feltárása, más közösségekkel való megismertetése. Környezet- és tájvédelemmel kapcsolatos előadások, rendezvények, ismertetők szervezése. Környezettudatos életmódra való nevelés elősegítése, a településrész szebbé tétele. ... >>

Összefogás Landorhegyért EGyesület

(sport,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 53. III//23.
képviselő: Buktáné Hetesi Magdolna
Ellátja Zalaegerszeg város landorhegyi városrészének képviseletét a civil szerveződés alapján. A terület értékeinek, hagyományainak, kulturális emlékeinek megőrzése, óvása, komfortosabbá tétele. A landorhegyi lakosok érdekeinek képviselete. A lakótelepen kulturális, ifjúsági, sport rendezvények szervezése. ... >>

PEREGRINUS Harcművészeti Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Újhegyi út 40.
képviselő: Farkas Norbert
A karete népszerűsítése és fejlesztése vallási, faji, nemi, nemzeti, etnikai és politikai megkülönböztetés nélkül minden, korosztályban, valamint a sportág nemzetközi szereplésének elősegítése. Kiegyensúlyozott és egészséges ifjúság nevelése, melyet a szellemi és fizikai felkészítés biztosít. A karate oktatása, ahol a fizikai és szellemi tulajdonságok egységet képezve döntik el a sikerességet vagy sikertelenséget. A karate színvonalának emelése, népszerűsítése és fejlesztése, a résztvevők számának növelése, különösen a fiatalok és az ifjúság körében. Együttműködés a Magyar Karate Szövetséggel, országos, megyei szövetségekkel, és a többi szövetséggel, a megyében működő körzeti szövetségekkel, egyesületekkel, szakosztályokkal, sajtó- és tömegtájékoztató szervekkel. Kapcsolat teremtése és együttműködés a külföldi karate szövetségekkel és egyesületekkel. ... >>

PRO SCOLA Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Déryné út 1
képviselő: Braun Tünde
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység.
Az ÉV TANÁRA díj adományozása Széchenyi Plakettel évente egy alkalommal.
Az ÉV DIÁKJA díj adományozása Széchenyi Plakettel évente egy alkalommal.
Alapítványi források bővítésében végzett tevékenység. ... >>

Regionális Technikai és Szabadidősport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Ebergényi út 45.
képviselő: Choma Attila, Takács József ... >>

Road Wanderers Túra Chopper Motoros Klub

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Apáczai Cs. J. tér 1. IV//8.
képviselő: Nemes Tibor
A motorkerékpár és a motorkerékpározás népszerűsítése, az ifjúság biztonságos közlekedésre való nevelése, Magyarország tájainak, műemlékeinek megismerése a motorkerékpáros túrázás segíítésével, rendezvények, versenyek megszervezése és rendezése, az azokon való részvétel, kapcsolattartás külföldi motoros klubokkal, motorkerékpár kiállítás és motoros találkozó szervezése és rendezése, kulturális rendezvények szervezése és tartása. ... >>

Rozsnyói Sándor Sportalapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u út 30.
képviselő: Szikszay György
A Zrínyi Miklós Gimnázium sportmunkában kiemelkedő eredményt elért tanítványainak elismerése, a tanulók ösztönzése az országos középiskolai és nemzetközi versenyeken való eredményes szereplésre. Az ifjúság egészségmegőrzése, egészséges életmódra nevelése, oktatása, képességfejlesztése, a rendszeres testmozgás, valamint a sport megkedveltetése. ... >>

Ságodi Lakóterületi Sport Club

(sport)

8900 Zalaegerszeg-Ságod, Ságodi út 73/A.
képviselő: Horváth József
A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Sendo-ryu Karate Do Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Május 1. út 5. III/14.
képviselő: Dr. Czégeni Árpád Attila
A Sendo-ryu Karate Do stílus bevezetése és meghonosítása Zalaegerszegen. A stílus magyar fordítása a kezdeményezés útja, lényege a kezdeményezés átvétele támadásban és védekezésben. Rendszeres edzéseken keresztül tudatosítani az ifjúságban, hogy bármilyen fizikai vagy szellemi akadály legyőzése csak akarat és kitartás kérdése. Egy olyan stílus oktatása, ahol a fizikai és szellemi tulajdonságok egységet képezve döntik el a sikerességet vagy sikertelenséget. Edzett egészséges ifjúság nevelése, amelynek kiegyensúlyozottságát a szellemi és fizikai felkészítás egyensúlya biztosítja. Világszinten az első magyar származás nagymester által alapított karate stílus, amelyet a nemzetközi és világ Karate Szövetség elismer és hivatalosan elfogad. Magyarországon a tevékenység bővítése és a társadalmi szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel és együttműködés. Sendo-ryu Karate Do alapelveinek és célkitűzéseinek megvalósáíta: fegyelem, tisztelet, őszinteség, kitartás, önurarlom, akarat. ... >>

Sólyom Íjász Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Ciklámen út 12/ C. T//10.
képviselő: Füle Tamás
Az íjász sportág népszerűsítése, a szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. ... >>

Szakály István Sport Alapítvány

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 8.
képviselő: Józsa Iván
Zalaegerszegi sportegyesületben versenyző, felsőfokú tanintézetbe felvételt nyert kiemelkedő sporteredményt elért sportolók támogatása. ... >>

Szent-Györgyi Albert Diáksport Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Klapka út 1-3.
képviselő: Becze László
Tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli, intézmények közötti - játék, turisztikai versengés és versenylehetőség tervezése, szervezése. A rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása, diáksportkörök működésének segítése, öntevékenységük kibontakoztatásának és kiterjesztésének ösztönzése, segítése, sporttanfolyamok működtetése. ... >>

Szép Zala Vadásztársaság

(sport,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Petőfi S. út 16.
képviselő: Takács Pál
A sportvadász tagok vadászati tevékenységének közös gyakorlása, szervezése. ... >>

Tandem Team Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Munkácsy M. út 3. I/1.
képviselő: Hegyháti Zoltán
Az egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban a magyar ejtőernyős sport, illetve az ejtőernyősök támogatását tekinti céljának alapvetően az ejtőernyős sportnak a hazai népszerűsítéséért alakult meg. E cél érdekében felvállalja, hogy segít mindazon sportolóknak, akik az ejtőernyőzéssel, mint ezzel a Magyarországon még nagyrészt ismeretlen sportággal meg kívánnak ismerkedni. Ennek keretében az érdeklődők számára tanácsadást nyújt, továbbá bemutató képzést tart, a témával kapcsolatos előadásokat szervez, kiadványokat jelentet meg és terjeszt. ... >>

Tartalmas Életért Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Várkör 4.
képviselő: Szita Péter
A Büntetésvégrehajtási Intézmény dolgozói és környezetükben élők egészséges életmódra nevelése, sport-, oktatási-, kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása. ... >>

Torcida Sport és Szabadidő Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Átalszegett út 31. II//11.
képviselő: Fábián Tamás, Kisunyomi István
Az egyesület tagságának lehetőséget biztosít a rendszeres testmozgásra, sportolásra. Célja ezen kívül az egyesület tagjai által létrehozott csapat, illetve csapatok amatőr bajnokságban való indítása, illetve szerepeltetése, valamint lehetőségeihez mérten ezen bajnokságok szüneteiben a csapat, illetve csapatok különböző tornákon való nevezése. ... >>

Toriki Közhasznú Harcművészeti és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté út 12.
képviselő: Takács Ferenc
A kelet- és belső ázsiai, valamint magyar eredetű, történelmi gyökerekkel rendelkező harcművészetek művelése és a hozzájuk kapcsolódó kulturális értékek megóvása; ismeretterjesztés, a vele összefüggésbe hozható tudományos ? elsősorban történelmi, régészeti ? tevékenység és kutatások támogatása. ... >>

Városi Biliárd és Golf Klub

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Eötvös út 2
képviselő: Győrffy Gyula
A város lakóinak biliárd és golfsport megteremtésének lehetősége mindkét sportágban, hobbi ? amatőr és verseny ? professzionális szinten is. Az egyesület tagjai nemzeti és nemzetközi versenyeken is részt vehetnek. ... >>

VENATUS Sport Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Hock J. út 6571/12 hrsz.
képviselő: Csuka Miklós József
A tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése, kielégítése. ... >>

"Vízitúra Vitorlás Klub" Egyesület

(sport,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kishegyi út 3.
képviselő: Venekei Miklós
Tagjaival és más érdeklődőkkel megismertetni a kultúrált szabadidő eltöltése érdekében a hajózás és a vízisportok alapjait, a hazai vizek és a környezet élővilágát, a regenerálódás érdekében vízitúrák szervezése. ... >>

Vorhotai Lakóterületi Sport Klub

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Újhegyi út 20.
képviselő: Farkas Ottó
Rendszeres sportolás (versenyzés) testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Vorhotai Lakóterületi Sport Klub Kny.21664/2003. számon!!!

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Újhegyi u 20.
képviselő: Farkas Ottó, Pais János ... >>

Y-10 Postagalamb Sport Egyesület Zalaegerszeg

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Árpád út 5.
képviselő: Mónus János
Szakszerű postagalamb tenyésztésének és versenyzésnek tömegsporttá való fejlesztése. ... >>

Zala Megye Labdarúgó Játékvezetéséért Alapítvány

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 47-51.
képviselő: Kulman Tamás
Tehetséges játékvezetők menedzselése, edzőtáborok, tanfolyamok szervezése és tartása, játékvezetők képzése, ellenőrzése. ... >>

Zala Megye Súlyemelő Sportjáért Alapítvány

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.
képviselő: Kiss Róbert István
A súlyemelő sport fejlődésének előmozdítása Zala megyében. ... >>

Zala Megyei Baromfifeldolgozó Technikai és Tömegsport Klub Zalaegerszeg

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Teskándi út 2.
képviselő: Vargovics Lajos
Tagjai részére rendszeres sportolás, testedzés biztosítása. ... >>

Zala Megyei Diáksport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 47-51.
képviselő: Kósa Zoltán, Sárközi István
A diákok személyiségfejlesztésének elősegítése érdekében a rendszeres testedzés, sportolás megkedveltetése, a rendszeresen sportoló tanulók számának növelése, a versenysport utánpótlás bázisának szélesítése, tagjainak érdekvédelme. ... >>

Zala Megyei Hallássérültek Sportegyesülete

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 23.
képviselő: Fodor László
Az egyesület tagjainak lehetőséget biztosítson a rendszeres testmozgásra, sportolásra. Célja ezen kívül az egyesület tagjai által létrehozott csapat, illetve csapatok amatőr bajnokságban való indítása, illetve szerepeltetése, valamint lehetőségeihez mérten ezen bajnokságok szüneteiben a csapat, illetve csapatok különböző tornákon való nevezése. ... >>

Zala Megyei Ipari Szövetkezetek és Jogutódaik Szociális, Kulturális és Sport Alapítványa

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Sütő út 4.
képviselő: Horváth Aladár
Az alapító szövetkezetek és az alapítványhoz csatlakozott szövetkezetek nyugdíjasainak anyagi támogatása, tömegsport versenyek szervezésének és rendezésének anyagi biztosítása, a megye szövetkezeteit képviselő KISZÖV Táncegyüttes anyagi támogatása. ... >>

Zala Megyei Kórház Sportegyesülete

(intézményi,sport,egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi . út 1.
képviselő: Dr. Kósa Dezider
A tömegsport mozgalom erősítése, edzési, sportolási lehetőség biztosítása a tagok részére. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal