Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 159
4. oldal

Zalai Lélekvédő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos út 46-48.
képviselő: Dr. Babrik Zsuzsanna
Az 1993. évi III. törvény által az önkormányzatok számára rendelt feladat (közösségi pszichiátriai és közösségi addiktológiai ellátás) átvállalása. Szolgáltatások nyújtása, programok szervezése a lélekvédelem, a pszichiátriai és szociális ellátás, valamint az oktatás-nevelés területén. Egészségpromóciós, - prevenciós, valamint rehabilitációs tevékenység. A mentálhigiénés szemlélet terjesztése, a mentálhigiénés tevékenység fejlesztése az egészségügyben, a szociális szférában és az oktatás-nevelésben. A különböző típusú intézményekben dolgozó mentálhigiénés szakemberek érdekeinek védelme és képviselete. A segítő tevékenységet nem főhivatásként végző, karitatív feladatokat vállaló személyek és szervezeteik, valamint intézmények mentálhigiénével kapcsolatos elméleti-módszertani bázisának megteremtése, sokoldalú képzési és szupervíziós lehetőségek biztosítása. Az interperszonális és intézmények közötti együttműködés szervezése. Jegyzetek, információs- és tanulmányfüzetek kiadása. ... >>

Zalai Népfőiskolai Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út 10.
képviselő: Dr. Szinku Mihály
Az egyesület a népfőiskolai forma és gondolat támogatóit összefogó szervezet, melynek célja a megye területén minél szélesebb körben megismertetni és bővíteni a népfőiskolai mozgalmat. A hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, így különösen a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott és szabaduló emberek társadalmi reszocializációjának elősegítése, valamint a fogvatartott személyek munkanélküli családtagjainak munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélyeinek növelése, alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásával. Hátrányos helyzetű térségekben a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének megteremtése érdekében. ... >>

Zalai Táncegyüttes Egyesület

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.
képviselő: Gyutai Csaba
A néptánc, a népzenei hagyományok, a népszokások (a kulturális örökség megóvása) az alapfokú művészeti oktatás, néptánc együttesek és csoportok működtetése, oktatása és művek színpadi bemutatása. ... >>

Zárda Utcai Időskorúak Otthonáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Zárda út 25.
képviselő: Dr. Marx Gyuláné
A korszerű szociális ellátás megteremtése, annak támogatása, a korszerű szociális szakemberképzés biztosítása. A Zárda utcai időskorúak otthonában folyó ellátás minőségi fejlesztésének támogatása, a tárgyi, személyi feltételek biztosítása, fejlesztése, a beszerzett tárgyi eszközök, gyógyászati segédeszközök működtetésének elősegítése, korszerű szociális szakemberképzés támogatása, a szociális ellátással kapcsolatos rendezvények, tudományos találkozók, kongresszusok rendezése, szervezése, lebonyolítása, finanszírozása, tanfolyamok szervezése. A szakdolgozók tudományos kongresszusokon, továbbképzéseken való részvételének támogatása, a szakdolgozók intézményen belüli oktatásának megszervezése, finanszírozása. Az időskorúak otthonában dolgozók munkájának támogatása, többletfeladatainak elismerése. A szociális otthon lakói számára kirándulások szervezése, finanszírozása. Az arra rászoruló lakók (alacsony nyugdíj, hozzátartozók hiánya) ellátásának támogatása, egészségnevelő, egészségfejlesztő tevékenység végzése, különös tekintettel az otthonban lakók és dolgozók szükségleteire. Egészségügyi, szociális és hitéleti kérdésekkel foglalkozó kiadványok (jegyzet, könyv, az otthon híreivel újság stb.) megjelentetése, illetve megjelentetésének támogatása. A szociális otthon lakói és hozzátartozóik, az alapítványt támogatók számára rendezvények, bálok szervezése. ... >>

Zárda Utcai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zárda út 25.
képviselő: Englert Zsolt
a)A Notre Dame Női Kanonok és Tanítórend által fenntartott Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban folyó oktatás színvonalának emelése,
b)a tanulók sport- és szabadidős tevékenységének fejlesztése,
c)a tanulók egészséges életmódra történő nevelésének elősegítése, a helyes táplálkozási szokásokat is magában foglaló életmód támogatása,
d)a káros szenvedélyek ? különösen a kábítószer és az alkoholfogyasztás - kialakulásának megelőzése,
e)a fiatal szülők gyermeknevelésre történő felkészítése, a gyermeknevelésben a szülők segítése,
f)a környezet (különösen a vízminőség) védelem, illetve a természetvédelem fontosságának tudatosítása és ezzel kapcsolatban a tanulók magatartásának helyes irányú alakítása. ... >>

ZAZEE Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 47-51.
képviselő: Wettstein Tamás
Amatőr könnyűzenei előadók, zenekarok támogatása. Az egyesület támogatja azon zenészeket, zenekarokat, akik nem hivatásszerűen zenélnek, élő hangszeres, nem kommersz könnyűzenét játszanak (műfajtól függetlenül) legalább 50 %-ban saját számokat adnak elő és nem állnak kiadóval szerződésben. Az egyesület tevékenysége révén segíti a zenekarokat, hogy ismertté, elismertté váljanak,zenéjük eljusson a közönséghez. A fiatal korosztályon zenehallgatási kultúrájának fejlesztése. A zenészek, zenekarok tevékenységének támogatása révén közvetett cél szélesíteni azt a zenei palettát, melyből a fiatal megtalálja a stílusának megfelelő előadót. Cél, hogy a fiatalok ismerjék fel az értékes zenei produkciókat és a közösségben történő zenehallgatás révén a fiatalok megtalálják a számukra megfelelő kortárscsoportot. Az egyesület olyan zenei klubot, műhelyt kíván működtetni, ami nyitott a fiatal zenészek, zenehallgatók számára, ami befogad más művészeti ágakhoz kapcsolódó kortárs műveket, produkciókat, valamint a fent megfogalmazott célokért működik. Az egyesület támogatja a tehetséges zenészek, zenekarok zenei oktatását, továbbképzését és maga is szervez képzéseket. Az egyesület partneri kapcsolatok kiépítésére törekszik a határon túli magyar és egyéb külföldi zenészekkel, zenekarokkal, illetve hasonló célokra szerveződő kulturális célú szervezetekkel.
Az egyesület támogatja a kortárs művészek, művészeti csoportok tevékenységét, a könnyűzenén túl az irodalom, a képzőművészet, a színház- és filmművészet, valamint egyéb művészeti ágak képviselőit. Az egyesület elsősorban rendezvények szervezésével, nyomtatott (havilap, kiadvány) és elektronikus (webportál) kiadványok megjelentetésével, gondozásával kívánja elérni, hogy a kortárs művészek a ?kultúrára éhes? közönség számára bemutatkozhassanak. Az egyesület kapcsolatot kíván létesíteni, fenntartani további kulturális területen működő szervezetekkel a jövőbeni hatékony együttműködés érdekében. ... >>

Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30.
képviselő: Dr. Lukács Zoltán
Az iskola eddigi jó hírnevének fenntartása és az oktatói munka segítése, az iskolai oktatás technikai feltételeinek javítása, az iskola tanárai és diákjai önképzésének, oktatói és tudományos tevékenységének támogatása, tanárok és volt diákok hazai és külföldi képzésének elősegítése.Az alapítvány - a megszűnt Izsák Imre Gyula Természettudományi Díj Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően - évente kiadja az Izsák Imre Gyula Természettudományi Díjat az arra érdemes tanulóknak. A díjazott személyére a tantestület tesz javaslatot. ... >>

Zsinórpadlás Művészeti és Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 3.
képviselő: Tompa Gábor
Zala megyében és a régióban színház- és társművészeteinek segítségével kulturális és művészeti tevékenységet folytasson. Az egyesület fontos feladatának tartja, hogy segítsen a működési területén élőknek, elsősorban a fiataloknak megismerni a művészetek világát. E feladatát tájékoztató anyagok, elemzések készítésével, valamint iskolarendszeren kívüli képzések, rendezvények megszervezésével kívánja elérni. ... >>

ZTE FC Labdarúgó Utánpótlásáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti út 1.
képviselő: Bita József
A labdarúgás népszerűsítése az ifjúság körében. ZTE FC labdarúgás utánpótlásának biztosításának elősegítése. A játéklehetőség megteremtése és az ehhez szükséges anyagi háttér biztosításában közreműködés. Utánpótlás korú amatőr sportolók sporttevékenységének támogatása. Utánpótlás korú, tanuló státuszú amatőr sportolók támogatása, alapítványi iskola működtetése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal