Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 159
3. oldal

Sukár Trájó (Szép Életért) Zalaegerszeg és Vidéke Romák Érdekképviseleti Egyesülete

(oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 3/ A I//2.
képviselő: Farkas Anikó
A cigányság egyéni és csoportos érdekeinek védelme. A foglalkoztatást elősegítő képzések megszervezése. Foglalkoztatás, munkalehetőségel megteremtése. A közéletben való részvételt meggalapozó előadások megszerzése. A beilleszkedést elősegítő ismeretek oktatása. Figyelemmel kíséri a kisebbségi jogok érvényesülését. Tanácsadás - akár jogi téren is - az arra rászoruló személyek részére. ... >>

Színházért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 3.
képviselő: Barta András
A Zalaegerszeg Hevesi Sándor Színház dolgozóinak anyagi és erkölcsi elismerése, a kiemelkedő művészi teljesítmények díjazása, tehetségek támogatása, ösztöndíjak kitűzése és a színházművészettel kapcsolatos egyéb tevékenységek támogatása. ... >>

Szociális Védőháló Alapítvány

(oktatási)

Zalaegerszeg, Kossuth u. 7.
képviselő: Jánosházi István
Az alapítók valamint az alapítványhoz csatlakozó magánszemélyek, a vállalattól nyugdíjba vonult, illete munkanélkülivé vált dolgozók önsegélyező támogatása, szociális segélyezési üdültetési, gyermekvédelmi képzés és átképzési feladatok ellátása, ... >>

Tánccal Egymásért és a Városért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Lépcsősor 18.
képviselő: Dr. Horváth Tihamér
A modern társastánc művelésének, oktatásának a fenntartása, annak népszerűsítése, a Helikon Táncklub működésének biztosítása. ... >>

Tandem Team Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Munkácsy M. út 3. I/1.
képviselő: Hegyháti Zoltán
Az egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban a magyar ejtőernyős sport, illetve az ejtőernyősök támogatását tekinti céljának alapvetően az ejtőernyős sportnak a hazai népszerűsítéséért alakult meg. E cél érdekében felvállalja, hogy segít mindazon sportolóknak, akik az ejtőernyőzéssel, mint ezzel a Magyarországon még nagyrészt ismeretlen sportággal meg kívánnak ismerkedni. Ennek keretében az érdeklődők számára tanácsadást nyújt, továbbá bemutató képzést tart, a témával kapcsolatos előadásokat szervez, kiadványokat jelentet meg és terjeszt. ... >>

Tartalmas Életért Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Várkör 4.
képviselő: Szita Péter
A Büntetésvégrehajtási Intézmény dolgozói és környezetükben élők egészséges életmódra nevelése, sport-, oktatási-, kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása. ... >>

Tiszta Forrás Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 47-51.
képviselő: Czebeiné Nemes Bernadett, Czotter Csabáné, Tokár Rita
Zalaegerszeg ökológiai állapotának javítása, az ökoszemlélet széleskörű terjesztése, Zalaegerszeg épített környezetének védelme, szellemi kulturális kincseinek megőrzése, ápolása. E cél érdekében nyilvános tevékenységet végez, felvállalja képzések, oktatási és kulturális programok, előadások szervezését, kiadványok megjelentetését, és terjesztését, valamint részt vesz a helyi közéletben. A környezeti nevelés révén a tájékoztatás, a figyelemfelhívás, valamint a felelősségérzet kialakítása, az egyének, közösségek, szervezetek környezeti felelősségének és környezettudatosságának nevelése. Az ifjúság széles körben való bevonása a környezet- és természetvédelembe, környezettudatos szemléletük kialakítása. Fenntartható életformák és fogyasztási szokások kutatása, kialakítása és népszerűsítése, ide értve a hagyományos kultúrák megismerését és kutatását. Fenntartható energiatermelési és fogyasztási szokások támogatása, ide értve a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését. Környezetünk és egészségünk védelmével kapcsolatos programok megvalósítása. Így különösen civil szervezetek és fiatalok bevonásával szemléletformáló, felvilágosító előadások, fesztiválok, képzések. Egészségfejlesztés terén egy általánosabb jobb egészségminőség elérésére törekvés, ehhez jó példák, módszerek bemutatása, ismeretek bővítése, egyéni készségek fejlesztése. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Egyetemes kulturális értékek megismertetése, nemzeti hagyományok ápolása, a művészeti kutúra és közízlés fejlesztése. Műveltségi szint emelése, nevelése, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális örökség megóvása. Képző- és iparművészeti alkotások létrehozása, bemutatása. alkotóműhely-, tábor, kiállítási lehetőségek kialakítása. Az egyesület segíti a fiatal művészek bemutatkozását, és műveik kiállítását. Kapcsolatfelvétel hazai és külföldi szervezetekkel, munkájuk segítése, közös programok kidolgozása. Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Tündérvilág Alapítvány

(oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Nagycsarit út 13/A
képviselő: Dr. Kovács Orsolya, Molnárné Végh Katalin
Az alapítvány a kisgyermekek családi napközi keretében biztosított napközi ellátását kívánja segíteni. Ennek érdekében családi napközit tart fenn, ahol biztosítja a gyermekek egészségtudatos, környezettudatos nevelését, felügyeletét, képességfejlesztését. Az alapítvány fő célja a gyermek- és ifjúságvédelem, továbbá a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a gyermekek és hozzátartozóik, más érdeklődők, végső soron bárki számára. További cél, hogy az alapítvány elősegítse a kisgyermekes anyák újbori munkavállalását azzal, hogy lehetővé teszi számukra gyermekeik szakszerű felügyeletét családiak, nyugodt körülmények között családi napközijében. Az alapítvány célja segítséget nyújtani a családoknak, magánszemélyeknek, jogi személyeknek, és egyéb szervezeteknek egyénre szabott tanácsadással jogi és nevelési területen. ... >>

United Way Zala Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 45-49.
képviselő: Csutoráné dr. Zillich Margit
Elsősorban Zalaegerszeg és környéke - az alapítvány fejlődésének függvényében a térség - állam, illetve önkormányzat áltla le nem fedett - szociális, egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi, kulturális, gyermek- és ifjúságvédelmi gondjainak, problémáinak feltárása, megelőzése, kezelése és segítése. ... >>

Űrhajós Úti Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Űrhajós u. 2.
képviselő: Csiszár Imréné
A 3-6 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése. A csoportok játékainak folyamatos feltöltése. A gyerekek készségének, képességének fejlesztéséhez szükséges eszközök vásárlása. Gyermekek egészséges testi fejlődéséhez szükséges tornaeszközök beszerzése. Szakkönyvek, meséskönyvek, külöböző kiadványok vásárlásával az óvodai könyvtár bővítése. Udvari élet. ... >>

Válicka Citerabarátok Egylete

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Botfa út 40.
képviselő: Nagy Sándor
Elsősorban a helyi kulturális örökség megőrzése, népzenei és egyéb népszokások hagyományainak ápolása. A már évek óta működő citerazenekar fenntartásának biztosítása. A fiatalok zenei, népzenei nevelése, műveltségük növelése. Biztosítani kell a gyermekek, fiatalok számára a zenei műveltség megtartását, továbbfejlesztését. Segíteni kell azokat a tanulókat, akik a zenei általános iskolába vagy szakosított zeneiskolába járnak, illetve ott végeznek. Az egyesületen belül mód nyílik olyan citerazenekarban játszani, ahol a szerzett tudást hasznosíthatják, tovább bővíthetik. Ilyen módon nemcsak a hagyományos népzene életben maradását segítik elő, hanem további lehetőséget nyújtanak az igényesebb színvonal megteremtésére. A lakosság részére lehetőség nyújtása az együtt zenélés, éneklés számára. Ösztönzés az érdeklődők számára, hogy megtalálja helyét az egyesület keretei között. Azon hagyományok feltámasztása, amelyek ismét közelebb hozhatják a különböző korú érdeklődőket. ... >>

VÁNDORSÓLYOM (szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek üdültetéséért és a szívbeteg gyermekek támogatásáért) Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Hegyalja utca 67.
képviselő: Szoó Zoltán
Belföldi üdültetés, nyaraltatás szociálisan hátrányos helyzetű egészséges gyermekek, diákok, ifjúsági csoportok részére. A betegségekkel kapcsolatos tájékoztató jellegű oktatás megszervezése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, jótékonysági rendezvények szervezése, lebonyolítása. Ismeret és képesség fejlesztő programok, táborok, előadások szervezése, lebonyolítása. Egészségturisztika, ökoturizmus, természetes életmódra való nevelés. ... >>

Vírusos Májbetegek Egyesülete Zalaegerszeg

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Cserfa út 15.
képviselő: Csitos Józsefné
A vírusfertőzés okozta májbetegségben szenvedők gyógyulásának segítése, életminőségük javítása informálással, felvilágosítással és érdekeik képviseletével. A vírusos májbetegek ápolásához, gondozásához segítséget nyújtó és különböző szakterületeken tevékenykedő előadok meghívása ismeretterjesztő előadások megtartására (elsősorban egészségügyi, pszichológiai, dietetikusi, természetgyógyászati, munkaügyi és jogi, stb. szakemberek). Összejövetelek szervezésével lehetőséget teremteni a tagok saját tapasztalatainak átadására, cseréjére a sikeresebb gyógyuláshoz, középpontba helyezve az egyéni gondok megoldását. Kötetlenebb és oldottabb légkörben, részletesebben megismertetni a hivatalos orvosi tájékoztatásból esetlegesen kimaradt vagy a betegek számára nehezebben érthető gyógyítási lépésekről, kezelésekről azok hatásmechanizmusáról és mellékhatásaikról, illetve a terápia ideje alatt ezen káros hatások gyengítéséről, megszüntetéséről. Szükség esetén kéri és kezdeményezi állami és társadalmi szervezetek, szervek közreműködését a májbetegek életminőségének javítása érdekében. Kapcsolattartás olyan egyesületekkel, szervezetekkel, amelyek célja, illetőleg feladatai hasonlóak vagy megegyeznek az egyesület céljával, illetve feladataival. Egészségügyi dolgozók (orvosok, szakdolgozók) részére tudományos előadások, továbbképzések, konferenciák szervezése, lebonyolítása, ezen rendezvényeken résztvevők számára fogadások tartása. ... >>

Winterl József Jakab Természettudományi Díj Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30.
képviselő: Halmi László
A nevelés, az oktatás, a képességfejlesztés, az ismeretterjesztés mint közhasznú tevékenység keretében, a kémia és biológia tantárgy segítése a Zrínyi Miklós Gimnáziumban, a kémia és biológia tantárgyakből legeredményesebb tanulók jutalmazása. ... >>

Zala Kulturájáért Egyesület

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton út 30-32.
képviselő: Dr. Ferenczi Csongor, Kanta Judit, Karáth Anita, Nyakas Péter
A DUNA-Tv palettáján a korábbiakban megismert ?Kanapé? című műsor zalai kialakítása és népszerűsítése, ahol az országos hírű művészek mellett helyet kapnának helyi művészek, tehetségek, mintegy a kultúrák összefogásaként. A műsor lehetőséget teremt hírét vinni a zalai ízeknek, lehetőséget teremt az együttműködésre, továbbá a műsort figyelemmel kísérő nézők tartalmas szórakoztatására. A műsorban helyet kapnak a szépirodalom a komoly-, és könnyűzene a jazz jeles képviselői, valamint a társművészetek, mint színészet vagy a képzőművészet alkotóinak bemutatása.

A Zalaegerszegen, illetve megyénkben élő és alkotó művészek, az itt tevékenykedő értelmiségi réteg ifjú és tapasztaltabb képviselőinek bemutatása. A fiatal tehetségek bemutatása, patronálása, illetve nemzedékek és városok kézfogásának prezentálása, részükre bemutatkozó lehetőség biztosítása. ... >>

Zala Megye Labdarúgó Játékvezetéséért Alapítvány

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 47-51.
képviselő: Kulman Tamás
Tehetséges játékvezetők menedzselése, edzőtáborok, tanfolyamok szervezése és tartása, játékvezetők képzése, ellenőrzése. ... >>

Zala Megyei Idősügyi Tanács

(oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.
képviselő: Dr. Oroszy Zoltán
Az időskorúak érdekeinek védelme, az idősek életkörülményeit közvetlenül érintő kormányzati, önkormányzati határozatok, rendeletek, jogszabályok előkészítésének szakaszában ezek véleményezése, javaslatok készítése, konzultációk kezdeményezése, a végrehajtás tapasztalatainak értékelése. Az időskorúak életkörülményeit előmozdító tájékoztatók, ismeretterjesztő kiadványok készítése, kiadása. ... >>

Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány

(oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 7-11.
képviselő: Kiss Ibolya
Zala megyében - a megyei és a megyei jogú városi közoktatás-fejlesztési tervekben jóváhagyott nevelési és oktatási, képességfejlesztési ismeretterjesztési, körzeti, térségi és országos feladatok támogatása. ... >>

Zala Megyei Rendészeti Sportegyesület (60004)

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Nemzetőr út 28.
képviselő: Nyakó László
Tagjai részére a szabadidősport, minőségi sport szervezése, igények felkeltése. A rendőri, rendészeti, szolgálati, szakmai munka segítése. A magyar és nemzetközi sportkapcsolatok fejlesztése, ápolása. A rendészeti, rendvédelmi szervek tagjainak, csoportjainak a testkultúra iránti igényeinek fejlesztése. Tagjai részére a szabadidősport, minőségi sport szervezése. A rendőri, szolgálati, szakmai munka segítése. A magyar és nemzetközi sportkapcsolatok fejlesztése, ápolása. A rendészeti, rendvédelmi szervek tagjainak, nyugdíjasainak, családtagjainak csoportjainak a közelharc, intézkedés taktika és lő kiképzési ismerete elsajátítása. Együttműködni más oktatási, sport és társadalmi szervezetekkel, személyekkel. ... >>

"Zala Zöldje, Mura Árja" Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi út 26
képviselő: Balaton János
Zala megye és közelebbi környezetének, természeti értékeinek autentikus kulturális kincseinek megismerése ? megismertetése, védelme, ápolása és megőrzése; összefüggő folyószakaszok felderítése, ezen folyószakaszokon túraútvonallá, közkincsé tétele; a természethez közeli életforma, a természetvédelem, a túra kenusport népszerűsítése, oktatása, továbbá a magyar virtus fényének emelése, égve tartása. ... >>

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány

(oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos út 17-19.
képviselő: Jurisits János
A Zalaegerszegi felsőfokú oktatás működésének és fejlesztésének támogatása. ... >>

Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8 I/7
képviselő: Molnár Ernő Károly
Zalaegerszeg jégsportja fejlődésének elősegítése az iskolás gyerekek korcsolya oktatás és a jégsport egyesület támogatásával, tömegsport rendezvények szervezésével. ... >>

Zalaegerszeg Mentőállomásért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Ady E. út 69.
képviselő: Beledi István
A Zalaegerszegen és környékén élő, illetve tartózkodó személyek magas szintű mentőellátásának biztosítása. Ennek érdekében a mentőeszközök beszerzése, működtetése, javítása A mentési tevékenység ismertetése helyszíni bemutatók, előadások szervezésével. A lakosság elsősegélynyújtó ismereteinek bővítése. A mentődolgozók továbbképzésének, szakmai fejlődésének elősegítése, szakirodalom biztosítása. A mentődolgozók tudományos konferencián való részvételének támogatása. Tudományos konferenciák szervezése. A mentődolgozók egészséges életmódra nevelése, szabadidős és sporttevékenységének elősegítése. ... >>

"Zalaegerszeg-Marosvásárhely Baráti Társaság" Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi út 29.
képviselő: Pintér János
A kölcsönösség elvén megfelelő nyilvánosságot biztosítani a két testvérváros, Zalaegerszeg és Marosvásárhely gazdasági, tudományos életében, egészségügyi oktatási, sport kapcsolatok, önkormányzati, civil és egyházi közéletben élő, dolgozó olyan személyek számára, akik tevékenysége városaink hírnevét képes gyarapítani. Hozzájárulni a két város történelmének, valamint kulturális örökségének megismeréséhez és megóvásához, hozzájárulni a műveltség gyarapításához, a nemzeti öntudat gazdagításához, erősítéséhez. ... >>

Zalaegerszegi Általános és Érsebészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 1.
képviselő: Dr. Vattai Péter
A Zalaegerszegi Kórház Általános és Érsebészeti Osztály dolgozói szakmai továbbképzésének elősegítése, kongresszusok szervezése, továbbképző rendezvények tartása, kísérletes és tudományos tevékenység feltételeinek megteremtése, ill. finanszírozása. Az osztály betegellátó tevékenységének minőségi javítása, eszköz és műszerparkjának fejlesztése. ... >>

Zalaegerszegi Belvárosi Lakótelepi Sport Klub

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Vágóhíd út 16
képviselő: Gáspár László
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása; a fenti igények felkeltése; tagjainak egészséges életmódra nevelése; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; kulturális tevékenység; környezetvédelem; gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Zalaegerszegi Egészségügyi Főiskolai Képzésért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 23.
képviselő: Zsigmond Edit
A zalaegerszegi felsőoktatás, valamint tudományos kutatómunka támogatása. Felsőfokú oktatás, továbbképzések szervezése. Céljának tekinti a megfelelő szakemberképzés, az egészségügy területén az egészségmegőrző, prevenciós, rehabilitációs programok kidolgozásának, kivitelezésének és szervezésének, valamint az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés támogatását. ... >>

Zalaegerszegi Ferences Templom és Kolostorért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 1
képviselő: Dr. Máhr Károly
Kulturális örökség megóvása. Nevelés és oktatás, képességfejleztés, ismeretterjesztés, gyermek és ifjúságvédelem, hátrányos helyzerű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A zalaegerszegi ferences templom és rendház és a hozzá tartozó közösségi épületek építéséhez, felújításához, fenntartásához, valamint a ferences templom és rendház részére új berendezési tárgyak és a működéshez szükséges eszközös javításához, felújításához, beszerzéséhez támogatást nyújtson. Ezenkívül a templom és rendház külső és belső környzetének gondozását támogassa. ... >>

Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 18/ A.
képviselő: Kosár Lajos
Az egyesület ellátja tagjainak egyéni és csoportos érdekvédelmét és érdekképviseletét. Szervezi a tagok kulturális, sport és közösségi életét, tagjai részére tanfolyamokat szervez. Hagyományteremtő, hagyományápoló és egyéb diákrrendezvények (gólyabál, gólyatábor, egyéb főiskolás rendezvények) szervezése és támogatása. Támogatókat keres az egyesület munkájához és a tagok sport, szabadidős, kulturális tevékenységéhez. ... >>

Zalaegerszegi Ganz Ábrahám Diák Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 27.
képviselő: Horváth Tibor
Az iskola oktatási, nevelési céljainak minél színvonalasabb megvalósítása érdekében tenni kívánók összefogása, az intézmény színvonalas működéséhez szükséges feltételrendszer javítása. Tudományos, kutató, nevelő, oktató, készségfejlesztő, ismeretterjesztő, kulturális örökség megőrző, gyermek- és ifjúságvédelmi, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét elősegítő, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzését, foglalkoztatását elősegítő és sport tevékenységet fejt ki. ... >>

Zalaegerszegi Gyermekek Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Zárda út 13.
képviselő: Dr. Gárdos László
Az alapítvány egészségügyi ismeretek átadását tervezi a lakosság felé. A betegségek részletes bemutatása, a megelőzés módjainak és a kezelés lehetőségeinek megtárgyalása az emberek számára lehetővé teszi a betegségek elkerülését és a hatékonyabb gyógyulást. A folyamatos egészségnevelést visszatérő előadássorozattal, magasan képzett előadókkal dolgozva kívánja az alapítvány elérni. Az egészséges életmód megismertetése, elfogadtatása, az egészségtudat magasabb szintre fejlesztése. A foglalkozásokba hátrányos helyzetű családok bevonása. Cél, hogy kevesebb legyen a gyógyszerhasználat, csökkenjenek az indokolatlan vizsgálatok, helyette a betegek megtanulják a terápia pontos betartását. Az egészségügyi szolgáltatásból a Zalaegerszeg és környékén élő bármelyik állampolgár megkülönböztetés nélkül részesülhet. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Zalaegerszegi Hagyományápoló, Kertbarát és Kulturális Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
képviselő: Mrakovics Miklósné
Tagjai érdekképviselete és védelme. Szakmai továbbképzések, előadások tervezése, szervezése. A kisgazdasági kertészeti tevékenység segítése, a természetes környezet megóvása. Működésével elősegítse a Zalai kertbarát mozgalom népi, nemzeti, kulturális örökségének megóvását, kultúrájának, hagyományainak megőrzését, továbbvitelét, bővítését és fejlesztését. ... >>

Zalaegerszegi Judo Sportegyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Határjáró út 4.
képviselő: Varga Zoltán
A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. EGészségmegőrzés, betegségmegelőzős, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Zalaegerszegi Kerékpáros Sportegyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji Pataki Ferenc út 29. 1//3.
képviselő: Horváth Szabolcs
A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét.
A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik bázisával, illetve működési területének állami, társadalmi és szövetkezeti szerveivel.
A sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet folytat. ... >>

"Zalaegerszegi Miasszonyunk (Notre Dame) Nővérek Mindszenty Iskolájáért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zárda út 25.
képviselő: Gerócs György, Sziráki István
Az iskola fejlesztésének, bővítésének és folyamatos működésének támogatása, az iskolához kapcsolódó szabadidős és sport tevékenységek támogatása. ... >>

Zalaegerszegi Orosz Nyelv Klub Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21
képviselő: Horváth István
Az orosz nyelv ápolása, az orosz kulturális hagyományok megőrzése. Az egyesület céljának tekinti továbbá a finnugor hagyományok ápolását, a finnugor népszokások felelevenítését. Céljai közé tartozik az orosz konyha ízvilágának minél szélesebb közönséggel történő megismertetése, továbbá az orosz kulturális értékekről történő ismeretterjesztés. Céljának tekinti Zalaegerszeg testvérvárosával Szurguttal, valamint az Orosz Kulturális Központtal történő kapcsolatfelvételt, velük együttműködés kialakítását. A szabadidő tartalmas eltöltése érdekében céljának tekinti a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítását, ilyen igények felkeltését, a sportoláslehetőségének biztosítását, továbbá a jelentkező sportigények felkarolását, segítését. ... >>

Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, EGerszeghegyi út 11/ A
képviselő: Molnár Tamás, Takács Gábor, Zóka Gábor
A Shotokan karate tradícióinak megőrzése, hagyományok ápolása, ennek révén minél több fiatalt megnyerni és meggyőzni a karate tanulására, rávezetni őket az egészséges és helyes életmódra. A tagok személyiségjegyeinek és a jellem formálása, testi képességek fejlesztése, akaraterő, összpontosító képesség, kitartás, önfegyelem fokozása. Részt venni edzőtáborokon és versenyeken, ezek megszervezése a város megfelelő szintű képviseletével. Tehetségek felkutatása és segítésük, versenyeztetésük. Kapcsolatok fenntartása országos és más, helyi karate egyesületekkel. Új tagok, támogatók és szponzorok felkutatása az egyesület működési feltételeinek biztosításához és javításához. ... >>

Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji Pataki F. út 2. III/15
képviselő: Fehér Ferenc, Vajda László
A tájfutás sportágban tevékenykedve részt vállal a diák- és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. ... >>

Zalaegerszegi Tálentum Tenisz Egylet

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Posta út 33
képviselő: Sebestyén István
A tenisz sportág népszerűsítése, a tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése. A sportolók versenyzési lehetőségének biztosítása, a tehetséges versenyzők (csapatok) támogatása, nevelése. Tanfolyamok szervezésével a teniszezők táborának szélesítése, főleg a gyermek korosztályban, utánpótlás nevelés. Biztosítani a tagsági teniszezők kulturált testedzését, sportolását. Szolgáltatások nyújtása a tagoknak és a sportegyesület céljait anyagilag támogató szervezeteknek, személyeknek. Elősegíteni a teniszbarátok klubszintű tevékenységét, szórakozását. ... >>

Zalaegerszegi Titánok Jégsport Egyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3/ A
képviselő: Dr. Fendrik Zsolt
Az egyesület tagjai, családjaik, továbbá az állampolgárok számára rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása a jégsportok és ahhoz kapcsolódó kiegészítő sportok formájában. Az egyesület tagjai, családjaik, továbbá a rászoruló sportolni vágyók részére sporteszközökkel, rendezvények szervezésével való támogatása. Az egyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. A jégsporthoz, illetve az ahhoz kapcsolódó sportokhoz kapcsolódó tanfolyamok, versenyek, bemutatók szervezése és lebonyolítása. A fentiekhez kapcsolódó pénzügyi és egyéb források megteremtése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Zalaegerszegi Torna Egylet

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Október 6 tér 16.
képviselő: Gergály Gyula
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése és kielégítése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A működés területén az oktatási intézmények tanulóinak, valamint a lakosság testnevelési és sporttevékenység segítése. ... >>

Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 28. (alagsor)
képviselő: Vendler József
A Zalaegerszeg Megyei Jogú város területén működő Önkormányzatok és azok alárendeltségébe tartozó gazdasági szervezetek és intézmények, továbbá oktatási, szociális és kulturális létesítmények közbiztonsági, vagyonvédelmi, katasztrófamegelőző és elhárító feladatainak maradéktalan ellátása. ... >>

Zalaegerszegi Vívó Egylet

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zárda út 25.
képviselő: Koczor György
A vívás sportágban tevékenykedve részt vállal a diák- és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. ... >>

Zalai Bírósági Dolgozókért" Alapítvány

(oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Várkör 2.
képviselő: Dr. Horváth Katalin
A zalai bírósági dolgozók kiemelkedő szakmai munkáján túli tevékenységének elrkölcsi és anyagi elismerése, valamint továbbképzésük, illetve a szociálisan rászorulók anyagi támogatása. ... >>

Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 47-51.
képviselő: Czebeiné Nemes Bernadett
A Zalai Civil Ház tevékenysége: Szolgáltatások civil szervezetek részére, tanácsadás és irodai szolgáltatások. Képzések, fórumok, konferenciák szervezése civil szervezeteket érintő témákban. Kapcsolattartása az önkormányzatokkal, civil érdekképviselet ellátása. Nonprofit kutatások, elemzések készítése. Tájékoztatás a civil szférát érintő kérdésekben magánszemélyek és egyéb jogi személyek részére. A Zeg-Zug Ifjúsági Iroda tevékenysége, információk gyűjtés, és azok továbbítása a fiatalok felé a korosztályt érintő témákban. Ifjúsági közösségépítő programok, egyéni tanácsadások szervezése. Ifjúsági együttműködési fórumok szervezése, egyéb ifjúsági témájú képzések, konferenciák szervezése. Hagyományőrzés, Világfa Magyarság Egyetem szervezése a magyar történelem és néprajz témakörében, egyéb népi hagyományőrző programok, rendezvények szervezése. Felnőttképzés, képzések, tréningek szervezése iskolarendszeren kívüli formában civil szervezetek munkatársai, vezetői és tagjai számára, az ifjúság számára, továbbá a munkaerőpiacról kiszorult, és/vagy hátrányos helyzetű személyek számára. Esélyegyenlőségi Ügynökség működtetése, kiemelt célcsoport a gyesen, gyeden lévő kismamák, a 45 év feletti és a roma származású nők. Szakmai és kompetenciafejlesztő képzések, foglalkoztatási, érdekvédelmi projektek, tanácsadást segítő-támogató szolgáltatások szervezése.
Környezetvédelem, egészségmegőrzés, egészségfejlesztés. Környezetünk és egészségünk védelmével kapcsolatos programok megvalósítása. Így, különösen civil szervezetek és fiatalok bevonásával, szemléletformáló, felvilágosító előadások, fesztiválok, képzések.Célunk a környezeti nevelés révén a tájékoztatás, a figyelemfelhívás, valamint a felelősségérzet kialakítása. Egészségfejlesztésben célunk egy általános jobb egészségminőség elérésére törekvés, ehhez jó példák, módszerek bemutatása, ismeretek bővítése, egyéni készségek fejlesztése. ... >>

Zalai Építők Móricz Zsigmond Művelődési Egyesülete

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Jókai út 9.
képviselő: Vécseyné Perom Erzsébet Aranka
Tevékenységével hozzájárul a korszerű általános és szakmai műveltség emeléséhez, kiemelten a tartós munkanélküliek, megváltozott munkaképességű személyek, pályakezdő munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítésére, munkanélküliségük megelőzésére, valamint ezen rétegek munkanélküliségből származó hátrányos következményeinek enyhítése érdekében. Célul tűzi ki kulturális értékeink megőrzését, fejlesztését, új formák keretében és a tartalom korszerűsítésével megteremti a képzési lehetőségeket, melyekben tetten érhető a vállalkozás segítsége, a szabadidő hasznos, szórakoztató eltöltése. Képzőművészeti tárlatok folyamatos rendezése. ... >>

Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.
képviselő: Szalóki Jenő
A Zala megyei gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának támogatása az érdekükben és értük való cselekvés elősegítése. A gyermekek és fiatalok szabadidő töltésének, üdültetésének segítése, a hátrányos és tehetséges gyermekek támogatása. ... >>

Zalai Harangláb Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Gébárti út 109 2/21
képviselő: Schreiner Jenő
Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Művészeti tevékenység. Hagyományőrzés, kulturális örökség megőrzése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Az egyesület feladatai a fenti célok elérése érdekében. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék ? és közösségfejlesztő programok szervezése. Kapcsolatteremtés a hasonló célkitűzéssel alakult határon túli társadalmi szervezetekkel, és a falvak érdeklődő befogadó közönségével. Hazai sportesemények megrendezése, más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon, versenyeken való részvétel. ... >>

Zalai Idősekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Külsőkórház út 2.
képviselő: Id. Dr. Marx Gyula
Zalaegerszegen, az Idősek Otthona Módszertani Otthonban élők egészségügyi ellátásának korszerűsítése, szociális életkörülményeik javítása, konferenciák, rendezvények szervezése, oktatás, továbbképzés és képzés támogatása, kutatás, kiadványok megjelenítése, kiállítások szervezése, könyvek, kiadványok kiadása, tanulmányok készítése, továbbtanulási lehetőségek támogatása. ... >>

Zalai Közösségekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Göcsej-P. F. út 17. I//3.
képviselő: Bognár István
A Zala megyei civil szervezetek összefogása, e szervezetek és a Római Katolikus Egyház támogatása.
A Zala megyei civil szervezetek összefogása, támogatása és a Római Katolikus Egyház, ezen belül elsősorban a szombathelyi egyházmegye támogatása.
Az alapítvány céljának megvalósítása érdekében kulturális, keresztény kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi, környezetvédelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi tárgykörben előadásokat és más rendezvényeket szervez, kiadványokat szerkeszt és terjeszt, támogatja és segíti mindazokat a kezdeményezéseket, amelyek ezekben a témakörökben megnyilvánulnak.
Az alapítvány kiemelt jelentőséget tulajdonít a keresztény erkölcsiségnek és az ebből fakadó életvitel fontosságának. Ezért elő kívánja segíteni a keresztény szellemű társadalom megvalósításához szükséges erkölcsi értékrend, felelősségvállalás és cselekvési hajlandóság minél magasabb szintű kialakulását, általános mindennapi gyakorlattá válását. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal