Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 64
2. oldal

Zalaegerszeg Városi és Körzeti Sportszövetség

(sport,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
képviselő: Busa László
Koordinálja a városban és a városkörnyéken működő sportszövetségek tevékenységét, segíti a szövetségek gazdálkodását, képviseli tagjai érdekeit az állami sportirányításnál, önkormányzatoknál, tanácsadó szerepet tölt be a sportszövetségeket érintő kérdésekben, figyelemmel kíséri és saját hatáskörében szükséges intézkedéseket hoz a város és városkörnyéki sportfejlesztése érdekében. ... >>

Zalaegerszegi Büntetés-végrehajtási Dolgozók Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Várkör u út 4.
képviselő: Norsics Ferenc
Tagjainak társadalmi, gazdasági, szociális, jogi és kulturális érdekvédelme és érdekképviselete. Ennek érdekében kiemelt figyelmet szentel a munkahelyi biztonság megteremtésének, a munkavállalói jogok biztosításának, a dolgozó élet- és munkakörülményeit befolyásoló tényezőinek. Különös tekintettel az Alkotmány ? a fegyveres szervek hivatásos állománya tagjainak szolgálati viszonyáról szóló ? 1996. évi XLIII. tv. 27. § /2/ bekezdésben foglaltaknak, és a szolgálati szabályzat rendelkezéseinek megfelelően, a tagok szociális és létbiztonságát szolgálati munka- és életkörülményeit folyamatosan felméri, szükség esetén annak biztosítására, illetve annak javítására intézkedéseket, kezdeményezéseket tesz. ... >>

Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 18/ A.
képviselő: Kosár Lajos
Az egyesület ellátja tagjainak egyéni és csoportos érdekvédelmét és érdekképviseletét. Szervezi a tagok kulturális, sport és közösségi életét, tagjai részére tanfolyamokat szervez. Hagyományteremtő, hagyományápoló és egyéb diákrrendezvények (gólyabál, gólyatábor, egyéb főiskolás rendezvények) szervezése és támogatása. Támogatókat keres az egyesület munkájához és a tagok sport, szabadidős, kulturális tevékenységéhez. ... >>

Zalaegerszegi Polgárőr Egyesületek Szövetsége

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ady E út 50-54 I/1
képviselő: Donáczy Dezső
A bűn- és balesetmegelőzés, a közbiztonság és közrendvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében társadalmi tevékenységet kifejtő tagszervezetek működésének összehangolása és támogatása. E szervezetek tevékenységéhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kidolgozása, a cél elérése érdekében szükséges tevékenység módszereire ajánlások elkészítése, azok alkalmazásának elősegítése. A tagegyesületek érdekeinek képviselete és védelme minden fórumon a Magyar Köztásaság alkotmányos rendjének megfelelően. ... >>

Zalaegerszegi Tollaslabda Egyesület

(sport,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Lépcsősor út 33
képviselő: Dr. Adorján Csaba, Dr. Jánky Judit
A zalaegerszegi tollaslabdasport fellendítése, sportolási és versenyfeltételek teremtése, tollaslabda-versenyek szervezése és lebonyolítása, a sportág népszerűsítése, kapcsolattartás az országos szövetséggel. ... >>

Zalaegerszegi Városi Atlétikai Szövetség

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
képviselő: Kauzli József ... >>

Zalaegerszegi Városi Kosárlabda Szövetség

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
képviselő: Kaczor Jenő ... >>

Zalaegerszegi Városi Szabadidősport Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5
képviselő: Pais László
A lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, és minél szélesebb alapokra való helyezése. A testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme, közhasznú sporttevékenység ellátása. ... >>

Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 47-51.
képviselő: Czebeiné Nemes Bernadett
A Zalai Civil Ház tevékenysége: Szolgáltatások civil szervezetek részére, tanácsadás és irodai szolgáltatások. Képzések, fórumok, konferenciák szervezése civil szervezeteket érintő témákban. Kapcsolattartása az önkormányzatokkal, civil érdekképviselet ellátása. Nonprofit kutatások, elemzések készítése. Tájékoztatás a civil szférát érintő kérdésekben magánszemélyek és egyéb jogi személyek részére. A Zeg-Zug Ifjúsági Iroda tevékenysége, információk gyűjtés, és azok továbbítása a fiatalok felé a korosztályt érintő témákban. Ifjúsági közösségépítő programok, egyéni tanácsadások szervezése. Ifjúsági együttműködési fórumok szervezése, egyéb ifjúsági témájú képzések, konferenciák szervezése. Hagyományőrzés, Világfa Magyarság Egyetem szervezése a magyar történelem és néprajz témakörében, egyéb népi hagyományőrző programok, rendezvények szervezése. Felnőttképzés, képzések, tréningek szervezése iskolarendszeren kívüli formában civil szervezetek munkatársai, vezetői és tagjai számára, az ifjúság számára, továbbá a munkaerőpiacról kiszorult, és/vagy hátrányos helyzetű személyek számára. Esélyegyenlőségi Ügynökség működtetése, kiemelt célcsoport a gyesen, gyeden lévő kismamák, a 45 év feletti és a roma származású nők. Szakmai és kompetenciafejlesztő képzések, foglalkoztatási, érdekvédelmi projektek, tanácsadást segítő-támogató szolgáltatások szervezése.
Környezetvédelem, egészségmegőrzés, egészségfejlesztés. Környezetünk és egészségünk védelmével kapcsolatos programok megvalósítása. Így, különösen civil szervezetek és fiatalok bevonásával, szemléletformáló, felvilágosító előadások, fesztiválok, képzések.Célunk a környezeti nevelés révén a tájékoztatás, a figyelemfelhívás, valamint a felelősségérzet kialakítása. Egészségfejlesztésben célunk egy általános jobb egészségminőség elérésére törekvés, ehhez jó példák, módszerek bemutatása, ismeretek bővítése, egyéni készségek fejlesztése. ... >>

Zalai Magyar Nemzeti Szövetség

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Gyöngyvirág út 11.
képviselő: Paál István
A nemzeti egység megteremtése, a nemzeti öntudat egyetemes elvek szerinti megerősítése. Nemzethűség, közösségi célú áldozatvállalás erősítése, a nemzeti szimbólumok, ereklyék, jelképek tiszteletének általánossá tétele. Határoktól független összmagyar összefogás megteremtésének segítése, ápolása. Kárpát-medencei népek testvéri együttélésének, kultúrájának azonos érték szerinti megismertetése, támogatása. A magyar őstörténet, kulturális örökség ápolása, tovább örökítése, megismertetése a felnövekvő generációkkal. A magyar nyelv és népművészeti ágak kiemelt támogatásának, védelmének széleskörű társadalmi mozgalommá fejlesztése regionálisan. A kiemelkedő magyar történelmi események és példaképek nemzeti emlékezetének felébresztése, megemlékezések rendszerébe állítása. ... >>

Zalai Nők Egyesülete

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. III//330.
képviselő: Tóth István Jánosné
A nők szervezeti fellépésének biztosítása a társadalmi esélyegyenlőség és egyenjogúság gyakorlati megvalósulásának elősegítése érdekében, a nők érdekeinek védelme, társadalmi elismerésük kivívása, szakmai és információs segítségnyújtás a munkavállalói és az anyai szerep összhangjának eredményesebb megvalósítása érdekében. ... >>

Zalai Pulykahízlalók Egyesülete

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Teskándi út 2.
képviselő: Bedő Tibor, Budai Zoltán, Dr. Tóth László, Eszterhai Csaba, Zarnóczay Csaba
A pulykatartásban és hízlalásban érdekelt gazdálkodó szervezetek és egyéni termelők számára a biztonságos és minőségi pulykatartás és hízlalás megteremtéséhez szakmai, érdekképviseleti és anyagi háttér biztosítása. ... >>

ZALAVOLÁN Rt. Személyközlekedési Szakszervezete

(érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Bajcsy-Zsilinszky tér 1.
képviselő: Tuboly Béla
A személyforgalmi üzem dolgozóinak érdekképviselete. ... >>

ZTE Football Baráti Kör

(sport,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ebergényi út 92.
képviselő: Lahocsinszky Róbert
Az egyesület ellátja tagjainak egyéni és csoportos érdekvédelmét és érdekképviseletét, a klubtagok képviseletét bármely olyan fórumon, amelyen a közösség véleményének megjelenítése szükséges. Lehetővé teszi tagjai rendszeres amatőr és tömegsport jellegű sportolási (elsősorban labdarúgás) tevékenységét, valamint a labdarúgó sporttal kapcsolatos szabadidős tevékenységét. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>
1. oldal 2. oldal