Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veszprém kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 188
4. oldal

Veszprém Megyei PRIMA Díj Alapítvány

(kulturális)

8200 Veszprém, Pápai út 37.
képviselő: Dr. Csillag Józsefné sz.: Demel Eszter
hogy, Veszprém Megye művészeti, kultúrális és tudományos életének legkiemelkedőbb képviselőit évente megválassza, elismerésben részesítse, részükre a Veszprém Megyei PRIMA Díjat odaítélje, az ezzel járó pénzdíjjal támogassa és a pénzdíjhoz szükságes anyagi fedezetet megteremtse. ... >>

Veszprém Megyei Versmondók Egyesülete közhasznú szervezet

(kulturális)

8200 Veszprém, Dózsa György u.2.
képviselő: Sebestyén Erika titkár, Szilvási Lajosné elnök ... >>

Veszprém Táncegyüttesért Alapitvány

(kulturális)

8200 Veszprém, Kossuth L. u. 6. 19/20.
képviselő: Pápai Tamás kuratórium elnöke, képviselője
A táncegyüttes működésének anyagi, szellemi támogatása. ... >>

Veszprém Város Művészeti Társaság

(kulturális)

8200 Veszprém, Vár u. 17.
képviselő: Fenyvesi Ottó titkár, Kádár Tibor titkár, Kováts Péter elnök ... >>

Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű fiatalokért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

8200 Veszprém, Rákóczi u. 7.
képviselő: Molnár Ferenc Roland elnök
Egészségmegőrzés, nevelés és oktatás, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem.
A városban és vonzáskörzetében élő hátrányos helyzetű fiatalok érdekvédelme, támogatása, életkörülményeinek javítása, oktatásuk, nevelésük. ... >>

Veszprém Városi Iskolafejlesztési Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Óváros tér 9.
képviselő: Csala László, Vándor András kuratórium elnöke, Varga Miklós
Veszprém város általános és középiskoláinak korszerűsitése, ideért- ve a műszaki felújitást, az iskolűk technikai felszereltségének oktatási segédeszközökkel való eláátásának ja- vitását, továbbá az oktatás rendsze-rének korszrűsitése is. ... >>

Veszprém-Cserháti Társaskör Kultúrális Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Köd utca 2
képviselő: Édes Gyuláné elnök ... >>

Veszprémi Egyetem Civil Szerveződéseiért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Egyetem u.10.
képviselő: elnök Wéninger László
Az alapítvány a közhasznú tevékenység keretében az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:
l./ Az öntevékeny hallgatói csoportok, és önszerveződő hallgatói szervezetek működési körülményeinek, technikai feltételeinek, programjainak támogatás,
2./ rászoruló és kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységet végző hallgatók támogatása,
3./ oktatás, kutatás, tanácsadás végzése a civil szerveződések erősítése érdekében
4./ oktatáshoz és a civil szervezetekké váláshoz kötődő rendezvények, programok támogatása,
5./ tudományos, szakmai és kultúrális rendezvények szervezése
6./ hallgatói csoportok érdekeinek védelme, érdekképviseletének ellátása a civil fórumokon és egyéb érdekérvényesítési lehetőségek alkalmával,
7./ hátrányos helyzetű hallgatók, és hallgatói szervezetek szakmai és anyagi támogatása, számukra képzések szervezése, lebonyolítása. ... >>

Veszprémi Ejtőernyős Egyesület közhasznú szervezet

(sport,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Ady E. út 71 A
képviselő: Szöllősi János ügyvezető elnök, Takács László elnök
A magyar polgári és katonai ejtőernyős sport ügyéért tenni akarók szervezetbe történő összefoglalása;
a nemzeti és regionális hagyományok felkutatása, ápolása, a társadalmi és emberi értékek megőrzése.
Az ifjúság ejtőernyős kiképzésének - katonai előképzásánek megteremtése. Hazai és külföldi sportkapcsolatok létesítése. Az alapítvány tartós közérdekű céljai: A közalapítvány célja, hogy a Veszprémben élő fiatalokat - különösen a 12-29 éves korosztályt - közösségeiket, egyéni és társas kezdeményezéseiket támogassa, lehetőséget adjon egyéni és közösségi érdekeik, szándékaik kifejezésére, önmegvalósításuk gyakorlására. A közalapítvány hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az alapító (önkormányzat) gondoskodása a város fiataljairól minél jobban kiteljesedjen, sokrétűvé áljon. Az alapító az ifjúság élethelyzetével, illetve annak alakulásával kapcsolatos felelősségének kinyilvánításaként hozza létre a közalapítványt, mellyel célja a felnövekvő generációk folyamatos segítése és támogatása. ... >>

Veszprémi Főegyházmegye

(oktatási,kulturális)

8201 Veszprém, Vár u. 16.
képviselő: Márfi Gyula dr.érsek
Hitéleti, oktatási, kultúrális, szociális, ügyintézés, gazdasági felügyelet. ... >>

Veszprémi Hagyományőrző Egyesület közhasznú szervezet

(kulturális)

8200 Veszprém, Zalka Máté tér 1.
képviselő: Gráczki László alelnök, Simon László elnök ... >>

Veszprémi Hangversenyteremért Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

8200 Veszprém, CSeri út 3.
képviselő: Kováts Péter
A rendelkezésre álló anyagi, szakmai és tapasztalati eszközeivel segíti a veszprémi hangversenyterem létrehozását, az előkészítési, tervezési és beruházási célok megvalósítását. ... >>

Veszprémi Ifjúsági Szolgáltató Központ Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Csikós Viktor titkár, Földesi Csaba elnökhelyettes, Pamminger Zsuzsanna elnök ... >>

Veszprémi Kézműves Műhely

(kulturális)

8200 Veszprém, Mikszáth K. u undefined 38.
képviselő: Hajdu Gabriella titkár, Luktorné Holló Éva elnök
Hagyományápolás ... >>

Veszprémi Klezmer Kultúrális Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Lóczy Lajos u. 7/C.
képviselő: Barta János elnök, Karli Ildikó titkár, Wágner Balázs alelnök ... >>

Veszprémi Kolping Család Egyesület

(szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Endrődi S. út 38. 3/14.
képviselő: Nagy Árpádné képviselő
Kultúrális, karitatív tevékenység ... >>

Veszprémi Liszt Ferenc Kórusért Alapitvány közhasznú szervezet

(kulturális)

8200 Veszprém, Kossuth L. u. 21/C.
képviselő: Kollár Kálmán
A Veszprémi Liszt Ferenc Kórus müködésének támogatása. ... >>

Veszprémi Lovssy és volt Piarista Gimnazium Öregdiákjainak Baráti Köre

(kulturális)

8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11.
képviselő: Borián Tibor elnök, Dr. Varga Miklós ügyv.eln., Imre Frigyesné titkár ... >>

Veszprémi Magyar-Finn Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Komakút tér 3.
képviselő: Dr.Szoboszlai András elnök ... >>

Veszprémi Műemlékek Megmentéséért Alapítvány

(kulturális)

8200 Veszprém, Endrődi u.67/III.II.em.8.
képviselő: Debreczenyi János elnök
A rendelkezésre álló anyagi eszközök célszerű felhesználásával ekősegiti a Veszprém közigazgatási területén ta- lálható műemlékek- épitési, helytörté- neti értékek - megóvását, felújitását, restaurálást. Fentieken túl lehetősé- geihez mérten segiti a műemlékekkel kapcsolatos tájékoztatást, ismeretter- jesztése, különös tekintettel a város hasznositására. ... >>

Veszprémi Művész Céh

(kulturális)

8200 Veszprém, Vár út 17.
képviselő: Kovács Endre elnök
Művészeti tevékenység elősegítése a Veszprém megyében élő és alkotó képző- és iparművészek, fotoművészek, művészeti irók és művészbarátok számára. ... >>

Veszprémi Német Nemzetiségi Klub

(kulturális)

8200 Veszprém, Thököly u 11.
képviselő: Csóka Richárd elnök ... >>

Veszprémi Polgári Társaskör

(kulturális)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 18/L. 4/10.
képviselő: Bruder Zsuzsanna ügyvezető elnök, Éllő György társelnök, Szabad Ferenc elnök ... >>

Veszprémi Polgárok Nyugdíjas Klubja

(kulturális)

8200 Veszprém, Puskin út 12/b.
képviselő: Gálfi Anna Mária elnök ... >>

Veszprémi Szénbányász Nyugdijasok Szociális Alapitványa

(kulturális)

8200 Veszprém, Budapest u. 2.
képviselő: Kiss Károly képviselő
nyugdijas bányászok szociális és kulturális támogatása. ... >>

Veszprémi Szenior Közhasznú Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Jutasi u. 91. 4/6.
képviselő: Dömötör Éva elnök
Kulturális tevékenység, amellyel hozzá kíván járulni a Pannon Egyetemen működő Szenior szervezet nevű hallgatói médium fenntartásához és működtetéséhez. ... >>

Veszprémi Újtelepi "Baráti Kör"

(kulturális)

8200 Veszprém, Hársfa u. 2.
képviselő: Godzsa Zoltán elnök
Összefogja Veszprém város Újtelep városrésze és környéke területén élőket; kulturális rendezvények megszervezése, lebonyolítása -kulturális, településfejlesztési tevékenység. ... >>

Veszprémi Universitas Alapitvány

(kulturális)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10. undefined
képviselő: Dr. Rédey Ákos képiselő
A Veszprémi Egyetem, mint az első magyar egyetem hagyományainak folytatóját regionális egyetemmé és Universitas-szá alakítsa, elősegítve ezzel Veszprém Városának a régió egyetemi városává és tudományos, kulturális központjává történő fejlődését. ... >>

Veszprémi Ünnepi Játékokért és Veszprém Kultúrájáért Alapítvány

(kulturális)

8200 Veszprém, Óváros tér 22.
képviselő: Árkossy Tamás képviselő
Veszprém város kultúrális életének minél magasabb szintű működésének elősegítése, a kulúrális szféra szereplőinek, potenciális támogatóinak a kapcsolatát tevékenységével segíteni, kiépíteni, a kiépítés után azt/azokat koordinálni. Szerepet vállal a kutúrális szféra és a kultúrális programszervezők számára források felkutatásában, mind az állami, helyi, regionális szinteken, valamint a vállalkozói piac lehetőségei illetően. A források felkutatásán, feltárásán túl tevékenyesen szerepet vállal a források mobilizálásában. Koordinációs szerepet lát el a kultúrális szféra szereplői között a minél hatékonyabb forrás felkutatás és felhasználás érdekében. A veszprémi nyári programok fejlesztése, a kultúrális paletta sokszínűségének biztosítása, a szűkebb rétegeket megcélzó, nem kifejezetten a tömegkultúra körébe tartozó kultúrális tevékenységek elősegítése, támogatása, melyek kifejezetten európai színvonalat képviselnek, melyek alkalmasak arra, hogy Veszprém kultúrális értékeit bemutassák a legszélesebb, európai közönség előtt is. ... >>

Veszprémi Zsidó Hitközség

(kulturális)

8200 Veszprém, Ibolya utca 10.
képviselő: Dr. Wittmann Zsuzsanna elnök
Zsidó vallási és kultúrális örökség ápolása. ... >>

Veszprémi Zsidó Örökségi Alapitvány közhasznú szervezet

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Ibolya u. 10.
képviselő: Dr.Wittmann Zsuzsanna elnök
a zsidó hagyományok felelevenítését és megőrzését szolgáló kultatások támogatása, a zsidó tárgyi emlékek műemlékek védelmének és helyreállitásának támogatása, a fiatalok vallási és hagyományőrző- és teremtő ismeretienk oktatása, a zsidó kultúrális örökség ápolása és szociális jellegű segitségnyújtás a rászorulóknak. ... >>

Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesülete

(kulturális,egyéb)

8200 Veszprém, Zalka Máté tér 1.
képviselő: Gödri Dezső elnök
Hagyományápolás ... >>

Vinum Pelsum Borkulturális Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Viola utca 26.
képviselő: Kun-Szabó Tibor elnök
A balaton régió területén megtermelt szőlő és az abból készített bor értékeit megismertesse a régióban élőkkel, a hazai és a külföldi vendégekkel. ... >>

Virtus Hagyományápoló Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Ördögárok utca 2/A. fsz. 2.
képviselő: Miklosik István elnök
A népzene és a hagyományok megőrzéséért elkötelezetten érdeklődő magánszemélyek összefogása, tevékenységük segítése, illetve a népi hagyományok minél szélesebb körű megismertetése. ... >>

Volkra Ottó János - Magyar Múzsa Alapitvány közhasznú szervezet

(szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Baláca u. 42.
képviselő: Dr. Mattingné Dr. Perger Gyöngyi
Segítse a legújabb magyarországi gazdasági és politikai fejlemények tudományos igényű feltárását, széles körű megismerését és megismertetését a magyar kisebbségek körében.
Támogasson és szeezzen a fenti célokat szolgáló tanulmányokat, kutatásokat, előadásokat, rendezvényeket.Támogasson személyeket és közösségeket, akik ezeken a célokon munkálkodnak.
Szolgáltatásokat biztosítson a hátárokon túli magyarság új és hagyományos kultúrális,gazdasági és politikai kapcsolatainak fejlesztése érdekében.
Végezzen szponzor és mecénási feladatokat a határon túl élő kultúális értékalkotók számára.
A társadalom hátrányos helyzetű, vagy egyébként rászoruló rétegei részére vallási, lelki támaszt nyújt.
A keresztény értékrend továbbadását célzó rendezvények, szervezetek, programok és tevékenységek támogtása, ideértve a vallási célokkal összefüggő beruházások, felújítások támogatását is. ... >>

Zenei Közízlés Formálásért Alapítvány

(kulturális)

8200 Veszprém, Cserhát lakótelep 4/D. fsz. 3.
képviselő: Vizl Tamás képviselő
Hogy, Magyarországon, azon belül kiemelten a Közép-dunántúli régióban közreműködjön azoknak a közművelődési, kulturális programoknak a létrehozásáben, amelyek hozzájárulnak az állampolgárok művelődéséhez való jogának érvényesüléséhez, illetve amelyek a közművelődés kiterjesztését elősegítik. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal