Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veszprém kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 188
3. oldal

Oktató és Képességfejlesztő Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Rákóczi út 1.
képviselő: Dr.Orbán György
Általános iskolai oktatás és nevelés, valamint annak színvonalának emelése, segítése. Az alapfokú művészeti oktatás, annak színvonalának emelése, és segítése. A gyermek közművelődés, annak színvonalának emelése, és segítése. A környezetvédelmi tevékenység és annak oktatása, környezetvédelmi oktatóközponton keresztül. Részképesség-zavar miatt tanulási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztése kislétszámú csoportokon keresztül. ... >>

Örmény Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Jutasi út 61/B. 4.
képviselő: Akopjan Nikogosz ... >>

Örömélet Idősekért és Hátrányos Helyzetűekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Sólyi u. 20.
képviselő: Farkas Margit kuratórium elnöke
Idősek és fogyatékkal élők, valamint az őket ellátó intézmények támogtása. Egyéb hátrányos helyzetben lévő személyek és azok ápolását, gondozását végző intézmények támogatása.Hátrányos helyzetbenlévők képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. Rehbilitációs foglalkoztatás.Anyagi lehetősége függvényében idősek gondozóháza-, nyigdijasház épitése és üzemeltetése.
Szociális szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos tanácsadás, segitségnyújtás.Szabadidős, kulturális és egyéb programok szervezése, ilyen jellegűrendezvények támogatása.Szociális tanácsadói, jóléti és hasonló szolgáltatások biztosiítása.Speciális szociális és egészségügyi tanácsadás, Karitatív és szociális ellátással kapcsolatos tevékenység végzése, támogatása, Idős és nyugdijas személyeket érintő kérdésekkel kapcsolatos előadások megszervezése, kiadványok ,tájékoztatók megjelentetése, ilyen jellegű tevékenység támogtása. Hazai és külföldi, az alapítvány céljához hasonló tevékenységet végző szervezetekkel való együttműködés. ... >>

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Szeglethy u.6. undefined
képviselő: Dr.Veress Gábor kuratórium elnöke, képviselője
Támogatást nyújtson a Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola tehetséges tanulóinak felkutatásához, ezen tehetségek képességeinek és személyiségének szakmailag megalapozott, tervszerű fejlesztéséhez, különös figyelemmel a szociális és kulturális téren hátrányos helyzetben lévő tanulók gondozására. ... >>

Pergőtűz Egyesület

(sport,kulturális)

8200 Veszprém, Lővey K. út 11.
képviselő: Barnarics Zsófia elnök
Kultúrális, szabadidős és hobbitevékenység, sporttevékenység ... >>

Pro Scientia Humana Vesprimiensi Veszprémi Humán Tudományokért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,kulturális)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Dr. V.Szabó László kuratórium elnöke
A filozófiai szinház és művészetelméleti politikai-tudományi és szociológiai klasszikus hagyományok ápolása: konferenciák szervezése, egyetemi hallgatók és kutatók munkájának segitése.Időszakos kiadványok, publikációk megjelentetése, valamint a PRO Philosophia című szakfolyóirat és a Társadalomtudományi Irások című periodika kiadása. ... >>

Ritmus Művészeti Egyesület Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 2/A.
képviselő: Arany Szilvia ... >>

Rózsás Gyermekkor Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Rózsa utca hrsz. 4292/3.
képviselő: Sándor László képviselő
Az oktató-nevelő munka feltételeinek minőségi fejlesztése annak érdekében, hogy a gyermekek korszerű szellemiség és ismeretek birtokában fejezzék be tanulmányaikat az általános iskolában. Anyagi támogatás nyújtása a tanulmányi kirándulásokhoz, nyári táborokhoz és az erdei iskola költségeihez. Támogatni kivánja a tanulók kultúrális rendezvényeken való résztvételét. Segítséget nyújt a tanulmányi versenyeken, illetve sportversenyeken részt vevö tanulók számára. ... >>

Séd Party Művészeti Egyesület Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Veszprémvölgyi u. 10.
képviselő: Varga József ... >>

SÉF SZAKISKOLÁÉRT Nyílt Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Szeglethy u. 7.
képviselő: László Károlyné
A SÉF Szakiskola Épületénekés szemléltető eszközeinek felújítása a kor kultúrális és művelődési igényeinek megfelelő színvonalára az alapítvány eszközeivel, kiváló tanulmányi és közösségi eredményeket elérő tanulók támogatása. Kimagasló eredményeket elérő pedagógusok elismerése, pályázatok kiirása, amelyek az oktatás, a kultúra és a sport terén hozzájárulnek a tanuló ifjúság szellemi, fizikai, szociális fejlődéséhez, hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásának támogtása közép
és felsőfokúintézményekben. Veszprém területén működő civil, üzleti és önkormányzati szervezetek számára nyűjt információs és képzési szolgáltatásokat annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a társadalomés a gazdaság fejlődéséhez, bárki számára elérhető rendezvéyneket, akciókat szervez annak érdekében, hogy a térség kultúrális és természeti értékeit közvetitse és megóvja, tanácsadással és programokkal segíti az egészséges életmód elterjedését azzal, hogy hozzájárul a humán erőforrások
fejlesztéséhez és a természeti erőforrások fenntarthatóságához. ... >>

Siketek és Nagyothallók Várkapu Közhasznú Sportegyesülete

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

8200 Veszprém, Budapest u. 16.
képviselő: Schmidt Mónika titkár, Tislér Imre elnök
Egészségügyi, kulturális, sport, érdekvédelem ... >>

Szabad-Sajtó Kultúrális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Sigray u. 15.
képviselő: Cseh Zoltán alelnök, Pethő Imre elnök ... >>

Szabadság Lakótelepi Baráti Kör

(kulturális)

8200 Veszprém, Szabadság ltp. Alsóerdő u. 6.
képviselő: Nagy Zsoltné elnök ... >>

Szellemi Regenerációs Társulás

(kulturális)

8200 Veszprém, Jókai M. u. 2/B. I/4.
képviselő: Németh Csaba Miklós ügyvezető ... >>

Szent Imre Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Komakút tér 3.
képviselő: Dr.Tarr György elnök
Kultúrűlis tevékenység /művészeti alkotó munka segítése, tárgyi, szellemi kultúra védelme/ ... >>

Szent Imre Ifjúsági Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

(kulturális)

8200 Veszprém, József A. u. 3/B.
képviselő: Zeitler Gabriella
Veszprémi ifjúsági szervezetek, elsősorban cserkész csapatok támogatása. ... >>

Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Alapitvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Iskola u. 4.
képviselő: Halmay György képviselő
az általános iskola elektronikai felszerelésének bővitése és fejlesztése, az oktatási technikai szinvonalának emelése.
A Szilágyi Erzsébet Általános Iskola /névváltozást követően és jelenleg Szilágyi Erzsébet keresztény Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény/ elektronikai felszerelésének bővítése és fejlesztése, az oktatás technikai színvonalának emelése.
-hátrányos helyzetű, rászoruló tanulók támogatása.
-diákönkormányzat munkájának támogatása,
-táborozások, kirándulások,erdei iskolai programok támogatása,
-teheséges tanulók tmogatása, közhasznú tevékenysége: nevelés, oktatás, képeségfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Szolidaritás egyMásért Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

8200 Veszprém, Kerszt u. 9.
képviselő: Katanics Sándor képviselő
Az emberek közötti szolidaritás erősítése, a demokrácia értékeinek és hagyományainak terjesztése, a szociáldemokrácia eszmeiségének megismertetése, az ezen értékeket képviselő egyesületek, klubok szerveződések támogatása. A Magyar Szocialista Párt Veszprém Megyei Szervezete önhibájukon kivül nehéz helyzetbe került tagjainak és közvetlen hozzátartozóinak egyedi elbírálás alapján történő esetenkénti támogatása. A hátrányos anyagi helyzetű, tehetséges fiatalok felkészítésének, iskolai oktatásának, az idegennyelv elsajátításának, a szakismeretek megszervezésének támogatása, tanfolyamok és más képzési formák megvalósításával a politikai kultúra fejlesztésének elősegítése.
A szociális, munkajogi , társadalombiztositási kérdésekben járatlan személyek tájékoztatásssal való
ellátása. ... >>

Szorgalom és Tehetség Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

8200 Veszprém, Egyetem út 19. II/3.
képviselő: Dr. Melegh Anna képviselő, Dr. Pogácsás Anett képviselő, Papp Gábor képviselő
Szociálisan rászoruló családok gyermekei továbbtanulásának támogatása, megélhetésüket biztosító szakma megszerzéséhez segítése, idegennyelv-tudásuk feljesztésében való közreműködés. Tehetséges gyermekek, fiatalok nevelésének - oktatásának, képességfejlesztésben való részvételének elősegítése, képességfejlesztési módszerek, rendezvények és programok támogatása. Kultúrális közösségek, csoportok, alkotó-művészek tevékenységének segítése, tudományos és művészeti alkotások létrehozásának támogatása. Határon túli magyarok rászoruló teheséges gyermekei tanulásának, továbbtanulásának, továbbképzésének elősegítése. Cserkészek és más ifjúsági szervezetek működésének elősegítése, sporttevékenységük támogatása. ... >>

Szponzor Alapitvány Veszprém

(oktatási,kulturális,egyéb)

8200 Veszprém, Budapest u.8.
képviselő: Csontó Zoltán
tudományos kutatások finanszirozása, oktatás támogatása, diákhagyományok ápolása stb. ... >>

Táncsics Mihály Középiskolai Alapítvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Eötvös K. u 1.
képviselő: Dr. Borsi Lőrinc kuratórium elnöke
Az iskola arra szociálisan rászoruló diákjainak taneszközzel ellátása, a kimagasló eredményt elérő, a tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő diákok támogatása. Külföldi és belföldi kapcsolatok megteremtése, az utazások támogatása. A sport és a kultúrális tevékenységek támogatása, az iskolai eszközrendszer bővítése. ... >>

Tanoda-Tudás-Tanulás Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
képviselő: Rigó Éva
Az Alapitvány célja, hogy működésével hozzájáruljon a L.Ron Hubbard módszer- nek megfelelő oktatási technológiát al- kalmazó speciális oktatási intézmény működési feltétleinek szervezéséhez és bővitéséhez, és ezen keresztül a tanuló ifjúság testi, szellemi és szakmai har- monikus fejlődésének támogatásához. ... >>

Tímár László Tanulmányi Emlékverseny Alapitvány Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Dr. Gaál Zoltán elnök
A Veszprémi Egyetem évenként megrendezésre kerülö "Timár László" tanulmányi emlékverseny költségeinek, valmaint a versenyen helyezést elért hallgatók dijazásának biztositása. ... >>

Torony Kulturális Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Rózsa u. 11.
képviselő: Bereczky Gyula elnök
Kulturális örökség megóvása, ápolása, a kulturális tevékenység támogatása; támogat minden kezdeményezést, amely a fiatalokban egy, a világra nyitott, klasszikus értékekre alapozó külső és belső értékrend kialakítását tűzi ki célul. ... >>

Tudástőke Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 39/B. 5/21.
képviselő: Fehér Árpád
A közösségi, szervezeti, települési, regionális és társadalmi tőke kutatása és fejlesztése, az emberi közösségekben a komplexen működő anyagi, kulturális és az emberi viszonyokban megnyilvánuló társadalmi tőke működésének és e tőkefajták összefüggéseinek, fejlesztési lehetőségeinek a kutatása, e tevékenységek érdekében főtevékenységként alapkutatások és kutatás-fejlesztési programok támogatása és végzése. ... >>

Túra Manó Ifjúsági Alapitvány közhasznú szervezet

(sport,természetvédelem,kulturális)

8200 Veszprém, Wartha V. u. 28/A. I/1.
képviselő: Eszes Adrienn kuratórium elnöke képviselő
Olyan veszprémi ifjúsági szervezetek /elsősorban cserkészcsapatok/ támogatása, melyek feladatuknak tekintik: - az ifjúsági közösségek kialaktását, a közöségi életre nevelés elősegitését; - az ifjúság szabadidő, sport és kultúrális tevékenysége szervezett keretek közötti megvalósitását, ehhez szükséges programokat, rendezvényeket szerveznek; - aktívan közreműködnek az ifjúság egészséges életmódra nevelésében, a környezet és természetbarát magatartás kialakitásában; - vállalják kultúrális hagyományaink ápolását, az ifjúság nemzetközi /kultúrális és sport kapcsolatainak kialakitását és fejlesztését. ... >>

Uj Horizont a Folyóirat és Könyvkiadó Alapitvány közhasznú szervezet Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Rákóczi út 5.
képviselő: Raffai István
Folyóirat szerkesztése és kiadása Veszprém megye és vonzáskörzete változatosan gazdag szellemi hagyományainak ápolásáért, kultúrális örökségének tudatosításáért, különösen új értékekkel való gyarapításáért és népszerűsítéséért. ... >>

Újkor Kultúrális és Ifjúsági Egyesület Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
képviselő: Vereczki Adrienn elnök ... >>

Vándorfecske Kultúrális és Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Endrődi út 67/2. 2/6.
képviselő: Nagy Lászlóné ... >>

Várfok Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Gadár László
Tudományos tevékenység, kutatás; Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; Kultúrális tevékenység; Kultúrális örökség megóvása; Természetvédelem, állatvédelem; Környezetvédelem; Gyermek-, és ifjúságvédelem, gyermek-, és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

Város-Tér Kultúrális Alapítvány

(kulturális)

8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 8. undefined
képviselő: Németh Károly kuratórium elnöke, képviselője
Tekintettel arra, hogy Veszprém Város kulturális és történelmi hagyományait megörökítő köztéri szobrok,tanulmányok az elmúlt évtizedekben nem, vagy csak korlátozott számban készültek, az alapítvány célja, hogy- lehetőség szerint helyben lakó képzőművészek és írók, történészek bevonásával - ezen hiányt pótolja és olyan köztéri alkotások, színvonalas tanulmányok létrehozását, megalkotását segítse, mely alkotások méltó emléket állítanak a város kiemelkedő személyiségeinek. Az alapítvány kiemelkedő célja olyan képzőművészeti alkotás létrehozása, amely Brusznyai Árpád részére méltó emlékművet, köztéri szobrot állít, ezen cél elérése érdekében, az alapítvány feladata az emlékmű állítás költségeinek finanszírozása.
Az alapítvány további célja szociális tevékenység végzése során családok segítése, időskorúak gondozásának elősegítése. ... >>

VEAB Kultúrális Egyesülete

(kulturális)

8200 Veszprém, Vár u. 37.
képviselő: Bíró Péter elnök ... >>

Védegylet Veszprémért Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Kengyel u. 30/D. undefined
képviselő: Brányi Mária elnök
Kulturális tevékenység, hagyományőrzés ... >>

Verbunk Veszprém Alapitvány közhasznú szervezet

(kulturális)

8200 Veszprém, Szeglethy u. 4.
képviselő: Radics Tibor képviselő
A népzene, a magyar nóta, a cigányzene színpadképének művészi szintű megjelenitése, éltalános értéket teremtő hagyományának megőrzése és képviselete. ... >>

Versünnep Alapítvány

(kulturális)

8200 Veszprém, Szabadság tér 13. 2/4.
képviselő: Kolti Helga
Az alapítvány célja, hogy elősegítse, pártfogolja a magyar költészet /klasszikus és kortárs/ alkotásainak népszerűsítését, a nemzet egészséhez való eljutását. Ezt egyedülálló módon - a Magyar Köztársaság határán belül és azon kívül élő - hivatásos színművészek és előadóművészek részsére éves rendszerességgel meghirdetett versmondó verseny megrendezésével teszi. ... >>

Veszprém Ifjúsági és Diák Labdarúgásáért Közalapitvány kiemelkedően közhasznú szervezet

(sport,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Wartha V. u. 3.
képviselő: Halmay György elnök, képviselő, Juhász László képviselő
Veszprém város labdarugó hagyományainak folytatása, ezáltal a város jó hírnevének ily módon is történő fenntartása és öregbítése érdekében a város diák-, valamint utánpótláskorú csapatait fenntartó egyesületeinek és oktatási intézményeinek támogatása, azok kiválasztási, nevelési, sportképzési, és versenyeztetési feladatainak ellátását elősegítő finanszírozása, a minőségi labdarugósport jövőbeli eredményeinek biztosítása céljából ... >>

Veszprém Jeruzsálemhegyi Baráti Kör

(kulturális)

8200 Veszprém, Malomkő u. 3.
képviselő: Heiter Sándor ... >>

Veszprém Jövőjéért Alapitvány

(sport,kulturális)

8200 Veszprém, Kupa u. 30.
képviselő: Turányik László
Működésével a rendelkezésre álló anyagi eszközök célszerű felhasználásával elő- segiti Veszprémben és a Jeruzsálemhe- gyen élő gyermekek, polgárok művelődé- sét, hagyományörző, szabadidős és sport tevékenységét, a városban és városrész- ben élő gyermekek nevelését, fizikai és szellemi fejlesztését, szociális támoga-tását. ... >>

Veszprém Liszt Ferenc Kórus Társaság

(kulturális)

8200 Veszprém, Kossuth u. 21/C. 6/17.
képviselő: Dr.Mátyás István elnök, Kovács Zoltán társelök ... >>

Veszprém Március 15.u. 1/B-C Társasházért Alapitvány

(sport,kulturális)

8200 Veszprém, Március 15.u. 1/C.
képviselő: Németh Antal
A társasházban a tulajdonostársak közösségi célajit szolgáló /ügyintézés, sportolás,kultúrális tevékenység stb./ közös helyiség kialakitása. A társasház tulajdonosai és környékén lakók számára sportolási lehetőség feltételeinek /helyiség,sporteszközök programok,stb./ megteremtése. A társasház és környezetének /szabadidőpark, játszótér / védelme, őrzése, karbantartása, szépitése, a környék közbiztonsága növelésének aktiv elősegitése. A tartósan rászoruló vagy átmenetileg krízishelyzetbe kerülő tulajdonostársak támogtása. A Március 15. u. 1/B-C társasház esetlegesen szükségessé váló felújításának támogatása. ... >>

Veszprém Megyei Amatőr Színjátszók Egyesülete

(kulturális)

8200 Veszprém, Vár u. 17.
képviselő: Németh József elnök ... >>

Veszprém Megyei Eszperantó Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Eötvös K. út 17.
képviselő: Dr.Hegyi István
Tudományos tevékenység, nevelés és oktatás, kultúrális tevékenység. ... >>

Veszprém Megyei Gyermekszínjátszó és Drámapedagógiai Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Lóczy L. út 6/C.
képviselő: Szücsné Pintér Rozália ... >>

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Szent István u. 56.
képviselő: Bándi László elnök, Hangodi László titkár ... >>

Veszprém Megyei Magyar-Japán Baráti Társaság

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
képviselő: Dr.Kutics Károly Gusztáv elnök
Veszprém megyében ápolja és szélesíti a magyar-japán együttműködést a kultúra, a művészetek, az oktatás, a tudomány, a sport, a gazdasági élet, a társadalmi kapcsolatok területén. ... >>

Veszprém Megyei Német Iskolaegyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Thököly u. 11.
képviselő: Arnold Mária elnök ... >>

Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület közhasznú szervezet

(kulturális)

8200 Veszprém, Vár út 6.
képviselő: Czefernekné Tenk Benadett elnök Ildikó ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal