Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veszprém kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 188
2. oldal

Fényvető Mozgókép-Média Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Hársfa u. 23.
képviselő: Mazák György képviselő
Filmtörténet, film-kultúra, film-feldolgozás, média ismeretek szerzése.
-a képzésben résztvevő fiatalok kollégiumi elhelyezése (TEÁOR 55.9008)
- alapfokú kulturális képzés, szolgáltatás (TEÁOR 85.5208)
-fentiek oktatása, szakmai középfokú oktatás keretében. (TEÁOR 85.3208) ... >>

Ficánka Alapitvány Kádárta közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,kulturális)

8411 Kádárta, Kenderföld u. 47.
képviselő: Karli Pálné
Segítségnyújtás a Kádartai Óvodába járó gyermekek neveléséhez, az óvoda komfortfokzatának emelése a színvonalasabb nevelési munka megvalósítása érdekében. Képességek fejlesztéséhez, játékokhoz, mozgáshoz szükséges eszközök beszerzése. A gyermekek fejlődését elősegítő bárminemű
rendezvény, kultúrális tevékenység támogatása. ... >>

Figuratív Képzőművészek Társasága

(kulturális)

8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 2.
képviselő: Kádár Tibor elnök, Törő László titkár, Ughy István titkár ... >>

Filmkamara Kulturális Közhasznú Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Nagy László u.1/D
képviselő: Muraközy Péter elnök ... >>

Gépészek a Gépészképzésért Alapitvány

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Kalmár tér 20. IV/16.
képviselő: Benedek Krisztián
Magasszintű szakemberek képzésének előkészítése szakmai és kultúrális programok támogatása, szakmai csereprogramok szervezése. A szociálisan rászoruló diákok anyagi támogatása. A Veszprémi Gépész Tanács munkájának segítése. Szakmai irodalom beszerzése. Diplomamunkák támogatása. Be,-és külföldi tanulmányutak támogatása. Előadók meghívása. ... >>

Gizella Baráti Kör Veszprémért

(kulturális)

8200 Veszprém, Március 15. u. 1/A.
képviselő: Kósa Józsefné elnök ... >>

Görög Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 16/I. 9/27.
képviselő: Dr.Rednik András képviselő
A Veszprém megyében lévő görög katolikus közösségek tevékenységének elősegítése, az egyházközösségi létesítmények és intézmények fenntartásának, működésének, felújításának támogatása.Képzőművészeti alkotások, egyházzenei művek, sajtó- és bizantológiai kiadványok megjelentetésének támogatása. Tudományos képzés, egyházi oktatás, idegennyelv-tanulás és továbbképzés elősegítése, tanulmányok, sport-és kultúrális tevékenységek támogtása, ebben a körben ösztöndíjak alapítása és adományozása. Keresztény társadalmi egyesületek működésének segítése, gyermekek üdültetésének és cserekapcsolatok kiépítésének támogatása. A görög katolikus egyházközösség rászoruló tagjainak szociális szempontok alapján szükség sezrint történő támogatása, esetenként más görög katolikus egyházközösségek és intézmények megsegítése. Cserkészek és más ifjúsági szervezetek működésénak elősegítése, sporttevékenységük támogtása. Karitatív tevékenység végzése, segély-akciók szervezése, vagy azokhoz való csatlakozás. ... >>

Gyermekkultúráért Alapitvány

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Vár. utca 6.
képviselő: Molnárné Perus Zsuzsanna képviselő
a gyermekek művészeti tevékenységének támogatása, tehetségkutatás stb. ... >>

Gyermekmosoly Alapítvány

(kulturális)

8200 Veszprém, Eötvös u. 4.
képviselő: Dr. Burján Jenőné képviselő
Elősegíteni, hogy a Veszprémi Játékok Nemzetközi Gyermekművészeti Fesztivál, és a hasonló célú gyermek kulturális - idegenforgalmi rendezvények Veszprémben és a régióban minden évben megrendezésre kerüljenek. Elérni azt, hogy a Veszprémi Játékok Nemzetközi Gyermekművészeti Fesztivál, és a hasonló célú gyermek kulturális - idegenforgalmi rendezvények művészeti szintje folyamatosan növekedjen, a rendezési feltételek javuljanak. Támogatni a határ menti -főleg magyar nemzetiségű - szervezetek, együttesek és személyek részvételét a Veszprémi Játékok Nemzetközi Gyermekművészeti Fesztiválon. Elősegíteni a veszprémi hasonló célú rendezvényeken a magyar szereplők részvételét. Olyan tevékenységek támogatása,amelyek közvetve, vagy közvetlenül hozzájárulnak a gyermekművészet színvonalának és rangjának emelkedéséhez. ... >>

Gyulaffy László Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8412 Gyulafirátót, Vizi u. 20.
képviselő: Rózsahegyiné Kólinger Tünde elnök, képviselő
Az iskolai oktató-nevelő munka segítése, az arra rászoruló nehéz körülmények között élő családok segítése. Az iskolai hagyományok megteremtése és ápolása. ... >>

" Gyulafirátótért " Közhasznú Egyesület

(kulturális)

8412 Gyulafirátót, Hajmáskéri u. 2.
képviselő: Tóthné Martinkovics Erika elnök ... >>

Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kultúrális Egyesület

(kulturális)

8412 Gyulafirátót, Hajmáskéri u. 2.
képviselő: Timer Jánosné elnök
Hagyományőrzés ... >>

Hallgatói Médiumokért Egyesület közhasznú szervezet

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Kőhíd út 1. 4/1.
képviselő: Klausz Melinda elnök
kultúrális, oktatási ... >>

Harmónia Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Haszkovó út 12/A. 5/30.
képviselő: Hajdu Péter képviselő
Oktatás, nevelés támogatása.
Alapfokú művészetoktatási intézmény alapítása, fenntartása és működtetése, az oktatási tevékenység ellátása, elősegítése, támogatása.
Együttműködés külföldi oktatási intézményekkel, az oktatásat segítő szervezetekkel,
diáküdültetés, táboroztatás szervezése, megtartása, támogatása.
Oktatást segítő kidványok /könyv, jegyzet, segédany, stb/ megjelentetésének támogatása,
a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének, szocializációjának elősegítése. ... >>

"Hét Domb" Hagyományőrző és Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Óváros tér 6.
képviselő: Rácz Katalin elnök
Kulturális, nevelés, oktatás, kulturális örökség megóvása. ... >>

HÓD Vadásztársaság

(kulturális)

8200 Veszprém, Klapka Gy. u. 1/B. I/5.
képviselő: Bognár Sándor elnök
Kultúra és örökségvédelem, településfejlesztés ... >>

Ifjú Közgazdászokért Alapitvány Veszprém

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Csap u. 9. undefined
képviselő: Schalbert István elnök, Wachtler Edina elnök
A Közgazdasági Szakközépiskola tehetséggondozói munkájának támogatása. A centenáriumi év megünneplésének anyagi támogatása. A kulturális és sportolási feltételek pénzügyi fedezetének támogatása. ... >>

IPA Magyar Szekció Veszprém Megyei Szervezete /Nemzetközi Rendőri Szövetség/

(kulturális,érdekképviselet)

8200 Veszprém, Bajcsy Zs. u. 2.
képviselő: Papné Végső Julianna
Szakmai, kultúrális, egyéb kapcsolatok kiépítése, ápolása.stb. A Nemzetközi Rendőr Szövetség Ausztriai Nemzeti Szakciója Steinmark Tartományi szervezetével. ... >>

ITTMOST Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 16/E.
képviselő: Poller Imre elnök ... >>

Józan Ész Társaság Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Cserhát ltp. 8.
képviselő: Molnár Margit elnök
veszprém megye és város kulturális életének, polgári hagyományainak őrzése, ápolása, polgári értékrend közvetítése, véleményformálás, Veszprém megye és Veszprém város lakóit érintő gazdasági, kulturális, környezet és városfejlesztési kérdésekben a lakosság érdekképviselete. ... >>

K.I.N.G. Kulturális és Szabadidős Sportegyesület

(sport,kulturális)

8200 Veszprém, Lóczy Lajos u. 40/C. III/10. undefined
képviselő: Sipos István elnök
A sport támogatása, sportpropagáló által alakult bemutatókon, népszerűsítő eseményeken való részvétel, tagjai sporttevékenységének előmozdítása, fejlődésükhöz szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Kádárta Városrész Fejlesztéséért Alapitvány

(sport,kulturális)

8411 Kádárta, GYőri u. 58.
képviselő: Kovács József, Lada Miklós
Kádárta városrész fejlesztése. Kultúrális és sportolási feltételek megteremtése. ... >>

Kapcsolat Szerviz Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Füredi u. 11.
képviselő: Dr. Léner-Pintér Sára elnök
A család, a házasság és a nemiség témakörének széleskörű ismertetése, lelki gondozás, szociális és gazdasági készségek fejlesztése, kulturális tevékenység. ... >>

Kapella Alapitvány Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 16/I.
képviselő: Kőnig Károly képviselő
,hogy lehetővé tegye a hitet és az általános értéket teremtő együttet éneklés veszprémi hagyományának megőrzését; a kis létszámú formációnak a létét, működését, a művészi színvonal szinten tartását, fejlesztését,képviseletét a világban. ... >>

Keresztény Zenészek, Művészek Világfesztiválja Magyar Egyesülete

(kulturális)

8200 Veszprém, Házgyári út 7.
képviselő: Benkő Cs. Gyuláné, Dr.Szabó Tamás, Radványi Balázs
Kultúrális, tudományos tevékenység. ... >>

KÉSZ Képesség és Személyiségfejlesztő Alapitvány Veszprém

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
képviselő: Dr. Orbán György
A gyermeki kreativitás kibontakoztatása segitése, az érzékelés, a gondolkodás az értelmek kifejezését szolgáló vizu- ális, auditiv verbális, mozgásos-kommu- nikációs és kifejező készségek fejlesz- tése az életkori sajátosságok a gyermekek személyislégének és egyéni haladásának figyelembevételével. A fenti célok elérése érdekében felmenő rendszerű iskola létrehozása, amely a feltételek fokozatos megteremtése mellett alap, általános iskolai szinten képzi növendékeit. ... >>

Kézfogás Veszprémért Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Halle út 5/F. VI/16.
képviselő: Juhász Márta ... >>

Kis bakony Néptánc Alapitvány Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Zalka M. tér 1.
képviselő: Toman József
A " Kis Bakony " gyermek néptáncegyüt- tes működési feltételeinek magasabb szinvonalon történő biztositása. ... >>

Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakdolgozókért Alapitvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,szociális)

8200 Veszprém, Kórház u. 1.
képviselő: Egresy Józsefné
A kórházszakdolgozó növérek közismerten - a természetesen nem csökkentve az orvosok munkáinak jelentőségét - a kórházi betegek közelében avagy életének legnehezebb időszakaiban végzik
szakértelmet, és emberséget is igénylő munkáikat, elősegitvén a betegek mielöbbi gyógyulását és kiegyensúlyozott kórházi tartózkodást fentiek elérése céljából. Mindezek elősegitése céljából az alapitvány alapvető célja a kórház szakdolgozó - nővérek szociális és kultúrális segítése ... >>

Kövirózsa Alapitvány Gyulafirátót

(kulturális)

8412 Gyulafirátót, Hajmáskéri u. 2.
képviselő: Némethné Gunther Teréz
A helyi amatőr művészeti csoportok kul- túrális tevékyenségének támogatását, helyi kultúrális rendezvények támogatása ... >>

Kukkantó Baráti Kör Egyesület Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, József A. u. 38.
képviselő: Somody Zsuzsanna képviselő ... >>

Lengyel Imre Alapitvány Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém,
képviselő: Dr. Mádl Antal
A magyarországi német nemzetiség nyel- vének, irodalmának és kultúrájának ta- nulmányozásában és kutatásában kiemel- kedö egyetemi hallgató/k/ támogatása, és jutalmazása a Veszprémi Egyetemen. ... >>

Lovassy Alapitvány a Jövőért kiemelkedően közhasznú szervezet Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Cserhát 11.
képviselő: Dr.Markovszkyné Sindler Ágnes képviselő, Szűcs István kuratórium elnöke, képviselő
Kiegészül: hazai és külföldi tanulmányi utak szervezése.A hagyományőrzés és a gimnazium öregdiák baráti köre céljainak támogatása. ... >>

Magánvállalkozók Támogatási és Szociális Alapitványa Veszprém

(oktatási,kulturális,egyéb)

8200 Veszprém, Kálistó u. 2.
képviselő: Bányai Pál
vállalkozás alapitásához vállalkozások működéséhez, a vállalkozók és alkalmazottaik szociális, kultúrális, helyzetének jobbitásához, továbbkép- zéséhez, oktatáshoz, a karitativ tevékenységhez segitségnyújtás. ... >>

Magyar Demoscene Közhasznú Egyesület A Számítástechnikai Művészetért

(természetvédelem,kulturális)

8200 Veszprém, Haszkovó utca 16/i. 5./13.
képviselő: Bertók Zsolt, Guzslován Gábor, Márta Krisztián
A magyar nyelvterületen élő, a számítástechnikai művészeti ágban (u.n. Demoscene) alkotó vagy tevékenykedő vagy azt segítő természetes, illetve jogi személyek egy közösségben való tömörítése. A számítástechnikai művészeti élet színesítése, népszerűsítése. Az országos találkozók támogatása, versenyek, pályázatok kiírása, támogatása, segítése, kiállítások szervezése. Külföldi eseményekre a magyar résztvevők, művészek, illetve versenyzők kijutásának segítése. A számítógépes alkotási formákat pártoló, támogató magán ill. jogi személyek felkutatása, velük kapcsolatok kiépítése és fenntartása. Időszakos kiadmányok megjelentetése, ezek terjesztése, illetve a téma online sajtóorgánumának támogatása. ... >>

Magyar-Holland Baráti Kör Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Zrínyi M. u. 15/F.
képviselő: Dr. Dallos András, Sugár Péter ... >>

Magyarság és Nemzettudatért Alapítvány

(kulturális)

8200 Veszprém, Vár utca 17.
képviselő: Fenyvesi Ferenc
A Kárpát medence, s minden magyarság, a gyermeke, a fiatalok, a felnőttek és szépkorúak magyarságtudatát, nemzetközi összetartozását erősítse. Hazánk nemzetmegtartó ereje erősödjön, s minden tagja ismerje meg a magyarság népi tudását, történelmét, alkotó erejét, a Kárpát medence tájait, magyarság népi tudását, történelmét, alkotó erejét, a Kárpát medence tájait, gyakorolja a népi kismesterségeket, a folklórt, anyanyelve megtartó erejét. A szülőföld erejébe vetett megygőződés hassa áta amagyarság lekét, minden tagját.
... >>

Mária Út Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Házgyári út 7.
képviselő: Dr.Szabó Tamás elnök
Tudományos, nevelés-oktatás ... >>

Maxon Motor Villamosipari Dolgozók Szociális és Önsegélyező Alapítványa közhasznú szervezet

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Taru út 4.
képviselő: Musto Gyula
hogy a Veszprém Megye villamosipari dolgozóinak szociális,egészségügyi el- látását/pl.:családvédelem,egészségkáro- sultak védelme, stb./kultúrális-, sport és szabadidős tevékenységét, valamint oktatási és kutatási tevékenységét támogassa. ... >>

Mendelssohn Kamarazenekar Alapitvány közhasznú szervezet

(kulturális)

8200 Veszprém, Mártirok u. 11.
képviselő: Békefi Zsuzsanna képviselő
A lakossági komolyzenei igényeinek kielégitése magas művészeti igényű koncertek megvalósitásával, ezen belül a MENDELSSOHN KAMARAZENEKAR támogatása. ... >>

Mendelssohn Kamarazenekar Közhasznú Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Mártírok útja 11. fsz. 5.
képviselő: Kováts Péter elnök ... >>

Mozaik Érdekvédelmi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

8200 Veszprém, Kossuth út 7. I/5.
képviselő: Tóth Attiláné elnök ... >>

Musica Sacra Alapitvány Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Vár utca 23.
képviselő: Zsilinszky Cecília
Az egyházi zene ápolása, társdalmi elismerésének kivivása, a liturgikus érzék tudatositása és elmélyitése. Az alapitvány céljai érdekében tevékenykedö egyházzenészek támogatása. ... >>

Művelt Ifjúság, Virágzó Haza Gyulafirátót Nyílt Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8412 Gyulafirátót, Vizi u. 20.
képviselő: Linczmayer József képviselő
A Veszprém-Gyulafirátóti városrészben működő Általános Iskola tanulóinak támogatása kiváló tanulmányi,közösségi és sport eredményeik alapján,- pályáza- tok kiirása, amelyek a oktatás, a kul- túra és sport terén hozzájárulnak a ta- nulóifjúság szellemi, fizikai, szociá- lis fejlődéséhez,- szociálisan hátrá- nyos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Ne Felejts Alapitvány Gyulafirátót közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,kulturális)

8412 Gyulafirátót, Kastélykert u. 6.
képviselő: Némethné Gunther Teréz
Óvodai nevelés támogatása, gyermekek személyiségfejlesztése és hagyományőrzésre nevelése. ... >>

Nyitott Műhely Kultúrális Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Eötvös K. utca 11.
képviselő: Sándor György elnök ... >>

Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 10.
képviselő: Paulics István elnök
Időskorúak, nyugdíjasok jogait és kötelezettségeit érintő érdekfeltáró és érdekközvetítő, érdekvédelmi, szociális, kultúrális tevékenység. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal