Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Vásárosnamény kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 22
1. oldal

"Az óvodás gyermekekért" Oktatási-Nevelési" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4800 Vásárosnamény, Bartók Béla út 24.
képviselő: Csapó József, Végh Ferencné
Az óvodás gyermekek sokoldalú megsegítése a testi és értelmi nevelés terén, és egyéb az alapitó okiratban meghatározott. ... >>

Bereg Fiai Hagyományőrző Íjász Egyesület

(kulturális)

4800 Vásárosnamény, Szőlőskert út 43.
képviselő: Ábrán András az egyesület elnöke
kulturális tevékenység és egyéb az alapszabály rendelkezései szerint ... >>

BEREG SZAKKÉPZÉSÉÉRT Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4800 Vásárosnamény, Bartók B. utca 27/c.
képviselő: Jánvári Józsefné
Nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, valamint az alapító okirat 3. pontjában foglaltaknak megfelelően. ... >>

Bereg Térségi Fejlesztési Társulat

(kulturális,környezetvédelmi)

4800 Vásárosnamény, Tamási Á.u.1. út 1.
képviselő: Jüttner Csaba
A társuló önkormányzatok az egymásra utaltság, az azonos társadalmi, gazdasági helyzet, lakossági munkakörülmények azonosságán alapuló települési fejlesztési gonok közös összefogással történő emgoldására határozták el a kistérségi fejlesztési társulat megalakítását.A társulat céljainak elérése érdekében a következő tevékenységeket folytatja: tudományos tevékenység, kutatás, kulturális tevékenység, kuturális örökség megővása, műemlékvédelem, ermészetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, esélyegyenlőség elősegítése, euro-atlani integráció elősegítése és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Diákmozgalomért Alapítvány

(kulturális)

Vásárosnamény, Kossuth u.19.
képviselő: Szalainé Bíró Katalin ... >>

Egymásért Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4804 Vásárosnamény, Nagy Sándor József utca 16.
képviselő: Medvés Tamás
Az emberek életkörülményeinek és életfelfogásának javítása, elsősorban a fogyatékkal élők számára végzett könnyítő, segítő tevékenység. Pontosabban egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi-, rehabilitációs, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelést-oktatást, képességfejlesztést és ismeretterjesztést segítő kulturális tevékenység, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése keretében különösen a fogyatékos emberek emberi és állampolgári jogait védő, sportolást segítő, rehabilitációs foglalkoztatást szervező szabadidős tevékenység. Továbbá az alapszabály II/5. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület

(oktatási,kulturális)

4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.
képviselő: Filep Sándor
Kulturális tevékenység, oktatási tevékenység, településfejlesztési tevékenység, nemzetközi tevékenység, továbbá a szervezet alapszabályának 2.§. pontja szerint. ... >>

"Garabonciás" Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.
képviselő: Dr. Pótor Imre
nevelés, oktatás, képzés és fejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, kulturális tevékenység, hátrányos csoport társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

HÓRUSZ Oktatási és Térségfejlesztési Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

4800 Vásárosnamény, Petőfi utca 37/ a.
képviselő: Vargáné Parti Judit
A keleti régió térség-fejlesztése, felzárkóztatása, különösen az oktatás és képzés eszközeinek felhasználásával. A korszerű és igényes pedagógiai munkát folytató alap és középfokú oktatás támogatása, érdekképviselete. Kulturális, művelődési, szabadidő és ismeretterjesztő programok, előadások szervezése és támogatása. Az oktatási intézmény-, és az abban tanuló- és szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, segítése. Továbbá tudományos tevékenység, kulturális tevékenység, természetvédelem, euroatlanti integráció elősegítése, egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

IGAZGYÖNGYÖK Kulturális Közhasznú Egyesület

(kulturális)

4804 Vásárosnamény, Damjanich utca 101.
képviselő: Dr. Oskó Gáborné
Az alapvető emberi értékek "halászása" felmutatása és közvetítése. Kulturális, értékközvetítő tevékenység folytatása. Továbbá az egyesület alapszabályának 4. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Kölcseys Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4800 Vásárosnamény, Damjanich utca 34.
képviselő: Groholy Ágnes
A Kölcsey Ferenc Általános Művelődési Központ tanulóinak szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődésének segítése. Az iskola felszereltségének javítása. A nevelési feltételek javítása, korszerűsítése. A gyermekekkel kiemelten foglalkozók támogatása. Egyéni és csoportos tanulmányok támogatása. Tanulmányutak, szakkirándulások szervezése. Az idegen nyelvoktatás feltételeinek korszerűsítése. Kulturális tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Környezetvédő és Természetbarát Civil Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 26.
képviselő: Lippai János
Környezetvédelmi, természetvédelmi, környezeti nevelési, ifjúsági, kulturális és szabadidős projektek szervezése, lakossági és civil érdekképviselet ellátása a Beregben, a régióban és a környező régiókban. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Liszt Ferenc Vegyeskar Egyesület

(kulturális)

Vásárosnamény, Rákóczi u. 9.
képviselő: Tokody Attila ... >>

Nyugdíjas Egyesület Vitka

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

4804 Vásárosnamény-Vitka, Damjanich utca 2.
képviselő: Lőrincz Lajosné elnök
Szociális, egészségügyi, kulturális, szabadidős tevékenység. Továbbá az egyesület alapszabályának 2.§ pontjában foglaltak szerint. ... >>

Szabolcs-Bereg Vidéki Polgári Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

4800 Vásárosnamény, Árpád köz 1/B.
képviselő: Putnoki Zsolt
kulturális tevékenység, műemlékvédelem, természetvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, euroatlanti integráció elősegítése és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Szatmár-Beregi Szilva Út Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

4800 Vásárosnamény, Tamási Á. utca 1.
képviselő: Kőrösi Miklósné
A Szatmár-Beregi térség idegenforgalmi kínálatának feltárása, a látnivalók számbavétele, a vendéglátóhelyek feltérképezése, rendezvények szervezése, a "szilva út" turisztikai kínálatának zavartalan működtetése. Az egyesület segítséget kíván nyújtani a Szatmár-Beregi térség természeti értékeinek megóvásához és az épített környezet turisztikai szempontból jelentős létesítményeinek hasznosításához, megőrzéséhez. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Tiszaparti Jegenyék Alapítvány

(kulturális)

Vásárosnamény, Iskola u.54.
képviselő: Sebestyén Gusztáv ... >>

Vásárosnamény Diák Sportegyesület

(sport,kulturális)

4800 Vásárosnamény, Rákóczi út 21.
képviselő: Kokas Bálint
A fiatalok számára a sportolás és testedzés lehetőségének biztosítása, utánpótlás nevelése a futball sportágban, versenyek szervezése, és a sport hagyományainak ápolása, és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Vásárosnaményért Közéleti és Kultúrális Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

4800 Vásárosnamény, Rákóczi utca 14.
képviselő: Jüttner Csaba
Olyan vásárosnaményi szellemi műhely létrehozása, melynek tagjai a nyitott társadalom eszméjének jegyében kívánnak aktív köz - illetve társasági életet élni. Az egyesület formálója kíván lenni a helyi közéletnek. A helyi közéletben, kulturális életben való részvétel és szerepvállalás, programok, rendezvények kezdeményezése, szervezése. Szociálisan rászorulók felkutatása, környezetvédelmi akciók szervezése, természeti értékek megóvása. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

VIOLIN-KULCS Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

4800 Vásárosnamény, Rákóczi út 9
képviselő: Filep Sándor
oktató-nevelő munka, a kiemelkedő tehetségű és hátrányos helyzetű tanulók zeneiskolai tanulmányainak támogatás, szakmai rendezvényeken való részvétel elősegítése, zeneiskolai rendezvények szervezésének támogatása, zenei pályán továbbtanulás támogatása, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

VITKA SPORTEGYESÜLET

(sport,kulturális)

4804 Vásárosnamény-Vitka, Damjanich utca 34.
képviselő: Kári Kálmán
A rendszeres sportolás, testedzés biztosítása. Az egészséges életmódra nevelés, annak tudatosításával, hogy a rendszeres sportolás, testedzés kiemelkedő fontosságú az egészségben. A sportjátékok, versenyek szervezeti kereteinek biztosítása az ehhez szükséges anyagi eszközök öntevékeny megszervezése, kezelése. A sportjátékokat, versenyeket szerető közönség részére szórakozási lehetőség megteremtése. A településen a sporthagyományok ápolása. ... >>
1. oldal