Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tököl oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

A Tököli Szivárvány Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2316 Tököl, Csépi út 57.
képviselő: Witzing Józsefné (elnök)
Az alapítvány elsődlegesen segíteni kívánja az óvodáskorú gyermekek fejlesztését, nevelését, az életkori és egyéni sajátosságok és eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Az alapítvány támogatni kívánja a SZIVÁRVÁNY Óvoda oktatási eszközeinek bővítését, korszerűsítését, képességfejlesztő játékok és eszközök beszerzését. Az alapítvány fontos feladatának tekinti továbbá, hogy az óvodás gyermekek a horvát nemzetiségi kultúrát és annak hagyományait megismerjék. ... >>

Együtt Fiatalosan a Városért Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

2316 Tököl, József A. u. 89.
képviselő: dr. Monostory Péter ( elnök )
Az egyesület tagjai fő célként tűzik ki Tököl városában a helyi identitás tudat erősítése, a civil polgári értékek képviselete. Az Egyesület a célok megvalósítása érdekében együttműködési és részvételi lehetőséget biztosít azon polgárok számára, akik az egyre inkább összetartó demokratikus Tököl felé nyitottak, politikai céloktól mentesen kizárólag a lakosság demokratikus életét meghatározó helyi társadalmi célokat kívánnak megvalósítani. Az Egyesület keretein belül a szociálisan hátrányosan élőket, családokat, időskorúakat információnyújtással, munkába állás segítésével, rendezvények, szabadidős programok szervezésével kívánja segíteni. Az Egyesület keretein belül a hátrányos helyzetben levő gyermekek, fiatalok iskoláztatásának segítését, továbbtanulási tanácsadással, szülők támogatásával kívánja segíteni. ... >>

Keresztény Szellemű Óvodát Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2316 Tököl, Csépi u.6.sz.
képviselő: Korompainé Vaslaki Judit
Óvodás korú gyermekek keresztény szellemben történő nevelésének elősegítése, a Csépi u.6.sz.alatti óvoda működéséhez a tárgyi feltételek szerzéséhez és az óvónők szakmai munkájának támogatása. ... >>

Kiscsikó Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2316 Tököl, Petőfi u. 14.
képviselő: Csurcsia Istvánné elnök
Óvodáskorú gyermekek magasszintű nevelésének, iskolai felkészítésének, egyéb oktatásának és kulturális tevékenységének az előmozdítása a Kiscsikó Alapítványi Óvoda létrehozásával, működtetésével és fenntartásával. ... >>

Közhasznú Alapítvány a Fogvatartottak és a Büntetés-végrehajtási Dolgozók Támogatásáért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,közbiztonság)

2316 Tököl, Árvácska u. 8.
képviselő: Tóth Tamás Tibor (elnök)
A bűnelkövetők társadalmi rehabilitációjának az elősegítése, amelynek keretében cél a fogvatartottaknak a fogva tartás ideje alatti iskoláztatása, képzése, mentális és erkölcsi támogatása, továbbá olyan szakképesítés megszerzésének az elősegítése, amellyel a szabadulás után a büntetését letöltött személy könnyebben beilleszkedhet, visszailleszkedhet a társadalomba. További cél a fogvatartottaknak a fogva tartás ideje alatt olyan munkahely biztosítása, ahol a valóságban is lehetőség nyílik a tanult szakma gyakorlására azzal a céllal, hogy a szabadulás után a munkáltató tovább alkalmazza a büntetés-végrehajtási intézetet elhagyó személyt. A büntetés-végrehajtás szervezetében dolgozó személyek rekreációjának, az őket a munkájuk során érő stressz-hatások kezelésének a segítése, a dolgozók fizikai és mentális közérzet-javításának, pihenésének az elősegítése, a dolgozók továbbképzésének a támogatása. A büntetés-végrehajtás szervezetében dolgozó személyek és családjuk szociális támogatása, részükre különböző természetbeni juttatások biztosítása, üdülések szervezése, az iskoláskorú gyermekek beiskolázásának az elősegítése, támogatása. ... >>

Meseház Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2316 Tököl, Iskola u. 11/a.
képviselő: Várady Attila
Az alapítvány elsőrendű célja a gyermekek - társadalmilag is elfogadott és támogatott elveken nyugvó - helyes irányú nevelése, oktatása, képességeik fejlesztése, ismereteik megalapozása, bővítése. Bölcsödei ellátás nyújtása, családi napközi, játszóház működtetése, gyermekfelügyelet. ... >>

Művészeti Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2315 Tököl, Duna u. 14/B/7.
képviselő: Káprai Judit
Az alap-,közép-,és felsőfokú művészeti oktatás, nevelés gyakorlati képzés keretein belül elősegíteni a tanárok, művészek, a művészetet tanuló diákok szakmai képzést.Segítse a végzős hall- gatók elhelyezkedését.Támogatja a művészeteket oktató szakemberek képzé- sét,ösztöndíjat biztosít. Támogatást nyújt művészeti események és rendezvé- nyek szervezéséhez.Kiállítások, tárla- tok bemutatók szervezése, rendezése. Fiatalok egészséges életmódra nevelése, egészségmegőrzése. ... >>

Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2316 Tököl, Aradi u.56.sz.(Ált.Iskola)
képviselő: Somogyi György elnök
Tökölről és környékéről érkező gyermekeket készít fel vizuális alapismeretek a kézműves mesterségek alapjaira, zenei műveltség megalapozására és fejlesztésére, szinházi,bábszinházi nevelésre, táncművészeti nevelésre. Képző- és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók ké- pességeinek fejlesztése. A működés feltételeinek megteremtését követően alapfokú művészeti iskola fenntartása. ... >>

Természettel az Egészségért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

2316 Tököl-Parkerdő, Csalogány köz 6.sz.
képviselő: Marinné dr. Nyéki Ildikó titkár
Az alapítvány tevékenységével, célja megvalósításaként a Közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.tv.26.§. C./pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi vagy támogatja: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés - szociális tevékenység,családsegítés, időskorúak gondozása - tudományos tevékenység, kutatás - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Tököli Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2316 Tököl, Aradi u. 56.sz.
képviselő: Bednanics Jánosné elnök
A tököli Aradi u. 56.szám alatti Általános Iskola tanulóinak támogatása. ... >>

Vakvezető Kutyakiképzők Országos Egyesülete

(oktatási,szociális)

2316 Tököl, Ráckevei út 19.
képviselő: Bercsényi Gáborné önállóan
A magyarországi vakok és gyengén látók, továbbá egyéb fogyatékossággal élő személyek társadalomba való beilleszkedésének, munkavállalási esélyeinek növelése, európai minőségű és európai színvonalon képzett , illetve egyéb (Habiltációs) segítő kutyák képzésével, majd azok részükre történő használatba / tulajdonba való adásával. ... >>
1. oldal