Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tiszapalkonya egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 1
1. oldal

Tiszapalkonyai Roma Polgárjogi Mozgalom

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3587 Tiszapalkonya, Görgey utca 26.
képviselő: Nótár László elnök
Az Egyesület célja fellépni a romák egyenjogúságáért, emberi méltóságáért, a társadalmi szolidaritásért és méltó helyük kiküzdéséért az európai népek közösségében. Az Egyesület önkéntes és öntevékeny társadalmi Egyesület, melynek tagjai és pártolói sokoldalú ? társadalmi, gazdasági, jogi, szociális, egészségügyi, munkaerő-piaci, oktatási, kommunikációs, közösségfejlesztési, kulturális és közéleti ? aktivitások útján, és önzetlen személyes hozzájárulásukkal is elő kívánják mozdítani a magyar romák jogainak és jogos érdekeinek érvényesülését, kultúrájuk, értékeik megőrzését és gazdagítását.Ezért különösen: a jogállamiság, az alkotmányos rend érvényesülése érdekében küzd a diszkrimináció, a polgárokat sújtó hátrányos megkülönböztetés ellen, a roma kisebbség egyéni és kollektív jogainak elismertetéséért és védelméért, a korszerű roma identitás kiteljesítéséért, a polgári jogegyenlőség követelményének társadalmi elfogadtatásáért. ... >>
1. oldal