Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tatabánya kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 101
2. oldal

KPVDSZ Művelődési Ház Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya, Kós K. u. 17/A.
képviselő: Lászlóné Szabó Hajnalka elnök
Tatabánya Megyei Jogú Város lakosainak kulturális igénye kielégítése, művészeti együttesek, tartós közösségek támogatása, szakmai, nyelvi és egyéb oktatás elősegítése, klubfoglalkozások biztosítása.
Művelődési ház és alapfokú oktatási intézmény alapítása és működtetése. ... >>

LINGARA Roma Művészeti Egyesület

(intézményi,kulturális)

2800 Tatabánya, Ifjúmunkás u. 56. VIII/3.
képviselő: Balogh Ilona alelnök, Karácsonyi Mirtill egyesületi elnök, Majzik Ildikó egyesületi alelnök
A roma/cigány tradicionális tánc- és zenekultúra társadalmi értékként történő bemutatása koncerteken, színházi táncelőadásokon keresztül. (valamint az alapszabály II.1. pontjában meghatározott egyéb célok.) ... >>

Magyar - Német Baráti Társaság - Tatabányai Egyesülete (51907/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Marasztok u. 1/a.
képviselő: Vasas Mihály
A magyar és a német barátság ápolása, a német nemzetiség hagyományainak megőrzése, ápolása, valamint kapcsolatfelvétel a külföldön tevékenykedő hasonló egyesületekkel. ... >>

Marokkói-Magyar Kulturális Egyesület

(kulturális)

2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 214. I/4.
képviselő: Bayyi Alaa-Idine
Kulturális és kereskedelmi együttműködés elősegítése Magyarország és Marokkó között, az Alapszabály II. fejezetében részletezett módon. ... >>

MERI Reintegrációs Egyesület (52287/2002)

(sport,kulturális)

2800 Tatabánya, Sikvölgy 0898/6. hrsz.
képviselő: Salló Katalin
Sport, kultúrális és tervezett szabadidős tevékenység, melynek alapján feladata a sportolás, testedzés, kulturális tevékenység biztosítása mentálisan sérültek számára. ... >>

Mésztelepi Szociális és Kultúrális Egyesület (51602/2002)

(oktatási,szociális,kulturális)

2800 Tatabánya, Vörösmarty u. 5.
képviselő: Lakatos József
Szociális tevékenység, családsegités. Környezetvédelem. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegitése. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegitése. A cigány etnikum kulturális hagyományainak őrzése.
A magyar kulturális értékek ápolása. ... >>

Mosolygós Gyermekekért Alapítvány (1521/2003)

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2800 Tatabánya, Kossuth u. 105.
képviselő: Mecsei Ilona kuratóriumi elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehab. tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, kultúrális, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társ. esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbséggel kapcsolatos tevékenység. Bűnmegelőzés és áldozatvédelem. ... >>

Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete (50785/2002)

(szociális,kulturális)

2800 Tatabánya, Madách u. 7-9.
képviselő: Válóczi Ferenc
A Komárom-Esztergom megyében élő mozgássérültek összefogása, a társadalmi éps kulturális életbe való bekapcsolódásuk elősegítése. ... >>

Múltunk és Jövőnk Egyesület (52316/2002)

(sport,kulturális)

2800 Tatabánya, Kós Károly u. 21. I/3.
képviselő: Ádám Róbert János
A történelmi íjászat, különösen a magyar és sztyeppei történelmi íjászat, lovasíjászat felelevenítése, ápolása, a tömeg- és versenysport keretein belül. ... >>

Nagycsaládosok kultúrális megsegítéséért (51579/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Mártírok u. 81/a.
képviselő: Dr. Tóth Károly
A nagycsaládosok kultúrális, művelődési szükségletei kielégítésének támogatása, a családok összetartozásának, közös művelődésének népszerűsítése. ... >>

Narancsvirág Country Egyesület (51700/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Hadsereg u. 89.
képviselő: Róth Sándor ... >>

Nótaszerzők és Énekesek Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete (51909/2002)

(oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya V., Fő tér 38.
képviselő: Tóthné Sárosi Rózsa
A magyar népdalok, magyar nóták kultúrált ápolása. A tagok, énekesek képzésének színvonalas segítése. Rendezvények, megemlékezések, programok szervezése. ... >>

Növekvő Életfa Egyesület (52284/2002)

(természetvédelem,kulturális)

2800 Tatabánya, Komáromi u. 17.
képviselő: Makláry-Szalontai Csaba
Tatabánya város és a Tatai-medence, s ezen keresztül a magyar nemzet anyagi, mentális és szellemi fejlődésének elősegítése.Az egészséges életszemélet kialakitása és a természetes gyógymódok térnyerésének elősegítése. A helyi társadalom szervezeti fejlesztése és erkölcsi fejlődésének támogatása. ... >>

OLD TIMER AERO CLUB

(sport,oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya, Bem József u. 1.
képviselő: Ballabás László elnök
Légisport tevékenység szervezése és végehajtása, az ehhez szükséges feltételek biztosítása. A versenyszerű légisport támogatása, feltételeinek kialakítása. Az OLD TIMER tevékenység támogatása, Tatabánya és környéke légisport tevékenységének képviselete bel- és külföldi sportrendezvényeken, repülős hagyományok ápolása, részvétel a repülőgép-vezető utánpótlás kiképzésében és nevelésében. ... >>

"Oldtimer Repülőgépek Alapítványa"

(sport,kulturális)

2800 Tatabánya V., Győri u. 13.
képviselő: Rehoregh Ernő
A régióban fellelhető műemlékjellegű, muzeális értékű oldtimer repülőgépek megmentése, felújítása, kultúrális és sportcélokra történő közkinccsé tétele. ... >>

Oldtimer Repülőgépek Alapítványa (51925/2002)

(sport,kulturális)

2800 Tatabánya V., Bem József u. 1.
képviselő: Rehoregh Ernő kur.elnök, Zsoldos János kur.titkár
A régióban fellelhető műemlékjellegű, muzeális értékű oldtimer repülőgépek megmentése, felújítása, kultúrális és sportcélokra való közkinccsé tétele. ... >>

Óvárosért Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

2800 Tatabánya, Paletta lakópark 12. fsz. 1.
képviselő: Csík Rudolf László elnök
Környezetvédelem, hagyományőrzés, közösségi élet kialakítása. ... >>

Peron Music Foundotion, Zeneműkiadó és Tehetséggondozó Alapítvány (51348/2002)

(oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya, Szent Borbála tér
képviselő: Pap Tibor kuratóriumi elnök
Komárom-Esztergom megye és környezete /Dunántúl/ zenei- és táncművészetének fejlesztése. ... >>

Prológ Színházi Egyesület (3023/2003)

(intézményi,kulturális)

2800 Tatabánya, Vadász u. 40. I./2.
képviselő: elnök Mezei Kitty
Egyesület által létrehozott kis-mozgó színház az ország területén eseti előadásaival a színházi kultúra ápolását és népszerűsítését kivánja végezni. További célja integrálni a színházat a társművészetekkel, pl. képzőművészettel, a zeneművészettel és táncművészettel. ... >>

Renseikan Aikido Egyesület (52211/2002)

(sport,oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya, Réti u. 95. IV/3.
képviselő: Virga János
Az aikido nevű japán harci művészet magyarországi /KEM megyei/ oktatásának fejlesztése, illetve tagjai számára ezen harci művészet magas szintű gyakorlásához való segitségnyújtás. ... >>

Rotary Club Tatabánya (51969/2002)

(egészségügyi,kulturális,szociális)

2800 Tatabánya, Fő tér 20.
képviselő: Stamler Sándor
Kölcsönös segítségnyújtás és szolgálatkészség a mindennapi életben különösen egészségügyi, szociális, kulturális kérdések megoldásában a társadalmi környezet humanizálásának szándékával. ... >>

Rozmaring Néptánc Együttes Baráti Egyesülete (51377/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya II., Kossuth u. 4.
képviselő: Szöllősiné Németh Beáta
A "Rozmaring" néptánc együttes működésének elősegítése, a gazdasági és technikai feltételek megteremtése. ... >>

Sárberki Minerva Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 503.
képviselő: Bajusz Csilla kuratóriumi elnök, Pappné dr. Mazalin Szilvia Éva kuratóriumi tag, Zsidekné Kovács Annamária kuratóriumi tag
A tehetséges tanulók önművelésének támogatása, a nevelő-oktató munka feltételeinek javítása, iskolai kulturális lehetőségek bővítése, személyiségfej- lesztési lehetőségek biztosítása, többletmunkát végző pedagógusok jutalmazása, önköltséges tanfolyamok vezetőinek díjazása, képességfejlesztő programok finanszírozása, a tanulók egyéni fejlesztése feltételeinek megteremtése. ... >>

Szabadművelődési Társaság (51877/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya V., Mártírok u. 90.
képviselő: Torma András
A Társaság tagjai számára rendszeres tanulási lehetőség biztosítása annak érdekében, hogy a Civil Társadalom különösen hasznos tagjai legyenek. Kultúrált kikapcsolódási lehetőségeket biztosítani Komárom-Esztergom megye lakosága számára. Felsőfokú filozófiai főiskola működtetése a továbbtanulni szándékozó tagok számára. ... >>

Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány (50988/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.
képviselő: Stuber György kuratórium elnök
A tatabányai XV. aknán létesített Szabadtéri Bányászati Múzeum támogatása. ... >>

Szebb Környezetünkért Közalapitvány (52113/2002)

(kulturális,környezetvédelmi)

2800 Tatabánya, Fő tér 6.
képviselő: Fenekes Károly kuratórium elnöke
A közalapitvány a kultúrális örökség megóvása, műemlékvédelem közhasznú tevékenységekre kiterjedően közhasznú szervezet. ... >>

"Szenes Hanna" Magyar-Izraeli Baráti Egyesület

(kulturális)

2800 Tatabánya, Kós K. u. 21. 1/3. 1. III/14.
képviselő: Ádám Róbert
Egész tevékenységével szolgálni a népek és nemzetek közötti, illetve mint nevében is jelzi, elsősorban a magyar-izraeli nép közötti megbecsülést, tiszteletet és barátságot, valamint az együttműködést.
További cél a népi diplomácia és az emberi kapcsolatok erősítésével elősegíteni egymás jobb megismerését. A kultúra és történelem ápolása segítségével megismerni a már meglévő történelmi-kulturális kapcsolatokat. Kulturális és baráti összejöveteleket szervezni akár csere utak révén is. ... >>

Szervátültetettek Komárom-Esztergom Megyei Sport és Érdekvédelmi Egyesülete

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Diófa u. 41.
képviselő: Kara Vilmos
Elsősorban a transzplantáltak rehabilitációja, orvosilag ellenőrzött testedzése, és ezáltal a betegség-megelőzés, a felüdülés biztosítása, ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a kulturális és a közösségi élet kibontakoztatása a legfontosabb célkitűzése.Tagjai számára a versenysport mellett tömegsport jelleggel is biztosít sporttevékenységet. ... >>

Szín-vonal Alapitvány (52123/2002)

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya, Alkotmány u. 86.
képviselő: Belső József tag, Bódiné Likó Angéla titkár, Mesterháziné Gombik Gabriella tag, Sámson Szilvia kuratórim elnöke, Skoflek Katalin tag, Vargáné Tichy Éva tag
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet, kultúrális tevékenység, betegségmegelőzés, egészségügyi, rehabilitációs ... >>

Tájak, Emberek, Környezet Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2800 Tatabánya, Moravcsik u. 25.
képviselő: Veizer Tamás elnök
A térségben a kulturális örökség, a természeti és épített környezet értékeinek bemutatása, népszerűsítése, hagyományőrzés, az Alapszabály II. fejezet II.1. alfejezetében részletezett módon. ... >>

Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány (51386/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Fő tér 6.
képviselő: Dallos István kuratóriumi titkár, Pap István kuratóriumi elnök
A Tatabányán születő művészeti értékek /képző- és iparművészek, fotó, film, videó, zene, irodalom/ alkotóinak támogatása. ... >>

Tatabánya Néphagyományaiért, Népi Kulturájáért Közalapítvány (52060/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Fő tér 6.
képviselő: Eichkern Mátyásné kuratóriumi titkár, Schmidt Magdolna kuratóriumi elnök
Kultúrális örökség megóvása, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységek. ... >>

Tatabánya Úvárosi Baráti Egyesület (51962/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Gál I. ltp. 218. 10/44.
képviselő: Zsiros László
A polgárosodás feltételeinek biztosítása, elősegítése, óvárosi hagyományok felújítása, helytörténeti kutatás és ismeretterjesztés, stb. ... >>

Tatabánya Város Vegyeskara (52183/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.
képviselő: elnök Saltzer Géza
Amatőr énekkarként a zenei feladatok minél magasabb művészi szinvonalon történő interpretálása. Európai kórusirodalom régi és modern alkotásainak bemutatása, magyar zeneszerzők kórusműveinek folyamatos programban való tartása. ... >>

Tatabánya Városi Fúvószenekar (51278/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.
képviselő: Kovács Zsófia kuratórium elnöke
A tatabányai gyermek- és ifjúsági fúvószenekar utánpótlásának kialakítása, nevelése. ... >>

Tatabánya Zenei Kultúrájáért Közalapítvány (52323/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Fő tér 34. /Zeneiskola/
képviselő: Ludányi Tamás kuratórium elnöke
Tatabánya Megyei Jogú Város zenei életének, zenekultúrájának fejlesztése, a zenekarok, kórusok, együttesek és szólisták támogatása. Segítségnyújtás a szükséges anyagok és eszközök beszerzéséhez, vásárlásához, javításához. Támogatás szakmai utazások, rendezvények lebonyolításához illetve az azon való részvételhez. ... >>

Tatabányai Bányász Hagyományokért (51470/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 14.
képviselő: Weiszné Csoma Éva kuratóriumi titkár
A tatabányai bányászkodás 100 éve alatt létrehozott szakmai és kultúrális értékek megőrzése, a humán szokások és hagyományok ápolása, életben tartása. ... >>

Tatabányai Bányász Öregtáncos Együttesért Alapítvány (2142/2004)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Ifjúmunkás út 52. V/1.
képviselő: Petőné Novák Tünde kuratórium elnök
A néptánc ápolása, megőrzése. ... >>

Tatabányai Fiatalokért Egyesület (52297/2002)

(oktatási,szociális,kulturális)

2800 Tatabánya, Mártírok u. 87. 6/2.
képviselő: Topa Katalin elnök
Közreműködni a helyi ifjúsági oktatásban, elősegíteni a szabadidő hasznos eltöltését. Önhibáján kívül hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. Hagyományőrző gondolkodásmód fejlesztése a fiatalság körében. Elősegíteni a fiatalok környezettudatos gondolkodásának fejlődését. Összefogás a fiatalok társadalmi ismereteinek gyarapításáért. ... >>

Tatabányai Jászai Mari Színház, Népház Művészetpártoló Egyesület (52258/2002)

(intézményi,kulturális)

2800 Tatabánya, Népház u. 5.
képviselő: Harsányi Sulyom László
A Tatabányai Népház kultúrális örökségét ápolva tagjait és az egyes művészeti ágakban jeleskedő amatőr személyeket, együtteseket, zenekarokat, csoportokat támogassa. Rendezvényeket szervezzen. A kultúra eszközeivel és lehetőségeivel a Tatabányai Jászai Mari Színház, Népház, mint bázissintézmény anyagi támogatásával fokozza a település regionális elismertéségét. ... >>

Tatabányai Nemzeti Kör (52215/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Cseri ltp. 24. lph.III/3.
képviselő: Csák Lajos
A nemzeti kultúra-és hagyomány ápolása. Részvétel Tatabánya város kultúrális és társadalmi közéletében. Azon társadalmi szervezetek támogatása, amelyek az egyesület céljaival összehangban tevékenykednek. ... >>

Tatabányai Polgári Körök Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Árpád u. 1.
képviselő: Dr. Hidas János
Az egyesület alapvetőnek és meghatározónak tartja a magyarságukhoz és a keresztény, polgári értékekhez való hűséget és ragaszkodást. Vállalja, hogy ezen értékek megélésnek szintere elsősorban a család ésa helyi közösségek. ... >>

Tatabányai Szimfonikus Zenekar Egyesület

(kulturális)

2800 Tatabánya, Fő tér 34.
képviselő: elnök Vörös Gyula ... >>

Tatabányai Zenészegylet (76141/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.
képviselő: Horváth Enikő
A régióban működő amatőr zenekarok esélyeinek bővítése, támogatása, koordinálása, szakmai és anyagi támogatása, számára könnyűzenei fesztiválok, rendezvények megvalósítása. A régióban élő fitalság kulturált szórakozási lehetőségének biztosítása, kreatív munkára való ösztönzése, értékeinek felkarolása, társadalomba való beilleszkedés ... >>

Távol-Keleti Harcművészeti Sport Egyesület (51474/2002)

(sport,kulturális)

2800 Tatabánya, Ifjúmunkás út 38. I/1.
képviselő: Márta János
A csapatsportágakban érdekelt személyek, csapatok összefogása, érdekeik képviselete a szabadidősport területén. ... >>

Thália 2002 Táncművészeti és Sportegyesület (2729/2003)

(sport,kulturális)

2800 Tatabánya, Kós Károly u. 17/A.
képviselő: Somogyi Nóra
A múlt és jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetése, megszerettetése a gyermekek és fiatalok körében, továbbá a sporttánc és táncsport megismertetése, megszerettetése.

... >>

Thália Táncművészeti és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

2800 Tatabánya, Kós K.u.17/A.(KPVDSZ Műv.Ház.)
képviselő: Somogyi Nóra elnök
a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertése, megszerettetése a gyermekek és a fiatalok körében.Táncművészeti kultúra, műveltség elsajátíttatása, megszervezése, táncéletbe való bekapcsolódás ösztönzése, segítése. ... >>

Tip-Top Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc Egyesület (52008/2002)

(sport,kulturális)

2800 Tatabánya, Gál ltp. 107. II/5.
képviselő: Szász Judit
Az akrobatikus rock and roll sportág népszerűsítése és tömegesítése, az egészséges életmód iránti igény felkeltése, tagjai részére a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása stb. ... >>

Turul Olvasókör (52266/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya, Kossuth L. út 88.
képviselő: Dines Jenő Attila
A tatabányai haladó hagyományok felélesztése, a helyi lakosság kultúrális működésének, társadalmi és kultúrális életének segítése, szervezése. A fiatalság szabadidejének hasznos eltöltésének segítése, szervezése, könyvtár létesítésével, sajtótermék beszerzéssel az olvasottság és a művelődés segítése. ... >>

Újvárosi Nyugdijas Egyesület (51708/2002)

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

2800 Tatabánya, Kodály tér 3/A.
képviselő: Szilvási Rezsőné
Nyugdijas tagjainak összefogása, tevékenységük szervezése, rendszeres programok biztositása, szociális segitségnyújtás, kultúrális, egészségügyi ismereteik növelése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal