Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tamási oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

A Fejlődésért Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7090 Tamási, Gábor Áron utca 33.
képviselő: elnök Bakó Béla
A Tamási kistérség fejlődését biztosító pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, pályázatok előkészítése, monitoring feladat ellátása.
- A Tamási kistérség és lakóinak, valamint tágabb értelemben vett környezetének kulturális, társadalmi, turisztikai, egészségügyi, oktatási, környezet-, gyermek-, család és műemlékvédelmik építészeti, sportolási lehetőségeinek fejlesztése.
- A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek (megváltozott munkaképességűek, romák) társadalmi beilleszkedésének elősegítése, munkaerő-piaci esélyeinek növelése, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.
- A társadalmi diszkrimináció megszüntetésére való törekvés.
- Együttműködés a helyi önkormányzatokkal a fejlesztési célok összehangolásában, a források biztosításában. ... >>

Aranyszarvas Közhasznú Sport Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7090 Tamási, Béke utca 12.
képviselő: elnök Kőváry Réka
Az egyesület céljának tekinti a gyermekek, fiatalok, felnőttek, valamint kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetű csoportok, testi és szellemi nevelését, oktatását, a sportolás lehetőségének minél szélesebb körben történő megteremtése.Az egyesület tevékenységei közé tartozik a továbbtanulást előmozdító tevékenységek, tanfolyamok és egyéb szakmai képzések szervezése, oktatása gyermekek, fiatalok és felnőttek részére. Kiemelt céluk ezen tevékenységek segítésével a hátrányos helyzetű csoportok tagjainak esélyegyenlőségének növelése, illetve munkaerő piaci esélyeinek növelése. Az egyesület célja az aikido nevű japán harcművészet és ehhez kapcsolodó funkcionális módszerek, valamint stílusok (íjászat, valamint kard és botvívó rendszerek és brazil jiu jitsu magyarországi oktatásának fejlesztése, illetve tagjai számára ezen harci művészetek magas szintű gyakorlásához való segítségnyújtás mind gyermekek, mind felnőttek számára. Az aikidó, mind modern jiu jitsu stílus egy japánban létrejött harci művészet, amely fő megvalósítását, illetve az egészség megőrzését tekinti. A gyakorlás kortól és nemtől független, rekreációs hatása is jól ismert. Az aikido egy olyan hagyományt képvisel, amely az ember testi, lelki harmóniáját jelöli meg végső célként, s éppen ezért alkalmas drog prevenciós feladatok ellátására, valamint szenvedélybetegek mozgásterápiás kezelésére. Az egyesület törekszik arra, hogy táborok, tanfolyamok keretében felszínre hozza és hasznosítsa az aikidonak ezt a hatását. Az aikido éppen békés jellege és bármely ember számára alkalmas volta miatt (testi-, illetve szellemi fogyatékosok is gyakorolhatják) gyorsan népszerűvé vált és elterjedt az egész világon és mindenütt ahol gyakorolják szervezeti formáit a demokratikus berendezkedés és a tagok jogegyenlősége határozza meg. ... >>

"Ifjú Muzsikusokért" Alapítvány

(oktatási,egyéb)

7090 Tamási, Gárdonyi u. 20.
képviselő: elnök Antal József
Tehetséges szólisták és zenei csoportok működési feltételeinek javítása. ... >>

Iskola a Fenyves Alján Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7090 Tamási, Fő u. 1.
képviselő: Szabó Bakosné
A tehetséges és rászoruló tanulók továbbtanulási esélyeinek növelése. ... >>

Könnyű László Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

7090 Tamási, Szabadság u. 52.
képviselő: Miskolczi Zoltánné
a művészeti és könyvtári kultúra fejlesztésének támogatása ... >>

"Óvodásainkért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7090 Tamási, Béri Balogh Ádám utca 1-3.
képviselő: képviselő Kiss Erika
Az óvodai nevelés rendszerében megvalósuló feladatokhoz az eszközkészlet felújítása és beszerzése, tornaeszközök, kéziszerek pótlása.
Óvodai rendezvények finanszírozása, kirándulások, tanulmányi utak, szakmai képzések támogatása. ... >>

Rászoruló Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.
képviselő: Dr. Révész Ottó
Tamási Városban az alapítvány nevének megfelelően az iskolás korú gyermekek beiskolázási tárgyi feltételeinek és iskolai üdültetésének anyagi eszközeit elősegítik. ... >>

Tamási Civil Kerekasztal Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7090 Tamási, Szabadság utca 50.
képviselő: elnök Witzl Zsolt
1./ A tag civil szervezetek tevékenységének koordinálása.
2./ A tag civil szervezetek érdekképviselete és érdekérvényesítése.
3./ Együttműködés a helyi, megyei, régiós és országos civil szervezetekkel és szerveződésekkel az oktatás, közművelődés, kultúra, hagyományápolás, sport, környezet és természetvédelem, közrendbiztonság, hárányos helyzetű csoportok, kisebbségek segítése területén.
4./ Együttműködés az önkormányzatokkal, önkormányzati feladatok átvállalására, közös megvalósítására.
5./ Az önkormányzati, a gazdasági és a civol szféra együttműködésének elősegítése, közös projektek összehangolása, végrehajtása.
6./ A civil tudat erősítése.
7./ Civil nemzetközi kapocsolatok kiépítése és ápolása.
8./ Az egyesület a jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet is végezhet.
9./ A működési terület infrastrukúrális fejlesztésében közreműködés vállalása. ... >>

Tamási Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7090 Tamási, Szabadság utca 38-40.
képviselő: elnök Juhász Dénes
Az egyesület célja tagjainak, a város és a város környéki falvak lakosságának, valamint az iskolák sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. Tagjainak részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. Sportkapcsolatok létestése és fejlesztése. ... >>

Tamási és Környéke Mentő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7090 Tamási, Szabadság u. 86/a.
képviselő: Fellinger László
A mentésben használatos műszerek beszerzése, a mentésben dolgozók továbbképzése. ... >>

TAMÁSI FOCISULI UFC EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási)

7090 Tamási, Czuczor G. utca 12.
képviselő: elnök Bódog Csaba
Tagjainak, a város és a város környéki falvak lakosságának, valamint az iskolák sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék, tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása; a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Tamási Kézilabda Club

(sport,oktatási)

7090 Tamási, Zrínyi utca 18. III/8.
képviselő: elnök Jurasits Krisztina
Tagjai részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, sportbeli képzés lehetővé tétele, hazai és nemzetközi sportesemények megrendezése, sportolói utánpótlásról való gondoskodás. ... >>

Tamási MTB Sport Club

(sport,oktatási)

7090 Tamási, Landler Jenő utca 2.
képviselő: elnök Farkas Ferenc
Kerékpáros sporttevékenység végzése az egészséges életmód népszerűsítése; rendszeres testedzés, sportolás, versenyeztetés biztosítása, szabdidő, tömeg- és versenysport lehetőségeinek megteremtése, sportrendezvények szervezése és lebonyolítása, utánpótlás nevelése, a lakosság bevonása a kerékpársportba, kerékpáros túrák szervezésével; társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, szakmai és edzői háttér biztosítása; európai uniós országok hasonló nonprofit egyesületeivel való kapcsolatfelvétel; az egyesület saját, illetve társegyesületekkel közös internetes, információs oldalak kialakítása és naprakészen tartása; a kerékpársport népszerűsítése a média eszközeinek segítségével; sport népszerűsítése és az utánpótlás biztosítása érdekében kapcsolatépítés a térség oktatási intézményeivel, szervezetek közötti együttműködések kialakítása. ... >>

"Tamási Szakképzéséért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7090 Tamási, Deák F. u. 6-8.
képviselő: Vida Lajos
Tamási Város és vonzáskörzetének állampolgárai szakképzése fejlesztése. ... >>

"Tamási Városért" Közalapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,egyéb)

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.
képviselő: alelnök Koppánné dr. Kertész Margit, elnök Dr. Takács Gyula
-településfejlesztés -köztisztaság -foglalkoztatás megoldásának elősegítése -közbiztonság erősítése -alap- és középfokú oktatás -szociális és egészségügyi alapellátás minőségének javítása -közösségi terek létrehozása -tömegsport támogatása -közművelődés fejlesztése -települési és kisebbségi önkormányzatok együttműködésének támogatása ... >>

Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány

(oktatási)

7090 Tamási, Dózsa Gy. utca 41.
képviselő: kuratóriumi elnök Páczelt Mihály
Waldorf pedagógiai rendszerű ovoda működésének támogatása. ... >>

Tehetségért- és Képességfejlesztésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7090 Tamási, Szabadság u. 40.
képviselő: kuratóriumi elnök Miskolczi Zoltán
A Tamási 1.sz. Általános Iskola tanulóinak oktatásának összefüggő tevékenység támogatása. ... >>

Tolna Megyei Ebtenyésztők és Ebtartók Egyesülete

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7090 Tamási, Landler J. utca 5.
képviselő: elnök Sándor Lászlóné
1./Az FCI (Federation Cynologique Intesrnationale) által elismert fajtájú kutyákat kevelő, tartó és tenyésztő jogi és természetes személyek tömörítése.
2./ A kutyatenyésztő és kutyatartó magánszemélyek - elsősorban az egyesület tagjainak - érdekvédelme és képviselete.
3./ A társadalmi együttélés magatartásnormáinak figyelembe vételével kialakított kultúrált kutyatartás írott és iratlan szabályainak széles körben való terjesztése, népszerűsítése. A kutyatartás hagyományainak és szabályainak ismertetése, terjesztése.
4./ Különböző kynológiai tárgyú tanfolyamok, előadások, vizsgák és versenyek szervezése.
5./ Az FCI által elismert fajták kiképzésével és bírálatával foglalkozók oktatása.
6./ Kutyás bemutatók és sport szervezése, lebonyolítása.
7./ Különböző szintű kiállításk, szemlék, bemutatók és képességvizsgák rendezése.
8./ Együttműködés más egyesületekkel és klubokkal. ... >>

Varázslat Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

7090 Tamási, Építők útja 36.
képviselő: Papp Tibor Norbert
Az egyesület közösségépítő, ismeretterjesztő jelleggel célként tűzi maga elé, hogy a magyar és külföldi történelmet, kultúrát, mitológiát kedvelőkkel a kapcsolatot fenntartsa vagy a fentiek iránt érdeklődőkkel azt megismertesse, az ismereteketelmélyítse, ezzel ápolva a hagyományokat, a régmúlt emlékeit. ... >>

Waldorf Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 41.
képviselő: Brücher József, Dr. Hóborné Füredi Mária
alapfokú iskola alapítása, fenntartása ... >>
1. oldal