Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szenna kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

"A Szennai Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7477 Szenna, Rákóczi utca 25.
képviselő: Maku Márta
Előmozdítani a falvak önértékelésének, önbecsülésének, visszaállítását, rangját. Elismerésben részesíteni azokat, akik a falvak megmaradásáért, életképességéért, fejlődéséért, e közösségek szerepéért tevőlegesen áldoznak, aki e felsorolt célok érdekében kiemelkedők vagy elismerésre méltót alkottak. Előmozdítani a közösségi életre való nevelést. Kialakítani és felkarolni a tehetség-gondozást, elismerni azok munkáját, akik e területen kimagasló eredményt értek el. Ösztönözni kívánja a szennai általános iskola kiemelkedő tanulóit, kiemelkedő tanulmányi eredmények elérésére. Elismerni, díjazni kívánja az oktató-nevelő munka területén a pedagógusok által nyújtott kiemelkedő eredményeket. A kimagasló tehetségű tanulók továbbtanulását biztosító ösztöndíjat kíván létesíteni. ... >>

Civilek Szenna Községért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7477 Szenna, Kossuth L. utca 27.
képviselő: id.Harmat Sándor
Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki: - Szenna közösség szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal kapcsolattartás. ... >>

KAPOSVÁRI ROXÍNHÁZ Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7477 Szenna, Tildy Z. utca 15.
képviselő: elnök Takács László János
Az Egyesület alapvető célja, olyan szellemi műhely működtetése, amely támogatja és segíti a színvonalas, különleges, igényes kulturális, színházi, zenei értékek létrehozását, színpadra állítását. A Egyesület támogatja éa szervezi a gyermekek és a fiatalok iskolán kívüli nevelését a tánc - ének - és színpad terén. Közösségi színteret biztosít olyan gyermekek és fiatalok számára, akik elkötelezettséget éreznek a zene, tánc színház világa iránt. Kulturális tevékenységet folytat annak érdekében, hogy minél szélesebb réteghez jusson el az a magas színvonalú zenés színházi érték, melyet az Egyesület képvisel. ... >>

LÁZI DOMBI KULTURÁLIS EGYESÜLET

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7477 Szenna, Tildy Z. utca 31.
képviselő: Karácsony Tamás
A kultúra, környezet és természetvédelem és az egészséges életmódhoz kapcsolódó ügyek képviselete, támogatása közéleti, polgári fórumokon, önkormányzatok, államigazgatási szervek, intézmények és civil szervezetek körében. Megyei, országos és határon túli kulturális, sportprogramokba való bekapcsolódás, kulturális, sportprogramok, rendezvények, találkozók rendezése, táborok szervezése. Kulturális önképző, fejlesztő tevékenységi formák, programok, szervezése, támogatása. Hivatásos és nem hivatásos, előadóművészek számára közös bemutatkozási, fellépési lehetőség biztosítása. Közreműködés a térség környezeti, természeti értékeinek megóvásában, a közvetlen lakókörnyezet egységes településképének kialakításában, kulturális örökség megóvásában. A környezettudatos gondolkodás, a lokálpatrióta szemlélet fejlesztése, a fenntartható fejlődés és egészséges életmód normáinak elsajátítása és megismertetése, iskolán kívüli környezeti nevelés. Közreműködés az egészséges életmódra nevelésben, ennek jegyében családi és tömegsport rendezvények szervezése. ... >>

Mozgás-Kultúra Sport és Kulturális Egyesület

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

7477 Szenna, Rákóczi utca 1.
képviselő: Andor Gábor
Az egyesület célja a honismereti mozgalom erősítése, az abban részt vevők kapcsolatának szilárdítása, elmélyítése, a nemzeti öntudat erősítése, a hagyományok ápolása, a múlt alapos megismerése, az ismeretek folyamatos bővítése. E körben egyesületünk fő feladata nyári tábor szervezése Erdélyben és Magyarországon élő fiatalok számára. A tábor megvalósítása nagyban segíti a határon túli magyarsággal történő kapcsolattartást, egyúttal segít az Európa jövőjét meghatározó regionalitás kialakulását. Cél a népművészeti tárgyak megóvása, további értékek felkutatása, továbbá a környezet megóvása, tisztán tartása. Alapvető fontosságú a fiatal generáció részvételének és együttműködésének megteremtése a hagyomány-ápolásban és a honismeret szélesítésében. Az egyesület célja továbbá az egészség megőrzése, az egészséges életmód valamint a sport népszerűsítése, sportrendezvények szervezése, az élsportolók visszavonulásuk utáni levezetésének az elősegítése, drogellenes felvilágosítás szervezése a gyerekek körében. ... >>

Szennai Falu-Turizmus Egyesület

(kulturális)

7477 Szenna,
képviselő: Miszlang Jánosné ... >>

"Szennai Zöldek" Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

7477 Szenna, Árpád utca 1.
képviselő: Gadár László
Alapvetően a fiatalság körében a művelődés előmozdítása, a képességfejlesztés, a környezettudatos magatartásra nevelés útján elérni egy barátságosabb harmadik évezredet. A Preambulumban megfogalmazott alapvető alapítványi célok előmozdítása, ennek érdekében az ifjúság körében táborozás, turisztikai tevékenység szervezése, sportrendezvények rendezése, kulturális, közművelődési tevékenység előmozdítása. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. A célokhoz illeszkedő szabadidős programok szervezése. ... >>

Zöld Élet Ifjúsági, Sport és Kulturális Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

7477 Szenna, Kossuth L. utca 16.
képviselő: elnök Zóka Tamás
1./ A Zöld Élet Ifjúsági, Sport és Kulturális Egyesület elő kívánja mozdítani az ifjúság érdekeinek megjelenítését és érvényesítését az őket érintő döntések kialakítása során. Az egyesület célja, hogy Balatonújlak és Somogy megye fejlődéséhez az itt élők életfeltételeinek, életminőségének javításához segítséget nyújtson. 2./ A szervezet illetve annak tagjai a helyi közösségteremtés érdekében vállalja: - Felkarolja a helyi társadalom hátrányos helyzetű tagjait. - Balatonújlakban és Somogy megyében élők érdekeinek megjelenítését. - Foglalkozik a balatonújlaki fiatalokat érintő gondokkal és azok megoldásával. - Sajátos eszközevel szerepet vállal a helyi közélet javításában. - Az idős és a fiatal generációk közötti párbeszéd érdekében tevékenykedik. - Munkahelyek teremtését segíti elő. - Támogatja Balatonújlakban és Somogy megyében működő hasonló céllal működő szervezeteket. - Gondoskodik az idősekről, felkarolja a szép korúakat, minden elérhető eszközzel segíti a nyugdíjasok érdekeinek az érvényesítését is. - Ügyel Balatonújlak tisztaságára. Balatonújlak és környéke természeti kincseinek megőrzése érdekében tevékenykedik. - Eszközeivel, tevékenységével támogatja az unió szervezetének működésének széles körben való megismertetését. ... >>

"ZSELIC" Tehetséggondozó Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

7477 Szenna, Árpád utca 1.
képviselő: Krénuszné Tóth Erzsébet
Az alapító községekben és térségükben a zenei művészeti tehetséget felmutató gyermekek felkutatása, gondozása, lakóhelyükön történő oktatása, képességeik kibontakoztatása és felkarolása. ... >>
1. oldal