Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szekszárd sport civil szervezetek


Találatok száma: 128
3. oldal

Szenior Atlétikai Club

(sport)

7100 Szekszárd, Zrínyi u. 12.
képviselő: Amrein Károly, Török Sándorné ... >>

TanÖsvény Természetjárásért Egyesület

(sport,természetvédelem)

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
képviselő: elnök Berlinger Anita
Szabadidősport, a természetjárás népszerűsítése és fejlesztése. ... >>

TAO Egészséges Életmód Egyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Tartsay ltp. 35.
képviselő: Amren Tatevoszjan ... >>

"Tehetségekért" Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Kecskés F. utca 60
képviselő: elnök Dr. Ganczer Tamás
A kiemelkedő tanulmányi, kulturális és sportmunkát végző tanulók elismerése, az oktatási, működési feltételek emelése. ... >>

TENGO Sport Egyesület

(sport,oktatási)

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 25.
képviselő: elnök Földesi József
Labdarúgó és szabadidő sport fejlesztése, a város történelmi sporthegyományainak ápolása, sport tehetségek felkutatása, versenyeztetése, szabadidő sport szervezése. ... >>

Tolna megye szakellátásában élő gyermekeiért, fiataljaiért közhasznú alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Szentmiklósi utca 5.
képviselő: elnök Jóföldi Gabriella
A Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság gyermek- és lakásotthonaiban, nevelőszülői hálozatában, külső férőhelyein nevelkedők érdekében ellátja a kulturális szabadidős és sporttevékenységet, segíti az ott élők tanulmányait, gondozza a tehetségeket és azokat fejleszti, elősegíti a hátrányos helyeztű csoportok képességfejlesztését, felzárkóztatását, esélyegyenlőségét, a gyermekek egészségmegőrzése, betegségének megelőzése érdekében tevékenységet fejt ki és részt vesz az egészségügyi rehabilitációs tevékenységben is; az itt nagykorúvá vált fiatalok önálló életkezdésének társadalmi beilleszkedését elősegíti, segíti az igazgatóság szakmai egységeiben folyó szakmai munkát és annak tárgyi feltételeit javítja, elősegíti és toborozza az önkéntes segtíőket. ... >>

Tolna Megyei Diáksport Tanács

(sport)

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
képviselő: elnök Kozmann György, titkár Földesi Gyula ... >>

Tolna Megyei Fogyatékosok Sportszövetsége

(sport,érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Keselyűsi utca 3.
képviselő: Illés Tamás Imre
Fogyatékos emberek sportjában folyó tevékenység szervezése, irányítása, ellenőrzése, valamint a tagok érdekeinek képviselete. ... >>

Tolna Megyei Harcművészeti Szövetség

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky utca 7.
képviselő: elnök Balogh László
Az egyesület Tolna megyében szervezi, irányítja és ellenőrzi a harci művészetek területén folyó tevékenysége, közreműködik a jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok elltásában, képviseli tagjai érdekét, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében és ellátja az alapszabályában foglalt egyéb egyesületi célokat (nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés; sporttevékenység). ... >>

Tolna Megyei Játékvezetők Egyesülete

(sport,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Keselyűsi utca 3.
képviselő: elnök Sebestyén Ágoston
Tolna Megye területén működő és élő, a megyei sportszövetségek és sportszervezetek által szervezett bajnokságokon, versenyeken közreműködő, végzettséggel bíró játékvezetők versenybírók és ellenőrök érdekvédelme, képviselete és munkájuk szervezése. Pozitív emberi és erkölcsi kapcsolatok a sportszerűség közvetítése. Humán erőforrás kapacitásának fejlesztése. Fogyatékkal élő emberek sportolásának támogatása. ... >>

Tolna Megyei Kerékpáros Szövetség

(sport,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
képviselő: elnök Kiss Zoltán
(1) A Megyei Szövetség célja a kerékpár sportág működésének elősegítése Tolna Megyei területén, a megyei fejlesztési célkitűzések meghatározása és ezek megvalósítása.
(2) A Tolna Megyei Kerékpáros Szövetség közhasznú szervezetként működik. Közhasznú szervezetként célja: a sporttevékenység támogatása és szervezése a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenységek kivételével.
(3) A Megyei Szövetség feladatai:
a.) elősegíti a kerékpársport működését, együttműködik a Magyar Kerékpársportok Szövetségével az éves versenynaptár összeállításában,
b.) megrendezi a hatáskörébe tartozó hazai és nemzeközi versenyeket,
c.) képviseli a kerékpár sportág érdekeit a Tolna megyei közigazgatási szervek, egyéb szervezetek felé,
d.) vezeti a kerékpáros nyilvántartásokat,
e.) ellátja a sportolók igazolásával és átigazolásával kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,
f.) ellenőrzi a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és módszerek tilalmának betartását,
g.) gyakorolja a Fegyelmi szabályzatban meghatározott sportfegyelmi jogkört,
h.) ellátja a saját alapszabályában meghatározott, illetőleg a közgyűlés által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. ... >>

Tolna Megyei Kézilabda Diákksport Alapítvány

(sport)

7100 Szekszárd, Parászta u. 21.
képviselő: Dr. Babina Ferencné, Rácz József
A kézilabda diáksport tevékenység anyagi támogatása, sportolók és sportvezetők jutalmazása. ... >>

Tolna Megyei Labdarugó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Mártírok tere 11-13.
képviselő: Szinger Ferenc ... >>

Tolna Megyei Rendőr Sakk Egylet

(sport)

7100 Szekszárd, Mészáros L. u. 19-21.
képviselő: egyesületi elnök Lónárdt István ... >>

Tolna Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
képviselő: elnök Tibai Ferenc
A szociális háló részeként működve, az arra rászoruló SM-s betegeknek és hozzátartozóiknak lelki, szociális, egészségügyi, kulturális és anyagi segítséget nyújtani. ... >>

Tolna Megyei Siketek Sportegyesülete

(sport)

7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos lakótelep 44. III./10.
képviselő: elnök Pfeifer Zsolt ... >>

Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Keselyűsi utca 3.
képviselő: elnök Gaál László, elnökhelyettes Weisz László ... >>

Tolna Megyei Szabadidős Sportegyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Tartsay ltp. 23. III/7.
képviselő: Németh István
Segíti az egészséges életmód iránti igény felkeltését, tagjainak nevelését a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatását; gondoskodik a rendszeres testedzés megvalósításához szükséges személyi, tárgyi feltételekről; céljainak elérése érdekében együttműködik a működési területen lévő állami társadalmi szövetkezeti szervekkel valamint más sportegyesületekkel. ... >>

Tolna Megyei Szabadidősport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.
képviselő: Szilágyi Dezső ... >>

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség

(tűzoltó,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Mikes utca 16-22.
képviselő: Gergelics István
A tűzvédelem és a katasztrófavédelem érdekében tevékenykedő tagsága érdekeinek védelme, képviselete. A tűzvédelmet, katasztrófavédelmet érintő jogszabályok kidolgozásában - felkérés esetén - részvétel, véleményezés, a végrehajtás elemzése, felülvizsgálata, módosítás és hatályon kívül helyezésre vonatkozó javaslattétel. A tűzesetek megelőzésével, oltásával, a műszaki mentéssel, katasztrófa-elhárítással és az ezekkel összefüggő személyi és tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos szakmai véleményezés, javaslattétel. A tűzvédelemmel, katasztrófavédelemmel kapcsolatos célkitűzések, feladatok, széleskörű tudatosítása, azok végrehajtása érdekében történő mozgósítás, a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi felvilágosítással összefüggő tevékenység koordinálása. Kapcsolatfelvétel és tartás más országok olyan szervezeteivel, amelyek hasonló módon fogalmazták meg a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi védekezés feladatrendszerét, valamint azon hazai szervezetekkel, amelyek magukénak érzik a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi érdekek érvényre juttatását. Szakmai képzés, továbbképzés - igény szerinti - segítése, szakkönyvek, egyéb szakanyagok készíttetése, forgalmazása. A tűzvédelemmel, katasztrófavédelemmel összefüggő és annak fejlesztését segítő szolgáltatások összehangolása, a vállalkozások koordinálása, az ilyen tevékenység végzésének véleményezése. Gazdálkodás a rendelkezésre álló ingatlan és ingó vagyonnal, valamint a költségvetésben előirányzott pénzösszegekkel. A tagjai szociális, sport, kulturális igénye kielégítésének segítése. Együttműködik a Szent Flórián Alapítvánnyal, segíti annak tevékenységét. ... >>

Tolnai Tájak Íjász Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Vendel István utca 6.
képviselő: elnök Alexandra Manea
az íjászat népszerűsítése, az íjászat oktatása, utánpótlás nevelés,haladó sportolók versenyre való felkészítése, kiemelkedő teljesítményű sportolók felkészülésének elősegítése, sportoló versenyeken való indulásának elősegítése, az íjászat történetének és kapcsolódó történelmi korszakoknak megismertetése, hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, együttműködés a társszervezetekkel, közös projektek, regionális események és szervezetek kialakítása, az ifjúság fegyelmezettségének és felelősségtudatának fejlesztése az íjászat speciális igényeinek és hatásainak figyelembe vételével, a természetben végzett sporttevékenység igényeinek megfelelően a természetismeret oktatása, a természetvédelem alapjainak oktatása, környezettudatos magatartás kialakítása, a megfelelő sportolói erőnlét eléréséhez szükséges életmód és táplálkozás oktatása, a sportág jellegéhez igazodóan a közbiztonságra fokozottan veszélyes eszközök birtoklására szállítására vonatkozó szabályok megismertetése, ellenőrzése, az őskultúra oktatás tudományos eredményeinek megismertetése, hagyományainak ápolása. ... >>

Tolnatej Sportegyesület Szekszárd

(sport)

7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 26.
képviselő: Horváth György ... >>

UKSE Szekszárd

(sport)

7100 Szekszárd, Bercsényi u. 6.
képviselő: Varga Jenő ... >>

"UNIO BOX TEAM" Ökölvívó Utánpótlást Nevelő BOX Club

(sport)

7100 Szekszárd, Keselyűsi utca 3.
képviselő: elnök Halász Gábor ... >>

VIS MAIOR Sport Egyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 21.
képviselő: Dr. Farkas László, Dr. Pesthy Endre, Dr. Sárech Róbert ... >>

WTP-CART MOTORSPORT EGYESÜLET

(sport)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. utca 31.
képviselő: elnök Ficza Ferenc
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, versenyek rendezése, tagjainak nevezése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása. ... >>

Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 71. 2/7.
képviselő: elnök Kizakisz Georgiosz ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal