Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szekszárd egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 155
2. oldal

KÉK Madár Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

7100 Szekszárd, Bartina utca 12/a.
képviselő: alapítványi iroda ügyvezetője Mészáros Andrea, kuratóriumi elnök Misóczki Anikó, pénzügyi vezető Békefi Péter Pál, szakmai vezető Simon Judit
Preventív és korrektív szolgáltatások nyújtása gyermekeknek és családjaiknak az optimális családi élet kialakítása, elérése érdekében .

Folyamatosan tevékenykedik a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek munkalehetőségének megteremtése érdekében, erre való felkészítéssel a feltételek megteremtésével és szükséges ideig tartó támasz nyújtással.
Ennek során fogyatékkal élő,megváltozottt munkaképességű, alacsony iskolai végzettségű,elavult szakképesítéssel rendelkező, valamint a gyermeknevelés miatt tartósan inaktív személyek elhelyezkedését, munkahelyük megőrzését segíti elő. E tevékenység keretében tudásszint felmérést, pályaorientációt, pályakorrekciós tanácsadást, képzési szükségletek felmérést, képzési-, elhelyezkedési tanácsadást,magán-munkaközvetítést, munkaerőpiaci-tréninget, munkahelyi beilleszkedés elősegítését, szükséges munkafolyamatok betanítását, pszichoszociális támasznyújtást végez.
A fenti célok elélrése érdekében szociális vállalkozást hoz létre és működtet. A korábban említett célcsoport képzésről, foglalkoztatásról, majd nyíllt munkaerőpiaci
elhelyezkedésének elősegítéséről gondoskodik tranzit tipusú foglalkoztatás keretében.
Felnőttképzési tevékenysége keretében egyrészt a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzését, átképzését végzi, másrészt szakmai képzéssel, továbbképzéssel ösztönzi naprakész szakmai ismeretek terjesztését és folyamatos fejlesztését a területen dolgozók, illetve leendő dolgozók körében. ... >>

KERISTA Öreg Diákok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Marx K. u. 9.
képviselő: Dr. Fenihch Jánosné, Fehér Zoltánné, Péti Imre, Radits Tiborné, Ribling Ferenc ... >>

"Kisiskolásokért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Béla tér 8.
képviselő: Nyitrai Menyhért, Priger József
A körzetesítés folytán megszüntett, majd újra alapított általános iskolák támogatása. ... >>

"Kolping Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Pázmány tér 4.
képviselő: Brasnyó Jánosné Hamvas Erzsébet
A háztartás-gazdasági házvezetőnő képző 2 éves speciális szakiskola anyagi működésének biztosítása. ... >>

Közalkalmazotti Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

7100 Szekszárd, Ezerjó utca 28.
képviselő: elnök Dr. Józsa Csaba, Kékesi János titkár
A tagság horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgászlehetőség biztosítása, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Kulturált Kereskedésért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
képviselő: kuratórium elnöke Koszoru Ágnes
A magas színvonalú kereskedelmi munka kialakítását mind szakmai, mind humán és anyaagi ellátottság körében a kereskedelmeben dolgzók oktatási, egészségügyi és kulturális helyzetének támogatása, javítása. ... >>

LYRA Bútorgyár MRP Szervezete

(egyéb)

7100 Szekszárd, Epreskert út 5.
képviselő: Angyal László ... >>

MA-MI Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

7100 Szekszárd, Csalogány utca 21.
képviselő: Heringes Árpádné
Egészségügyi és szociális tevékenység ... >>

Magyar Nemzetőrség Tolna Megyei Szervezete

(természetvédelem,egyéb)

7100 Szekszárd, Dr. Hirling Ádám utca 13. II./7.
képviselő: elnök Kovács János
A Magyar Honvédség és Nemzetőrség szellemiségének ápolása, tevőleges részvétel az ifjúság hazafias nevelésében, hozzájárulás a közrend, közbiztonság és határrend fenntartásához, a katasztrófák, természeti csapások elhárításához és a környezet védelméhez, segíti a NATO keretében vállalt magyar kötelezettségek teljesítését, a tartalékos katonák szakmai ismereteinek szinten tartását, a tagok érdekeinek védelme, életminőségének javítása. ... >>

Magyarországi Cigány Szervezetek Fórumának szekszárdi Szervezete

(kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Nyár utca 10.
képviselő: elnök Balog Zsanett
A magyarországi cigány és civil szervezetek támogatása, a helyi közösségek érdekképviseletének, érdek érvényesítésének segítése a szociális, kulturális és közélet területén. ... >>

Magyarországi Román Kulturális Közhasznú Alapítvány "Egy Profi Színházért"

(intézményi,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Bor utca 48.
képviselő: Ionescu Florin Gabriel
A magyarországi román nyelvű profi színjátszás megalapozása és támogatása. ... >>

Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy Klub Egyesület

(kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Kőrösi Csoma Sándo utca 20.
képviselő: elnök Kővári Ildikó
Kulturális értékeink megismerése, megismertetése, a hölgyek, a családok és az ifjúság körében; az ifjúság érdeklődésének felkeltése, elsősorban a helyi kulturális értékek és a nemzeti kulturális értékek múltunk és jelenünk iránt; kulturált és jogkövető magatartás, valamint közösségi normák megismertetése. ... >>

Medina-Dalmand Vadásztársaság

(sport,egyéb)

7100 Szekszárd, Kossuth Lajos utca 32.
képviselő: elnök Barakonyi Imre, Hőger János
Az egyesület szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával tagjai és vendégei részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosít. ... >>

"Micimackó" Családi Napközi és Játszóház Alapítvány

(egyéb)

7100 Szekszárd, Alisca utca 40.
képviselő: kuratóriumi elnök Iker Jánosné
20 hetesnél idősebb és 14 évesnél fiatalabb gyermekek nappali felügyeletének, napközbeni ellátásának, illetve házi gyermekfelügyeletének biztosítása; ezen belül elsősorban azon gyermekek felügyeletének ellátása, akik nappali felügyeletét - a speciális élethelyzetük, szükségleteik miatt - a meglevő gyermekintézmények nem tudják vállalni. ... >>

MMG.AM. Műszergyárának Munkástanácsa

(egyéb)

7100 Szekszárd, Palánki út 4.
képviselő: Turay Gábor ... >>

Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete

(egészségügyi,szociális,egyéb)

7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.
képviselő: elnök Szabó Sándor
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitációs tevékenység szociális tevékenység ... >>

Művelődési és Szabadidős Intézmények és Szervezetek Tolnatáji Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Mártírok tere 10.
képviselő: Halmai Gáborné elnök, Jóföldi Gabriella ... >>

"Nagycsaládos Fiatalokért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Mártírok tere 11-12.
képviselő: Heim Károly
A megyében élő ifjusági korosztályok érdekében együttműködő szolgálat, a tehetséggondozásra tekintettel a anagycsaládosok gyermekeinek közép és főiskolai, valamint egyetemi tanulmányainak pénzbeli támogatása. ... >>

Nők Szekszárdért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Cseri János utca 64.
képviselő: elnök Tóthi Jánosné
Kapcsolatok kiépítése rászorulók felkutatására, támogatás, segítségnyújtás, az elesettek, eyedülállók, nagycsaládosok részére, kulturális közösségi kapcsolatok ápolása, tehetséges fiatalok felkarolása. Egészségügyi felvilágosító előadások szervezése, tájékoztató előadások szervezése társadalomtudományok témakörében. Partnervárosi kapcsolatok ápolása a romániai Facsád lakóival, Szekszárd várossal kapcsolatos közérdekű kérdésekkel való foglalkozás. ... >>

Otthon Alapítvány

(intézményi,egyéb)

7100 Szekszárd, Mérey u. 33-37.
képviselő: Rottenbacher Ádám
A Dr. Kelemen József Idősek Otthonában élők, valamint a nappali ellátásban és házi gondozásban lévők ellátási szintjének javítása. ... >>

Pannon Természetbarát Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Bajcsy-Zs. utca 7.
képviselő: Dománszky Zoltán
Természetjárás fejlesztése. ... >>

Parázsló Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Wesselényi utca 5. X./31.
képviselő: kuratóriumi elnök Parrag Gyula
A kárpát-medencei magyar kulturális és történelmi örökség népszerűsítése, valamint széles nyilvánosság előtti megjelenésének támogatása. Globalizálódó világunkban a magyarsághoz kötődő értékek, termékek (hungarikumok), hagyományok és tevékenységek regionális szerepének erősítése. A magyarországi és a határon túli nemzetek és nemzetiségek egymáshoz való közeledésének, egymás mindennapi életével, szokásvilágával és helyi kultúrájával való megismerésnek elősegítése, a Kárpát-medence feltáratlan, illetve kevéssé ismert történelmi, néprajzi értékeinek felkutatása. Bármely ország felsőfokú oktatási inzéményeiben a hátrányos helyzetű, magyar nemzetiségű hallgatók támogatása. Magyarország őstörténetének népszerűsítését szolgáló előadások szervezése. Az ifjúság széles rétegeiben a magyarságtudat, identitás, a hazához való kötődés erősítése. Tanulmányi versenyek, vetélkedők támogatása. Nemzetközi cserekapcsoatok kiépítése. Magyar nemzeti tudat és összetartozás tudat ápolása és elősegítése rendezvények szervezésével. Jótékonysági rendezvények, adománygyűjtés szervezése. ... >>

Polip Ifjúsági Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Népfront utca 1.
képviselő: elnök Kékesi Emma
Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés, és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kultúrális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
Ezen belül:
-Szabadidős és sportprogramok szervezése
-Telefonos lelkisegély-szolgálat működtetése, a gyermekek és fiatalok lelki problémáinak kezelése, prevenció és intervenció eszközeivel. A telefonszolgálat neve: ifjúsági Lelkisegély Szolgálat.
-A gyermekek és fiatalok részére szemilyésgfejlődésük érdekében önismereti, személyiségfejlesztő, pályaorientációs, táboroztatási rendezvéneyek szervezése.
-A gyermekek személyiségfejlődésének biztosítása a felnőtté válás útján.
-A rászoruló hátrányos helyzetű gyesrmekek fiatalok segítése, felzárkóztatása.
-A fiatalok elősegítése.
-EU-kapcsolatrendszer és egyéb nemzetközi kapcsolatok építése, bővítése.
-Fiatalok érdekképviselete.
-Tehetséggondozás, oktatás, képzés
-Munkaügyi információk nyújtása.
-Diák- és gyermekjogi tanácsadás
-Diákvezetők képzése.
-Önkéntesek klubjának szervezése. ... >>

PONT-E Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

Szekszárd, Széchenyi u. 21. III. em.
képviselő: Farkas Gábor a kuratórium elnöke
euroatlanti integrációra való felkészülés elősegítése - információk küzvetítését szolgáló struktúra kéépítése - integrációt elősegítő programok kidolgozása - kapcsolatok kiépítése a programok megvalósítása érdekében - az európai politikai kultúra alapvető értékeinek széles körű elterjesztése - az Erurópa Unió közigazgaatási intézményrendszerének megismertetése - az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívűli oktatásban az Európa Unió intézményrendszerének megismeretése ... >>

Rend-Őréért Alapítvány

(érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Tanya utca 4
képviselő: kuratóriumi elnök Szima Judit
A rendőri hivatással összefüggően életüket vesztett kollegák kiskorú gyermekeinek, rászorult családtagjainak támogatása. A BM és a rendőrség tagjainak nyugdíjasainak és családtagjainak szociális jóléti támogatása /üdültetés, segélyelzés, biztosítás és egyéb kedvezményes akciók / szervezése, biztosítása. A Tolna Megyei Rendőr-Szakszervezet programnyilatkozatában foglalt tevékenység támogatása. Olyan tudományos és elméleti tevékenység támogatása, amely elősgíti a dolgozók életl- és munkakörülményeinek, egészségvédelmének javulását. A rendőri szakmához, hivatáshoz kapcsolódó munkahelyi és társadalmi önszerveződés támogatása mindazon területeken, ahol ez elősegíti a közszolgálat és a rendőri tevékenység színvonalának társadalmi presztizsének javulását. ... >>

Rotary Club Szekszárd

(egyéb)

7100 Szekszárd, Bezerédj utca 7-9.
képviselő: alelnök Módos Ernő, elnök Kosztyi János ... >>

Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Bethlen Gábor utca 16.
képviselő: elnök Dömötörné Solymár Orsika
A halmozottan hátrányos helyzetű és kiemelten a roma tanulók iskolai sikerességének, továbbtanulásának elősegítése.
Roma hagyományőrzés.
Értékmentés.
Identitás tudat megerősítése.
Népismeret oktatása.
Roma tánc csoport támogatása, fellépési lehetőségek kihasználása.
Tanodai tipusu intézmény beindítása.
A szociális hátrányaik miatt speciális tantárgyú iskolákban oktató gyerkekenek normál tantervű vegyes osztályokba való integrálásának elősegítése.
Pályaorientáció.
Életviteli ismeretek átadása különféle korcsoportoknak.
Érdekképviseleti együttműködési technikák, kommunikációs módszerek elterjesztése a hátrányból indulók körében.
Ösztöndíjak, kitüntetések létrehozása a roma közösség önmaga értékeinek fejlesztése érdekében tevékenykedők számára.
Más szervezetekkel való együttműködés a közös célok megvalósításában.
A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Segíts rajtam" Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány

(szociális,egyéb)

7100 Szekszárd, Alisca u. 4. 4/16.
képviselő: kuratóriumi alelnök Keszthelyi Krisztina, kuratóriumi elnök Patócs Anita
a hátrányos helyzetű gyerekek és idősek támogatása ... >>

Siómix Horgász Egyesület

(egyéb)

7100 Szekszárd, Bartina u. 65.
képviselő: Stefán Zsolt ... >>

Spéci Speciális Kutató és Mentő Egyesület

(egyéb)

7100 Szekszárd, Tolnai Lajos utca 24.
képviselő: Daróczy Attila
Káresetek, súlyos balesetek, vészhelyzetek, katasztrófák és egyéb események során eltűnt személyek felkutatása, állampolgárok katasztrófavédelmi és kapcsolódó lakosságvédelmi és egyéb humanitárius feladatokra történő felkészítése, közreműködés ár- és belvízvédelmi feladatok végzésében. ... >>

Szabadidős és Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd,
képviselő: Alföldi Imre, Kovács Zoltánné ... >>

Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Rákóczi utca 41.
képviselő: elnök Kocsis Tibor
Az önmagukért tenni akaró emberek, társadalmi és gazdasági csoportok előrehaladásának előmozdítása érdekében az EDUTOP SZAKKÖZÉPISKOLA és SZAKISKOLA létrehozása, fenntartása, mely iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli felnőttképzést folytat különböző szakmacsoportokban. Az alapítvány célja biztosítani a szakiskola működésének személyi és technikai feltételeit. Az állatok közreműködéséval végzett megelőző, gyógyító, rehabilitációs tevékenység módszereinek kidolgozása, koordinálása, elősegítése, támogatása, állatasszisztált programok szervezése és kivitelezése. Az emberi élet minőségét állatok közreműködésével javító eljárások kidolgozásának és gyakorlatban való alkalmazásának elősegítése, ezen lehetőségek minél szélesebb körben történő megismertetése, továbbá a magas szintű terápiás munka érdekében a habilitációs kutyák számára (27/2009. (XII.3.) SZMM rendelet) országosan egységesített és nemzetközileg elfogadott terápiás vizsga teljesítése. ... >>

"Szekszárd 2020" Szekszárd kistérsége és Tolna megye jövőéért egyesület

(kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Vincellér utca 69.
képviselő: elnök Dr. Gesztesi Tamás
Szekszárd kistérsége és Tolna megye lakói számára egy jobb feltételek nélküli párbeszéd lehetőségét kiépíteni az emberek és közintézmények között, megmutatva egy másfajta kommunikáció lehetőségeit, ezzel megváltoztatni a lakosság és a közintézmények szemléletét, rávenni őket a jobb, elmélyültebb és hatékonyabb párbeszédformák kialakítására. Ezzel kiépíteni a településük jövőjének alapításába való hatékonyabb civil beleszólás lehetőségeit, ezzel hozzájárulni a helyi demokrácia fejlesztéséhez. a megszólítható érdeklődők részére ötlet és kívánság konferenciák, vetélkedők, kulturális és oktató programok, rendezvények, előadások és konferenciák szervezése. A vélemények, viták, leszűrt tanulságok helyi sajtóban, internetes honlapon, találkozási központban, kiadványban való megjelenítése, illetve véleménynek egyéb módon történő kifejtése az aktuális társadalmi kérdésekben. ... >>

Szekszárd Borvidék Szőlő és Borkultúra Alapítvány

(kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Béla tér 8.
képviselő: Bajnok Sándor, Ferencz Vilmos
A Szekszárdi történeli borvidéken a szőlő- és borkultúra hagyományainak ápolása, azeredet és a minőség védelme, tudományos eredmények hasznosítása, a szőlő és a bor hírnevének öregbítése. ... >>

Szekszárd- Újvárosi Római Katolikus Társaskör

(egyéb)

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 69-71.
képviselő: egyházi elnök Antal Géza, világi elnök Gyurkovics János
A katolikus vallású egyének valláserkölcsi és hazafias nevelése, a közművelődés és az összetartozás fejlesztése a politika mellőzésével.
A Társaskör közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A gazdasági élet körébe vágó ismeretek terjesztése.
Kulturált szórakozási lehetőségek biztosítása.
Valláserkölcsi alapon működő szervezetek támogatása (cserkész mozgalom).
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása, szakmai tapasztalatcserék elősegítése.
A Szekszárd-Újvárosi értékek megőrzése, különösen a Társaskör székhelyének, a Szekszárd-Újvárosi templomnak és környezetüknek felújítása és karbantartása. ... >>

Szekszárd-Bezons Baráti Társaság

(egyéb)

7100 Szekszárd, Béla tér 8.
képviselő: Dr. Fisi Istvánné, Nemessági Gyöngyi ... >>

Szekszárd-Parásztai Birtok- és Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Bottyán-hey 11. IV/14.
képviselő: Szilágyi Károly
Szekszárd észak-nyugati városrész zártkertjeiben lévő épületek, berendezések, szőlőterületek közbiztonságának felügyelete, közrendjének, köznyugalmának védelme. Természetvédelmi és környezetvédelmi feladatok megvalósítása, oktatások, tanfolyamok, képzések, rendezvények szervezése Tolna Megye területén. ... >>

Szekszárd-Szálkai Vadásztársaság

(egyéb)

7100 Szekszárd, Cinka utca 30.
képviselő: elnök Pálfi János, titkár Pintér Gábor ... >>

Szekszárd-Torino Baráti Társaság

(egyéb)

7100 Szekszárd, Béla tér 8.
képviselő: Dobai Attila, Kiss Istvánné ... >>

Szekszárdi AGROKER RT. MRP Szervezete

(egyéb)

7100 Szekszárd, Damjanich u. 33-35.
képviselő: Bálint Zoltán ... >>

Szekszárdi Autószerviz Kft. MRP Szervezete

(egyéb)

7100 Szekszárd, Palánki u. 1.
képviselő: Gungl József ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal