Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Székesfehérvár oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 241
5. oldal

SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 6.
képviselő: Magyar László kuratórium elnöke
Az iskola jelenlegi és már végzett tanulóinak anyagi vagy természetbeni támogatása, különös tekintettel a veszélyeztetettségre és a hátrányos helyzetre.Továbbá az alapító okiratban írtak. ... >>

Szöllősi József Rádióklub

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Berkes lakótelep 40.
képviselő: Halmi Béla elnök
A rádióamatőr tevékenység, a rádiótechnika és az informatika népszerűsítése; a tagjai számára az önképzés és a műszaki továbbképzés lehetőségének megteremtése és fenntartása a rádiótechnika és informatika területén; vizsgaelőkészítés, felkészítés rádióamatőr vizsgára; amatőrállomás működtetése bemutató jelleggel és versenyszerűen; környezeti rádiózavarok (EMC) elhárításában az érintetteknek tanácsadás; együttműködés a katasztrófavédelemmel megegyezés alapján; egyéni állomást működtető tagjainak céltámogatása; villamos labor kialakítása, műszaki érzék fejlesztése kicsi kortól; természetjárás rádióval, korszerű technikával; rádiós expedíciók támogatása; tagjainak képviselete és érdekeinek védelme. ... >>

TALENTICUM Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3.
képviselő: Czeiner Attila kuratóriumi elnök
Az óvoda, általános és középiskolai korosztályhoz tartozó tanköteles fiatalok képzésének támogatása alap és középfokú nevelési és oktatási intézmények támogatásával, illetve közoktatási intézmények alapításával, működtetésével és fenntartásával
gyermekekkel foglalkozó intézmények és ezek tevékenységeinek támogatása
a gyermekotthonokban nevelt, vagy más módon szociális hátránnyal vagy részképességgel bíró gyermekek oktatása, nevelése, szociális integrációjuk segítése, közoktatása, köznevelésben történő integrációjuk elősegítése
szabadidős tevékenységek szervezése
egészségmegóvás, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységek
családsegítés
kulturális programok szervezése
nemzeti és nemzetközi kulturális és nemzeti kapcsolati programok szervezése, részvétel
külföldön élő magyar kisebbségek kulturális, illetve hagyományőrző tevékenységeinek támogatása
nevelési, oktatási anyagok készítése, szerkesztése, kiadása, fordítása
nyelviskolák létrehozása ... >>

Tálos Edit Alapítvány

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 20.
képviselő: Lengyel Viktorné Mészáros Klára
A zenét élethivatásának tekintő tehetséges fiatalok tanulmányainak elősegítése. ... >>

TANÍTVÁNY Református Oktatási és Nevelési Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 16.
képviselő: Dr. Tóth Mihály kuratórium elnök
A Székesfehérvári Református Egyházközség által fenntartott nyilvános oktatási intézményekben és óvodában az oktatás-nevelés, nyelvoktatás, szakképzés, informatikai képzés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése és működtetése, a Székesfehérvári Református Egyházközség által fenntartott iskola diákjainak ösztöndíj támogatása, segélyezése és jutalmazása, az ifjúság református szellemű nevelése, és a nemzeti érzés erősítését szolgáló iskolai könyvtár létrehozásának és fenntartásának és a tankönyvellátásnak a támogatása, kulturális rendezvények szervezése, a rendezvények méltó környezetének biztosítása, díszterem kialakítása, a rendezvények személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, a Székesfehérvári Református Egyházközség által fenntartott iskolában, óvodában dolgozó pedagógusok továbbképzése, az ifjúság egészséges életmódjának kialakítása, szenvedélybetegségek megelőzése, egészségnevelő porgramok, szűrőprogramok, egészségmegőrző programok, sportrendezvények szervezése. ... >>

"Tanulás-Művelődés-Sport" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Május 1. tér 10.
képviselő: Dr. Hargiatai Róbert kuratórium elnöke
Célja, hogy elősegítse az általános iskolai oktatást, a gyermekek harmonikus szellemi és fizikai fejlődését. Az alapító okirat további részletezése szerint. ... >>

Tatay Sándor Iskola- és Oktatásfejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Kisteleki u. 76.
képviselő: Dr. Gáspárdy Gyuláné
Az iskola elhelyezésére szolgáló épület szükség szerinti bővítésének, felújításának és karbantartásának támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"Tegyünk Értük Együtt" Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Pirosalma utca 2. fsz/3.
képviselő: Rácz László kuratóriumi elnök
A hátrányos helyzetű roma kisebbség és egyéb hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, támogatása. ... >>

Tehetségekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér
képviselő: Cselyuszka Antalné kur. elnöke
A Hétvezér Általános Iskolában matematika, fizika, kémia és számítástechnika tantárgyakat tanulók jutalmazása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"Teleki Blanka Gimnázium Tanulóiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Budai u. 7.
képviselő: Horváth Éva kuratóriumi elnök
Az iskolában kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, tanulmányi és kultú- rális versenyeken sikeresen szereplő és példamutató közösségi magatartást tanúsító tanulóinak támogatása. To- vábbá az alapító okiratban részlete- zettek. ... >>

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Sár u. 1. I/3.
képviselő: Vitézné Bán Tímea ügyvezető igazgató
A székesfehérvári, Fejér megyei, regionális pályakezdők, munkahelyüket elvesztett, valamint munkalehetőséget kereső munkavállalók és hátrányos helyzetű emberek érdekképviselete, munkalehetőséghez való segítése, oktatási, továbbképzési és kulturális területeken megvalósított programokkal. A város kulturális feladataiban részt vállalni ünnepi műsorok, megemlékezések és programok szervezésén keresztül, amely eseményeken az Egyesület tagjai kifejezhetik a városhoz való viszonyukat, és meggyőződésüknek hangot adva formálhatják a városi, megyei közvéleményt, közvetíthetik közös értékrendjüket. Családokkal kapcsolatos emberi és állampolgári jogok védelme. Munkaerőpiacra (pl. gyes-ről, gyed-ről) visszatérő szülők foglalkoztatásának elősegítése. Természetvédelem, környezetvédelem a tagok tevékenységének koordinálásával, más szervezetek által szervezett programokon való szervezett részvételen keresztül. Támogat minden olyan egyéni törekvést, ami az alapszabályban feladatként szerepel. ... >>

TEREMBURA - Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
képviselő: Baranyai Nóra elnök
A magyar múzeumok által őrzött és megjelenített kultúra megismertetésével, bemutatásával közelebb hozni a gyermekekhez az elmúlt korok kultúráját és a mai kortárs kultúrát. A múzeumi szakemberek és pedagógusok által közösen átgondolt és kidolgozott együttműködési rendszer kialakítása, amelyben az iskolai kereslet és a múzeumi kínálat a legmegfelelőbb módon tud összekapcsolódni. Együttműködés és munkakapcsolat kiépítése a magyar múzeumokkal, a magyar múzeumpedagógiai reprezentáns irányzataival és a gyermekek számára kulturált közvetítő civil szervezetekkel. A múzeumpedagógusok, a muzeológusok, a közművelődési szakemberek, valamint a közönség között a kommunikáció kialakítása. A magyar múzeumpedagógiai, módszertani és elméleti kutatásokban való aktív részvétel. A gyermekek esélyegyenlőségének növelése. Személyiségfejlesztés, a gondolkodás fejlesztése. A közösségbe való beilleszkedés képességének fejlesztése. Az európai múzeumlátogatási kultúra adaptálása, korai életkorban felkészítés a kutlúrabefogadás Európai Unióban meggyökeresedett formáira. ... >>

TEREPJÁRÓK Diáksport és Kulturális Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Szilágyi út 13.
képviselő: Pintérné Palkovics Gabriella
Diáksportklub működtetése, táborszervezés, szabadidő tömegsport versenyek szervezése, erdei iskola szervezése, kirándulás és színház-,múzeum-, kiállítás szervezése, hagyományőrző programok szervezése. ... >>

Terkán Lajos Ismeretterjesztő Alapítvány

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.
képviselő: Grosz Imre kuratóriumi elnök
A székesfehérvári Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges feltételek és költségek fedezetének biztosítása, csillagászati előadások, vetélkedők, konferenciák szervezése, folyóirat- és könyvkiadás. ... >>

"TISZTA VÁR" Környezetvédelmi és Tömegsportmozgalmi Kiemelten Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Semmelweis út 12. VIII/1.
képviselő: Kovács Zoltán Imre kuratóriumi elnök
A lakosság - különösen a kis és középiskolás korosztály - figyelmét felhívja a környezetvédelem, a természet- és állatvédelem fontosságára, Székesfehérváron és környékén környezetvédelmi feladatokat szervezi és koordinálja, az iskolai környezetvédelmi oktatás segítése és szakmai továbbfejlesztése, és az ehhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Tolnai Utcai Általános Iskola "Nyitni kék" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 41.
képviselő: Radácsné Ádám Andrea kuratóriumi elnök
Az iskola oktató-nevelő munkájának támogatása. Továbbá az alapító okiratban írtak. ... >>

TOLNAI ÚTI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Tolnai út 1.
képviselő: Németh Ágnes Éva kuratóriumi elnök
A Tolnai úti Óvodába járó gyermekek személyiségfejlesztése érdekében az óvodai nevelő tevékenység eszközrendszerének bővítése, felújítása. Közvetlen gyermekvédelmi, környezetvédelmi tevékenység és az egészséges életmód szokás átalakító tevékenységének segítése, óvodán kívüli élmény és ismeretszerző programok támogatása. A szakmai innováció támogatása. ... >>

Tóvárosi Általános Iskola Tini Diáksport Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Iskola tér 1.
képviselő: Szigetvári Zoltán elnök
Szervezi tagjai sporttevékenységét, versenyeztet, nevelés, szabadidő hasznos eltöltése, egészségmegőrzés. ... >>

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Fejér Megyei Egyesülete

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
képviselő: Dr. Nagy Rezső elnök
Ismeretterjesztés, tehetséggondozás, szakmai át- és továbbképző tanfolyamok szervezése. ... >>

"uniGISopen - A NYITOTT TÉRINFORMATIKA OKTATÁSÉRT"

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3.
képviselő: Dr.Márkus Béla kuratórium elnöke, Taupert Szilvia kuratóriumi titkár
A Soproni Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karán folyó térinformatika oktatás és a tudományos kutatás minőségi színvonalának megőrzése és emelése. ... >>

Út Európába Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Bartfai út 21.
képviselő: Dr.Madár Péter kuratórium elnöke
Oktatási intézmény létesítése, fenntartása, szakemberképzés támogatása, a határon túli magyarok képzésbe való bevonása, a határon túli magyar anyanyelvű iskolák támogatása, közép- és felsőoktatási intézményekkel való kapcsolatépítés- és tartás, EU csatlakozásra felkészítés elősegítése, továbbá az alapító okiratban felsoroltak. ... >>

VÁCI MIHÁLY OKTATÁSI KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Berényi u. 105.
képviselő: Illés Endre kuratóriumi elnök
Az iskola tanulóinak képességük szerin- ti kibontakoztatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Vadmadárkórház Természetvédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Olaj utca 70.
képviselő: Dr. Berkényi Tamás kuratóriumi elnök, Kálmán Zoltán, Krepsz Gyöngyi, Lits Klára
A Magyarországon honos, az itt költő valamint az ezen a területen áthaladó vándormadarak védelme és a sérült példányok gondozása, ellátása, gyógyítása, az ezen tevékenységgel kapcsolatos oktatás, nevelés és ismeretterjesztés, állat-, természet- és környezetvédelem. ... >>

Vakond-OK Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Tompa M. utca 4.
képviselő: Karácson Zoltán elnök
Az óvodás és általános iskolás korú gyermekek szellemi, erkölcsi, testi fejlődésének elősegítése. ... >>

Vállalkozást- és egzisztenciateremtést elősegítő Közalapítvány

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
képviselő: Vida József kuratórium elnöke
Segíteni, támogatni kívánja Székesfehérvár városát foglalkoztatási gondjainak, nehézségeinek leküzdésében. E célok részletezve az alapító okiratban. ... >>

Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
képviselő: Annus István, Dr.Lippényi Tivadar
A meglévő inkubátor rendszerek tevékenységének támogatása
Új vállalkozói inkubátorok(inkubátorház, innovációs centrum, innovációs központ) létrejöttének elősegítése,
Az ezekhez szükséges információs rendszer kiépítése ill. működtetése,
A célok megvalósításához szükséges eszközök felkutatása, igénylése,
A tagok érdekképviseletének ellátása,
A tevékenységgel összefüggő szakmai színvonal növelése oktatás, tapasztalatcsere, tanulmányutak szervezésével,
A nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása. ... >>

Vasöntöde Kosárlabda Egyesület

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Szamos út 37.
képviselő: Rádóczy Gergely elnök
Kosárlabda játék népszerűsítése; tagok részére a kosárlabda képzésének, oktatásának biztosítása; versenyek szervezése, támogatása; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sport. ... >>

Vasvári Pál Gimnázium Nemzetközi Cserekapcsolatok Alapítványa

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár u. 71.
képviselő: Rákos Csabáné kuratórium elnöke
Diákok külföldi cserekapcsolatainak, nyelvtanulásának elősegítése. ... >>

Vasvári Természetismereti, Turisztikai, Kulturális és Sportegyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár utca 71.
képviselő: Dosztál András elnök
A fiatalok természetismeretének bővítése; természet- és környezetvédelmi tevékenységre nevelés; az egészséges életmód kialakítása; sport- és sportturisztikai tevékenység szervezése és lebonyolítása; a népi hagyományok megőrzése és ápolása; a magyar kulturális örökség, Európa népei kultúrájának megismertetése; iskolai oktatási módszerek fejlesztése. ... >>

Velinszky László Általános Iskola "Teljes Élet" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Salétrom u. 4-6.
képviselő: Vargáné Tóth Zsuzsanna kur. elnöke
Az iskola oktató-nevelő munkájának támogatása, a minőségi munka elismerése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Vidám, Egészséges Gyerekekért 2000 után is

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Sziget u. 1.
képviselő: Ráczné Kálmán Anikó kuratóriumi elnök
Közreműködés a Sziget Utcai Általános Iskolán belüli oktatás és nevelés feltételeinek javításában. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"VIDEOTON" Labdarúgó Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 10.
képviselő: Kovács Ferenc kuratóriumi elnök
A magyar labdarúgósport utánpótlásának biztosítása, nemzetközi szinten is eredményes fiatal labdarúgók nevelése, tehetségkiválasztó versenyek meghirdetése, rendszeres testedzés biztosítása, nemzetközi szintű versenyek meghirdetése, hazai és külföldi rendezvényeken való részvétel támogatása, szakembercsere támogatása, tehetséges fiatalok és tehetségneveléssel foglalkozó iskolák támogatása. ... >>

Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Tátra u. 61.
képviselő: Janó Andorné elnök, Suhajda Márta titkár
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység végzése,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- sporttevékenység végzése.
... >>

"VILÁGNYELVÉSZ" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Stomfai utca 6.
képviselő: Sándor Andrásné kuratórium elnöke
Az idegen nyelvek oktatásában való aktív szerepvállaláson keresztül erkölcsileg és anyagilag is támogasson olyan kezdeményezéseket, melyek a Hétvezér Általános Iskolában az idegen nyelvek oktatását tűzték ki célul, támogassa és ösztönözze az általános iskolában mindenkor tanított idegen nyelvi képzéseken részt vevő tanulókat, a kimagasló eredményeket elérőket pedig jutalmazza. ... >>

"Vizivárosi Iskolafejlesztés"

(intézményi,oktatási,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Budai út 90.
képviselő: Kodakné Mucza Katalin kuratórumi elnök
Anyagi alapot teremteni az oktatás színvonalának emeléséhez, az iskola fejlesztési tervének megvalósításához, korszerű oktatási eszközök és módszerek bevezetéséhez. ... >>

Vízöntő Alapítvány a szabad európai emberért

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Óvoda u. 1.
képviselő: Fülöpné Óvári Edit kur. elnöke
Helyi kezdeményezés alapján óvoda és iskola létrehozása és kiegyensúlyozott, hosszú távú működtetése, melyben az alapítvány küldetése megvalósul. ... >>

VOK Könyvtár Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Budai út 80. 1/4.
képviselő: Szabóné Hajda Ildikó elnök
Könyvtár üzemeltetés, ismeretterjesztés, képességfejlesztés, kulturális rendezvények, előadások szervezése, kulturális örökség megóvása. ... >>

Vörösmarty Mihály Szakképzési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143.
képviselő: Horváth Imre kuratóriumi elnök
A Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola szakképzésben részesülő diákjainak támogatása. ... >>

VULCANUS Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 88.
képviselő: Egerszeginé dr. Lénárd Éva kuratóriumi elnök
Egészségmegőrzés, oktatás, esélyegyenlőség elősegítése. ... >>

"Zentai Iskolánk megújításáért Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Zentai u. 8.
képviselő: Fekets Csaba kuratórium elnöke
Elősegítse az általános iskolai oktatás színvonalának emelését. Egyebekben az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

"Zöld Fény" A Tehetséges Fiatalokért

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Vereckei u. 10.
képviselő: Dr.Séllei Erzsébet kuratórium eln.
A művészeti jellegű szakmai képzés támogatása, az alapító okiratban részletezettek szerint. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal