Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Székesfehérvár oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 241
4. oldal

Mancz János Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 28.
képviselő: Schuller Ferencné kuratórium elnöke
A Mancz Jánso Óvodába járó gyermekek személyiségfejlesztése érdekében az óvoda óvodai nevelő tevékenységének segítése, gyermekvédelmi feladatok ellátása, környezetvédelmi és az egészséges életmód szokásalakító tevékenységének segítése, az óvodán kívüli élmény-, ismeretszerző programok támogatása, az idegen nyelvi oktatás, a vizuális és esztétikai, valamint a biztonságos közlekedésre nevelés segítése az alapító okiratban részletezettek szerint. ... >>

MARKÓ S. MÁRIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Budai út 302.
képviselő: László Tibor kuratórium elnöke
A rendelkezésre álló vagyonnal arányos mértékben hozzájárulni ahhoz, hogy az idősek, a fitalkorúak és más hátrányos helyzetűek esélyegyenlősége javuljon. Az arra rászorulók testi és lelki gondozását szolgáló segítőszolgálat létrehozása és működtetése. Közösségi, kulturális, egészségügyi és szociális ismeretterjesztő rendezvények szervezése. Hátrányos helyzetű gyermekek tanulási feltételeinek javítása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek szerint. ... >>

Maroshegyért Civil Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Szörényi út 76.
képviselő: Horváth József elnök
Székesfehérvár Maroshegy és környéke lakosai kulturális és közösségi életének támogatása. Ennek keretében a lakókörnyezet természet- és környezetvédelmi tevékenységének támogatása, a helyi hagyományok ápolása, az egészséges életmód, a rendszeres sportolás népszerűsítése, ennek lehetőségeinek megteremtésében való aktív közreműködés, Maroshegy és környéke szociálisan rászoruló lakosainak anyagi és egyéb eszközökkel történő támogatása, az itt lakó, tanulmányokat folytató, a tanulmányok, illetve a sport és a művészetek terén kiemelkedő tehetséggel bíró fiatalok támogatása, illetve a fenti célokat népszerűsítő rendezvények, utazások szervezése, lebonyolítása. ... >>

MAROSHEGYI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Batthyány u.1.
képviselő: Csimáné Kiss Ilona kuratórium elnök
A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola oktatási feltételeinek javítása, a tanulók képességük szerinti kibontakozásának, a pedagógusok alkotó tevékenységének támogatása, hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Móri út 16.
képviselő: Mahlerné Köfner Anikó kur.elnöke
A Közép-Dunántúli Régió AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVARRAL élő, tanulási és viselkedészavarban szenvedő ? gyermek, ifjúkori és felnőtt korú sérültek egyéni fejlesztésének, nevelésének támogatása, érdekeinek védelme, valamint a szakterületen dolgozók támogatása. ... >>

Művészetért Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Wattay u. 9.
képviselő: Török Péter, Vörös Tamás kuratórium elnöke
A már működő művészetoktatási intézmény fenntartása és működtetése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Napsugaras Óvodáskorért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Salétrom u. 8.
képviselő: Karácsonyné Sümegi Éva
A Napsugár Óvodába felvételt nyert gyermekek egészséges életmódjának megalapozása, a gyermekek erkölcsi, értelmi képessége kibontakozásának támogatása, a természetes környezet gyermekekkel való megismertetésének biztosítása, valamint az ehhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

"NEFELEJCS" A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Nefelejcs u. 54.
képviselő: Gróf Istvánné kuratórium elnöke
Az óvodáskorú gyermekek személyiségfejlesztése érdekében az óvodai nevelő tevékenység segítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

NOESCAPE Kulturális Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 55.
képviselő: Bódis Gyula elnök
Művészeti hagyományok ápolása, fiatalok művészeti képzése, fiatal művészek támogatása, rendezvény szervezés, kitüntetések adományozása, ösztöndíj adományozás, extrém sportok népszerűsítése, drogmeglőzés, mentalhigiéniás programok, környezetvédelem, természetvédelem, magyar gasztronómiai hagyományok népszerűsítése, regionális gondolkodásmód elősegítése. ... >>

Objektív Oktatási Alapítvány

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 40-42.
képviselő: Szentes.M. Zsuzsanna kuratóriumi elnök
Az alapító szövetkezet, valamint Fejér megye területén más gazdálkodó szervezetek által oktatott fényképész tanulók oktatási színvonalának emelése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Budai út 43
képviselő: Spanyár Tamás a kuratórium elnöke
Elősegíteni olyan speciális két tannyelvű középiskola keretében ismereteket szerző szakemberek képzését, akik a jelenleg Székesfehérvár és vonzáskörzetében kialakuló ipari centrumok bármely tagjánál munkahelyet találhatnak. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Oktatásfejlesztő Széchenyi Alapítvány

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Budai u. 45.
képviselő: Dévényi Györgyné Bánki Ilona
Idegennyelvű képzés támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Oskolamester Alapítvány

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Marx tér 1.
képviselő: Szénásy Mihály kuratórium elnöke
Pedagógia megújítása, hatékonyságának fokozása. ... >>

Önálló Főiskolai Közalapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
képviselő: Dr. Tóth Mihály kuratórium elnöke
Székesfehérvárott önálló idegen nyelvi főiskola létrehozásához szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. Távolabbi cél: A létrejött intézmény folyamatos fejlesztése, az egyetemi szint elérése érdekében. ... >>

Öreghegy és Felsőváros Kultúrájáért Egyesület

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Semmelweis utca 7 III./2
képviselő: Szabó Dávid elnök
Öreghegy, Felsőváros és Kisfalud kultúrájának fejlesztése, a térség hagyományainak gondozása. A gyermekek és az ifjúság kulturális és művészeti nevelése annak érdekében, hogy váljanak nyitottá és elfogadóvá a kulturális értékek iránt, keressék és ismerjék fel a kultúra területén az értékeket. A művészeti kultúra fejlesztése határainkon belül és túl. Tóth István emlékének ápolása. A közművelődésben dolgozók szakmai elismerésének segítése. Szakmai képzések szervezése. ... >>

"Örömhír" Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Zsolt u. 30.
képviselő: Kuslits Ferenc kuratórium elnöke
Az egyházközség keresztény közösségi életének támogatása, az ifjúság keresztény szellemű szerveződésének elősegítése, nevelése, oktatása, az egyházközség templomának, oktatótermének és klubhelyiségének karbantartása, javítása, korszerűsítése, új plébánia és közösségi ház építésének támogatása, a templom, a plébánia, a közösségi ház és ezek környékének ápolása, karbantartása szükség szerinti felújítása és korszerűsítés, továbbá ezek üzemeltetésének támogatása. ... >>

Összefogás a Segítségre Szorulókért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

8000 Székesfehérvár, Fáy lakótelep 9/C IV/42.
képviselő: Rózsáné Kovács Gizella elnök
Szociálisan hátrányos helyzetben lévő, alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező emberek számára munkalehetőség teremtése. A közösségi alapból ? különféle szociális, egészségügyi, oktatási és kulturális szükségletek kielégítésének elősegítése tagjaik szociális helyzetének javítása. Munkalehetőségek feltárása, foglalkoztatás megszervezése. Szakképzések szervezése, ebben való közreműködés. ... >>

P-art Ifjúsági Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Surányi u. 1.
képviselő: Dr.Sélley Zsuzsanna kuratórium eln.
Fiatalok, ifjúsági közösségek támogatása, tehetséggondozás, nyelvtudás fejlesztése. ... >>

"PALÁNTA A GYERMEKEKÉRT" ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Pozsonyi út 2721/5.hrsz.
képviselő: Belegrainé Kereső Éva
Az óvodáskorú gyermekek személyiségfejlesztése érdekében az óvodai nevelő tevékenység segítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Pata és Mancs Terápiás és Oktatási Egyesület

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi utca 9/E. I/6
képviselő: Dr. Csorbáné Szigetvári Melinda elnök
Állatasszisztált terápiával sérült gyermekek és felnőttek számára sérülésspecifikus gyógypedagógiai fejlesztés végzése. Bölcsődei, óvodai és általános iskolai nevelő-oktató munkában ismeretterjesztő, részképesség, mozgás és beszédfejlesztő foglalkozások, programok, bemutatók tartása. Állatasszisztált terápiás gyermektáborok szervezése, lebonyolítása. Terápiás programok, módszertani anyagok, oktató csomagok kidolgozása, terjesztése. ... >>

Pax Vitae Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Virág B. u. 26.
képviselő: Dr.Kisházi Péter kuratórium elnöke, Regős Péter ügyvivő
A szellemi és kulturális értékek,elsősorban a keresztény értékek és hagyományok gondozása, a keresztény szellemiségű oktatás és nevelés támogatása. ... >>

Pedagógia és Garancia

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, György Oszkár tér 3.
képviselő: Magda Istvánné kuratóriumi elnök
Támogatni a Vasvári Pál Általános Iskola tanulóinak képességük szerinti kibontakoztatását, valamint a pedagógusok alkotó, önmegvalósító tevékenységét. ... >>

Pesti János Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Várkörút 35.
képviselő: Bognárné Tóth Erzsébet kur. elnöke
A Hunyadi Mátyás Közgazdasági Szakközépiskola tanulóit ösztönözze a történelem és a magyar nyelv és irodalom alaposabb megismerésére. ... >>

Püspök-kertvárosi Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Püspük-kertváros 46.
képviselő: Kovács Lászlóné kuratórium elnöke
A Püspökkertvárosi Óvoda mindenkori óvodásainak személyiség és képességfejlesztése, gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodás nyújtása, tehetséges és hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Rotpunkt Sziklamászó Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 31. 4/3.
képviselő: Csutorás Gergely Máté elnök
Rendszeres testedzés, sportolás, sziklamászás és műfalmászás versenyek rendezése, versenyeken részvétel, ezen sportágak népszerűsítése, tömegsporttá válásának elősegítése, sportolók képzése, edzések, edzőtáborok tartása, túra szervezés, kapcsolatok kiépítése és ápolása a sziklamászás sportágban, nevelés a természet megóvására, környezetvédelemre, sziklamászó, hegymászó erkölcs szabályainak tiszteletben tartására. ... >>

Sebészeti betegellátás minőségi fejlesztéséért

(egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Rozgonyi P. u. 14.
képviselő: dr. Altorjay Péter Áron kuratóriumi elnök
Az 1997. évi CLVI. tv. 26. C. 1. pontja alapján egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi rehabilitáció.
Valamint az ehhez kapcsolódó konferenciák, képzések, továbbképzések, értekezletek lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek anyagi támogatása. ... >>

Sky Team Hőlégballon Repülő Közhasznú Egylet

(sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Károly J. utca 34.
képviselő: Antalné Bagoly Julianna titkár, Pálosfalvi Brúnó
Reprezentálja a vidék ballonsportját mind magyar, mind nemzetközi szinten; a hőlégballon-repülés hagyományainak ápolása; hőlégballonok üzemeltetése, pilóták képzése; a hőlégballon sport megismertetése; ingyenes sportolási lehetőségek biztosítása hátrányos helyzetben lévők számára is. ... >>

"Sportbarátok a labdarúgó utánpótlásért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Királysor 59. III/11.
képviselő: Dávidné Kiss Zsuzsanna a kuratórium elnöke
Székesfehérvár és környékének fiatalsága körében a labdarúgás népszerűsítése, iskolás korú gyerekek és fiatalok bevonása a rendszeres labdarúgó edzésekbe, a labdarúgás versenyszerű folytatása, labdarúgó tornák és sportrendezvények szervezése, támogatása, labdarúgó táborok szervezése. ... >>

Szaktanácsadók Fejér Megyei Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 17.
képviselő: Vincz József elnök
Tagok szakismereteinek bővítése, kollektív munkavállalás biztosítása, pályázati lehetőségek közös kihasználása, közös eszközpark kialakítása, közös fellépés a szaktanácsadói piacon, csoportos szaktanácsadás biztosítása, EU csatlakozással kapcsolatos felkészítés, bemutató és tanüzemek összefogása, nemzeti agrár-környezetvédelmi program megismerése, abban való részvétel, ezzel kapcsolatos pályázatok elkészítése, ökogazdálkodás terjesztése, kapcsolattartás felsőoktatási intézményekkel és szaktanácsadási központokkal. ... >>

"Szaktudással a jövőért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Várkörút 52.
képviselő: Dr. Lőrinczy Attila kur.elnöke
Az iskolában folytatott szakképzés korszerűsítése, színvonalának emelése, a tananyag fejlesztése, a képzés ismeretanyagának modernizálása, a tárgyi feltételek korszerűsítése, új tanítási módszerek kifejlesztése, és elterjesztsée,hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

SZÉKESFEHÉRVÁR - MAROSHEGYI KULTURÁLIS EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Sóstó lakótelep 1.
képviselő: Dr. Biró Árpád elnök
A szabadművelődés gondolatisága alapján a polgári társasági élet, a fiatalság oktatási, közművelődési, szórakozási igényeinek kielégítése, az amatőr művészeti mozgalom, a civil szervezetek működésének és önképzésének segítése. ... >>

Székesfehérvár 97 Tenisz Club

(sport,oktatási,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Bártfai u. 10.
képviselő: Floch Tamás elnök
A rendszeres testedzés és sportolás biztosítása, a lakosság szabadidősportjának segítése, hazai és nemzetközi versenyek rendezése, a szövetségek, valamint más sportegyesületek által rendezett versenyeken, bajnokságokon való részvétel. Tagsági viszonnyal rendelkező sportolók sportbeli képzése, korszerű felkészülésének biztosítása, a sportág utánpótlásának nevelése, a tömeg- és diáksport fejlesztésének elősegítése. ... >>

Székesfehérvári (Regionális) Ép Lélek Egészséges Test Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 36. VI/26.
képviselő: Fergencsné Farkas Beáta elnök
Az egyesület célja az elsődlegesen fiatalokból álló közösségek számára (kiemelten az óvodás és iskolás korú gyermekek és szüleik) egészséges és környezettudatos életmódra való nevelése, a testi, lelki és szellemi felüdülés biztosítása, az ilyen jellegű igények szervezett formában történő felkeltése és kielégítése, az egészség és a jó erőnlét fenntartása, széles körű tájékoztatás nyújtása, információs anyagok, kiadványok készítése, terjesztése, sport és egyéb programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, különös tekintettel a prevenció és az egészségmegőrzés területén, szakemberek közreműködésével történő kapcsolat kialakítása, tapasztalatok megosztása, közös tevékenységek szervezése. Az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése és a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik támogatása, segítése. ... >>

Székesfehérvári /Regionális/ Álláskeresők Egyesülete

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10.
képviselő: Tébész Ilona elnök
Ifjúsági, szabadidős, kulturális, környezetvédelmi, sport, sporttevékenység, szabadidős hobbi, kutatás, oktatás, jogvédelem, nemzetközi egészségügyi, szociális, szakmai érdekvédelem, egyéb tevékenységek. ... >>

Székesfehérvári Beszédhibásokért Alapítvány

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Árpád u. 3.
képviselő: Falusi Tamás kuratórium elnöke
Az alapító okirat 6. pontja szerint. ... >>

Székesfehérvári Egyházmegye

(oktatási,kulturális)

8001 Székesfehérvár, Városház tér 5.
képviselő: Spányi Antal püspök
hitéleti, oktatási, kulturális, szociális ... >>

Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskoláért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Koppány utca 2.
képviselő: Neumann András elnök
Székesfehérvár-Felsőváros egyetlen általános iskolájában - jelenlegi nevén Herman Ottó Általános Iskola - a nevelési és oktatási tevékenység támogatása, továbbá a városi, ezen belül a felsővárosi hagyományok ápolása, a német hagyományőrzés segítése. ... >>

Székesfehérvári Hegymászó Sportklub

(intézményi,sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Berkes lakótelep 16.
képviselő: Janurik Zoltán elnök
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása; magashegyekben hegymászó tevékenység folytatása; túrák, sítúrák, mászóiskola szervezése. ... >>

Székesfehérvári Környezetvédelmi Szakmai Fórum

(oktatási,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Kadocsa utca 51.
képviselő: Barkóczy Gábor
Környezetvédelmi szakmai információ megosztás, programszervezés, tanácsadás és oktatás elsősorban Székesfehérvár és a szűkebb régió környezetvédelmi fejlődése érdekében. ... >>

Székesfehérvári Munkácsy Mihály Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Munkácsy M. u. 10.
képviselő: Fülöpné Nagy Melinda kur. elnöke
Elősegíteni a Munkácsy Mihály Általános Iskolában a vizuális művészeti nevelés-oktatás feltételeinek javítását, az alapító okiratban részletezettek szerint. ... >>

SZÉKESFEHÉRVÁRI MŰKORCSOLYA ÉS CURLING EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi utca 4.
képviselő: Hollósi Tamás elnök, Hujber Anita titkár, Vardanjan Gurgen elnökhelyettes
A székesfehérvári sportolók, fogyatékos és hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Felvállalja a gyermekek szabadidejének megszervezését. Segítséget nyújt a székesfehérvári korcsolyasport célkitűzéseinek magasabb színvonalon és szélesebb körben történő megvalósításához támogatva mind a versenysport, mind az utánpótlás nevelés célkitűzéseit, az iskolai testnevelés lehetőségeinek bővítését. ... >>

"Székesfehérvári Nőegylet" Egyesület

(oktatási,kulturális,szociális)

8000 Székesfehérvár, Neumann J. út 48.
képviselő: Halászné Forrai Ágota elnök
A nők és gyermekek érdekeinek képviselete és védelme, közreműködés a családi hagyományok megőrzésében, a tehetséges gyermekek felkutatása, támogatása. ... >>

Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Liptói u. 15.
képviselő: Miklós Kinga kuratóriumi elnök
Azoknak a székesfehérvári, illetve Székesfehérvár környéki családoknak a segítése, amelyben iskoláskor alatti gyermekek nevelkednek. ... >>

Székesfehérvári "VITALINFO" Hallgatói Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 38.
képviselő: Fokvári Adrien elnök
Az egyesületekre, a sportra, a természetvédelemre vonatkozó jogszabályok betartásával, különösen a székesfehérvári amatőr - és verseny - diáksport és természetjárás érdekeivel összhangban, az alapítók, a később csatlakozók, a sportot, természetet szerető hallgatók számára sportolási lehetőségek, versenyek, szabadidős rendezvények, túrák szervezésével minden módon támogassa a diáksportot, közelebb hozza a hallgatókat a természethez. Fő célja közé tartozik, hogy a székesfehérvári felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók - kiemelten a Veszprémi Egyetem KKH Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens Szak hallgatói - számára fórumot biztosítson közös sportolási lehetőségekre. ... >>

Szent Bernát Állatmenhely Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Segesvári u. 20.
képviselő: Stankovics Márk kuratórium elnöke
Az elhagyott, átmenetileg felügyelet nélkül maradt kisállatok életkörülményeinek biztosítása, kulturált körülmények közötti eltemettetése, a kisállatok életével kapcsolatos ismeretterjesztés, velük kapcsolatos művészeti alkotások létrehozásának támogatása, a környezetvédelem, és az állatok életterének összefüggését népszerűsítő oktatás, nevelés. ... >>

"Szent Candid" Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Szent János köz 1. Székesfehérvári Nagyboldog Asszony Ciszterci Plébánia
képviselő: Nagy György Attila kuratóriumi elnök
Az egyházközség kulturális, karitatív tevékenységének serkentése, a Székesfehérvár Belvárosi Ciszterci templom restaurálási munkálatainak segítése, a hitoktatás feltételeinek javítása. ... >>

Szent Donát Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Budai u. 224.
képviselő: Képli Mária kuratóriumi elnök
Székesfehérvár polgárai az Öreghegyen 1734. évben Szent Donát kultuszának ápolása céljából ? méltó és kegyeletteljes megemlékezésének színhelyéül ? kápolnát emeltek, amely a II. világháború eseményei következtében megsemmisült. Ezért az alapítvány célja egyrészt az elpusztult kápolna helyén felépített új kápolnában a hagyományok szerinti hitélet felújítása és gyakorlása, másrészt Szent Donát, mint az Öreghegy védőszentje kultuszának, városunk életére kiható egyházi és világi történeti hagyományainak felkutatása, feldolgozása és újbóli megismertetése a hagyománytisztelő és őrző lakossággal, harmadrészt pedig a fentiek tükrében nevelési, oktatási programokon keresztül és a sport keretén belül az ifjúság megismertetése az egyházi és világi történeti hagyományokkal. Az alapítvány a tevékenységét elsősorban az Öreghegyi Római Katolikus Egyházközség tagjainak javára végzi. ... >>

Szent György Kórház Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8003 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Dr. Szabó Gabriella kuratóriumi elnök
A Fejér Megyei Szent György Kórház diplomásai általános és speciális továbbképzésének támogatása. A célok részletesebben az alapító okirat szerint. ... >>

"Szent István Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 17.
képviselő: Harsányi Lászlóné
A Székesfehérvári Vántus K. Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolában idegen nyelv tanulásának elősegítése. ... >>

Szent István Szakképző Iskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Ady E. út 17. I/19.
képviselő: Csiharné Jerola Zsuzsanna kuratóriumi elnök
Hátrányos helyzetű, de kimagasló tanulmányi eredményeket elérő diákok támogatása; tanulmányi kirándulások támogatása; szakmai programokon részvétel támogatása; idegen nyelvi viszgákra felkészítés segítése; tanítást és tanulást segítő eszközök vásárlásához hozzájárulás; felzárkóztatás, továbbtanulásra felkészülés támogatása; kulturális, művészeti táborokban való részvétel elősegítése; kiemelkedő pedegógiai tevékenység jutalmazása; oktatás szervezése; Diákönkormányzat munkájának segítése; iskola nyugdíjas dolgzóinak támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal