Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Székesfehérvár oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 241
3. oldal

Hermész Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Károly János u. 32.
képviselő: Kajdi Béla kur. elnökhelyettese
Az alapítók az alapítványt a Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola mindenkori tanulóinak, a kereskedelmi és vendéglátóipari szakmában folytatott tanulmányai támogatása céljából hozzák létre. ... >>

Hét Forrás Holisztikus Egyesület

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Budai út 22. fsz/2.
képviselő: Palkovicsné Szécsényi Julianna elnök
Az egészséges életmódra nevelés gyermekkortól az idős korig. ... >>

"Hétvezér Alapítvány"

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér
képviselő: Varga Zsuzsanna
Magyar nyelv ápolásának elősegítése. ... >>

Hit, Remény, Szeretet Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 16.
képviselő: Dr. Horváth Zoltán kuratóriumi elnök
A Szentírás tanításait, erkölcsi és lelkigondozói útmutatásait a társadalomban, különösen az ifjúság körében hatékonyan megjelentése; az egyházközség által fenntartott intézmények működését támogassa. A gyülekezetben folyó diakóniai, azaz a keresztyén szeretet-alapú, minden embertársra vonatkoztatott szociális munkát felkarolja, a családsegítés és gondozás eredményesebb végzését elősegítse, az időskorúak, lelkészözvegyek gondozását megszervezze és támogassa. A keresztyény szolidaritás gyakorlásával a gyülekezetben és a társadalomban hátrányos helyzetű csoportok és rétegek társadalmi esélyegyenlőségét munkája szociális tevékenysége által. Presbiterek és a presbiter utánpótlás, egyházi munkások, önkéntes segítők hitének elmélyítését munkálja, képzésüket, képességeik fejlesztését előmozdítsa. Bibliai és történelmi, illetve egyháztörténeti ismereteket oktasson, különös tekintettel református egyházi személyek számára. A határon túli magyarsággal a hitbeli testvériséget ápolja, a társadalmi szolidaritást megjelenítse, kulturális örökségeik megóvását segítse, találkozókat, konferenciákat, képzési és pihenési alkalmak szervezzen határon túliak számára. ... >>

HONTI JÁNOS Emlékalapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Berényi u. 105.
képviselő: Eszéki Ágnes kuratórium elnöke
A Váci Mihály Szakközépiskola legeredményesebb tanulóinak készpénzben történő díjazása évente egy alkalommal a tanév végén, ballagáskor, vagy a tanévzáró ünnepély keretein belül. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Honvéd Szondi György Sportegyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

8003 Székesfehérvár, Malom u. 2.
képviselő: Szentes László elnök
A sport népszerűsítése, fejlesztése, az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rendszeres sportolás, testedzés útján történő elősegítése; az egyesület tagjainak felkészítése sportversenyekre; a tagok közösségi életre, társadalmi aktivitásra késztetése; a honvédelmi kötelezettségeik teljesítésére bevonult minősített sportolók részére sporttevékenység folytatásához lehetőség nyújtása; a Honvédség személyi állománya és családtagjaik sporttevékenységének, egészségmegőrző aktivitásának elősegítése; a tömegsportmozgalom támogatása; a diáksport támogatása; sporttehetségek felkutatása; az egyesület szakosztályai részére utánpótlás nevelés. ... >>

Horváth Gábor Szellemiségéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Budai út 7.
képviselő: Sipos Imre kuratóriumi elnök
A székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium oktató, nevelő munkája színvonalának emelése, iskolai demokrácia kiteljesedése, hagyomány ápolás. ... >>

Hullám 91. Úszó és vízilabda Egyesület

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Kadocsa u. 23.
képviselő: Sárdi Ákos elnök
Ifjúsági és felnőtt korosztály számára úszásoktatás és versenyeztetés biztosítása, vízilabda és triatlon sportágakban képzés és versenyeztetés biztosítása, nyári táborok és szabadidős tevékenységek megszervezése és biztosítása. ... >>

"Humán erők a jövőért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 1/a.
képviselő: Horváth Katalin Mária
A családban erőszakot elszenvedett nők segítése, - időskorúak gondozása, - az iskolarendszerű képzésből kiszorult fiatal felnőttek szakképzésének és oktatásának támogatása, - a munkaerőpiac perifiérájára szorult társadalmi rétegek segítése, - humánerőforrás, környezetvédelem és szociális háló támogatása, tanulmányutak szervezése. ... >>

HUMÁNERŐ EGYESÜLET

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Semmelweis út 8.
képviselő: Csilléry Miklós
Előrevivő együttműködés a hasonló célú önkormányzati és társadalmi szervekkel, bizottságokkal, a különböző közművelődési és nevelési intézményekkel, klubokkal és mozgalmakkal. A helyi és határokon átnyúló közművelődés átfogó fejlesztése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális és sport rendezvények szervezése, rendezése és lebonyolítása. Városmarketing és kommunikációs tanácsadás, az ifjúság szocializációjának és közösségi életének életének elősegítése. Bűnmegelőzés, szenvedélybetegség prevenció. A civil társadalom fejlődésének elősegítése, érdekképviselet biztosítása. ... >>

Hunyadi Diák Sport és Kulturális Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Sziget u. 47.
képviselő: Őze Tibor elnök
A rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés iránti igények felkeltése, a tagok nevelése és a társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakoztatására;
- Biztosítani a minősített sportolók számára a megkezdett sporttevékenység töretlen folytatását;
- A működési területén kezdeményezni és lehetővé tenni a hivatásos, a tanuló ifjúság rendszeres sporttevékenységbe való bevonását;
- Támogatja az iskolai diák sportegyesületeket, sportolási lehetőséget biztosít azoknak a tanulóknak, akik szakosztályban igazolt sportolóként nem sportolnak;
- Sportiskolás rendszerű utánpótlás neveléssel biztosítja a szakosztályok utánpótlását;
- Város és honismereti kör, továbbá ilyen ismereteket gyarapító táborok szervezése;
- Vers és prózamondó kör, ill. versenyek szervezése, a tehetségek felkutatása;
- Könyvismertető és olvasókör szervezése a szépirodalom népszerűsítése érdekében;
- Filmklub keretében a hazai és a külföldi filmművészeti alkotások népszerűsítése, ismertté tételének elősegítése. ... >>

I. István Alapítvány

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Várkörút 31.
képviselő: Lantosné Strobl Ilona kur.elnöke
Az oktatás színvonalának emelése. ... >>

Ifjabb Ocskay Gábor Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Toronysor 8. fszt./1.
képviselő: Ocskay Zsuzsanna kuratóriumi elnök
Az alapítvány elsődleges célja a SAPA Fehérvár Alba Volán utánpótlás játékosainak támogatása (évente egyszer a szezon három legjobb, legtehetségesebb ? szakmai stáb által javasolt ? játékosnak támogatása, felszereléssel, esetlegesen ösztöndíjjal). Ezen keresztül pedig a fiatalok ösztönzése arra, hogy tartsanak ki a sportág mellett, így minden évben más-más gyermek támogatásával előre kívánja lendíteni a magyar jégkorongsport fejlődését.
A másodlagos cél a Székesfehérvári Gyermekotthon, fehérvári bölcsődék, valamint a budapesti I. számú Gyermekklinika támogatása, anyagilag, valamint tárgyi eszközökkel ? ezzel is segíteni a beteg, árva gyermekek boldogabbá válását, valamint az intézmények mindennapi életének megkönnyítését. ... >>

Ifjú Civilek Társasága

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Dr. Koch L. út 11.
képviselő: Dr. Örömy Zoltán gazdasági társelnök, Dr. Révész Balázs elnök
A demokratikus, a civil mozgalomra épülő gondolkodás népszerűsítése, az esélyegyenlőség és az alkotmányos alapjogok érvényesítésének elősegítése, a nevelés, ismeretterjesztés keretében a demokrácia mindennapi gyakorlásának bemutatása az ifjúság számára, tanfolyamok, önképzések, rendezvények szervezése, az ismeretek eljuttatása a polgárok minél szélesebb köreihez. ... >>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 4.
képviselő: Tóth László elnök
Az oktatás és sporttevékenység körülményeinek, tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Interetno Studio Közhasznú Művészeti és Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár út 56. I/3.
képviselő: Tolcsvai Nagy Béla
Magyarországi nemzetközi és kulturális kapcsolatainak kiépítése, azok ápolása, fejlesztése, új típusú művészeti oktatási rendszer megvalósításának támogatása. ... >>

"Iskolánkért és Gyermekeinkért" Szociális Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Koppány utca 2.
képviselő: Földi Zoltán kuratórium elnöke
A Székesfehérvári Herman Ottó Általános Iskola anyagi és szociális segítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Iskolatámogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 24.
képviselő: Gáspár Imre Gellért kuratórium eln.
Középfokú oktatás támogatása, szakképzést biztosító középfokú iskola támogatása. ... >>

"Jáky" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 11.
képviselő: Bezzeg Ilona kuratórium elnöke
A Jáky József Műszaki Szakközépiskolában folyó oktató-nevelő munka és szakmai képzés minőségi fejlesztésének támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"Jövőnkért" Tóvárosi Általános Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Iskola tér 1.
képviselő: Vargáné Molnár Judit kuratóriumi elnök
Elősegítse és anyagilag támogassa a Székesfehérvári Tóvárosi Általános Iskola oktató, - nevelő munkáját. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"KAPASZKODÓ" az önhibájukon kívül sérült emberek életvitelének elősegítése érdekében.

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Selmeci u. 18.
képviselő: Dr. Fábián Károly kuratóriumi elnök
Fejér megye területén élő önhibájukon kívül sérült emberek sportolásának, táboroztatásainak, versenyeztetésének és szabadidejük hasznos eltöltésének elősegítése, ezen felül különösen terápiás lovas oktatás, terápiás munkakutya-kiképzés. ... >>

KATOLIKUS OKTATÁS ÉS NEVELÉS ALAPÍTVÁNY

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Arany János u. 9.
képviselő: Szabó Sándor András kuratóriumi elnök
Székesfehérvár városában a katolikus szellemű oktatás és nevelés elősegítése. ... >>

"Kelemen Béla Utcai Általános Iskola Fáklya Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/a.
képviselő: Hargitainé Őri Katalin kur.elnöke
Iskolaépület bővítése, nyelv- és matematika oktatás színvonalának javítása. ... >>

Keleti Varázslat Táncegyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc út 24. III/2.
képviselő: Póczos Ildikó elnök
A helyi közösségszerveződés, az állampolgári ismeretek és éntudat, az egyén és közösségi társadalmi kezdeményezésekhez szükséges készségek kiformálásának elősegítése. Mozgáskultúra, alkotó- és előadó művészet (tánc, pantomim stb.) fejlesztésének elősegítése, támogatása. Ifjúság szabadidejének hasznos eltöltésével kapcsolatos ismeretek terjesztése. Ifjúság szabadidejének hasznos eltöltésének elősegítése ? éntudat fejlesztése. Lakosság fizikai közérzetét javító, egészségmegőrzést elősegítő, prevenciós tevékenységek szervezése, folytatása. Hátrányos helyzetű csoportok képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások terén segítség nyújtása. ... >>

Képzési, továbbképzési és szociális alapítvány

(oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Börgöndi u. 14.
képviselő: dr. Altorjay András
A megyei orvosi kamarai tagok továbbképzésének, tudományos rendezvényeken való részvételének segítése, a hátrányos helyzetű kollegák támogatása. ... >>

Kisfalud 2004 Kulturális és Oktatási Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Köfém lakótelep 1.
képviselő: Ollerinyi Gábor, Varga Csaba, Varga Józsefné
Közelebb hozza az embert a természethez, a kultúrához,
- szabadidő kulturális eltöltése,
- nevelési, oktatási feladatok ellátása, különösen a számítógéppel segített tanulásban,
- a számítógép, ill. az Internet használatának népszerűsítése és a lakosság széles körében történő megismertetése, elterjesztése,
- formálja és összekovácsolja a helyi közösséget a céljai megvalósítása érdekében,
- az egyesület céljainak megvalósításához szükséges források felkutatása,
- a társadalmi-gazdasági élet szereplőinek bevonása az egyesület közhasznú céljainak támogatására,
- népszerűsítse az egyesület közhasznú tevékenységébe tartozó tevékenységek minden formáját. ... >>

"Kitűnő tanuló, kiváló sportoló"

(intézményi,sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Ligetsor /Vörösmarty Mihály Általános Iskola/
képviselő: Csiszár Dénesné kuratórium elnöke
Az alapító okirat 2. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő iskolai tanulók anyagi támogatása. ... >>

KJF Hallgatók a Hallgatókért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1 II/208
képviselő: Bagyinszki Gábor kuratórium elnöke
A Kodolányi János Főiskolán tanuló fiataloknak és a főiskola volt hallgatóinak képzését, továbbképzését, felzárkóztatását segíti a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, az ismeretterjesztés felkarolásával, támogatásával. ... >>

KJF Kutatás és Fejlesztés Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.
képviselő: Dr. Venter György kuratóriumi elnök
A Kodolányi János Főiskola egyetemi kutató és oktató intézetté fejlesztése, oktatási, kutatási és kulturális tevékenységhez kötődő programok és projektek megvalósítása, és az azokban való közreműködés. A kuratórium az alapítványi célokkal összhangban álló, azok megvalósítását szolgáló egyéb programokat, illetve az ilyen tevékenységet végző szervezeteket és személyeket is támogathat. ... >>

"Kodály Zoltán Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

8000 Székesfehérvár, Béke tér 4.
képviselő: Sepseiné Nagy Aranka kur. elnöke
12 osztályos iskola és művészeti központ működési feltételeinek biztosítása ... >>

Kodolányi Főiskolai Röplabda Klub Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Bajmóci utca 4.
képviselő: Horváth Károly elnök, Nagy Róbert elnökhelyettes
Az egyesület célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint röplabda versenysport népszerűsítése és az egészségvédelem elősegítése. Segíti a röplabdázó egyetemista, főiskolás hallgatók, valamint az utánpótlás korúak sportolási lehetőségeinek elérését, vállalja röplabda csapat szerepeltetését a Magyar Nemzeti Bajnokságban, sportprogramok megszervezését, szakmai tanácsadás nyújtását, továbbá a röplabda sport témáját tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezését, kiadványok megjelentetését és terjesztését. ... >>

Kodolányi János Főiskola Kulturális és Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 59.
képviselő: Barabás Zsolt elnök
A Kodolányi János Főiskola hallgatói és dolgozói számára kulturális és sportkörök, valamint kulturális és sportrendezvények szervezése és működtetése. ... >>

Kodolányi János Középiskola Diákjainak Oktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos utca 57.
képviselő: Dr. Kovács Lászlóné kuratróiumi elnök
A Kodolányi János Középiskola oktatási tevékenységének, tanulóinak, tanárainak támogatása, a középiskola szakmai, infrastrukturális hátterének támogatása, a képzési folyamatok segítése. ... >>

KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÉPISKOLA DIÁKSPORT EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57.
képviselő: Kádár Miklós elnök
A Kodolányi János Középiskola diákjainak egészséges életmódra történő nevelése; sportversenyek, sporttáborok szervezése; a sportolás lehetőségének biztosítása a tagok és a Kodolányi János Középiskola diákjaiban a mindennapos testedzés iránti igény kialakítása. ... >>

Kollégium a Diákokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.
képviselő: Dorgai József kuratórium elnöke
A Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményt elérő, illetve a kollégium hírnevét öregbítő tanulói anyagi támogatása, továbbá az alapító okiratban ... >>

Konszenzus Egészségügyi-Jogi Interdiszciplináris Társaság

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Galántai utca 38.
képviselő: Dr. Hanti Péter, alelnök, Dr. Martini Jenő, elnök, Huszár Ágnes, elnökhelyettes
Egészségügyi orvosi/gyógyszerészi - jogi és közgazdasági interdiszciplináris vizsgálatok és elemzések végzése, továbbképzések, vitafórumok és konferenciák szervezése. ... >>

"KOPPÁNY ÚTJA" ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Palotai út 55. IV/54.
képviselő: Jákob Judit Ibolya kuratóriumi elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység és nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

"Kórház Technika" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Gergye Attila kuratórium elnöke
Műszaki és gazdasági feladatokat ellátó intézeti dolgozók részére anyagi segítségnyújtás a szakfeladatokhoz szükséges ismeretek magasabb szintű megszerzéséhez. Képzés, továbbképzés, átképzés útján. ... >>

Köfém Sport Club Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1-15.
képviselő: Balássi Imre elnök
A legszélesebb értelembe vett sporttevékenység folytatása, a kor színvonalának megfelelő sportkultúra megismertetése; a testedzéssel, a sporttevékenységgel kapcsolatos kiadványok, ismeretterjesztő füzetek és oktatófilm sorozat kiadása; előadások, képzések és továbbképzés, vitafórumok, konferenciák szervezése. ... >>

"KÖSZ" Keskeny Ösvény Szolgálat Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Kossuth út 14. fsz/14
képviselő: Csepregi János
Rehabilitációs foglalkoztatás,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
egészségmegőrzés,
szociális tevékenység,
munkerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Közép-dunántúli TIOK a Közoktatás Megújításáért Egyesület

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Ady Endre út 17.
képviselő: Tölgyesi Ferencné elnök
Az NFT-I. időszakában a HEFOP-3.1.2. -P.-2004-07-0002/1.0 EMIR azonosító számú projekt keretében létrejött ?Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központ (TIOK) Közép-dunántúli Régió Konzorciuma? szakmai és menedzsment tapasztalatainak összefogása és továbbvitele, valamint a TIOK projekt fenntartásának szakmai biztosítása, a közoktatás hatékonyságát és modernizációját segítő területi együttműködések, regionális hálózatok kiépítésének és működésének támogatása, a pedagógusképzés megújításának, az oktatásban dolgozók továbbképzésének, átképzésének elősegítése. ... >>

Közlekedési Sérültek Alapítványa

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Távírda utca 37.
képviselő: Dr. Molnár Emőke kuratóriumi elnök
A közlekedési-, munkahelyi balesetben sérült személyek, illetve hozzátartozóik, valamint a sérült gondoskodását ellátó magán-, vagy jogi személyek
- érdekképviselete,- jogainak védelme,- anyagi támogatása,- egészségügyi- és rehabilitációs kezelésük megszervezése, költségeinek részbeni megtérítése. Az alapítvány célja továbbá olyan szakmai fórumok, tanfolyamok megszervezése, melyek a hatályos jogszabályi előírások, illetve azok változásainak megismertetésével, jogkövető magatartásra neveléssel elősegítik a közlekedési szabályok betartását, és hozzájárulnak a közlekedési bűncselekmények illetve ezek következményeinek megelőzéséhez. Az egészségügyi ellátás és rehabilitációs cél magában foglalja a gyógyítással kapcsolatos költségek részbeni megtérítését, amely lehet közvetlen és közvetett jellegű, így például: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, esetlegesen külföldön elvégezhető műtéti beavatkozások költségei, valamint az ezzel kapcsolatos járulékos költségek, mint például: közlekedési, szállítási költségek, stb. További cél a megrokkant emberek társadalmi rehabilitációjának (beilleszkedésének) támogatása azáltal, hogy az alapítvány lehetőségeihez mérten finanszírozza a tanulmányok befejezéséhez, az átképzéshez, a munkába álláshoz, vagy a munkahelyteremtéshez szükséges költségeket. ... >>

"KULTÚRÁLT IFJÚSÁGÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs út 13.
képviselő: Rákos Csabáné
A Székesfehérvár, Gyümölcs u. 13. alatti Középiskolai Kollégiumban elhelyezett diákok támogatása. Az alapító okiratban részletezettek szerint ... >>

Logopédia az anyanyelvért

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Marx tér 1.
képviselő: Dr. Fekete Györgyné a kur elnöke
A logopédiai tevékenység hatékonyságának fokozása, hatáskörének szélesítése. Védelem az anyanyelvnek. Segítség a dyslexiásoknak. ... >>

"Luandae" Magyar-Brazil Kulturális Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Piac tér 2.
képviselő: Imre Róbert kuratórium elnöke
A capoeira, afro-brazil harcművészet támogatása, oktatása, országos hálózatának kiépítése. A brazil kultúra támogatása Magyarországon. A portugál nyelv tanításának segítése Magyaroszágon, ill. az itt tartózkodó portugál anyanyelvűek magyar nyelvre tanítása. A fenti kulturális sport tevékenységbe hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok bevonása az alapító okirat szerint. ... >>

MAGYAR ÍRÁSSZEMÉSZETI TÁRSASÁG

(oktatási,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 42.
képviselő: Dr.Csizmazia Endre Ferenc elnök, Farkas László társelnök
Írásszemészeti kutatási és oktatási tevékenység. ... >>

Magyar Linux Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Bástya u. 6. fszt.2.
képviselő: Bíró Körmendi András
A közép- és felsőfokú iskolai oktatásban részesülők számára Linux-program biztosítása, a Linux (nyílt forráskódú szoftver) népszerűsítése Magyarországon, a számítástechnika és informatika népszerűsítése, konferencia szervezés e témakörben, oktatások és továbbképzések szervezése. ... >>

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.
képviselő: Jankó Judit elnök
Az egész ország területén élő gyerekek és családok szociális helyzetének javítása. Továbbiakban a gyerekek életszínvonalának emelése megélhetésének könnyebbé tétele. A humán szolgáltatások fejlesztése, szakmaépítés, az ellátottak köre életminőségének javítása, hogy az megfeleljen az EU alapelveinek és gyakorlatának. ... >>

Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
képviselő: Gyenei László elnök
Az ősi meditációs iskolák tanítása szerint az ember testi, lelki és szellemi fejlődésének párhuzama, optimális életérzetet biztosítanak. A ma élő ember az adottságok következményeként ennek a párhuzamnak a biztosítását elmulasztotta. Okként azt lehet felhozni, hogy nem is foglalkozik azokkal a gondolatokkal, és nem is végzi azokat a tevékenységeket, amelyek elvezetnek a kérdés megoldásához. A társadalmi szervezet azon cél elérése érdekében került létrehozásra, hogy az embereket ezen gondon át lehessen vezetni. ... >>

Makó Lajos Alapítvány

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.
képviselő: Székesfehérvári Egyházmegye mindenkori általános helynöke, jelenleg Kiss János kuratóriumi elnök
A római katolikus Székesfehérvári Egyházmegye papnövendékei képzésének, nevelésének támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal