Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Székesfehérvár oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 241
2. oldal

"Bugát Pál Egészségügyi Szakkközépiskola és Gimnázium diákjaiért"

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15.
képviselő: Bognár Lászlóné a kuratórium elnöke
Az iskola oktató, nevelő munkájának segítése, a szorgalmas, de szociális hátrányokkal küzdő tanulók segítése. ... >>

Ciszterci Szent István Gimnázium Alma Mater Alapítvány

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Jókai út 20.
képviselő: Gyóni András kuratórium elnöke
A Ciszterci Szent István Gimnáziumban folyó oktatás technikai feltételeinek segítése, javítása, bővításe és korszerűsítése. Az egészséges életmód feltételeinek elősegítése. ... >>

Dávid Kornél Kosárlabda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Gáz u. 19.
képviselő: Kelemen Bálint
A magyar kosárlabda sport utánpótlásához az anyagi lehetőségek megteremtése. Tehetésge kiválasztó versenyek szervezése, e célból iskolák, hazai és külföldi rendezvényeken való részvétel támogatása. A tehetséges fiatalok beiskolázása, kosárlabda iskola létrehozása. Hazai és külföldi szakemberek cseréje, támogatása. ... >>

Dávid Sátora Gyülekezet

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 26. 5/16.
képviselő: Katona Pál elnök-pásztor, Nemes Pál vezető-pásztor
Keretet nyújtani a közösségi vallásgyakorláshoz mindazoknak, akik hisznek a teljes Szentírásban (Biblia), újjászülettek és Jézus Krisztus elkötelezett tanítványaként akarnak élni. Célja továbbá az Istennel való személyes kapcsolat elősegítése; Isten dicsőségét szolgálni a Földön szóval és tettel; hirdetni az Evangéliumot minden teremtésnek, a betegeket gyógyítani, kiűzni a démonokat a megkötözöttekből a feltámadott Jézus Krisztus természetfölötti erejével. Dávid Sátorának felépítése szellemi értelemben. Isten egyetemes egybeszerkesztő tervébe való aktív bekapcsolódás, részvétel. Felkészíteni a hívőket a szolgálat munkájára. Védelmet nyújtani a külső szellemi és erkölcsi támadásokkal szemben. Úrvacsorai szolgálat, agapé-szeretetközösség gyakorlása. Isten Királyságának, a Biblia szellemi és erkölcsi üzenetének képviselete, demonstrálása és előmozdítani a társadalomban, annak minden területén. Kulturális, karitatív és oktatási tevékenység. ... >>

"Dr. G. Munsch Alapítvány a Biztonságos és Környezetkímélő Közlekedésért

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Attila u. 77.
képviselő: Németh Zoltán intéző bizottság eln.
Környezetkímélő kulturált közlekedés elősegítése. ... >>

Dr.Filep József és dr. Filep Józsefné Alapítvány

(oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Piac tér 14.
képviselő: Favári Zoltán kuratórium elnöke
Fejér megyében élő tehetséges, rászoruló fiatalok továbbtanulásának elősegítése. ... >>

"Dr.Kamarás Lászlóné Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Budai út 216.
képviselő: Walter Mária kuratóriumi elnök
A Hunyadi Mátyás Közgazdasági Szakközépiskola tanulói részére az elméleti gazdaságtan tantárgy minél alaposabb elsajátításának ösztönzése. ... >>

Echo Innovációs Műhely közhasznú szervezet

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Tobak utca 17.1/30.
képviselő: Zugor Zsuzsanna elnök ... >>

Együtt Maliért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Csetneki út 8/4.
képviselő: Kukoda Lajos kuratóriumi elnök
Infrastruktúra fejlesztés, oktatási, szociális intézmények létesítése, fejlesztése karitatív jelleggel, elsősorban Maliban, de esetlegesen egyéb környező afrikai országokban is. Segélyezési feladatok ellátása, rászorulók helyzetének javítása adományok gyűjtése révén. Ismeretterjesztés, szakemberképzés az önellátás elősegítése, oktató programok. Afrikai kulturális értékek megismertetése a magyar emberekkel. ... >>

Ellenpont Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Kút dűlő 17/B.
képviselő: Homoky Viktor elnök
Előadó- és alkotó művészeti tevékenység folytatása; tehetséggondozás; történelmi és kulturális hagyományok ápolása; oktatási tevékenység ellátása, támogatása; közművelődés fejlesztése. ... >>

ÉN IS Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 3.
képviselő: Cseri Zsuzsanna elnök
Óvoda és iskolarendszeren kivüli szűrés, diszfunkcionális zavarok esetén ezek speciális fejlesztése, az érintett gyermekek felzárkóztatása, kezelése, fejlesztő napközi és iskola alapítása, táboroztatás, sport- és kulturális rendezvények szervezése. ... >>

"Esélyegyenlőség" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

8000 Székesfehérvár, Havranek József u. 4.
képviselő: Szabó Róbertné a kuratóriumi elnöke
A középsúlyos értelmi fogyatékos óvodai, általános iskolai és munkára felkészítő csoportok megfelelő környezetbe való elhelyezése, technikai felszereltségének, kulturális sport és munkatevékenységének segítése. Továbbiakban az alapító okirat részletezése szerint. Az értelmi és halmozottan fogyatékos gyermekek életkörülményeinek javítása, fejlesztésük elősegítése. Az őket segítő, illetve a velük foglalkozó szakemberek segítése képzésekkel. Rehabilitációs készségfejlesztő programokban részvétel. Komplex felmérés biztosítása. ... >>

Európáért Ifjúsági Egyesület

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Radványi utca 4/a.
képviselő: Neumann Gábor
Az Európai Unióról szóló ismeretek minél szélesebb körrel való megismerése. Ifjúsági pályázatok lebonyolításában való közreműködés. Ifjúsági csereprogramok szervezése, lebonyolítása. Uniós továbbtanulási lehetőségek felkutatása és továbbítása érdeklődő fiatalok felé. ... >>

Európai Települések Fejlesztéséért Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Zichy l liget 9/ 12.
képviselő: Csurgóné Polácska ERzsébet, Vargáné Pincési Zsuzsanna
Szakmai segítség nyújtása tagjai számára a nemzetközi, Európai Uniós, kormányzati és régiós források felkutatásában, pályázatok elkészítésében, kezelésében, a támogatások hatékonyabb felhasználásában, a fejlesztéseket elősegítő támogatási rendszerek hatékonyabb kidolgozásával és felhasználásával kapcsolatos érdekképviseletben.
Az önkormányzatok, kistérségek, régiók fejlesztési igényei, és az európai fejlesztési tervek, valamint a hazai Nemzeti Fejlesztési Terv összehangolásában részt vegyen oly módon, hogy ezzel az egyesület segítse a hazai pályázatírók munkáját, a rendelkezésre álló hazai és nemzetközi források maximális kihasználása érdekében, szem előtt tartva a fenntartható fejlődés szükségességét.
Segítségnyújtás az egyesület tagjai részére, az EU előírásinak, elvárásainak is megfelelő kistérségi és régiófejlődés előkészítésében.
A beruházás-ösztönző kormányzati támogatások igényeihez igazodó projektek kidolgozásával és felhasználásával kapcsolatos érdekképviselet az egyesület tagjai részére.
Részt venni az állami költségvetési döntésekkel kapcsolatos folyamatos egyeztetésekben a pályázati támogatások területi elosztását illetően.
Az ország, különösen a helyi önkormányzatok fejlődéséért tenni akaró magán- és jogi személyek, csoportok összefogása a mindenkori társadalompolitikai, területfejlesztési és turizmusfejlesztési célok megvalósítása érdekében.
A tagokat ért jogsérelem esetén az érdekvédelmi tevékenység kifejtése. A civil kontroll érvényesítése az érdekkörüket érintő kérdések folyamatában, azaz beleszólás, véleménynyilvánítás az előkészítésben, az ellenőrzés és a végrehajtás során.
A célokkal kapcsolatos képzések, konferenciák, és egyéb az igények szerint felmerülő szolgáltatások, felmérések készítése, adományok gyűjtése, az információ-áramlás és a kapcsolattartás megszervezése. ... >>

EXTRÉM Generáció Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Deák F. utca 29/2. I/3.
képviselő: Demény Géza elnök
Evangéliumi keresztény értékek képviselete, a közösségi élet ezek alapján történő gyakorlása, az Evangélium hírdetése, ehhez kapcsolódó karitatív tevékenység, a Biblia megismertetése, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, előadások megszervezése, a bibliai kultúra terjesztése, szabadidős és sporttevékenység szervezése /a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével/. ... >>

Falzett Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Mancz J. u. 12.
képviselő: Dr.Lórodi László kuratórium elnöke
Tehetséges kontraalt és kontratenor énekesek támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Fehérvár Box Club

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Rutkai utca 25.
képviselő: Túrós Arnold elnök
Az egyesület rendszeres, kortól függetlenül végezhető (sport) foglalkozások által kínál a társadalom szélesebb rétegeinek mozgáslehetőséget, kitartó munkán és önbizalmon alapuló ökölvívó jártasságot, fizikai és mentális fejlődést. Az egyesület célja továbbá a kimagaslóan tehetséges ökölvívók versenyeken történő megmérettetésének biztosítása. ... >>

FEHÉRVÁR JUNIOR FUTBALL CLUB

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Püspök kertváros 25. fsz/1.
képviselő: Tóth László elnök
Labdarúgás sportágban, különböző korosztályú bajnokságokban futball csapatok indítása. Labdarúgók magas színvonalú sportági oktatása, különös hangsúllyal a labdarúgó utánpótlás nevelésére. ... >>

FEHÉRVÁR TISZTI KASZINÓ Honvéd Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Malom utca 2.
képviselő: Balassa István titkár, Fucsku Sándor elnök, Görög István elnökhelyettes
A honvéd hagyományok ápolása. A Magyar Honvédség tisztikara nem katonai-szakmai - múltjának, jelenének és jövőjének hagyományainak feltárása, kutatása. Tagjai részére oktatási programok szervezése. ... >>

Fehérvári Huszárok Egyesülete

(sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Jancsár út 7. 3/15.
képviselő: Ampli Ferenc elnök
A huszárság, ezen belül is a 10. számú Vilmos Huszárezred hagyományainak megfelelően a tagok és a 12 éven felüli érdeklődő személyek minőségi lótenyésztéssel kapcsolatos szakmai tudásának fejlesztése, a hajdani huszárképességek fejlesztése, ezek folytonos oktatása, ezekre való nevelés az országos és helyi, valamint Európai Unióhoz tartozó tagállamok, illetve Erdély területén a huszárrendezvényeken. Az Ember és a Ló hagyományos kapcsolatának bemutatása az ez irányú - különösen huszár - ismeretek terjesztése, bővítése útján; - a huszárhagyományok kutatásán, nyilvánosság előtti megjelenítésén keresztül bemutatja Fehérvári Huszáros kulturális és történelmi hagyományait hazai és nemzetközi szinten; - saját kiadványain keresztül, a lovas hagyományokkal kapcsolatos tárgyak gyűjtésével, készítésével és forgalmazásával, valamint a még élő hajdani huszárokkal és leszármazottaikkal való kapcsolattartás útján igyekszik bekapcsolni az egyetemes magyarságot a Haza értékmegőrző értékteremtő, szellemi és anyagi építkezésébe; - a lovas sport szolgálata, a lovas turizmus és a szabadidő hasznos eltöltése, az ifjúság rendszeres testedzése útján. ... >>

Fehérvári Jegesmedvék Sport Club

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 58.
képviselő: Langmár Zsolt elnök
Tagjai részére rendszeres testedzési és sportolási lehetőséget biztosítani. Célja elsősorban a jégkorong sportágban a hazai és nemzetközi versenyek megrendezése, megszervezése, a jégkorong sportág népszerűsítése, tömegsporttá válásának elősegítése. Célja továbbá a sportegyesületben tagsági viszonnyal rendelkező amatőr sportolók sportbeli képzésének, korszerű felkészítésének biztosítása, ezáltal a csapat és a sportegyesület, illetőleg az egyesület nevében is szereplő Székesfehérvár város hírnevének öregbítése, a jégkorong sportág utánpótlásának nevelése. Elsősorban a jékorong sportágban a nemzetközi, külföldi kapcsolatok kiépítése és ápolása. ... >>

Fehérvári Kendo, laido és Jodo Közhasznú Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Budai utca 98. 6/4.
képviselő: Buday Attila elnök, Kiss Tamás titkár, Szalmási Tamásné gazdasági vezető
A kendo (tradicionális japán kardvívás), iaido (hagyományos japán kardkirántás gyakorlása), jodo (hagyományos japán botvívás) japán harcművészeti irányzatok szakosztályokon belüli gyakorlása, meghonosítása, széleskörű megismertetése, irántuk az érdeklődés felkeltése, elméleti és gyakorlati oktatása, hagyományainak, kultúrájának, az ehhez kapcsolódó szokásoknak az ápolása. Versenyek, edzőtáborok, szemináriumok, bemutatók szervezése, lebonyolítása, a klub versenyzőinek versenyeztetése, a szakosztályok munkájának segítése, támogatása, összehangolása. Tagjainak rendszeres és magas szintű edzési és versenyzési lehetőség biztosítása. Tagjainak - különös tekintettel az ifjúságra - testi, szellemi, erkölcsi, közösségi életre nevelése, elősegítése, fejlesztése. A közös edzéseken tagjainak egészséges életmódra, udvariasságra, a szabadidő kulturált eltöltésére nevelése, annak érdekében, hogy a magyar társadalom hasznos és tevékeny tagjai legyenek. A magyar és a japán nép között kulturális kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok keresése, a két ország hagyományainak ápolása és megismertetése. ... >>

Fehérvári Sakk Egyesület

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Szedreskerti lakótelep 35. III/10.
képviselő: Zámbó Árpád elnök
A sakksport, mint közhasznú tevékenység népszerűsítése, a város és környéke sakk életének fenntartása, a sakkozás színvonalának emelése, a tehetséges fiatalok nevelése, a sportág népszerűsítése, valamint a sakkbajnokságokban szereplő csapatok és egyének számára az egyesületi háttér biztosítása. ... >>

"Fejér All" RALLY TEAM Autósport Egyesület

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Gerle u. 8. 1/5.
képviselő: Danics László elnök
A sporttevékenység írott és íratlan szabályainak betartásával az autósport népszerűsítésére, kiváló és tehetséges versenyzők támogatása. ... >>

"Fejér Megye Közoktatásáért" Közalapítvány

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
képviselő: Pleizer Lajos kuratórium elnöke
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.törvény 88.& /1/ bekezdése szerinti Fejér megyei közoktatási feladatellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervben megfogalmazott célok és feladatok hatékony és eredményes megvalósításának támogatása. Továbbá az alapító okiratban ... >>

"Fejér Megyei Cigányokért Közalapítvány"

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Ady E. út 19.
képviselő: Horváth Gábor kuratóriumi elnök
A közalapítvány célja a romák képzettségének magasabb szintre való emelése Fejér megyében. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"Fejér Megyei Epilepsziásokért" Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Erzsébet u. 70.
képviselő: Dr. Kissevich Horváth Tamás
Az epilepsziás betegek csoportba tömörítése, esélyegyenlőségének társadalmi integrációjának elősegítése, képzésük, átképzésük támogatása, szervezése. ... >>

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara; angol:Chamber of Commerce and Industry of Fejér County; német:Industrie- und Handelskammer Komitat Fejér

(oktatási,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
képviselő: Radetzky Jenő elnök
A kamara célja a kamarai törvény szerinti köztestületi célokon túl a gazdaság alanyai közötti olyan együttműködési lehetőségek megteremtése és fenntartása, amelyek az érdekazonosság alapján elősegítik és folyamatosan biztosítják a magánszemélyek, a vállalkozók, a jogi személyek közötti közvetlen gazdasági, társadalmi kapcsolatokat, a kölcsönös érdekeken alapuló együttműködést.
A kamara célja továbbá, az érdekkörébe tartozó gazdálkodó szervezetek és oktatási intézmények körében a környezetvédelem népszerűsítése, illetve a megújuló energiák hasznosításának elterjesztése (így különösen az épületek energetikai szempontú minősítése és megfelelőségi tanúsítása, "energetikai bemérése"), ilyesfajta vállalkozói magatartás népszerűsítése; akár oktató, akár szakmai konferenciák útján történő megvalósítással. ... >>

Fejér Megyei Népművelők Egyesülete

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
képviselő: Bóka Mária elnök
Összefogni a Fejér megyében dolgozó közművelődési szakembereket és munkájukat segítő egyéb munkatársakat, részükre szakmai fórumot teremteni, szakmai képzésüket, továbbképzésüket segíteni, kulturális programokat, előadásokat szervezni. ... >>

Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
képviselő: Dr. Orosz András
A megyében folyó szülészet-nőgyógyászat betegellátás színvonalának emelése, új diagnosztikai és terápiás eljárások bevezetése, a gyógyítás céljait szolgáló kutatások támogatása, bábák, műtősnők és orvosok továbbképzésének támogatása, kongresszusok, tanfolyamok, ösztöndíjak szervezése egészségügyi dolgozóknak és orvosoknak, a betegek kórházi komfortjának javítása. ... >>

Fejér Megyei Osteoporosis Klub

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 5-7.
képviselő: Köncölné dr.Rápolthy Ildikó elnök
Csontritkulásban (osteoporosis) szenvedő beteg emberek gyógyítása és rehabilitációja érdekében tanácsadás, gyógytorna biztosítása, ismeretterjesztő előadások szervezése, fórum teremtés a gondok megbeszélésére, fiatalok körében a betegség megelőzése érdekében a felvilágosítás megszervezése, érdekképviselet és érdekvédelem az egészségbiztosítás területén, mindezt közhasznú tevékenységként. ... >>

Fejér Megyei Quad-Sport KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Szüret utca 12.
képviselő: Keszthelyi Attila elnök
Az egyesület rendszeres, kortól függetlenül végezhető (sport) foglalkozások által kínál a társadalom szélesebb rétegeinek mozgási-, túrázási lehetőséget, kitartó munkán és önbizalmon alapuló vezetési (quadozási) jártasságot, fizikai fejlődést. Az egyesület célja továbbá a kimagaslóan tehetséges quad-pilóták versenyeken történő megmérettetésének biztosítása. ... >>

Fejér Megyei Roma Reintegrációs, Információs és Tanácsadó Egyesület

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Kertalja utca 19.
képviselő: Lakatos Krisztián elnök
Szoros együttműködésben a családdal és a társszervekkel, valós segítségnyújtás a cigány származású gyermekek és fiatalok számára az iskolarendszerben, és a munkaerő-piacon belüli érvényesülésben egyaránt. ... >>

Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség

(tűzoltó,oktatási,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.
képviselő: Mihály János elnök
Tűzvédelmi érdekképviselet, oktatás, tűzvédelmi tárgyi, személyi feltételek javítása. ... >>

Fejér Paktum Egyesület

(oktatási,szociális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. C épület
képviselő: Kelemen Tas elnök
Az egyesületben együttműködő tagok, az általuk elvégzett igényfelmérésből és helyzetelemzésből következően, konszenzusos módon az alábbi hosszú távú célokat fogalmazták meg:
A foglalkoztatási szint növelése, a munkanélküliség csökkentése; Alkalmazkodóképesség fejlesztése; Helyi gazdaság fejlesztése; Foglalkoztatási partnerség erősítése; munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások

Ezen célokat a tagok az alábbi prioritások mentén tervezik megvalósítani:
Helyben történő foglalkoztatás növelése, gazdasági beruházások támogatása; mobilitás, közlekedési hátrányok leküzdése; rugalmas foglalkoztatási keretek kialakítása; képzések révén a gazdaságilag aktív népesség arányának növelése; pályázati forrásbevonás növelése. ... >>

FEJÉRVÍZ ZRt. Szociális és Oktatási Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.
képviselő: Takács Ferencné kuratórium titkára, Varsics Imre kuratórium elnöke
A FEJÉRVÍZ ZRt. dolgozói képzésének támogatása, betegségmegelőző, gyógyító, illetve rehabilitációs tevékenység támogatása, a rekreáció feltételeinek biztosítása, a dolgozók, a dolgozók családtagjainak és a társaság nyugdíjasainak szociális támogatása. ... >>

Felsővárosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Havranek József u. 2.
képviselő: Kovács Jánosné sz. Kántor Katalin
A Felsővárosi Óvodásba felvételt nyert gyermekek egészséges életmódjának megalapozása, a gyermekek erkölcsi és értelmi képessége kibontakoztatásának támogatása. ... >>

"FIATAL MŰVÉSZEKÉRT" Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Horvát I. utca 15. I/9.
képviselő: Bíró Anett, Cséri Gábor, Volf Norina
A fiatal és hátrányos helyzetben lévő tehetséges művészek támogatása. ... >>

Fúzió Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 39. fsz./1.
képviselő: Mihály Gyula, Silye Zoltán elnök
Segíteni a fiatal tehetségek érvényesüléshez juttatását rendezvények, előadások, megmozdulások szervezésével, koordinálásával; alternatív nevelési és oktatási modellek megismertetése és használata a fiatalok bevonásával; hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló fiatalok segítése; környezettudatos életvitelre nevelés; az ifjúsági sajtótermékek tartalmi fejlesztése; megelőző, felvilágosító munka a fiatalok körében; modern kommunikációs modellek megismertetése. ... >>

"Független Iskolák Egyesülete"

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a.
képviselő: Rockenbauer Lajos elnök
A 2002. március 20-án elfogadott alapszabály II/1, 2, 3, 4. pontja szerint. ... >>

Gondolat - Képzés -Termék Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Palotai u. 5.
képviselő: Kugyela János kuratórium elnöke
A gondolat megszületésétől /az ötlettől/ a termék, szolgáltatás megvalósításáig folyamatában segíteni a kis és közepes vállalkozókat /vállalkozásokat/ az erőforrások megszerzésében és minél jobb hasznosításában. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"Gorsium Zeneiskoláért Alapítvány"

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Palotai u. 51.
képviselő: Id.Fehér József a kuratórium elnöke
Fejér Megyében zene és művészeti alapfokú és középiskola - alapfokú oktatás, szakmai középfokú oktatás, általános középfokú oktatás és egyéb oktatás - fenntartása és működtetése. ... >>

Gyermekekért "HOLLÓFI" Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Sütő u. 2. VI. 17.
képviselő: Hollósi Sarolta a kuratórium elnöke
A Székesfehérváron, illetve Fejér megyében élő hátrányos, veszélyeztetett helyzetű gyermek és fiatalkorúak hasznos szabadidős tevékenységét, tehetséggondozását szervezi, szociális, családsegítő programszervező érdekképviseleti tevékenységet folytat. ... >>

Gyermekévek Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99.
képviselő: Bíró Tamás kuratóriumi elnök
Székesfehérvár öreghegyi településrészén élő általános iskolás gyermekek nevelésének, oktatásának segítése, ennek érdekében a szülők és az iskolai szervezetek, területi civil szerveződések ezirányú tevékenysége, összehangolása, különös tekintettel az alapító okirat II. pontjában részletezettekre. ... >>

Gyermekmosoly a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Wattay F. u. 9-10.
képviselő: Sötét Barnáné kuratóriumi elnök
Az óvodáskorú gyermekek nevelése, oktatása, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

"Gyöngyvirág Óvoda" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Berényi u. 103.
képviselő: Sipos Péter kuratóriumi elnök
A székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda 3-7 éves gyermekeinek testi lelki és értelmi fejlődését szolgáló külső- belső környezetének fejlesztése és felújítása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"Ha Selmec hív..." - Alba Regia

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3.
képviselő: Novák Sándor kuratórium elnöke
Támogatja az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar hallgatóinak hagyományőrző és kulturális ... >>

"HANGVERSENYZONGORA A ZONGORÁZÓ GYERMEKEKÉRT"

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.
képviselő: Jakubek Ágnes kuratóriumi elnök
A Zeneiskola zenei életének mind színvonalasabbá tétele érdekében gondoskodik megfelelő minőségű hangversenyzongora beszerzéséről. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"HAPPY-Suli" az iskolás gyermekek vízfogyasztásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Ányos P. út 3.
képviselő: Rajki János kuratóriumi elnök
Az iskolás gyermekek megszokják a helyes életrendet, étrendet, hiszen az elhízás napjainkban népbetegségnek tekinthető, és egyre jobban terjed a gyermekek között is. Az iskolákban biztosítani az ingyenes ásvány-, és ivóvíz elérhetőségét a gyermekek számára. ... >>

Helyi Rádiók Országos Egyesülete

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Donát utca 92.
képviselő: Radetzky András elnök ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal