Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Székesfehérvár kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 219
5. oldal

TARSOLY Ifjúságért Egyesület

(sport,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Salétrom utca 4-6.
képviselő: Pribékné Nényei Annamária elnök
A fiatalok művelődési és szabadidős tevékenységének megszervezése; az egyetemes, a magyar, és különösen a helyi kultúra értékeinek a megismertetése, megszerettetése, az érdeklődés felkeltése a kultúra iránt; a fiatalok öntevékenységének fejlesztése, ifjúsági kezdeményezések ösztönzése; az egészséges életmódra nevelés, a sporttevékenység iránti igény kielégítése; környezetvédelem fontosságának terjesztése. ... >>

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Sár u. 1. I/3.
képviselő: Vitézné Bán Tímea ügyvezető igazgató
A székesfehérvári, Fejér megyei, regionális pályakezdők, munkahelyüket elvesztett, valamint munkalehetőséget kereső munkavállalók és hátrányos helyzetű emberek érdekképviselete, munkalehetőséghez való segítése, oktatási, továbbképzési és kulturális területeken megvalósított programokkal. A város kulturális feladataiban részt vállalni ünnepi műsorok, megemlékezések és programok szervezésén keresztül, amely eseményeken az Egyesület tagjai kifejezhetik a városhoz való viszonyukat, és meggyőződésüknek hangot adva formálhatják a városi, megyei közvéleményt, közvetíthetik közös értékrendjüket. Családokkal kapcsolatos emberi és állampolgári jogok védelme. Munkaerőpiacra (pl. gyes-ről, gyed-ről) visszatérő szülők foglalkoztatásának elősegítése. Természetvédelem, környezetvédelem a tagok tevékenységének koordinálásával, más szervezetek által szervezett programokon való szervezett részvételen keresztül. Támogat minden olyan egyéni törekvést, ami az alapszabályban feladatként szerepel. ... >>

TEREMBURA - Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
képviselő: Baranyai Nóra elnök
A magyar múzeumok által őrzött és megjelenített kultúra megismertetésével, bemutatásával közelebb hozni a gyermekekhez az elmúlt korok kultúráját és a mai kortárs kultúrát. A múzeumi szakemberek és pedagógusok által közösen átgondolt és kidolgozott együttműködési rendszer kialakítása, amelyben az iskolai kereslet és a múzeumi kínálat a legmegfelelőbb módon tud összekapcsolódni. Együttműködés és munkakapcsolat kiépítése a magyar múzeumokkal, a magyar múzeumpedagógiai reprezentáns irányzataival és a gyermekek számára kulturált közvetítő civil szervezetekkel. A múzeumpedagógusok, a muzeológusok, a közművelődési szakemberek, valamint a közönség között a kommunikáció kialakítása. A magyar múzeumpedagógiai, módszertani és elméleti kutatásokban való aktív részvétel. A gyermekek esélyegyenlőségének növelése. Személyiségfejlesztés, a gondolkodás fejlesztése. A közösségbe való beilleszkedés képességének fejlesztése. Az európai múzeumlátogatási kultúra adaptálása, korai életkorban felkészítés a kutlúrabefogadás Európai Unióban meggyökeresedett formáira. ... >>

TEREPJÁRÓK Diáksport és Kulturális Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Szilágyi út 13.
képviselő: Pintérné Palkovics Gabriella
Diáksportklub működtetése, táborszervezés, szabadidő tömegsport versenyek szervezése, erdei iskola szervezése, kirándulás és színház-,múzeum-, kiállítás szervezése, hagyományőrző programok szervezése. ... >>

TÖLGYFA GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY

(kulturális,szociális)

8000 Székesfehérvár, Lövölde út 28. fszt./3.
képviselő: Szemleiné Németh Lívia kuratóriumi elnök
Olyan tevékenységgel segíteni a gyermekes családokat, mellyel gyermekeik felügyeletét egy életkoruknak megfelelő környezetben, készség- és képességfejlesztő foglalkozásokkal játszva nevelő módon biztonságos helyen tudják. Segíteni kívánja a szülőket a gyermekneveléssel, -gondozással kapcsolatos problémák, nehézségek megoldásában, a szülői szerep megerősítésében. Lehetőséget kíván nyújtani a szülők munkavállalási és munkahely megtartási esélyeinek növelésére gyermekeik felügyeletének biztosításával munkaidejük alatt. A gyermekek érdekében minden szükséges lépést meg kíván tenni. Egészségmegőrző és kulturális programok szervezésével elő kívánja segíteni a gyermekek test és lelki fejlődését, mely alapfeltétel személyiségfejlődésükhöz. ... >>

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Fejér Megyei Egyesülete

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
képviselő: Dr. Nagy Rezső elnök
Ismeretterjesztés, tehetséggondozás, szakmai át- és továbbképző tanfolyamok szervezése. ... >>

VÁCI MIHÁLY OKTATÁSI KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Berényi u. 105.
képviselő: Illés Endre kuratóriumi elnök
Az iskola tanulóinak képességük szerin- ti kibontakoztatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Vajda János Irodalmi Alkotók Köre

(kulturális)

Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.
képviselő: Péntek Imre elnök ... >>

Vakond-OK Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Tompa M. utca 4.
képviselő: Karácson Zoltán elnök
Az óvodás és általános iskolás korú gyermekek szellemi, erkölcsi, testi fejlődésének elősegítése. ... >>

Vasiak Baráti Köre Székesfehérvár

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Vereckei út 47.
képviselő: Nagy Géza elnök
Vas megyében született vagy onnan elszármazott, Székesfehérváron és környékén élő állampolgárok 1996 ősze óta rendszeresen találkoznak és különböző rendezvények keretében próbálják élővé tenni az őket a származási helyhez kötő tradíciókat. A szervezett működés megteremtése érdekében egyesület formájában működő közhasznú szervezet alapításának igénye fogalmazódott meg. Erre tekintettel került létrehozásra a Vasiak Baráti Köre Székesfehérvár megjelölési társadalmi szervezet. ... >>

Vasvári Természetismereti, Turisztikai, Kulturális és Sportegyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár utca 71.
képviselő: Dosztál András elnök
A fiatalok természetismeretének bővítése; természet- és környezetvédelmi tevékenységre nevelés; az egészséges életmód kialakítása; sport- és sportturisztikai tevékenység szervezése és lebonyolítása; a népi hagyományok megőrzése és ápolása; a magyar kulturális örökség, Európa népei kultúrájának megismertetése; iskolai oktatási módszerek fejlesztése. ... >>

Vesta Sportegyesület

(sport,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Horvát István lakótelep 17.
képviselő: Kiss Péter elnök
Női és férfi labdarúgás, lovasszakosztály, fogathajtás, díjugratás, sportlövészet, íjászat sportok gyakorlása érdekében, szabadidő és tömegsport rendezvények szervezése, folyamatos edzési és mozgási lehetőségek biztosítása minden korosztály részére, az ehhez kapcsolodó kulturális tevékenységek és mentális programok támogatása. ... >>

Veterán Repülők és Ejtőernyősök Fejér Megyei Egyesülete

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Malom u. 2.
képviselő: Richnovszky Sándor elnök
Repülés, ejtőernyőzés veteránjainak szervezetbe tömörítése. ... >>

Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Tátra u. 61.
képviselő: Janó Andorné elnök, Suhajda Márta titkár
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység végzése,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- sporttevékenység végzése.
... >>

"Vitéz Kisteleki Géza Zenei Alapítvány"

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.
képviselő: Lengyel Viktorné kuratórium elnöke
Székesfehérvár zenei életének növelése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

VOK Könyvtár Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Budai út 80. 1/4.
képviselő: Szabóné Hajda Ildikó elnök
Könyvtár üzemeltetés, ismeretterjesztés, képességfejlesztés, kulturális rendezvények, előadások szervezése, kulturális örökség megóvása. ... >>

Vörösmarty Mihály Kulturális és Turisztikai Egyesület

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Lévai u. 15.
képviselő: Kádár Linda elnök
Érdeklődés felkeltése turisztikai, gazdasági, kulturális rendezvények iránt. ... >>

Vörösmarty Társaság

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 14.
képviselő: Bobory Zoltán elnök
Irodalomnépszerűsítő, kutató, kiadó tevékenység. ... >>

"Zöld Fény" A Tehetséges Fiatalokért

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Vereckei u. 10.
képviselő: Dr.Séllei Erzsébet kuratórium eln.
A művészeti jellegű szakmai képzés támogatása, az alapító okiratban részletezettek szerint. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal