Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Székesfehérvár kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 219
3. oldal

Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Malom utca 2.
képviselő: Görög István ügyvezető titkár, Karsai Béla elnök
Elősegíti a civil lakosság és a katonák kapcsolatának erősítését. ... >>

Horváth Gábor Szellemiségéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Budai út 7.
képviselő: Sipos Imre kuratóriumi elnök
A székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium oktató, nevelő munkája színvonalának emelése, iskolai demokrácia kiteljesedése, hagyomány ápolás. ... >>

HUMÁNERŐ EGYESÜLET

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Semmelweis út 8.
képviselő: Csilléry Miklós
Előrevivő együttműködés a hasonló célú önkormányzati és társadalmi szervekkel, bizottságokkal, a különböző közművelődési és nevelési intézményekkel, klubokkal és mozgalmakkal. A helyi és határokon átnyúló közművelődés átfogó fejlesztése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális és sport rendezvények szervezése, rendezése és lebonyolítása. Városmarketing és kommunikációs tanácsadás, az ifjúság szocializációjának és közösségi életének életének elősegítése. Bűnmegelőzés, szenvedélybetegség prevenció. A civil társadalom fejlődésének elősegítése, érdekképviselet biztosítása. ... >>

Hunyadi Diák Sport és Kulturális Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Sziget u. 47.
képviselő: Őze Tibor elnök
A rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés iránti igények felkeltése, a tagok nevelése és a társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakoztatására;
- Biztosítani a minősített sportolók számára a megkezdett sporttevékenység töretlen folytatását;
- A működési területén kezdeményezni és lehetővé tenni a hivatásos, a tanuló ifjúság rendszeres sporttevékenységbe való bevonását;
- Támogatja az iskolai diák sportegyesületeket, sportolási lehetőséget biztosít azoknak a tanulóknak, akik szakosztályban igazolt sportolóként nem sportolnak;
- Sportiskolás rendszerű utánpótlás neveléssel biztosítja a szakosztályok utánpótlását;
- Város és honismereti kör, továbbá ilyen ismereteket gyarapító táborok szervezése;
- Vers és prózamondó kör, ill. versenyek szervezése, a tehetségek felkutatása;
- Könyvismertető és olvasókör szervezése a szépirodalom népszerűsítése érdekében;
- Filmklub keretében a hazai és a külföldi filmművészeti alkotások népszerűsítése, ismertté tételének elősegítése. ... >>

I. András Király Lovagrend

(kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Sütő út 30. III/11.
képviselő: Bencze Tamás nagymester
A magyar katonai hagyományok kutatása és ápolása, valamint az események korhű megjelenítése a XI. századtól a XVII. századig. ... >>

Idősek Klubja

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 8/2.
képviselő: Jugovics Lajos klubvezető ... >>

Ifjú Civilek Társasága

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Dr. Koch L. út 11.
képviselő: Dr. Örömy Zoltán gazdasági társelnök, Dr. Révész Balázs elnök
A demokratikus, a civil mozgalomra épülő gondolkodás népszerűsítése, az esélyegyenlőség és az alkotmányos alapjogok érvényesítésének elősegítése, a nevelés, ismeretterjesztés keretében a demokrácia mindennapi gyakorlásának bemutatása az ifjúság számára, tanfolyamok, önképzések, rendezvények szervezése, az ismeretek eljuttatása a polgárok minél szélesebb köreihez. ... >>

IFJÚSÁG A JÖVŐ CSALÁDJAIÉRT KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Sziget utca 31. I/1.
képviselő: Horváth Ildikó elnök
Székesfehérváron és a régióban élő hátrányos helyzetű családok, valamint a gyermekek és ifjúság érdekképviselete, segítése. Szociális gondoskodás a rászorultak részére. Kulturális tevékenység, alternatíva nyújtása. ... >>

III. Béla Lovagrend

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1. I/110.
képviselő: Dr.Töpler László magister
A Koronázó Templom újjáépítése, a koronázási trón - avatószék - vagy rekonstrukciójának eredeti helyen való felállítása, a koronázási jelvények Székesfehérvárra való visszahozatala, a királyi-királynéi maradványok DNS alapú vizsgálata után eredeti helyükre való méltó újratemetése, III. Béla király és Anna királyné földi maradványainak és sírmellékleteinek Székesfehérvárra való visszahozatala, a király és a királyné eredeti (végakarat) nyughelyére való újratemetése. ... >>

Interetno Studio Közhasznú Művészeti és Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár út 56. I/3.
képviselő: Tolcsvai Nagy Béla
Magyarországi nemzetközi és kulturális kapcsolatainak kiépítése, azok ápolása, fejlesztése, új típusú művészeti oktatási rendszer megvalósításának támogatása. ... >>

International Police Associaton /IPA/ Magyar Szekció Fejér Megyei Szervezete

(sport,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2.
képviselő: Vörös Ferenc elnök
IPA nemzetközi kapcsolatok szervezése, IPA szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás, tanulmányutak szervezése, kulturális és sport rendezvények lebonyolítása. ... >>

István Király Múzeum "Marosi Arnold" Alapítvány

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Március 15. u. 6.
képviselő: Dr. Fülöp Gyula kuratórium elnöke
Régészeti, néprajzi történeti kutatások feltételeinek támogatása. ... >>

Japán Harcművészeti Egyesület

(sport,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 18. IV/2.
képviselő: Török Ferenc elnök
A karate önvédeli és verseny célú gyakolása, a japán kultúra megismerésének elősegítése. ... >>

Keleti Varázslat Táncegyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc út 24. III/2.
képviselő: Póczos Ildikó elnök
A helyi közösségszerveződés, az állampolgári ismeretek és éntudat, az egyén és közösségi társadalmi kezdeményezésekhez szükséges készségek kiformálásának elősegítése. Mozgáskultúra, alkotó- és előadó művészet (tánc, pantomim stb.) fejlesztésének elősegítése, támogatása. Ifjúság szabadidejének hasznos eltöltésével kapcsolatos ismeretek terjesztése. Ifjúság szabadidejének hasznos eltöltésének elősegítése ? éntudat fejlesztése. Lakosság fizikai közérzetét javító, egészségmegőrzést elősegítő, prevenciós tevékenységek szervezése, folytatása. Hátrányos helyzetű csoportok képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások terén segítség nyújtása. ... >>

Keresztény Polgári Kör

(kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 7.
képviselő: Csordás Sándor elnök
Keresztény hit szélesebb körben történő terjesztése, kereszténység érdekvédelme, nemzetközi és hazai keresztény szervezetekkel való kapcsolattartás, civil programok szervezése. ... >>

Kisfalud 2004 Kulturális és Oktatási Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Köfém lakótelep 1.
képviselő: Ollerinyi Gábor, Varga Csaba, Varga Józsefné
Közelebb hozza az embert a természethez, a kultúrához,
- szabadidő kulturális eltöltése,
- nevelési, oktatási feladatok ellátása, különösen a számítógéppel segített tanulásban,
- a számítógép, ill. az Internet használatának népszerűsítése és a lakosság széles körében történő megismertetése, elterjesztése,
- formálja és összekovácsolja a helyi közösséget a céljai megvalósítása érdekében,
- az egyesület céljainak megvalósításához szükséges források felkutatása,
- a társadalmi-gazdasági élet szereplőinek bevonása az egyesület közhasznú céljainak támogatására,
- népszerűsítse az egyesület közhasznú tevékenységébe tartozó tevékenységek minden formáját. ... >>

Kisfaludi Faluház

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Kisfalud,Mátyás király u. 16.
képviselő: Domak Béla kuratórium elnöke
Faluház létrehozása, működésének támogatása. ... >>

Kisfaludi Polgárok Érdekvédő Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár-Kisfalud, Könyves Kálmán utca 14619.hrsz
képviselő: Wollek Tiborné elnök
A környezet védelme, a környezetszennyezés elleni fellépés; idősek, nyugdíjasok segítése; fiatalok kulturális lehetőségeinek megteremtése; Községi Ház kialakítása, hasznosítása Kisfalud lakóinak érdekében; rendseres tájékoztatás a falu lakóit érintő kérdésekben; élő kapcsolat megteremtése az önkormányzattal. ... >>

Kisüsti Pálinkakedvelők Baráti Köre és Szabadidős Egyesülete

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Meggyesi utca 25.
képviselő: Csery Péter elnök
A minőségi Kisüsti Pálinka - mint Hungarikum - megóvása, társadalmi elismertségének, jó hírnevének növelése, kulturált fogyasztásának terjesztése, széles körben való megismertetése. A Kisüsti Pálinka hagyományainak ápolása, fogyasztói érdekek képviselete. ... >>

KJF Kutatás és Fejlesztés Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.
képviselő: Dr. Venter György kuratóriumi elnök
A Kodolányi János Főiskola egyetemi kutató és oktató intézetté fejlesztése, oktatási, kutatási és kulturális tevékenységhez kötődő programok és projektek megvalósítása, és az azokban való közreműködés. A kuratórium az alapítványi célokkal összhangban álló, azok megvalósítását szolgáló egyéb programokat, illetve az ilyen tevékenységet végző szervezeteket és személyeket is támogathat. ... >>

"Kodály Zoltán Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

8000 Székesfehérvár, Béke tér 4.
képviselő: Sepseiné Nagy Aranka kur. elnöke
12 osztályos iskola és művészeti központ működési feltételeinek biztosítása ... >>

Kodolányi János Főiskola Kulturális és Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 59.
képviselő: Barabás Zsolt elnök
A Kodolányi János Főiskola hallgatói és dolgozói számára kulturális és sportkörök, valamint kulturális és sportrendezvények szervezése és működtetése. ... >>

Könyves Kálmán Közhasznú Horvát-Magyar Kulturális Alapítvány

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, József Attila utca 25 V/19
képviselő: Dr Bednyák Attila kuratórium elnöke
A horvát-magyar kulturális kapcsolatok kiépítése, azok ápolása. A horvát kultúra népszerűsítése Magyarországon, a magyar kultúra népszerűsítése Horvátországban. Kisebbségi szervezetek támogatása. Közösségi ház létrehozása és működtetése. ... >>

Körzeti Diáksport Bizottság Mór

(sport,kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 3. I/3.
képviselő: Kiszely Imréné elnök
A diákság testkultúrájának magasabb színvonalra emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme. A diáksportban érintettek - kiemelten a szövetség tagjainak - érdekképviselete, érdekvédelme. A diáksport szervezeti és működési feltételeinek, a fejlesztési célkitűzések megvalósításának segítése. A területi versenyrendszer működtetése, sporttalálkozók, vetélkedések és versenyek szervezése, lebonyolítása. Gyalogtúrák, vízitúrák, kerékpártúrák, sítúrák szervezése, lebonyolítása. Sporttáborok szervezése, lebonyolítása. Együttműködés a diáksportban érintett állami, társadalmi és sportszervezetekkel. A magyar diáksport területi szintű képviselete. Felvilágosítás, véleményadás diáksportkör és egyéb hatáskörbe tartozó ügyekben. ... >>

Köz-Infó Közhasznú Egyesület

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Erzsébet út 22.
képviselő: Csitáry-Hock Tamás elnök
A székesfehérvári kistérségben élők közművelődési tevékenységének elősegítése és támogatása, a lakók számára lehetőséget biztosítani a megfelelő információszerzésre és tájékoztatásra. ... >>

Közép-Dunántúli Postagalambsport Tagszövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Szent Gellért u. 108.
képviselő: Vincz István elnök
A postagalambsport hagyományainak ápolása és továbbfejlesztése; tagszövetségi versenyek és kiállítások rendezése; a tagegyesületek képviselete; a tenyészállományok minőségét szolgáló galambok és egyéb eszközök beszerzése és szükség szerinti forgalmazása; a postagalambsport tömegsport jellegének megőrzése. ... >>

LAGÚNA Kulturális és Táncsport Egyesület

(sport,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Kisfalud, Mátyás király u. 13.
képviselő: Szilnerné Györe Judit elnök
Egyesület jellege: sportegyesület. ... >>

"Lánczos Kornél - Szekfű Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
képviselő: Döbrentey Gyula kuratórium elnöke
Tudományos, műszaki, művészeti értéket képviselő, eredeti művek, alkotások létrehozásának támogatása, a város tudományos igényű, színvonalas szellemi életének fellendítése. ... >>

Life Cafe Club Egyesület

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi utca 13/B. I/5.
képviselő: Pecz István elnök
Európai keresztény kultúra megismertetése ... >>

"Luandae" Magyar-Brazil Kulturális Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Piac tér 2.
képviselő: Imre Róbert kuratórium elnöke
A capoeira, afro-brazil harcművészet támogatása, oktatása, országos hálózatának kiépítése. A brazil kultúra támogatása Magyarországon. A portugál nyelv tanításának segítése Magyaroszágon, ill. az itt tartózkodó portugál anyanyelvűek magyar nyelvre tanítása. A fenti kulturális sport tevékenységbe hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok bevonása az alapító okirat szerint. ... >>

"Lyra kör" amatőr irodalmi és kulturális egyesület

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Helyőrségi Klub
képviselő: Horváthné Horváth Ilona elnök ... >>

Mag-tár Kulturális Egyesület

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Gáz utca 1/B. VIII/25.
képviselő: Máhr Dániel
1. Fejér megye és Székesfehérvár kulturális életének gazdagítása
2. A helyi szellemi élet szélesebb körű kibontakozásának elősegítése
3. A tagok alkotó energiájának felszabadítása, a közösségért tevékenykedő emberi aktivitás támogatása
4. A helyi közélet alkotó módon történő alakítása
5. A fiatalság bevonása a megye és a város kulturális életének szervezésébe
6. A fiatalság kreatív szellemű nevelése, az erkölcsi értékek ápolása
7. A civil társadalom fejlődésének elősegítése ... >>

MAGYAR ALUMÍNIUMIPARI MÚZEUMÉRT ALAPÍTVÁNY

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Zombori út 12.
képviselő: Radnai József kuratórium elnöke
A Magyar Alumíniumipari Múzeum korszerűsítésének, fejlesztésének elősegítése. Továbbá az alapító okiratban írtak. ... >>

Magyar Dolgozók Ifjúsági Szövetsége Független Szervezete

(sport,kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Borszéki út 44.
képviselő: Hargitai Pál titkár
Kulturális és sportprogramok biztosítása a tagok részére, a lakóhely közéletében való aktív részvétel, környezetvédelmi feladatok vállalása. ... >>

Magyar Nemzeti Párt (MNP)

(kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 1.
képviselő: Németh Tamás
Politikai tevékenység folytatása, a magyar nemzeti érdekek szolgálata nemzeti identitástudat erősítése, nemzeti összefogás erősítése, magyar kultúra, hagyományok ápolása. ... >>

Magyar Protokoll Klub

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 14. fsz. 1.
képviselő: Óber László elnök ... >>

Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Jókai utca 10/C. fsz/1.
képviselő: Mészáros András elnök
A gyermekek és felnőttek testi és lelki egészségfejlődését, megőrzését elősegíteni. Az egyesület művészetpártoló, támogató valamint nevelő-oktató tevékenységet folytat a képző-, ipar-, fotó- és népművészet területén. Céljai elérése érdekében a közép- és nyugat-dunántúli régióban működik. ... >>

Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
képviselő: Gyenei László elnök
Az ősi meditációs iskolák tanítása szerint az ember testi, lelki és szellemi fejlődésének párhuzama, optimális életérzetet biztosítanak. A ma élő ember az adottságok következményeként ennek a párhuzamnak a biztosítását elmulasztotta. Okként azt lehet felhozni, hogy nem is foglalkozik azokkal a gondolatokkal, és nem is végzi azokat a tevékenységeket, amelyek elvezetnek a kérdés megoldásához. A társadalmi szervezet azon cél elérése érdekében került létrehozásra, hogy az embereket ezen gondon át lehessen vezetni. ... >>

MARKÓ S. MÁRIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Budai út 302.
képviselő: László Tibor kuratórium elnöke
A rendelkezésre álló vagyonnal arányos mértékben hozzájárulni ahhoz, hogy az idősek, a fitalkorúak és más hátrányos helyzetűek esélyegyenlősége javuljon. Az arra rászorulók testi és lelki gondozását szolgáló segítőszolgálat létrehozása és működtetése. Közösségi, kulturális, egészségügyi és szociális ismeretterjesztő rendezvények szervezése. Hátrányos helyzetű gyermekek tanulási feltételeinek javítása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek szerint. ... >>

Maroshegyért Civil Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Szörényi út 76.
képviselő: Horváth József elnök
Székesfehérvár Maroshegy és környéke lakosai kulturális és közösségi életének támogatása. Ennek keretében a lakókörnyezet természet- és környezetvédelmi tevékenységének támogatása, a helyi hagyományok ápolása, az egészséges életmód, a rendszeres sportolás népszerűsítése, ennek lehetőségeinek megteremtésében való aktív közreműködés, Maroshegy és környéke szociálisan rászoruló lakosainak anyagi és egyéb eszközökkel történő támogatása, az itt lakó, tanulmányokat folytató, a tanulmányok, illetve a sport és a művészetek terén kiemelkedő tehetséggel bíró fiatalok támogatása, illetve a fenti célokat népszerűsítő rendezvények, utazások szervezése, lebonyolítása. ... >>

Média Régia Egyesület

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 3.
képviselő: Bácskai Gergely elnökhelyettes, Bisztricz Anett titkár, Gáspár Péter elnök
Kulturális tevékenység. ... >>

MÉHKASAULA Kulturális Közhasznú Egyesület (MAKE)

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Építőmunkás u. 12.
képviselő: Arany Zoltán alelnök, Szepesi Imre elnök
Színvonalas magyar és külföldi művészeti produkciók (kortárs zene, képzőművészet és egyéb társművészetek) bemutatása a nagyközönségnek. ... >>

Mezőgazdasági Emlékeket Védők Fejér Megyei Egyesülete

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Börgöndi u. 53.
képviselő: Dr. Radics József
Mezőgazdasági emlékek gyűjtése, megőrzése, védelme. ... >>

Mosoly Ifjúság-Nevelési és Szabadidő Alapitvány

(sport,egészségügyi,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Börgöndi utca 39.
képviselő: Hada Tibor elnök
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyitó-egészségügyi rahabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegités, ismeretterjesztés, kul- túrális tevékenység, kultúrális örökség megóvása, gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. Sport,a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

"Motívum" Kulturális Egyesület

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Tolsztoj u. 24.
képviselő: László Sándor ... >>

Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete

(szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Erzsébet u. 20.
képviselő: Horváth Klára elnök
A Fejér megyében élő mozgássérültek és a családtagjaik összefogása; a társadalmi és kulturális életbe való bekapcsolódásuk elősegítése; lehetővé tenni, hogy részesüljenek az egyesület tagjai minden rehabilitációs szolgáltatásban; lehetővé tenni, hogy csökkenjenek a rokkantságukból fakadó nehézségeik, hátrányaik, annak érdekében, hogy minél teljesebb életet élhessenek. ... >>

Művészetért Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Wattay u. 9.
képviselő: Török Péter, Vörös Tamás kuratórium elnöke
A már működő művészetoktatási intézmény fenntartása és működtetése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"Nébó" Keresztény Egyesület

(egészségügyi,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Cserepes köz 7. V./35.
képviselő: Horváthné Csizmadia Ágnes elnök
Az egyesület célja, hogy elősegítse a régió területén élő, részben a gazdasági válság okozta nehéz helyzetű szenvedélybeteg /hajléktalan/ személyek rehabilitációját. A szenvedélybetegek egészséges életmódra való figyelemfelkeltése, kulturális és szabadidős programok szervezése. Felébreszteni a vágyat a jobb életre. Lelki támaszt nyújtva, kiállni az erkölcsi /etikai/ értékek védelméért. Keresztény életvitel kialakítása, vallási, politikai elkötelezettség nélkül. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitáció, szociális tevékenység, családsegítés. Szakemberek segítségével a szenvedélybeteget visszaadni családjának és a társadalomnak. ... >>

NOESCAPE Kulturális Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 55.
képviselő: Bódis Gyula elnök
Művészeti hagyományok ápolása, fiatalok művészeti képzése, fiatal művészek támogatása, rendezvény szervezés, kitüntetések adományozása, ösztöndíj adományozás, extrém sportok népszerűsítése, drogmeglőzés, mentalhigiéniás programok, környezetvédelem, természetvédelem, magyar gasztronómiai hagyományok népszerűsítése, regionális gondolkodásmód elősegítése. ... >>

Nyíló Szegfű Politikai és Kulturális Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Piac tér 12.
képviselő: Szabó Gábor kuratórium elnöke
Hozzájáruljon Fejér megyében a demokratikus viszonyok fejlődéséhez és előmozdítsa a hagyományos európai szociáldomokrata eszme és gondolatkör megyén belüli megismerését és elterjedését. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal