Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Székesfehérvár intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 124
3. oldal

Tatay Sándor Iskola- és Oktatásfejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Kisteleki u. 76.
képviselő: Dr. Gáspárdy Gyuláné
Az iskola elhelyezésére szolgáló épület szükség szerinti bővítésének, felújításának és karbantartásának támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Tehetségekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér
képviselő: Cselyuszka Antalné kur. elnöke
A Hétvezér Általános Iskolában matematika, fizika, kémia és számítástechnika tantárgyakat tanulók jutalmazása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"Teleki Blanka Gimnázium Tanulóiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Budai u. 7.
képviselő: Horváth Éva kuratóriumi elnök
Az iskolában kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, tanulmányi és kultú- rális versenyeken sikeresen szereplő és példamutató közösségi magatartást tanúsító tanulóinak támogatása. To- vábbá az alapító okiratban részlete- zettek. ... >>

TEREMBURA - Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
képviselő: Baranyai Nóra elnök
A magyar múzeumok által őrzött és megjelenített kultúra megismertetésével, bemutatásával közelebb hozni a gyermekekhez az elmúlt korok kultúráját és a mai kortárs kultúrát. A múzeumi szakemberek és pedagógusok által közösen átgondolt és kidolgozott együttműködési rendszer kialakítása, amelyben az iskolai kereslet és a múzeumi kínálat a legmegfelelőbb módon tud összekapcsolódni. Együttműködés és munkakapcsolat kiépítése a magyar múzeumokkal, a magyar múzeumpedagógiai reprezentáns irányzataival és a gyermekek számára kulturált közvetítő civil szervezetekkel. A múzeumpedagógusok, a muzeológusok, a közművelődési szakemberek, valamint a közönség között a kommunikáció kialakítása. A magyar múzeumpedagógiai, módszertani és elméleti kutatásokban való aktív részvétel. A gyermekek esélyegyenlőségének növelése. Személyiségfejlesztés, a gondolkodás fejlesztése. A közösségbe való beilleszkedés képességének fejlesztése. Az európai múzeumlátogatási kultúra adaptálása, korai életkorban felkészítés a kutlúrabefogadás Európai Unióban meggyökeresedett formáira. ... >>

TEREPJÁRÓK Diáksport és Kulturális Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Szilágyi út 13.
képviselő: Pintérné Palkovics Gabriella
Diáksportklub működtetése, táborszervezés, szabadidő tömegsport versenyek szervezése, erdei iskola szervezése, kirándulás és színház-,múzeum-, kiállítás szervezése, hagyományőrző programok szervezése. ... >>

"TISZTA VÁR" Környezetvédelmi és Tömegsportmozgalmi Kiemelten Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Semmelweis út 12. VIII/1.
képviselő: Kovács Zoltán Imre kuratóriumi elnök
A lakosság - különösen a kis és középiskolás korosztály - figyelmét felhívja a környezetvédelem, a természet- és állatvédelem fontosságára, Székesfehérváron és környékén környezetvédelmi feladatokat szervezi és koordinálja, az iskolai környezetvédelmi oktatás segítése és szakmai továbbfejlesztése, és az ehhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Tolnai Utcai Általános Iskola "Nyitni kék" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 41.
képviselő: Radácsné Ádám Andrea kuratóriumi elnök
Az iskola oktató-nevelő munkájának támogatása. Továbbá az alapító okiratban írtak. ... >>

TOLNAI ÚTI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Tolnai út 1.
képviselő: Németh Ágnes Éva kuratóriumi elnök
A Tolnai úti Óvodába járó gyermekek személyiségfejlesztése érdekében az óvodai nevelő tevékenység eszközrendszerének bővítése, felújítása. Közvetlen gyermekvédelmi, környezetvédelmi tevékenység és az egészséges életmód szokás átalakító tevékenységének segítése, óvodán kívüli élmény és ismeretszerző programok támogatása. A szakmai innováció támogatása. ... >>

Tóvárosi Általános Iskola Tini Diáksport Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Iskola tér 1.
képviselő: Szigetvári Zoltán elnök
Szervezi tagjai sporttevékenységét, versenyeztet, nevelés, szabadidő hasznos eltöltése, egészségmegőrzés. ... >>

"uniGISopen - A NYITOTT TÉRINFORMATIKA OKTATÁSÉRT"

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3.
képviselő: Dr.Márkus Béla kuratórium elnöke, Taupert Szilvia kuratóriumi titkár
A Soproni Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karán folyó térinformatika oktatás és a tudományos kutatás minőségi színvonalának megőrzése és emelése. ... >>

Út Európába Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Bartfai út 21.
képviselő: Dr.Madár Péter kuratórium elnöke
Oktatási intézmény létesítése, fenntartása, szakemberképzés támogatása, a határon túli magyarok képzésbe való bevonása, a határon túli magyar anyanyelvű iskolák támogatása, közép- és felsőoktatási intézményekkel való kapcsolatépítés- és tartás, EU csatlakozásra felkészítés elősegítése, továbbá az alapító okiratban felsoroltak. ... >>

VÁCI MIHÁLY OKTATÁSI KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Berényi u. 105.
képviselő: Illés Endre kuratóriumi elnök
Az iskola tanulóinak képességük szerin- ti kibontakoztatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Vadmadárkórház Természetvédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Olaj utca 70.
képviselő: Dr. Berkényi Tamás kuratóriumi elnök, Kálmán Zoltán, Krepsz Gyöngyi, Lits Klára
A Magyarországon honos, az itt költő valamint az ezen a területen áthaladó vándormadarak védelme és a sérült példányok gondozása, ellátása, gyógyítása, az ezen tevékenységgel kapcsolatos oktatás, nevelés és ismeretterjesztés, állat-, természet- és környezetvédelem. ... >>

Vakond-OK Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Tompa M. utca 4.
képviselő: Karácson Zoltán elnök
Az óvodás és általános iskolás korú gyermekek szellemi, erkölcsi, testi fejlődésének elősegítése. ... >>

Vasvári Természetismereti, Turisztikai, Kulturális és Sportegyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár utca 71.
képviselő: Dosztál András elnök
A fiatalok természetismeretének bővítése; természet- és környezetvédelmi tevékenységre nevelés; az egészséges életmód kialakítása; sport- és sportturisztikai tevékenység szervezése és lebonyolítása; a népi hagyományok megőrzése és ápolása; a magyar kulturális örökség, Európa népei kultúrájának megismertetése; iskolai oktatási módszerek fejlesztése. ... >>

Velinszky László Általános Iskola "Teljes Élet" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Salétrom u. 4-6.
képviselő: Vargáné Tóth Zsuzsanna kur. elnöke
Az iskola oktató-nevelő munkájának támogatása, a minőségi munka elismerése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Vidám, Egészséges Gyerekekért 2000 után is

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Sziget u. 1.
képviselő: Ráczné Kálmán Anikó kuratóriumi elnök
Közreműködés a Sziget Utcai Általános Iskolán belüli oktatás és nevelés feltételeinek javításában. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"VIDEOTON" Labdarúgó Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 10.
képviselő: Kovács Ferenc kuratóriumi elnök
A magyar labdarúgósport utánpótlásának biztosítása, nemzetközi szinten is eredményes fiatal labdarúgók nevelése, tehetségkiválasztó versenyek meghirdetése, rendszeres testedzés biztosítása, nemzetközi szintű versenyek meghirdetése, hazai és külföldi rendezvényeken való részvétel támogatása, szakembercsere támogatása, tehetséges fiatalok és tehetségneveléssel foglalkozó iskolák támogatása. ... >>

"VILÁGNYELVÉSZ" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Stomfai utca 6.
képviselő: Sándor Andrásné kuratórium elnöke
Az idegen nyelvek oktatásában való aktív szerepvállaláson keresztül erkölcsileg és anyagilag is támogasson olyan kezdeményezéseket, melyek a Hétvezér Általános Iskolában az idegen nyelvek oktatását tűzték ki célul, támogassa és ösztönözze az általános iskolában mindenkor tanított idegen nyelvi képzéseken részt vevő tanulókat, a kimagasló eredményeket elérőket pedig jutalmazza. ... >>

"Vizivárosi Iskolafejlesztés"

(intézményi,oktatási,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Budai út 90.
képviselő: Kodakné Mucza Katalin kuratórumi elnök
Anyagi alapot teremteni az oktatás színvonalának emeléséhez, az iskola fejlesztési tervének megvalósításához, korszerű oktatási eszközök és módszerek bevezetéséhez. ... >>

Vízöntő Alapítvány a szabad európai emberért

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Óvoda u. 1.
képviselő: Fülöpné Óvári Edit kur. elnöke
Helyi kezdeményezés alapján óvoda és iskola létrehozása és kiegyensúlyozott, hosszú távú működtetése, melyben az alapítvány küldetése megvalósul. ... >>

VOK Könyvtár Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Budai út 80. 1/4.
képviselő: Szabóné Hajda Ildikó elnök
Könyvtár üzemeltetés, ismeretterjesztés, képességfejlesztés, kulturális rendezvények, előadások szervezése, kulturális örökség megóvása. ... >>

Vörösmarty Mihály Szakképzési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143.
képviselő: Horváth Imre kuratóriumi elnök
A Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola szakképzésben részesülő diákjainak támogatása. ... >>

"Zentai Iskolánk megújításáért Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Zentai u. 8.
képviselő: Fekets Csaba kuratórium elnöke
Elősegítse az általános iskolai oktatás színvonalának emelését. Egyebekben az alapító okirat részletezése szerint. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal