Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Székesfehérvár intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 124
2. oldal

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 4.
képviselő: Tóth László elnök
Az oktatás és sporttevékenység körülményeinek, tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

"Iskolánkért és Gyermekeinkért" Szociális Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Koppány utca 2.
képviselő: Földi Zoltán kuratórium elnöke
A Székesfehérvári Herman Ottó Általános Iskola anyagi és szociális segítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Iskolatámogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 24.
képviselő: Gáspár Imre Gellért kuratórium eln.
Középfokú oktatás támogatása, szakképzést biztosító középfokú iskola támogatása. ... >>

"Jáky" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 11.
képviselő: Bezzeg Ilona kuratórium elnöke
A Jáky József Műszaki Szakközépiskolában folyó oktató-nevelő munka és szakmai képzés minőségi fejlesztésének támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"Jövőnkért" Tóvárosi Általános Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Iskola tér 1.
képviselő: Vargáné Molnár Judit kuratóriumi elnök
Elősegítse és anyagilag támogassa a Székesfehérvári Tóvárosi Általános Iskola oktató, - nevelő munkáját. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"Kelemen Béla Utcai Általános Iskola Fáklya Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/a.
képviselő: Hargitainé Őri Katalin kur.elnöke
Iskolaépület bővítése, nyelv- és matematika oktatás színvonalának javítása. ... >>

"Kitűnő tanuló, kiváló sportoló"

(intézményi,sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Ligetsor /Vörösmarty Mihály Általános Iskola/
képviselő: Csiszár Dénesné kuratórium elnöke
Az alapító okirat 2. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő iskolai tanulók anyagi támogatása. ... >>

KJF Hallgatók a Hallgatókért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1 II/208
képviselő: Bagyinszki Gábor kuratórium elnöke
A Kodolányi János Főiskolán tanuló fiataloknak és a főiskola volt hallgatóinak képzését, továbbképzését, felzárkóztatását segíti a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, az ismeretterjesztés felkarolásával, támogatásával. ... >>

KJF Kutatás és Fejlesztés Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.
képviselő: Dr. Venter György kuratóriumi elnök
A Kodolányi János Főiskola egyetemi kutató és oktató intézetté fejlesztése, oktatási, kutatási és kulturális tevékenységhez kötődő programok és projektek megvalósítása, és az azokban való közreműködés. A kuratórium az alapítványi célokkal összhangban álló, azok megvalósítását szolgáló egyéb programokat, illetve az ilyen tevékenységet végző szervezeteket és személyeket is támogathat. ... >>

"Kodály Zoltán Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

8000 Székesfehérvár, Béke tér 4.
képviselő: Sepseiné Nagy Aranka kur. elnöke
12 osztályos iskola és művészeti központ működési feltételeinek biztosítása ... >>

Kodolányi Főiskolai Röplabda Klub Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Bajmóci utca 4.
képviselő: Horváth Károly elnök, Nagy Róbert elnökhelyettes
Az egyesület célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint röplabda versenysport népszerűsítése és az egészségvédelem elősegítése. Segíti a röplabdázó egyetemista, főiskolás hallgatók, valamint az utánpótlás korúak sportolási lehetőségeinek elérését, vállalja röplabda csapat szerepeltetését a Magyar Nemzeti Bajnokságban, sportprogramok megszervezését, szakmai tanácsadás nyújtását, továbbá a röplabda sport témáját tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezését, kiadványok megjelentetését és terjesztését. ... >>

Kodolányi János Főiskola Kulturális és Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 59.
képviselő: Barabás Zsolt elnök
A Kodolányi János Főiskola hallgatói és dolgozói számára kulturális és sportkörök, valamint kulturális és sportrendezvények szervezése és működtetése. ... >>

Kodolányi János Középiskola Diákjainak Oktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos utca 57.
képviselő: Dr. Kovács Lászlóné kuratróiumi elnök
A Kodolányi János Középiskola oktatási tevékenységének, tanulóinak, tanárainak támogatása, a középiskola szakmai, infrastrukturális hátterének támogatása, a képzési folyamatok segítése. ... >>

KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÉPISKOLA DIÁKSPORT EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57.
képviselő: Kádár Miklós elnök
A Kodolányi János Középiskola diákjainak egészséges életmódra történő nevelése; sportversenyek, sporttáborok szervezése; a sportolás lehetőségének biztosítása a tagok és a Kodolányi János Középiskola diákjaiban a mindennapos testedzés iránti igény kialakítása. ... >>

Kollégium a Diákokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.
képviselő: Dorgai József kuratórium elnöke
A Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményt elérő, illetve a kollégium hírnevét öregbítő tanulói anyagi támogatása, továbbá az alapító okiratban ... >>

"Kórház Technika" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Gergye Attila kuratórium elnöke
Műszaki és gazdasági feladatokat ellátó intézeti dolgozók részére anyagi segítségnyújtás a szakfeladatokhoz szükséges ismeretek magasabb szintű megszerzéséhez. Képzés, továbbképzés, átképzés útján. ... >>

"Koszorúérbetegség" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Prof. dr.Simon Kornél kurat. elnöke
A honi, elsősorban a Szent György kórház ellátási körzetébe tartozó koszorúér és endokrin betegeket érintő megfelelő gyógyító feltételek megteremtésének setítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Közép-dunántúli TIOK a Közoktatás Megújításáért Egyesület

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Ady Endre út 17.
képviselő: Tölgyesi Ferencné elnök
Az NFT-I. időszakában a HEFOP-3.1.2. -P.-2004-07-0002/1.0 EMIR azonosító számú projekt keretében létrejött ?Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központ (TIOK) Közép-dunántúli Régió Konzorciuma? szakmai és menedzsment tapasztalatainak összefogása és továbbvitele, valamint a TIOK projekt fenntartásának szakmai biztosítása, a közoktatás hatékonyságát és modernizációját segítő területi együttműködések, regionális hálózatok kiépítésének és működésének támogatása, a pedagógusképzés megújításának, az oktatásban dolgozók továbbképzésének, átképzésének elősegítése. ... >>

"KULTÚRÁLT IFJÚSÁGÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs út 13.
képviselő: Rákos Csabáné
A Székesfehérvár, Gyümölcs u. 13. alatti Középiskolai Kollégiumban elhelyezett diákok támogatása. Az alapító okiratban részletezettek szerint ... >>

Magyar Linux Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Bástya u. 6. fszt.2.
képviselő: Bíró Körmendi András
A közép- és felsőfokú iskolai oktatásban részesülők számára Linux-program biztosítása, a Linux (nyílt forráskódú szoftver) népszerűsítése Magyarországon, a számítástechnika és informatika népszerűsítése, konferencia szervezés e témakörben, oktatások és továbbképzések szervezése. ... >>

Magyar Teátrumi Társaság Egyesület

(intézményi,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Fő út 8.
képviselő: Vidnyánszky Attila elnök
A színházak számára szervezett keret biztosítása a szakmai együttműködésre; szakmai érdekképviselet ellátása. ... >>

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.
képviselő: Jankó Judit elnök
Az egész ország területén élő gyerekek és családok szociális helyzetének javítása. Továbbiakban a gyerekek életszínvonalának emelése megélhetésének könnyebbé tétele. A humán szolgáltatások fejlesztése, szakmaépítés, az ellátottak köre életminőségének javítása, hogy az megfeleljen az EU alapelveinek és gyakorlatának. ... >>

Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
képviselő: Gyenei László elnök
Az ősi meditációs iskolák tanítása szerint az ember testi, lelki és szellemi fejlődésének párhuzama, optimális életérzetet biztosítanak. A ma élő ember az adottságok következményeként ennek a párhuzamnak a biztosítását elmulasztotta. Okként azt lehet felhozni, hogy nem is foglalkozik azokkal a gondolatokkal, és nem is végzi azokat a tevékenységeket, amelyek elvezetnek a kérdés megoldásához. A társadalmi szervezet azon cél elérése érdekében került létrehozásra, hogy az embereket ezen gondon át lehessen vezetni. ... >>

Mancz János Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 28.
képviselő: Schuller Ferencné kuratórium elnöke
A Mancz Jánso Óvodába járó gyermekek személyiségfejlesztése érdekében az óvoda óvodai nevelő tevékenységének segítése, gyermekvédelmi feladatok ellátása, környezetvédelmi és az egészséges életmód szokásalakító tevékenységének segítése, az óvodán kívüli élmény-, ismeretszerző programok támogatása, az idegen nyelvi oktatás, a vizuális és esztétikai, valamint a biztonságos közlekedésre nevelés segítése az alapító okiratban részletezettek szerint. ... >>

MAROSHEGYI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Batthyány u.1.
képviselő: Csimáné Kiss Ilona kuratórium elnök
A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola oktatási feltételeinek javítása, a tanulók képességük szerinti kibontakozásának, a pedagógusok alkotó tevékenységének támogatása, hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Napsugaras Óvodáskorért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Salétrom u. 8.
képviselő: Karácsonyné Sümegi Éva
A Napsugár Óvodába felvételt nyert gyermekek egészséges életmódjának megalapozása, a gyermekek erkölcsi, értelmi képessége kibontakozásának támogatása, a természetes környezet gyermekekkel való megismertetésének biztosítása, valamint az ehhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

"NEFELEJCS" A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Nefelejcs u. 54.
képviselő: Gróf Istvánné kuratórium elnöke
Az óvodáskorú gyermekek személyiségfejlesztése érdekében az óvodai nevelő tevékenység segítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Budai út 43
képviselő: Spanyár Tamás a kuratórium elnöke
Elősegíteni olyan speciális két tannyelvű középiskola keretében ismereteket szerző szakemberek képzését, akik a jelenleg Székesfehérvár és vonzáskörzetében kialakuló ipari centrumok bármely tagjánál munkahelyet találhatnak. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Önálló Főiskolai Közalapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
képviselő: Dr. Tóth Mihály kuratórium elnöke
Székesfehérvárott önálló idegen nyelvi főiskola létrehozásához szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. Távolabbi cél: A létrejött intézmény folyamatos fejlesztése, az egyetemi szint elérése érdekében. ... >>

"PALÁNTA A GYERMEKEKÉRT" ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Pozsonyi út 2721/5.hrsz.
képviselő: Belegrainé Kereső Éva
Az óvodáskorú gyermekek személyiségfejlesztése érdekében az óvodai nevelő tevékenység segítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Pata és Mancs Terápiás és Oktatási Egyesület

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi utca 9/E. I/6
képviselő: Dr. Csorbáné Szigetvári Melinda elnök
Állatasszisztált terápiával sérült gyermekek és felnőttek számára sérülésspecifikus gyógypedagógiai fejlesztés végzése. Bölcsődei, óvodai és általános iskolai nevelő-oktató munkában ismeretterjesztő, részképesség, mozgás és beszédfejlesztő foglalkozások, programok, bemutatók tartása. Állatasszisztált terápiás gyermektáborok szervezése, lebonyolítása. Terápiás programok, módszertani anyagok, oktató csomagok kidolgozása, terjesztése. ... >>

Pedagógia és Garancia

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, György Oszkár tér 3.
képviselő: Magda Istvánné kuratóriumi elnök
Támogatni a Vasvári Pál Általános Iskola tanulóinak képességük szerinti kibontakoztatását, valamint a pedagógusok alkotó, önmegvalósító tevékenységét. ... >>

Pesti János Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Várkörút 35.
képviselő: Bognárné Tóth Erzsébet kur. elnöke
A Hunyadi Mátyás Közgazdasági Szakközépiskola tanulóit ösztönözze a történelem és a magyar nyelv és irodalom alaposabb megismerésére. ... >>

"PRO PATOLÓGIA" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Dr. Szilágyi Anna kuratórium elnöke
A Fejér Megyei Szent György Kórház Patológiai Osztályán folyó szakmai munka támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Püspök-kertvárosi Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Püspük-kertváros 46.
képviselő: Kovács Lászlóné kuratórium elnöke
A Püspökkertvárosi Óvoda mindenkori óvodásainak személyiség és képességfejlesztése, gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodás nyújtása, tehetséges és hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

"Sportbarátok a labdarúgó utánpótlásért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Királysor 59. III/11.
képviselő: Dávidné Kiss Zsuzsanna a kuratórium elnöke
Székesfehérvár és környékének fiatalsága körében a labdarúgás népszerűsítése, iskolás korú gyerekek és fiatalok bevonása a rendszeres labdarúgó edzésekbe, a labdarúgás versenyszerű folytatása, labdarúgó tornák és sportrendezvények szervezése, támogatása, labdarúgó táborok szervezése. ... >>

"Szaktudással a jövőért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Várkörút 52.
képviselő: Dr. Lőrinczy Attila kur.elnöke
Az iskolában folytatott szakképzés korszerűsítése, színvonalának emelése, a tananyag fejlesztése, a képzés ismeretanyagának modernizálása, a tárgyi feltételek korszerűsítése, új tanítási módszerek kifejlesztése, és elterjesztsée,hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Székesfehérvári (Regionális) Ép Lélek Egészséges Test Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 36. VI/26.
képviselő: Fergencsné Farkas Beáta elnök
Az egyesület célja az elsődlegesen fiatalokból álló közösségek számára (kiemelten az óvodás és iskolás korú gyermekek és szüleik) egészséges és környezettudatos életmódra való nevelése, a testi, lelki és szellemi felüdülés biztosítása, az ilyen jellegű igények szervezett formában történő felkeltése és kielégítése, az egészség és a jó erőnlét fenntartása, széles körű tájékoztatás nyújtása, információs anyagok, kiadványok készítése, terjesztése, sport és egyéb programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, különös tekintettel a prevenció és az egészségmegőrzés területén, szakemberek közreműködésével történő kapcsolat kialakítása, tapasztalatok megosztása, közös tevékenységek szervezése. Az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése és a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik támogatása, segítése. ... >>

Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskoláért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Koppány utca 2.
képviselő: Neumann András elnök
Székesfehérvár-Felsőváros egyetlen általános iskolájában - jelenlegi nevén Herman Ottó Általános Iskola - a nevelési és oktatási tevékenység támogatása, továbbá a városi, ezen belül a felsővárosi hagyományok ápolása, a német hagyományőrzés segítése. ... >>

Székesfehérvári Hegymászó Sportklub

(intézményi,sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Berkes lakótelep 16.
képviselő: Janurik Zoltán elnök
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása; magashegyekben hegymászó tevékenység folytatása; túrák, sítúrák, mászóiskola szervezése. ... >>

Székesfehérvári Munkácsy Mihály Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Munkácsy M. u. 10.
képviselő: Fülöpné Nagy Melinda kur. elnöke
Elősegíteni a Munkácsy Mihály Általános Iskolában a vizuális művészeti nevelés-oktatás feltételeinek javítását, az alapító okiratban részletezettek szerint. ... >>

SZÉKESFEHÉRVÁRI MŰKORCSOLYA ÉS CURLING EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi utca 4.
képviselő: Hollósi Tamás elnök, Hujber Anita titkár, Vardanjan Gurgen elnökhelyettes
A székesfehérvári sportolók, fogyatékos és hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Felvállalja a gyermekek szabadidejének megszervezését. Segítséget nyújt a székesfehérvári korcsolyasport célkitűzéseinek magasabb színvonalon és szélesebb körben történő megvalósításához támogatva mind a versenysport, mind az utánpótlás nevelés célkitűzéseit, az iskolai testnevelés lehetőségeinek bővítését. ... >>

Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Liptói u. 15.
képviselő: Miklós Kinga kuratóriumi elnök
Azoknak a székesfehérvári, illetve Székesfehérvár környéki családoknak a segítése, amelyben iskoláskor alatti gyermekek nevelkednek. ... >>

Szent György Kórház Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8003 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Dr. Szabó Gabriella kuratóriumi elnök
A Fejér Megyei Szent György Kórház diplomásai általános és speciális továbbképzésének támogatása. A célok részletesebben az alapító okirat szerint. ... >>

"Szent István Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 17.
képviselő: Harsányi Lászlóné
A Székesfehérvári Vántus K. Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolában idegen nyelv tanulásának elősegítése. ... >>

Szent István Szakképző Iskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Ady E. út 17. I/19.
képviselő: Csiharné Jerola Zsuzsanna kuratóriumi elnök
Hátrányos helyzetű, de kimagasló tanulmányi eredményeket elérő diákok támogatása; tanulmányi kirándulások támogatása; szakmai programokon részvétel támogatása; idegen nyelvi viszgákra felkészítés segítése; tanítást és tanulást segítő eszközök vásárlásához hozzájárulás; felzárkóztatás, továbbtanulásra felkészülés támogatása; kulturális, művészeti táborokban való részvétel elősegítése; kiemelkedő pedegógiai tevékenység jutalmazása; oktatás szervezése; Diákönkormányzat munkájának segítése; iskola nyugdíjas dolgzóinak támogatása. ... >>

SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 6.
képviselő: Magyar László kuratórium elnöke
Az iskola jelenlegi és már végzett tanulóinak anyagi vagy természetbeni támogatása, különös tekintettel a veszélyeztetettségre és a hátrányos helyzetre.Továbbá az alapító okiratban írtak. ... >>

TALENTICUM Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3.
képviselő: Czeiner Attila kuratóriumi elnök
Az óvoda, általános és középiskolai korosztályhoz tartozó tanköteles fiatalok képzésének támogatása alap és középfokú nevelési és oktatási intézmények támogatásával, illetve közoktatási intézmények alapításával, működtetésével és fenntartásával
gyermekekkel foglalkozó intézmények és ezek tevékenységeinek támogatása
a gyermekotthonokban nevelt, vagy más módon szociális hátránnyal vagy részképességgel bíró gyermekek oktatása, nevelése, szociális integrációjuk segítése, közoktatása, köznevelésben történő integrációjuk elősegítése
szabadidős tevékenységek szervezése
egészségmegóvás, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységek
családsegítés
kulturális programok szervezése
nemzeti és nemzetközi kulturális és nemzeti kapcsolati programok szervezése, részvétel
külföldön élő magyar kisebbségek kulturális, illetve hagyományőrző tevékenységeinek támogatása
nevelési, oktatási anyagok készítése, szerkesztése, kiadása, fordítása
nyelviskolák létrehozása ... >>

TANÍTVÁNY Református Oktatási és Nevelési Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 16.
képviselő: Dr. Tóth Mihály kuratórium elnök
A Székesfehérvári Református Egyházközség által fenntartott nyilvános oktatási intézményekben és óvodában az oktatás-nevelés, nyelvoktatás, szakképzés, informatikai képzés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése és működtetése, a Székesfehérvári Református Egyházközség által fenntartott iskola diákjainak ösztöndíj támogatása, segélyezése és jutalmazása, az ifjúság református szellemű nevelése, és a nemzeti érzés erősítését szolgáló iskolai könyvtár létrehozásának és fenntartásának és a tankönyvellátásnak a támogatása, kulturális rendezvények szervezése, a rendezvények méltó környezetének biztosítása, díszterem kialakítása, a rendezvények személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, a Székesfehérvári Református Egyházközség által fenntartott iskolában, óvodában dolgozó pedagógusok továbbképzése, az ifjúság egészséges életmódjának kialakítása, szenvedélybetegségek megelőzése, egészségnevelő porgramok, szűrőprogramok, egészségmegőrző programok, sportrendezvények szervezése. ... >>

"Tanulás-Művelődés-Sport" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Május 1. tér 10.
képviselő: Dr. Hargiatai Róbert kuratórium elnöke
Célja, hogy elősegítse az általános iskolai oktatást, a gyermekek harmonikus szellemi és fizikai fejlődését. Az alapító okirat további részletezése szerint. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal