Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Székesfehérvár egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 112
3. oldal

Szelíd Szó Egyesület

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Érsekújvári u. 17/A.
képviselő: Huszár Zsolt elnök
A Biblia evangéliumának terjesztése. ... >>

Szent Bernát Állatmenhely Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Segesvári u. 20.
képviselő: Stankovics Márk kuratórium elnöke
Az elhagyott, átmenetileg felügyelet nélkül maradt kisállatok életkörülményeinek biztosítása, kulturált körülmények közötti eltemettetése, a kisállatok életével kapcsolatos ismeretterjesztés, velük kapcsolatos művészeti alkotások létrehozásának támogatása, a környezetvédelem, és az állatok életterének összefüggését népszerűsítő oktatás, nevelés. ... >>

Szent István Bazilika Kolping Család

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Arany János u. 9.
képviselő: Laczhegyi László ... >>

Szöllősi József Rádióklub

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Berkes lakótelep 40.
képviselő: Halmi Béla elnök
A rádióamatőr tevékenység, a rádiótechnika és az informatika népszerűsítése; a tagjai számára az önképzés és a műszaki továbbképzés lehetőségének megteremtése és fenntartása a rádiótechnika és informatika területén; vizsgaelőkészítés, felkészítés rádióamatőr vizsgára; amatőrállomás működtetése bemutató jelleggel és versenyszerűen; környezeti rádiózavarok (EMC) elhárításában az érintetteknek tanácsadás; együttműködés a katasztrófavédelemmel megegyezés alapján; egyéni állomást működtető tagjainak céltámogatása; villamos labor kialakítása, műszaki érzék fejlesztése kicsi kortól; természetjárás rádióval, korszerű technikával; rádiós expedíciók támogatása; tagjainak képviselete és érdekeinek védelme. ... >>

Tatay Sándor Iskola- és Oktatásfejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Kisteleki u. 76.
képviselő: Dr. Gáspárdy Gyuláné
Az iskola elhelyezésére szolgáló épület szükség szerinti bővítésének, felújításának és karbantartásának támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"Tegyünk Értük Együtt" Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Pirosalma utca 2. fsz/3.
képviselő: Rácz László kuratóriumi elnök
A hátrányos helyzetű roma kisebbség és egyéb hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, támogatása. ... >>

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Sár u. 1. I/3.
képviselő: Vitézné Bán Tímea ügyvezető igazgató
A székesfehérvári, Fejér megyei, regionális pályakezdők, munkahelyüket elvesztett, valamint munkalehetőséget kereső munkavállalók és hátrányos helyzetű emberek érdekképviselete, munkalehetőséghez való segítése, oktatási, továbbképzési és kulturális területeken megvalósított programokkal. A város kulturális feladataiban részt vállalni ünnepi műsorok, megemlékezések és programok szervezésén keresztül, amely eseményeken az Egyesület tagjai kifejezhetik a városhoz való viszonyukat, és meggyőződésüknek hangot adva formálhatják a városi, megyei közvéleményt, közvetíthetik közös értékrendjüket. Családokkal kapcsolatos emberi és állampolgári jogok védelme. Munkaerőpiacra (pl. gyes-ről, gyed-ről) visszatérő szülők foglalkoztatásának elősegítése. Természetvédelem, környezetvédelem a tagok tevékenységének koordinálásával, más szervezetek által szervezett programokon való szervezett részvételen keresztül. Támogat minden olyan egyéni törekvést, ami az alapszabályban feladatként szerepel. ... >>

TEREPJÁRÓK Diáksport és Kulturális Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Szilágyi út 13.
képviselő: Pintérné Palkovics Gabriella
Diáksportklub működtetése, táborszervezés, szabadidő tömegsport versenyek szervezése, erdei iskola szervezése, kirándulás és színház-,múzeum-, kiállítás szervezése, hagyományőrző programok szervezése. ... >>

TISZTELET A LEVEGŐ HŐSEINEK ALAPÍTVÁNY

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Mátra utca 2/a.
képviselő: Kovács József kuratóriumi elnök
Emlékmű felállítása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Világfejlesztési Alapítvány

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 2. I/4.
képviselő: Gede Tibor, Mészáros Ádám, Táborosi András
A világ társadalmi-gazdasági fejlesztése, az erurópai unión kívül- belül egyaránt, különös tekintettel a magyarországi régióra, a kuturális sokszínűségre támaszkodva az összetartást erősíteni a különböző nemzetek között, a tudás alapú társadalom létrejöttének elősegítése. ... >>

"Vizivárosi Iskolafejlesztés"

(intézményi,oktatási,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Budai út 90.
képviselő: Kodakné Mucza Katalin kuratórumi elnök
Anyagi alapot teremteni az oktatás színvonalának emeléséhez, az iskola fejlesztési tervének megvalósításához, korszerű oktatási eszközök és módszerek bevezetéséhez. ... >>

Vörös Propeller Turisztikai és Művelődési Egylet

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Fő u. 6.
képviselő: Dr. Arató Antal elnök ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal