Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szeged természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 71
1. oldal

A Szegedi Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

6724 Szeged, Csáky J. u. 2.
képviselő: Horváthné Kővágó Erika, a kuratórium elnöke
A Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola nevelési, oktatási és tárgyi feltételeinek szintentartása és javítása, a verseny, a tömegsport, az egészséges életmódra nevelés támogatása, a természettudományos, műszaki, anyanyelvi és idegennyelvi oktatás eredményességének növelése; az iskola nevelési hatékonyságának fokozása; a tehetséges tanulók emelt szintű oktatásának, képességeik kibontakoztatásának elősegítése; a szociális helyzetüknél fogva rászoruló tanulók segítése, a tanulók és nevelők kiemelkedő teljesítményre ... >>

A Szegedi Természettudományi Kar Hallgatói Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 4
képviselő: a kuratórium elnöke Nagy Csaba, a kuratórium titkára Nagy Viktor Csaba
Szociális támogatást nyújt a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán tanulmányokat folytató rászoruló hallgatóknak, segíti a hallgatói vállalkozásokat, támogatja az oktatás korszerűsítését, valamint a kar sport- és egyéb rendezvényeit. ... >>

A Szeretet Szószólóinak Univerzális Fény-Energia Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

6723 Szeged, Kereszttöltés utca 22/A. II/7.
képviselő: Szilágyiné Kovács Ágota, elnök
A természetes gyógymódok iránt érdeklődők és azt művelők szakmai képzése a természetgyógyászat területén, egészségesebb életforma kialakításának segítése. ... >>

Alapítvány a Szegedi Baross László utcai Óvodáért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6726 Szeged, Baross László u.2.
képviselő: Sillóné Varga Anikó, a kuratóriumi elnöke
A szegedi Baross utcai óvodába járó gyermekek nevelésének, oktatásának és képességfejlesztésének általános szinten történő segítése, amely magába foglalja az ifjúság érdekében történő magas szintű nevelési program kialakítását. A Baross László utcai óvoda gyermekeinek játékos módon történő taníttatása, képességüknek mind szélesebben történő kibontakozatatása. Külföldi oktatási anyagok fordítása és adaptálása a magyar viszonylatoknak megfelelően, illetve azok megjelentetése. A szegedi Baross utcai óvodába járó gyermekek és nevelők részére bel- és külföldön rendezvények szervezése, lebonyolítása, pályázatok kiírása, önálló oktatási és nevelési anyagok kidolgozása, az alapítvány céljainak és módszereinek megismertetése, a nevelők, oktatók szakmai továbbképzésének biztosítása. A gyermek-és ifjúságvédelem széles körben történő megvalósítása, és ezen belül az ifjúság egészséges testi-lelki, erkölcsi fejlődésének védelme. A szegedi Baross utcai óvodába járó gyermekek figyelmének felhívása és az őket közvetlenül körülvevő és befolyásoló környezet és természet védelmére. Az őket körülvevő természet megóvására, megbecsülésére és állandó gondozására való nevelés. A szegedi Baross utcai óvodába járó gyermekek olyan szintű széles körű, az élet minden területét érintő kultúrális művelése, amely alapján egyénenként és a társadalom tagjaként is teljes értékű, a közösség széles körű érdekeinek kielégítéséra alkalmas felnőttekké válnak, és amely lehetővé teszi a gyermekek ép, egészséges világszemléletének kialakítását és iskolára való felkészítését. ... >>

"ASA-ram" Tudás-tár Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6753 Szeged, Rév utca 60.
képviselő: Boros Attila, ügyvezető titkár
A hagyományőrzés és ünnepek megismertetése, különböző népek, vallások összefogása, ötvözése; oktatási tevékenység megvalósítása előtérbe helyezve az egyéni munkát; az ökogazdálkodás valamint a természetes élet- és gyógymódok megismertetése; a szenvedélybetegségek elleni küzdelem. ... >>

Bóbita Reform Gyermekház Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,szociális,egyéb)

6726 Szeged, Marostői utca 11.
képviselő: elnök Rácz Sándor, elnökhelyettes Kicsiny László, titkár Grünwald Péter
A pedagógia legújabb vívmányainak teljes mértékben megfelelő, ember- és természetközeli környezetben való kisdedóvó létrehozása, hiperaktív, egyéb okból hátrányos helyzetű, allergiás, asztmás gyermekek minőségi körülmények közötti nevelése, speciális nevelést és ellátást igénylő gyermekek integrálásáért való tevékenység. ... >>

Csalitos Természetjáró és Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

6724 Szeged, Sárosi u. 3/b.
képviselő: Koszta József képviselő, Varga Tamás ügyvezető titkár ... >>

CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 6.
képviselő: Dr. Ilosvay György, ügyvezető elnök, Iván Zsuzsanna, titkár, Kosznai Norbert, társelnök, Paulovics Péter társelnök, Prof. Dr. Gallé László, elnök, Veprik Róbert, társelnök
Hatékonyan közreműködni a természet és környezet védelmében, a védett és nem védett természeti értékek megóvásában, a természet minőségének javításában, a környezetvédelmi intézkedések betartásában és betartatásában. ... >>

Csermely Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6724 Szeged, Csongrádi sgt.116/B II/5.
képviselő: Csehó Gábor elnök, Halmi Gábor ügyvezető elnök, Illés Gábor, titkár
A Dél-Alföld természeti értékeinek felmérése, megóvása, bemutatása, valamint a régió környezeti állapotának javítása. ... >>

Csizmazia Közhasznú Magánalapítvány

(természetvédelem,egyéb)

6720 Szeged, Fecske utca 6.
képviselő: a kuratórium elnöke Gál Béla
Az alapitvány célja a tanuló ifjuság természetszeretetének és természet ismeretének elmélyitése és ezzel Csizmazia György szellemi örökségének méltó megőrzése. ... >>

Csongrád Megyei Ifjúsági Regionális Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

6726 Szeged, Lövölde utca 195.
képviselő: Rózsa Adrienn, elnök
A fiatalok kulturális, erkölcsi, testi és társadalmi fejlődésének elősegítése, közéletben részvételük támogatása, kábítószer-fogyasztás visszaszorítása, természet- és környezetvédelem. ... >>

Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

6722 Szeged, Tábor utca 7/B.
képviselő: Kovács Balázs, elnök
A természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, természet védelmét és az ehhez szükséges feltételek biztosítását. ... >>

Csongrád Megyei Vadász Klub Nyugdíjas Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

6729 Szeged, Szabadkai utca 88.
képviselő: Dorogi Géza, elnök, Karikó József, elnökhelyettes
Vadászati hagyományőrző tevékenység, a vadászati kultúra, vadászetika ápolása, vadászathoz kapcsolódó rendezvények szervezése, bonyolítása, természet-, környezet- és állatvédemi tevékenység. ... >>

Dél-Alföldi Fiatal Természetvédők Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6723 Szeged, Debreceni u. 1/a. III. em. 7.
képviselő: Becsei György elnök ... >>

Dél-Alföldi Regionális Természetbarát Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

6727 Szeged, Csap utca 35. I/2.
képviselő: Pocsai Sándor, elnök
Regionális pályázaton való részvétellel a délalföldi régióban erősíteni a szövetségek működését ill. a három megye szövetségeinek együttműködését, a természetbarát mozgalom fejlődését. ... >>

Dél-Tisza Menti Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6724 Szeged, Öthalom u. 41.IV.16.
képviselő: Ampovics Zsolt gazdasági felelős, Domján András titkár, Preszner Sándor elnök ... >>

Déli Szabadidőcentrum Alapítvány

(sport,természetvédelem,egyéb)

6722 Szeged, Takaréktár u.6.
képviselő: Utasi István a kuratórium elnöke
A dél-alföldi régióban felnövekvő generáció egészséges fejlődéséhez segítségnyújtás.Ezen belül megismertetni a gyermekekkel a szabadidő hasznos eltöltésének módjait, a természetet , az állatokat,továbbá lehetőség biztosítása a gyermek és családi sportolásra. Első helyen a családtagoknak kíván különböző szabadidős tevékenységet szervezni,hogy a fiatalok egészséges ... >>

DÉLIKERT Kulturális Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6710 Szeged, Kapisztrán út 50.
képviselő: Csicsai Antal, elnök
A Délikert városrész kulturális tevékenységének segítése, természetvédelmi tevékenység, egészséges életmódra nevelés, szociális tevékenység, hátrányos helyzetűek, idősek támogatása, nevelési-oktatási tevékenység. ... >>

Délterületi Díszmadártenyésztők és Természetvédők H-21 Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6726 Szeged, Fő fasor 122.
képviselő: Dudás János
A díszmadarak tartásának, tenyésztésének összehangolása, segítése. ... >>

Esély a Teljes Életre Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,egyéb)

6725 Szeged, Moszkvai krt.27.
képviselő: Dr.Lippai Pál kuratóriumi tag, Nagy Sándor kuratóriumi tag, Szenkovszky István kuratóriumi eln.
Egészségmegőrzés,betegségmegelőzés,egészségügyi rehabilitációs tevékenység.Nevelés,oktatás,képességfejlesztés,ismeretterjesztés.Természetvédelem,állatvédelem,környezetvédelem.Sport a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alatt folytatott sporttevékenység kivételével.Az alapítvány külön nevesített célja a fentieken belül a fogyatékos gyermekek rehabilitációja,általános egészségmegőrzés,rekreáció,nevelés a természet szeretetére és környezetvédelemre.Az alapítvány poltikailag semleges,politikai tevékenységet nem folytat,pártoktól független,és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.Az általa nyújtott szolgáltatásokat politikai jellegű megkülönböztetés nélkül,vagyona erejéig nyújtja. ... >>

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

6725 Szeged, Földmíves utca 1. fsz. 3.
képviselő: Ferenczi Ildikó, a kuratórium elnöke
Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, felnőttképzés, kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, életmódformálás, Euroatlanti integráció elősegítése, művelődési események szervezése, jogvédő tevékenység, szociálisan hátrányos helyzetű csoportok segítése.
További célja: Természetvédelmi és környezetvédelmi tevékenység. ... >>

Ezüstkanál Nyugdíjas Társasági, Környezet- és természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

6723 Szeged, Erdő utca 3. fsz. 2.
képviselő: Szűcsné Putics Anikó Márta, elnök
Az élhető és egészséges földért környezetvédelmi tevékenység, az idős korosztály kulturális és szórakozási igényeinek kielégítése. ... >>

Farkasinszki Teréz Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

6726 Szeged, Bal fasor 39/45.
képviselő: Dr.Török Judit a kuratórium elnöke
A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Főiskolai Kar Általános Szociális Munkás Képző Szakán folyó oktató-nevelő munka eredményességének növelése, a hallgatók anyagi természetű gondjainak enyhítésével, szakmai tanulmányútjainak támogatásával, a hallgatói tudományos célú rendezvények szervezésének segítésével, a gyakorlatban dolgozó szociális munkások képzésének és továbbképzésének szervezésével, támogatásával, a kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó hallgatók jutalmazásával, a szakmai pályázatok kiírásával, az azokon eredményt elérők díjazásával, a hallgatók szabadidős tevékenységének támogatásával. ... >>

Geothink - Tudományos Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

6722 Szeged, Jósika utca 35. fszt./5.
képviselő: Csincsák Krisztián, titkár, Jánosi Zsolt alelnök, Jánosi-Mózes Tibor, elnök
Széleskörű geológiai, régészeti, biológiai és kapcsolodó természettudományos kutatási tevékenység végzése. További célja: Kizárólag szakmai indíttatású jogi és társadalmi érdekképviselet. ... >>

"GREENFISH" Természetvédő Amatőrhorgászok Közösségfejlesztő és Kulturális Szabadidősport Egyesülete

(sport,természetvédelem,kulturális)

6720 Szeged, Széchenyi tér 9.
képviselő: Magyari Csaba, elnök
A szabadidő hasznos eltöltése sport, szervezett természetjárás, horgásztevékenység útján, az egészséges életmód kialakításának segítése, a természet és környezet megismertetése, szeretete, védelme. ... >>

Gyálaréti Ifjúsági Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

6757 Szeged-Gyálarét, Zágon utca 10.
képviselő: Gitay Tamás, elnök
A helyi fiatalok segítségével a település művelődéspolitikai célkitűzéseinek megvalósítása, a helyi kulturális örökség, természet és környezet védelme, esélyegyenlőség segítése, csoportok, klubok létrehozása. ... >>

"Gyermek Mosoly" Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

6723 Szeged, Debreceni utca 1/A. II/6.
képviselő: Kiss Károly a kuratórium elnöke
Nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, képességfejlesztés, (erdei iskolai és óvodai programok készítése, nyári természetvédelmi táborok, természetismereti túrák, terepgyakorlatok szervezése), környezetvédelem (ökológiai kultúra fejlesztése, az ásotthalmi erdő természeti értékének megőrzése, természetjárás, természeti kutató-feltáró munkák végzése), sport, munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében, megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével (sport-és szakmai rendezvények keretében közös programok szervezése minden érdeklődő részére). ... >>

Gyógy Oázis Természet és Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6726 Szeged, Óbébai utca 16.
képviselő: Farkas Csaba Zoltán, főtitkár, Sasvári László, elnök
A környezetvédelem iránt elkötelezett emberek szakmai összefogásának, tevékenységük elismertségének elősegítse oktatási, ismeretterjesztési és gyakorlati képzések által. ... >>

Hittel Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

6728 Szeged, Pihenő park 1.
képviselő: Szabó László a kuratórium tagja, Szalma Krisztián, a kuratórium tagja, Tóth Attila Kálmán, kuratóriumi tag
A kisgyermekek és az ifjúság számára készült bibliai értékeket közvetítő, nevelő hatású könyvek és más információhordozók készítése és terjesztése, az iskolák, a gyermekintézmények ilyen anyagokkal való ellátása; a bibliai történeteket és személyeket megismertető és népszerűsítő, a gyermekek jóra nevelését elősegítő rendezvények szervezése, megtartása és támogatása; a bibliai szellemi és erkölcsi normákat közvetítő előadók, művészek, együttesek támogatása, illetve ilyen tipusú rendezvények megszervezése és finanszírozása; a szellemi és testi épülést szolgáló szabadidős és sportrendezvények, táborok megrendezése; a társadalom, a nemzet számára hasznos munkát folytató, az erkölcsöt javító, a bibliai hitet hirdető egyházak, közösségek, természetes személyek erkölcsi és anyagi támogatása; a gazdasági, vagy erkölcsi szempontból perifériára szorultak rehabilitációja és segítése; a nehéz anyagi körülmények között élő családok és gyermekek támogatása; a fent felsorolt célok megvalósítását elősegítő, illetve lehetővétevő beruházások támogatása; a felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, befektetések útján történő gyarapítása. ... >>

HULLÁMTÉR Életmód és Tájvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

6721 Szeged, Sóhordó utca 6.
képviselő: Majorosi Imre, elnökhelyettes, Schilsong János, elnök, Tóth Zalán, ügyvezető elnök
Fejleszteni, ápolni és gondozni a hullámterek, vízpartok és vízfelületek őshonos természeti környezetét, feltárni és bemutatni a helytörténeti értékeket, szokásokat, helyi hagyományokat. ... >>

INDIA KLUB Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

6723 Szeged, Brüsszeli körút 29.
képviselő: Kellár Márta, a kuratórium elnöke
Az óind kultúra egyetemes értékeinek bemutatása, melynek alapja a környezettudatos gondolkodás. Az egyén társadalmi felelősségvállalásának erősítéséért, a természetközelségért, az élhetőbb világért száll síkra különösen a művészetben, tudományban, táplálkozásban, kézművességben, képességfejlesztésben és mezőgazdaságban kifejtett tevékenységeivel. ... >>

Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

6791 Szeged, Jerney u. 21.
képviselő: Lázár Zoltán a kuratórium elnöke
Az oktatás anyagi, technikai és személyi feltételeinek javítása, a szükséges műszaki berendezések és eszközök beszerzése; az idegen nyelvek elsajátításának elősegítése az iskola diákjai részére, külföldi cserekapcsolatok kiépítése, hozzájárulás a tanulók külföldre utazásához, a külföldi diákok fogadásához; támogatás tanulmányi versenyek szervezéséhez és lebonyolításához, a versenyeken eredményesen szereplő diákok díjazása; az iskola által szervezett rendezvények, programok anyagi és informatív támogatása; a nevelőtestület azon tagjainak elismerése, akik magas színvonalú oktató-nevelő munkájukkal biztosítják az általános iskolai alapképzés magas színvonalát; természetvédelmi és környezetvédelmi programok és rendezvények szervezése és lebonyolítása. ... >>

Kalandrapacsirta Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

6724 Szeged, Sík Sándor utca 6.
képviselő: Bodó Karolina, elnök
Természetjárás túrák, kirándulások, vetélkedők szervezésével és lebonyolításával, a természet szépségeinek megismertetése, környezetünk és a természet védelme. ... >>

Kecskési Civilek a Környezetünkért Érdekvédelmi Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

6729 Szeged, Gera Sándor utca 27.
képviselő: Dr. Csorba Ágnes, elnök
A civil társadalom érdekeinek elősegítése, helyi értékek, hagyományok ápolása, felhívni a figyelmet a lakó- és természeti környezet problémáira. ... >>

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

6721 Szeged, József Attila sgt.26.
képviselő: Sere Ferenc, a kuratórium elnöke
Az oktatás anyagi, technikai és személyi feltételeinek javítása, a szükséges műszaki berendezések és eszközök beszerzése, az idegen nyelvek elsajátításának elősegítése az iskola diákjai részére külföldi cserekapcsolatok kiépítése, hozzájárulás a tanulók külföldre utazásához, a külföldi diákok fogadásához, szakmai és tanulmányi versenyek szervezése és lebonyolítása, a versenyeken eredményesen résztvevő diákok díjazása, az iskola által szervezett rendezvények, programok anyagi és informatív támogatása, a természetvédelmi és környezetvédelmi programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, az erdőgazdasági szakemberképzés és továbbképzés elősegítése. ... >>

Klebelsberg Telepért Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

6729 Szeged, Szigony utca 32.
képviselő: a kuratórium elnöke Varga Oszkár Károly
Klebelsberg telep fejlődésének, külső szépítésének elősegítése, környezet- és természetvédelme, közösségi életének, kulturális, jóléti, szociális fejlődésének elősegítése, tömegsport rendezvények szervezése. ... >>

Madárpók Kedvelők Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6723 Szeged, Sás utca 6/A. V/13.
képviselő: elnök Kerekes János, elnökhelyettes Gavrán László, titkár Dobsa János
A madárpókokat kedvelők összefogása, a madárpók tulajdonosok érdekképviseletének megteremtése, rendezvények szervezése, ismeretterjesztés, szaktanácsadás, természetvédelem. ... >>

Magyar Biológiatanárok Országos Egyesülete

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

6720 Szeged, Tisza L. körút 6-8.
képviselő: Bán Sándor, elnök
A magyarországi és határon túli magyar általános és középiskolai biológia tanítással kapcsolatosan végezgető kulturális, oktatási, kutatási, természetvédelmi, környezetvédelmi és fogyasztói jogvédő tevékenységek megszervezése és támogatása. ... >>

MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub

(sport,természetvédelem)

6724 Szeged, Damjanich u. 9/B.
képviselő: Márton Miklós elnök ... >>

Mátrix Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

6720 Szeged, Roosevelt tér 5.
képviselő: Rácz Anett, a kuratórium elnöke
Gyermek-és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok, civil szervezetek, magánszemélyek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, természetvédelem, állatvédelem. ... >>

MERITUM KULTURÁLIS ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(természetvédelem,kulturális)

6724 Szeged, Jakab Lajos utca 8. Tetőtér 9.
képviselő: Murányi Gábor, elnök, Szécsi Imre, titkár
Honismereti, természetjáró, kulturális, hagyományápoló és közösségteremtő programok, akciók szervezése, nemzeti hagyományok ápolása, védelme. ... >>

Móra Ferenc Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

6720 Szeged, Victor Hugo u. 6.
képviselő: Tóth János elnök
A horgászsport népszerűsítése, fejlesztése, a természet szeretetérevaló nevelés, a horgászok érdekeinek védelme. ... >>

Netklinik Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

6722 Szeged, Kálvária sugárút 14.
képviselő: Elekes Zoltán, elnök
Tagjai részére természetbeni szolgáltatások, egészségügyi célú önsegélyezés keretében nyújtott pénzbeli ellátások és prevenciós szolgálatatások nyújtása. ... >>

Optimum2 Oktatási és Kulturális Egyesület (Optimum a négyzeten Egyesület)

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

6721 Szeged, Pusztaszeri utca 5. II./7.
képviselő: Fodor Krisztina, elnök
Fő célja a kulturális és természeti értékeink megőrzése, kutatása, környezettudatos nevelés, készség- és képességfejlesztés. ... >>

Országos Projekt- és Területfejlesztési Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6720 Szeged, Széchenyi tér 8.II/18.
képviselő: Majer-Vass Laura, titkár, Rostás Attila, elnök
Alkotó, tevékeny szakember gárda összefogása, akik a társadalom. gazdaság és természet harmonikus összefogását segítik elő. ... >>

"Ördögmák" Természetbarát Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6723 Szeged, Kereszttöltés utca 27/b. VI/17.
képviselő: Sztuparity Józsefné, elnök
Biztosítani tagjai részére a rendszeres természetjárói lehetőséget, a szabadidő eltöltésével programokat szervezni, lebonyolítani, természet- és környezetvédelem. ... >>

"ÖSSZHANGBAN A TERMÉSZETTEL AZ ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT" ALAPÍTVÁNY

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

6725 Szeged, Hajnal utca 43.
képviselő: Kocsisné Prónai Márta, kuratóriumi tag, Ladányi Szabó Zsuzsanna, a kuratórium elnöke
Anyagi támogatást nyújtani a 3-7 éves, hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek neveléséhez, játék- és képességfejlesztő eszközök gyarapítása, gyermekek egészségvédelme. ... >>

Pedagógusok Természetbarát Egyesületek Szövetsége

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

6724 Szeged, Eszperantó u.3-5.
képviselő: Feketü József elnök, Tóth Imre elnökhelyettes ... >>
1. oldal 2. oldal