Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szeged egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 514
6. oldal

Közép-Európai Fiatalok Egyesülete - Szeged

(egyéb)

6721 Szeged, Szent György tér 2/B. III/5.
képviselő: Bukovinszky Nóra elnök ... >>

Közép-Kelet Európai Ártalom Csökkentő Hálózat Egyesület

(egyéb)

6726 Szeged, Fésű u.4.
képviselő: Dr.Honti Judit elnök ... >>

Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság

(egyéb)

6725 Szeged, Hattyas sor 10.
képviselő: Dr. Fritz Péter, alelnök, Dr. Szatmári Zoltán, ügyvezető elnök, Szügyi György, elnök
A rekreációs összefüggő gyakorlati tapasztalatok, tudományos ismeretek, emberi és társadalmi értékek feltárásának, kutatásának ösztönzése, támogatása. ... >>

Közjegyzők a Közösségért Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

6721 Szeged, Juhász Gyula utca 14. I/1.
képviselő: Dr. Sipos Attila, a kuratórium elnöke
A közjegyzőség tárgyi emlékeinek felkutatása, megőrzése, a nemzeti és nemzetiségi kultúra hagyományainak ápolása, a közjegyzői szakma, oktatási programok szervezése, ezzel kapcsolatos kutatási tevékenység ill. ezek támogatása. ... >>

Közösségek Európájáért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

6721 Szeged, Vadász utca 4/A.
képviselő: Dr. Sulyok Tamás, a kuratórium elnöke
Az egyetemi hallgatók, a fiatalság és minden európai értékek iránt nyitott érdeklődő számára bemutatni az európai integráció jogi, történelmi, gazdasági, kulturális stb. vetületeit, az EU közös politikáit, összehasonlítva az egyes tagországokra jellemző sajátosságokat, kiemelve a közös dimenziókat, hozzájárulni az EU-hoz kapcsolódó általános ismeretek bővítéséhez. ... >>

Kristó Gyula Alapítvány

(egyéb)

6720 Szeged, Egyetem u. 2.
képviselő: Dr. Makk Ferenc kuratóriumi elnök, Dr.Koszta László kuratóriumi titkár
A Szegedi Tudományegyetemen folyó magyar medievisztikai munka (középkori kutatás) támogatása, e tárgykörben az oktató-, kutatói munka színvonalának emelése, feltételeinek javítása, a doktori ill. a PhD fokozat megszerzésének valamint a színvonalas hallgatói diákköri dolgozatok, szakdolgozatok, diplomadolgozatok készítésének elősegítése. ... >>

Lakhatás - Iskolázottság - Foglalkoztatottság Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

6725 Szeged, Cserepes sor 5/1.
képviselő: Bánfalvi Tibor, alelnök, Czirok Péter elnök
Szegeden és a régióban élő hátrányos helyzetű, kisebbségi sorban élő, szociálisan rászoruló emberek lakhatással, iskolázottsággal és foglalkoztatottsággal kapcsolatos gondjainak enyhítése, érdekeik képviselete. ... >>

LASSUS ÉNEKEGYÜTTES Kulturális Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

6724 Szeged, Kálvária tér 9. III/6.
képviselő: Dr. Orcsik Lívia Edit, elnök, Mártáné Géczy Klotild, elnökhelyettes
A magyar kóruskultúra népszerűsítése, részvétel különböző kulturális és zenei rendezvényeken. ... >>

"Legyél a Barátom" Nyugdíjas Klub

(kulturális,egyéb)

6724 Szeged, Eszperantó utca 1.
képviselő: Grandpierre Károly, elnök, Joó Lászlóné, elnökhelyettes
A szegedi nyugdíjasok számára lehetőséget teremteni emberi, barátikapcsolatok bővítésére, kulturális és szórakozási igényeinek kielégítésére. ... >>

Lélek Ismeret Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

6726 Szeged, Hargitai u. 49/b. III. em. 9.
képviselő: Antal István a kuratórium tagja, Dr.Kovács Zoltán Ambrus elnök, Rózsa Péter a kuratórium tagja
1.) Anyagi támogatás nyújtása a társadalom pszichológiai kultúrájának fejlesztéséhez, a mentális élettel kapcsolatos magas szintű és rendszeres elektronikus médiakommunikáció útján. 2.) Anyagilag támogassa és szakmailag felügyelje magas tudományos színvonalú és egyben közérthető rádió és tv magazinműsorok, rovatok, valamint internetes háttérprogramok, honlapok, fórumok megvalósítását. Járuljon hozzá a legkorszerűbb elméleti információk, valamint kezelési és gyakorlati eljárások elterjesztéséhez. 3.) Anyagilag segítse a mentális jelenségekkel kapcsolatos felvilágosult és felelős gondolkodás társadalmi szintű fejlődését, a társadalom pszichológiai kultúráltságának gazdagodását célzó műsorok létrehozását. Anyagi támogatásával kísérelje meg fokozni a bajban lévő és mentális problémákkal vagy fogyatékossággal küszködő emberek iránti társadalmi szintű ... >>

Liberális Fiatalok Társasága

(egyéb)

6721 Szeged, Földváry u. 3.
képviselő: Tornai István elnök ... >>

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Konzervatóriuma Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6722 Szeged, Tisza L. krt. 79.
képviselő: Kerek Ferenc a kuratórium elnöke
Az intézményben folyó oktató-nevelő és művészeti tevékenység feltételeinek javítása; a hallgatók támogatása; az intézmény hangszerellátásának javítása; az oktatók szakmai fejlődésének támogatása; rendezvények, szakmai bemutatók, hangversenyek, találkozók szervezése; az intézémény nemzetközi kapcsolatainak erősítéséhez hozzájárulás, valamint az intézmény hazai és nemzetközi hírnevét gazdagítók elismerése és megbecsülése. ... >>

"MACKÓ-KUCKÓ" Gyermekek Napközbeni Ellátását Támogató, Segítő Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6726 Szeged, Asztalos utca 24/A.
képviselő: Berta Lórántné, az alapítvány alkalmazottja, Dr. Zsadányi-Nagy Csaba, a kuratórium elnöke, Kupecné Farkas Erika, a kuratórium tagja, Molnár Margit, a kuratórium tagja
A gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsödei, óvodai, alternatív napközbeni ellátás biztosítása, valamint nyári napközis otthonban vagy napközis táborban történő elhelyezés elősegítése. ... >>

Magyar Autósok és Motorosok Országos Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6726 Szeged, Orsolya utca 6.
képviselő: Hódi Gyula elnök, Kohári Nándor alelnök ... >>

Magyar Biológiatanárok Országos Egyesülete

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

6720 Szeged, Tisza L. körút 6-8.
képviselő: Bán Sándor, elnök
A magyarországi és határon túli magyar általános és középiskolai biológia tanítással kapcsolatosan végezgető kulturális, oktatási, kutatási, természetvédelmi, környezetvédelmi és fogyasztói jogvédő tevékenységek megszervezése és támogatása. ... >>

Magyar Biotechnológiai Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

6726 Szeged, Közép fasor 52.
képviselő: Dr. Darvas Ferenc, elnökségi tag, Dr. Dinnyés András, elnökségi tag, Dr. Schwab Richárd, elnökségi tag, Dr. Ürge László, elnökségi tag, Ijf. Duda Ernő, elnök, Veidner Marcell, elnökségi tag
Összefogni az országban biotechnológiában dolgozó személyeket, intézményeket, csoportokat, gazdasági társaságokat. ... >>

Magyar Búvársportért és Víz Alatti Kutatásért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6721 Szeged, Berlini krt. 2.
képviselő: Csepregi Oszkár kuratóriumi tag, Dobor Ágnes kuratóriumi tag, Dr.Szendrei Gábor kuratóriumi elnök
A magyar tengerbiológiai és a búvársporttal kapcsolatos tudományos kutatás, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek segítése, sport és kultúrális események, az oktatás és ismeretterjesztés, a búvársport minél szélesebb körű megismertetésének elősegítése, a jelentős közéleti és közhasznú (mentési) tevékenységet végző klubok és egyesületek munkájának segítése, továbbá a bajba jutott és balesetet szenvedett magyar búvárok és hozzátartozóik megsegítése. ... >>

Magyar Földtani Védegylet Egyesület

(oktatási,egyéb)

6722 Szeged, Jósika utca 35. fsz. 5.
Elnök: Páll Dávid Gergely, Elnökhelyettes: Csanádi Attila, Titkár: Veres Zsolt
Széleskörű geológiai és geotudományi, valamint szorosan kapcsolódó földtudományos kutatási, oktatási és ismeretterjesztési tevékenység. ... >>

Magyar Hermann Hesse Alapítvány

(egyéb)

6722 Szeged, Egyetem utca 2.
képviselő: Dr. Horváth Géza, a kuratórium elnöke
Hermann Hesse életét és munkásságát feldolgozó kutatási tevékenység, művei magyar nyelvű kiadásának elősegítése, műveinek fordítására pályázatok kiírása, lefordított művei és róla írt irodalmi alkotások bibliográfiájának elkészítése, elektronikus formában történő közlése, folyamatos frissítése. ... >>

Magyar Idegsebészeti Társaság

(egyéb)

6725 Szeged, Semmelweis u. 6.
képviselő: Dr.Bodosi Mihály ... >>

Magyar Ifjúsági Külügyi Egyesület

(egyéb)

6725 Szeged, Móra u. 45.
képviselő: Sáringer János főtitkár ... >>

Magyar Kisebbségi Információs Egyesület

(kulturális,egyéb)

6721 Szeged, Kossuth L. sugárút 29.
képviselő: Kirschné Tóth Erzsébet elnök
A határon túl élő magyar nemzeti kisebbségek helyzetéről információk gyűjtése, feldolgozása, továbbítása, kulturális és más hasonló jellegű tevékenységének támogatása. ... >>

Magyar Munkaügyi Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6722 Szeged, Petőfi S. sugárút 20.
képviselő: Dr. Ember Alex, a kuratórium elnöke
A munkajog és határterületei eredményeinek disszeminációja, előadások, konferenciák, képzések szervezése, tanulmányok publikálása, internetes portál üzemeltetése. ... >>

Magyar Nemzeti Igazságpárt

(egyéb)

6726 Szeged, Székely sor 5.
képviselő: Csamangó Ferenc elnök ... >>

Magyar Növénybiológiai Társaság

(egyéb)

6722 Szeged, Egyetem u. 2.
képviselő: Dr. Györgyey János, elnök
A magyarországi növénybiológia művelőinek szakmai, tudományos képviselete, fórumok biztosítása hazai és nemzetközi szinten, a szakmai tudományos utánpótlás támogatása, növénybiológiai ismeretterjesztés. ... >>

Magyar Orvosok Biokibernetikai Egyesülete

(egyéb)

6726 Szeged, Kállay A. u. 6-10.
képviselő: Dr. Mohácsy Katalin elnök ... >>

Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete Szegedi Helyi Bizottság

(egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

6720 Szeged, Apáthy I. u. 4.
képviselő: Altorjay Ábel Tamás, elnök, Botos Viktória, gazdasági elnökhelyettes, Németh János, általános elnökhelyettes
Hozzájárulni a széleskörű, modern szemléletű orvosok képzéséhez, szoros kapcsolatot kiépíteni az elmélet és gyakorlat között, részt venni a nemzetközi együttműködésekben, ösztönözni az orvostanhallgatók nyelvtudását, segíteni kutatómunkájukat, érdekvédelem. További céljai: Szociális és egészségügyi okból hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásának segítése, mentálhigiénés tevékenység. ... >>

Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

6726 Szeged, Közép fasor 52.
képviselő: Dr. Körmöczi László, elnök
Az ökológiát művelő magyar szakemberek (ökológusok) kutatási munkájának összefogása, segítése, szervezése, fórumok szervezése, hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása, tagjainak érdekvédelme. ... >>

Magyar Önvédelmi Akadémia Közhasznú Egyesület

(egyéb)

6729 Szeged, Udvardi János utca 34.
képviselő: Sári Gábor, elnök
A magyar önvédelem népszerűsítése, minden érdeklődő számára biztosítani annak elsajátítását. ... >>

Magyar Polgárok Telekommunikációs Egyesülete

(egyéb)

6721 Szeged, Bercsényi utca 7.
képviselő: Dr. Asztalos Péter, alelnök, Simándi Tamás, elnök
Az egyesület tagjainak kommunikációs tevékenységével kapcsolatos költségeinek optimalizálása, érdekeinek védelme a szolgáltatást nyújtókkal szemben. ... >>

Magyar Turul Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

6721 Szeged, Brüsszeli krt. 30.
képviselő: Kárpáti István elnök ... >>

Magyar Zeolit Társaság Szeged

(egyéb)

6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1.
képviselő: Beyer Herman, Kiricsi Imre ... >>

Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesülete

(egyéb)

6791 Szeged, Szurokfű utca 27.
képviselő: Nyerges Gábor, elnök
Elősegítse a magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok számára a gazdasági stabilitás megteremtését. További célja: ellátja a vállakozások érdekképviseletét. ... >>

Magyarországi Németek Csongrád Megyei Egyesület

(egyéb)

6721 Szeged, Osztrovszky utca 6.
képviselő: Madari Rotraut elnök ... >>

Magyarországi Oroszok Csongrád Megyei Egyesülete

(egyéb)

6720 Szeged, Tábor u. 7/b.
képviselő: Zavarzin Andrej elnök ... >>

Mai Fiatalok Támogatásáért Közhasznú Egyesület

(szociális,egyéb)

6725 Szeged, Csáktornyai utca 20/a.
képviselő: Bodó Gergely, elnök, Kálmán Györgyi, elnökhelyettes
Dél-Magyarország területén élő, elsősorban tanköteles, hátrányos helyzetű fiatalok erkölcsi, anyagi támogatása. ... >>

Makkosházi Polgárőr Egyesület a Városrész Biztonságáért

(közbiztonság,egyéb)

6723 Szeged, Csongrádi sgt. 63. VII.41.
képviselő: Szegedi Károly elnök ... >>

Maros vidéki Nemzetőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6723 Szeged, József A. sugárút 75. 7/40.
képviselő: Szűcs Gábor, elnök
Bűnmegelőzés, gyermek- és ifjúságvédelem, közrend- és közbiztonságvédelem, katasztrófavédelem segítése. ... >>

Marostői Kertvárosfejlesztő és Környezetszépítő Egyesület

(egyéb)

6726 Szeged, Eszter u. 29.
képviselő: Dr. Dobler László titkár, Dr. Török Viktória elnök ... >>

"Más"-ként, de élni Nyugdíjas Egyesület

(egyéb)

6720 Szeged, Dóm tér 14.
képviselő: Barna Lajosné, elnök sz. Mulesza Olga
A nyugdíjas korúak szabadidejének hasznos, aktív eltöltése. ... >>

Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság

(egyéb)

6753 Szeged-Tápé, Heller köz 6.sz.
képviselő: Böszörményiné Szirmai Judit, titkár, Dr. Majzikné Fazekas Margit, ügyvezető elnök, Dr. Végh József, titkár
A konkrét és közvetlen lelkipásztori munka feltételeinek elősegítése és a bv. intézetekkel, börtönlelkészekkel való együttes biztosítása, börtönmissziós tevékenység végzése, a keresztény-humanista értékrend terjesztése, fogvatartottak és családjuk kapcsolattartásának erősítése. ... >>

Menedzserek Délmagyarországi Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6720 Szeged, Tisza L. krt. 2-4.
képviselő: Szügyi György elnök ... >>

Mentés a Jövőért Alapítvány

(egyéb)

6722 Szeged, Kossuth L.sgt.15-17.
képviselő: Dr.Simon Marianna kuratórium elnöke
Az alapítvány célja a mentőszervezet fejlesztése. ... >>

Mentor 2008. Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

6722 Szeged, Egyetem utca 3/a. 2/3.
képviselő: Dr. Polner Eörs, elnök
Az erdélyi, felvidéki, délvidéki, burgenlandi kultúra terjesztése Magyarországon, az előbbi területek magyar hagyományainak ápolása, határon túli kapcsolatok bővítése, erősítése, kulturális és oktatási programok szervezése, turizmus népszerűsítése. ... >>

Mentő Dolgozók Nyugdíjas Egyesülete

(egyéb)

6728 Szeged, Tölgyfa utca 13.
képviselő: Horváth Ferenc, elnök
Tagjai részére nyugdíjas találkozók, közös ünnepségek, rendezvények szervezése, szükség esetén társaik segítése. ... >>

MESE-SZIGET Deák Ferenc utcai Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6720 Szeged, Deák F. u. 31.
képviselő: Vargáné Baranyai Erika, a kuratórium elnöke
A Szeged, Deák Ferenc utcai Óvoda támogatása, ezen belül kulturális rendezvények szervezése, illetve az ilyen rendezvényeken való részvétel anyagi fedezetének biztosítása; az óvodába járó gyermekek bel- és külföldi utazásának támogatása; a német nemzetiségű kultura és hagyományok ápolásának elősegítése; az óvoda játékszereinek biztosítása, megfelelő szintentartása; a gyermekek fejlesztésében a különböző nevelési területek eszközfeltételeinek gazdagítása; szakmai előadások finanszírozása; az óvoda működésének szintentartásához, javításához anyagi segítségnyújtás. ... >>

Mezőgazdasági Vállalkozók, Munkaadók Csongrád Megyei Érdekvédelmi és Tanácsadói Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

6723 Szeged, Szt. László u. 6/B.
képviselő: Ficsor Árpád társelnök, Jáksó Imre társelnök, Kotogány Mihály elnök ... >>

Módszertani Közlemények Baráti Társasága

(egyéb)

6725 Szeged, Hattyas sor 10.
képviselő: Dr. Varga István, elnök
Pedagógiai szaklap szakmai szerkesztése, megjelentetése, terjesztése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal