Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szeged egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 514
4. oldal

"ÉLHETŐ KÖRNYEZETÉRT" Környezetvédelmi Egyesület

(egyéb)

6723 Szeged, Eperjesi sor 17.
képviselő: Dr. Farkas Judit, elnök, Fackelmann Istvánné sz. Vig Katalin
A helyi lakosság védelme a különböző káros, hátrányos környezeti hatásoktól. Így például a Szeged-Újszeged 120 kV-os nagyfeszültségű légvezeték nyomvonalának áthelyeztetése, a vezeték kiváltása környezetileg nem káros műszaki megoldással. A környezetszennyezés feltárása, megakadályozása, felszámolása a környezetvédelmi hatóságokkal együttműködve. ... >>

Élhető Szegedért Közhasznú Egyesület

(egyéb)

6724 Szeged, Kápolna utca 14.
képviselő: Dr. Vassné Szigeti Szilvia, elnök
A móravárosi és rókusi lakókörnyezetben élők szociális segítése, a lakókörnyezet rehabilitációja, megóvása. ... >>

ELSA SZEGED EGYESÜLET

(oktatási,egyéb)

6720 Szeged, Feketesas utca 28.
képviselő: Józsa Rita, elnök
A joghallgatók képzésének elősegítése szakmai és diákcsere programok, konferenciák és tudományos előadások szervezésével. ... >>

Empátia Lelki Egészségvédő Egyesület

(egyéb)

6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
képviselő: Dr. Erdei Katalin elnök, Dr.Szigeti Lajos Sándorné elnökh. ... >>

Eötvös Kollégisták Baráti Köre, Szeged

(egyéb)

6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 103.
képviselő: Dr. Dombi József elnök ... >>

EPC 2009 Kutatási Alapítvány

(egyéb)

6725 Szeged, Pálfy utca 52/D.
képviselő: Dr. Hegyi Péter, a kuratórium elnöke
A magyar pancreatologiai kutatások finanszírozása, a kutatók bel és külföldi rendezvényen részvételének támogatása, konferenciák szervezése, gasztoenterológiai tárgyú ösztöndíj folyósítása és célirányos kutatások támogatása. ... >>

Építésügyi Igazgatási Szakmai Kollégum

(intézményi,egyéb)

6720 Szeged, Kígyó utca 4.
képviselő: Pappné Tombácz Ildikó
Az építésügyi hatósági munka színvonalának, valamint társadalmi és szakmai presztizsének növelése, az építéshatósági érdekek érvényesülésének erősítése, az építésügyi hatósági és ehhez kapcsolódó munkaterületen dolgozó szakemberek szervezése, összefogása és szakmai érdekképviselete. A Kollégium hatósági feladatokat nem lát el, egyedi ügyekkel nem foglalkozik. ... >>

Erdélyi Magyar Diákok Egyesülete

(egyéb)

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
képviselő: Ozsváth Gábor Dániel elnök ... >>

Erdőrendezőségi Bérkilövő Vadásztársaság

(egyéb)

6724 Szeged, Feltámadás u.29.
képviselő: Marsovszky István elnök, Nagy Zsolt titkár
Tagjai részére kulturált vadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Esély a Stabilitásra Közalapítvány

(oktatási,egyéb)

6720 Szeged, Széchenyi tér 9-11.
képviselő: Dr. Kozma József, a kuratórium elnöke, Gila Ferenc, a kuratórium titkára
Az euroatlanti integráció erősítése Jugoszlávia területén, a jugoszláviai háborút követő újjáépítés elősegítése, humanitárius segítségnyújtás a jugoszláviai háború okozta károk enyhítésére, a háború által okozott környezetvédelmi károk elhárítása, a független tájékoztatás és az oktatás támogatása. ... >>

Esély a Teljes Életre Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,egyéb)

6725 Szeged, Moszkvai krt.27.
képviselő: Dr.Lippai Pál kuratóriumi tag, Nagy Sándor kuratóriumi tag, Szenkovszky István kuratóriumi eln.
Egészségmegőrzés,betegségmegelőzés,egészségügyi rehabilitációs tevékenység.Nevelés,oktatás,képességfejlesztés,ismeretterjesztés.Természetvédelem,állatvédelem,környezetvédelem.Sport a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alatt folytatott sporttevékenység kivételével.Az alapítvány külön nevesített célja a fentieken belül a fogyatékos gyermekek rehabilitációja,általános egészségmegőrzés,rekreáció,nevelés a természet szeretetére és környezetvédelemre.Az alapítvány poltikailag semleges,politikai tevékenységet nem folytat,pártoktól független,és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.Az általa nyújtott szolgáltatásokat politikai jellegű megkülönböztetés nélkül,vagyona erejéig nyújtja. ... >>

Eukarisztia Szolgálóleányai Társasága

(egyéb)

6726 Szeged, Vedres u. 1/A.
képviselő: Maróthy Erzsébet mo-i megbízott ... >>

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

6725 Szeged, Földmíves utca 1. fsz. 3.
képviselő: Ferenczi Ildikó, a kuratórium elnöke
Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, felnőttképzés, kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, életmódformálás, Euroatlanti integráció elősegítése, művelődési események szervezése, jogvédő tevékenység, szociálisan hátrányos helyzetű csoportok segítése.
További célja: Természetvédelmi és környezetvédelmi tevékenység. ... >>

Európai Ház Egyesület

(egyéb)

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
képviselő: Dr. J. Nagy László elnök ... >>

Európai Interregionális Egyesület Dél-Magyarország

(egyéb)

6720 Szeged, Kígyó utca 4.
képviselő: Fellner Attila, elnök
Tagjai részére segítségnyújtás az Európai Uniós pályázatok megírásához, az ehhez kapcsolodó eljárásokban tanácsadás, érdekképviselet, utógondozás. ... >>

Európai Magyarországért Közhasznú Alapítvány

(sport,egyéb)

6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt.16.III/27.
képviselő: Dr.Kecsmár János kuratóriumi elnök
A társadalom Európai Unióval kapcsolatos ismereti szintjének növelése,az EU tagsággal kapcsolatos ,hiteles tájékoztatás:az uniós tagság mindennapi életben megjelenő hatásainak bemutatása,a csatlakozással járó lehetőségek és kihívások bemutatása.A csatlakozás előnyeinek a gazdasági előnyökön túli bemutatása,a társadalom szereplőinek felkészítése az európai jog alkalmazására.A környezeti értékek európai szintű védelmének elősegítése,a polgárok jogainak és érdekeinek európai normákon alapuló védelmének elősegítése.Magyarország és az európai országok közötti sportkapcsolatok fejlesztése és erősítése. ... >>

Európai pályázatkezelő és vállalkozásfejlesztő alapítvány

(egyéb)

6720 Szeged, Széchenyi tér 9. III/316.
képviselő: Sabo Béla, a kuratórium elnöke
A magyar szervezetek pályázati kiírásait Magyarországon belül és az EU tagországaiban eljuttassa a megfelelő szakmai szervezetekhez, pályázati fórumokra, továbbá ingyenes pályázati tanácsadást nyújtson. ... >>

"Európai TPM Intézet"

(egyéb)

6723 Szeged, József A. sugárút 130.
képviselő: Dr. Péczely György, elnök
A TPM elnevezésű japán termelékenységfejlesztési rendszer megismertetése, népszerűsítése rendezvények szervezésével, fórumok, tapasztalatcserék biztosításával. ... >>

Ezüst Évek Nyugdíjas Egyesület

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

6724 Szeged, Eszperantó u. 1. (Idősek Közösségi Központja)
képviselő: Mocsári Katalin, elnökhelyettes, Pelesz András, elnök
Nyugdíjasok kulturális igényeinek kielégítése, kirándulások szervezése, egészségügyi előadások tartása, szakkörök szervezése és működtetése. ... >>

Ezüsthajúak Nyugdíjas Egyesülete

(kulturális,egyéb)

6771 Szeged, Magyar utca 14.
képviselő: Balázs István, elnök, Benke József, elnökhelyettes
A tagok szabadidejének hasznos eltöltése nyugdíjas találkozók, ünnepségek, kulturális rendezvények szervezésével. ... >>

Falusi Vendéglátók Csongrád Megyei Egyesülete

(egyéb)

6720 Szeged, Deák F. u. 22.
képviselő: Csizmadia Sándorné elnök ... >>

FÉK-Független Értelmiségiek Klubja Egyesület

(egyéb)

6726 Szeged, Hársfa u. 14/4.
képviselő: Ludányi Márton elnök, Malya Lilla titkár ... >>

Felsőoktatási Karrierközpontok Támogatóinak Egyesülete

(oktatási,egyéb)

6723 Szeged, Csorba u. 8/D.
képviselő: Baloghné Andrássi Mónika elnök, Csaba Attila alelnök ... >>

Fiatal Európa Egyesület

(egyéb)

6725 Szeged, Szécsi utca 16/2.
képviselő: elnök Ökrös Tamás
Az EU-polgárság eszmeiségének népszerűsítése, információk szolgáltatása fiataloknak, EU-t népszerűsítő kampányok, programok szervezése, az európai integráció támogatása. ... >>

Fiatal Kutató Közgazdászok Egyesülete

(oktatási,egyéb)

6724 Szeged, Pulz utca 17/B. IV/13.
képviselő: Imreh Szabolcs alelnök, Makra Zsolt, elnök
Széleskörű interdiszciplináris tudományos kutatások végzése, gyakorlati alkalmazhatóságának keresése, képzések, konferenciák szervezése, fiatal közgazdászoknak fórum biztosítása. ... >>

Fiatal Tudósok Nemzetközi Fóruma Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6726 Szeged, Eszter 29.
képviselő: Dr.Balogh Judit tag, Dr.Bazsa György tag, Dr.Csermely Péter tag, Dr.Ginsztler János tag, Dr.Hámori József tag, Dr.Kroó Norbert tag, Dr.Pálfi György tag, Dr.Szendrő Péter kuratóriumi elnök, Dr.Taxner Ernő tag, Kerey Péter tag
Az alapítvány céljának tekinti: a fiatal tudós nemzedékek közötti nemzetközi kommunikáció elősegítését. A fiatal tudományos kutatók érdekeinek képviseletét. A fiatal tudományos kutatókat tömörítő, vagy érdekükben munkálkodó szervezetek közötti kommunikáció és együttműködés elősegítését, támogatását. A fiatal tudományos kutatók helyzetével összefüggő közérdekű információk gyűjtését, a nemzeti, és nemzetközi közérdekű tudományos - szakmai információáramlás elősegítését. A fiatal tudományos kutatók, valamint az oktatási és tudományos tevékenységgel foglalkozó állami és társadalmi szervek közötti kapcsolatok erősítését, fejlesztését. Nemzetközi fórumok és publikációs lehetőségek biztosítását a fiatal tudományos kutatók számára véleményük, tapasztalataik, tudományos - szakmai kutatási eredményeik megismertetésére, a korszerű ismeretek közvetítésére. A nemzetközi mobilitás elősegítését a tudományos kutatás területén. A fiatal kutatókat tömörítő, vagy érdekükben munkálkodó szervezetek részvételével egy olyan nemzetközi szervezet, illetve hálózat létrehozását, amely a fiatal tudósok számára fórumot biztosít szakmai kapcsolataik építésére, érdekeik megfogalmazására, képviseletére. ... >>

Fiatalok az Információs Társadalomért

(egyéb)

6725 Szeged, Szivárvány u. 13/A.
képviselő: Tichy-Rács Ádám elnök ... >>

"FIATALOK ÉS AZ IDŐSEK KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÁÉRT EGYESÜLET"

(egyéb)

6723 Szeged, Tabán utca 40. IV/12.
képviselő: Habináné Tuza Klára, elnök, Zsiday-Galgóczi Klára Ada
Gyermekek és időskorúak közlekedésbiztonságának javítása széleskörű cselekvési programok megvalósításával. ... >>

"Fiatalok Európáért és a Nemzetközi Tapasztalatokért Egyesület"

(oktatási,egyéb)

6724 Szeged, Rókusi körút 26. 1/1.
képviselő: Csabai Róbert, elnök
A kultúrák közötti párbeszéd erősítése, a diszkrimináció elítélése, az európai identitás erősítése a fiatalok körében és az informális képzésekbe történő bevonása. ... >>

Fodor József Élelmiszeripari Középiskola és Kollégium Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6725 Szeged, Szabadkai út 3.
képviselő: Csóti Ildikó kuratóriumi elnök
Segítségnyújtás a Fodor József Élelmiszeripari Középiskola és Kollégium kulturális rendezvényeinek tanulmányi-, szakmai-, és sportversenyeinek szervezése és lebonyolítása terén. ... >>

For Life Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

6726 Szeged, Fő fasor 160.

Közérdekű célból idős és beteg emberek eltartása, házi gondozása, ápolása. Felügyeletre szoruló gyermekek nevelése, gondozása. ... >>

"FORRÁS CLUB Tudományos Informatikai és Média Fórum" Közhasznú Egyesület

(egyéb)

6728 Szeged, Vasutas sor 11.
képviselő: Mező Csaba, elnök, Szabó István Attiláné, alelnök
A klub tagjainak találkozó helyet biztosít, széles körben segíti a szabad információáramlást, módot nyújt a tagok ismereteinek gyarapítására. ... >>

Frank-Heliantus Alapítvány

(egyéb)

6726 Szeged, Közép fasor 52.
képviselő: Dr. Mesterházy Ákos, a kuratórium tagja, Dr. Pauk János, a kuratórium elnöke
A növénytani kutatások támogatása. ... >>

Freedom Vállalkozói Egyesület

(egyéb)

6724 Szeged, Damjanich utca 28/B.
képviselő: Lonkai Péter, elnök
Gazdasági információk szolgáltatása egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, vállalkozások költségeinek csökkentése, a tevékenység hatékony folytatása céljából, adatok szolgáltatása pályázatokhoz, előadások, konferenciák szervezése. ... >>

Független Városi Szövetség - Magyar Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert utca 2.
képviselő: Apró-Juhász János elnök
Helyi civil társadalmi szervezet működtetése, az egyén és társadalom alkotó erejének kibontakoztatása, a dél-alföldi régió és Szeged fejlesztésével kapcsolatos döntésekben részvétel.
További célja: A magyar tudomány, nemzeti kultúra és népművészet értékeinek megőrzése, kiállítások, rendezvények szervezése. ... >>

Gábor Dénes Középiskolai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6721 Szeged, Mars tér 14.
képviselő: Dr.Szörényi Tamásné elnök
A Szegedi Gábor Dénes Gimnázium Műszaki Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak támogatása; a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek tanulásának elősegítése; az iskolai informatikai, számítástechnikai képzés és a nyelvoktatás fejlesztése; az iskolai sport tevékenység támogatása és fejlesztése; az iskola kultúrális tevékenységének és külföldi diákkapcsaolatainak támogatása; a kiemelkedő tanulmányi és sport tevékenységet végző diákok megbecsülése; a diákok tanulmányutakon és tanulmányi versenyeken való részvételének támogatása. ... >>

Geothink - Tudományos Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

6722 Szeged, Jósika utca 35. fszt./5.
képviselő: Csincsák Krisztián, titkár, Jánosi Zsolt alelnök, Jánosi-Mózes Tibor, elnök
Széleskörű geológiai, régészeti, biológiai és kapcsolodó természettudományos kutatási tevékenység végzése. További célja: Kizárólag szakmai indíttatású jogi és társadalmi érdekképviselet. ... >>

"Guardia Real Hungara"

(egyéb)

6724 Szeged, Csongrádi sgt. 78.
képviselő: Kocsis Péter elnök ... >>

Gyakorlóiskola Szenes Adolf Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 8.
képviselő: Bácsi János a kuratórium elnöke, Bánfi Rita, kuratóriumi tag és ügyvezető
A Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola I.sz.Gyakorló Általános Iskola működési feltételeinek javítása. ... >>

Gyálaréti Ifjúsági Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

6757 Szeged-Gyálarét, Zágon utca 10.
képviselő: Gitay Tamás, elnök
A helyi fiatalok segítségével a település művelődéspolitikai célkitűzéseinek megvalósítása, a helyi kulturális örökség, természet és környezet védelme, esélyegyenlőség segítése, csoportok, klubok létrehozása. ... >>

Gyalogló Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesület

(egyéb)

6723 Szeged, Retek utca 9.
képviselő: Surányi József
Az Egyesület megszervezi és vezeti az Interneten a http://chat.gyaloglo.hu címen működő Gylogló Chat közösségi jellegű tevékenységeit, biztosítja a kultúrált csevegés lehetőségét, meghatározza a rendfentartó operátorok munkáját és kötelezettségeit, megalkotja és az Egyesület érdekeivel azonossá teszi a chatelés szabályait. ... >>

GYÉMÁNT Lovaspark Közhasznú Sportegyesület

(sport,egyéb)

6726 Szeged, Bérkert utca 54.
képviselő: Rimarcsik Zsolt, elnök
Rendszeres testedzés és sportolás, ill. a szabadidő hasznos eltöltése lehetőségének biztosítása, a magyar fogathajtó sport fejlesztése és támogatása. ... >>

Gyertyámos utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6722 Szeged, Gyertyámos u. 5-7.
képviselő: Szügyi Györgyné a kuratórium elnöke
A szegedi Gyertyámos utcai Óvoda nevelő-oktató munkája fetételeinek javításához sz egészséges életmód kialakítását szolgáló tevékenységek feltételeinek fejlesztéséhez történő hozzájárulás és segítségnyújtás az óvodai közössget átfogó rendezvények, kirándulások lebonyolításához. ... >>

Hagyomány Szegedi Zsidó Szociális Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6720 Szeged, Gutenberg u.20.
képviselő: Dr.Nárai György a kuratórium elnöke
A Szegedi Zsidó Szociális Otthon működési feltételeinek javítása,a szegedi zsidó temető megőrzésének,helyreállításának támogatása.Ezen belül különösképpen a szociális otthoni gondozattak életkörülményeinek javítása,támogatása,szociális, kultúrális programjainak támogatása,a hitközség időskorú foglalkoztatója munkájának anyagi támogatása, a szociális otthoni elhelyezettek egészségügyi ellátásának támogatása,javítása,az otthon könyvtárának-folyóirat olvasójának- kultúrális létesítményének színvonal emelésére irányuló támogatás,a zsidó temető kultúrális öröksége megőrzése elősegítése,karbantartáshoz támogatás nyújtás,a zsidó szociális,kulturális élet általános működési feltételének javítása,erre irányuló támogatás nyújtása. ... >>

Hálózat a Szabad Információért Alapítvány

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
képviselő: Döbör András a kuratórium elnöke
Az alapítvány célja összefogni a Duna-Kőrös-Maros-Tisza Eurorégió (a továbbiakban: Eurorégió) Ifjúsági mozgalmainak hagyományaihoz hű kezdeményezéseket, segíteni és támogatni mindazokat, akik ezért munkálkodnak. Célja támogatni az ifjúsági információ áramlását és minőségének javítását, az információs csatornák korszerűsítését, és ezáltal elősegíteni a hallgatói érdekvédelmi szervezetek működését. ... >>

Háziorvosok Csongrád Megyei Egyesülete

(egyéb)

6753 Szeged, Budai Nagy Antal u. 85.
képviselő: Dr.Szilárd András elnök ... >>

Hetednapi Adventista Egyház "Reform Mozgalom" Nemzetközi Misszióegyesület

(egyéb)

6725 Szeged, Veresács utca 23.
képviselő: Babai Ervin, pénztáros, Gégény Rudolf, titkár, Papp József, elnökhelyettes, Tanucsev Anton, elnök
A Szentírás tanításainak terjesztése és az evangélium hirdetése, előadások, biblia órák tartása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal