Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szécsény kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 25
1. oldal

A Mezőgazdaság Legjobb Tanulói Alapitvány

(kulturális)

3170 Szécsény, Rákóczi ut 90.
képviselő: Nagy Kálmán ... >>

A Szécsényi Kistérség Fejlesztéséért Közalapitvány

(természetvédelem,kulturális)

3170 Szécsény, Rákóczi ut 84.
képviselő: Dulai Barnabásné
Szécsény és Kistérsége gazdasági hátterének fenntartható fejlesztésével a térségre vonatkozó válllalkozás, térség és vidék fejlesztési javaslatok megvalósitásának előmozditásával, az EU integráció támogatásáról, a természeti, kulturális adottságok és erőforrások megőrzésével, védelmével a humán erőforrás szinvonalának emelésével. ... >>

Cserhát-Ipoly Környezet és Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3170 Szécsény, Ady Endre út 12.
képviselő: Oláh János
Az emberi élet védelme - békében élni a természettel. A térség természeti és kulturális örökségének, sokféleségének megőrzése, védelme és a sérült, szennyezett területek regenerálódásának elősegítése a fenntartható fejlődési modell kialakulásának érdekében. A környezet és a természet védelme érdekében a környezeti és természeti károk feltárása, megelőzése, információk továbbítása felsőbb szervekhez. ... >>

Élő kövek Alapitvány / kiemelkedően közhasznu /

(oktatási,kulturális)

3170 Szécsény, Haynald út 7.
képviselő: Sántáné Udvardi Erika
A gyermekek testi és lelki fejlődésének erkölcsi nevelésének, oktatásának támogatása. Cssaládok összetartó, megerősitő funkciójának elősegitése, megélhetésük segitése. A kulturális örökség megőrzéséhez szükséges épületek, helyiségek fenntartása, ... >>

Falusi Turizmus Nógrád Megyei Egyesülete

(kulturális)

4170 Szécsény, Ady Endre ut 12.
képviselő: Koziel Miklós ... >>

Holland Magyar Baráti Kör Egyesület

(kulturális)

3170 Szécsény, Petőfi ut 29/B.
képviselő: Sümegi Endre ... >>

INNO-REHAB Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3170 Szécsény, Rákóczi út 65.
képviselő: Gonda István
A csökkentett munkaképességű személyek munkába illeszkedésének elősegítése, képzése, oktatása, kulturális igényeik megvalósításának elősegítése és támogatása. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének megteremtése, továbbá minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet támogatása, amely az alapítvány céljának az eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér. ... >>

Kegyelemosztó Miasszonyunk Oblátái

(kulturális)

3170 Szécsény, Haynald Lajos ut 15.
képviselő: Pécsi Judit
Szemlélődésből fakadó karitativ, kulturális, pasztorális tevékenység. A megalakulásról nyilatkozó illetékes egyházi szev:Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Püspökkari Titkársága, Budapest VII.ker.Városligeti fasor 45. ... >>

Nógrádi Sándor Honvédelmi Klub

(kulturális)

3170 Szécsény, Varsányi ut 4.
képviselő: Domszky György ... >>

Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete

(kulturális)

3170 Szécsény, Ady Endre út 4.
képviselő: Török János
A nemzeti tárgykultúra értékeire és eszméire épített szakmai és esztétikai szempontból egyaránt hiteles népi iparművészeti tevékenység szolgálata és képviselete. A tárgyalkotó népművészet, a népi kézműves kultúra hagyományainak, szellemi értékeinek és technikai tapasztalatainak felelevenítése. Az igényes és hiteles alkotásra nevelés. ... >>

Polgári Szécsényért Alapítvány

(kulturális)

3170 Szécsény, Rákóczi út 125.
képviselő: Kormány Zsoltné
Szécsény polgárosodásának megteremtése, elősegítése. Szécsény és környékének polgári fejlődésének elősegítése, a polgári értékrend terjesztése, a helyi kultúra és hagyományőrzés támogatása. Szécsény és környékén élők szociális támogatása. ... >>

Pro Arte et Natura Alapitvány / közhasznu /

(természetvédelem,kulturális)

3170 Benczurfalva, Katona J. ut 13.
képviselő: Bellák Gábor tag, Böröcz Imréné elnökhelyettes, Cséri Lajos tag, Kovács Gábor tag, Szentkirályi Miklós, Ürmössy György tag
Támogassa és elősegítse a nemzeti értékek megőrzését, a nemzeti kulturális örökség megőrzését, fennmaradását, megismertetését és ápolását, segítse és támogassa a művészeteket. Célja továbbá, hogy segítse és támogassa a környezet védelmét, ápolását és fejlesztését, kulturális örökség és természeti kincsek szépésének ápolására és fejlesztésére. ... >>

Rákóczi Városa Alapitvány / közhasznu /

(kulturális)

3170 Szécsény, Rákóczi út 103
képviselő: Benkó Gyula titkár, Szabó Endre
II. Rákóczi Ferenc Magyarország vitézlő fejedelme emlékeinek ápolása, mind az országon belül, mind pedig az ország határain kívül. II. Rákóczi Ferenc emlékünnepségek szervezésének elősegítése, a fejedelemmel kapcsolatos kiadványok terjesztésében való közreműködés. ... >>

Rendőr és Határőr Nyugdíjas Egyesület Szécsény

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3170 Szécsény, Fő út 46.
képviselő: Kelemen Antal József
Az egyesület támogatja a bajtársiasságra épülő, az ország, a helyi közösség érdekét szolgáló rendvédelem és biztonság ügyét. Felvállalja a tagok érdekvédelmét, a rendvédelmi hagyományok ápolását, az alapvető emberi, polgári jogok, nyugdíjas érdekek érvényesülését, a szolidaritás, bajtársiasság és az együvé tartozás tudatának erősítését, valamint a magas szintű és igényes közös tevékenység, ismeretátadás, pihenés, szórakozás, művelődés szervezését, de nem támogat pártokat és politikai szervezeteket. Az egyesület elősegíti a Rendőrséghez, rendvédelmi szervekhez fűződő kapcsolatok erősítését, az aktív dolgozók évek során szerzett szakmai tapasztalatok továbbadásával, folyamatos önképzéssel hozzájárul a rend és biztonság elősegítéséhez, a társadalmi tudat ilyen értelmű formálásához, szükség szerint él a sajtó és egyéb nyilvánosság adta lehetőségekkel. Együttműködik a célok megvalósulása érdekében a helyi önkormányzatokkal. Segítséget nyújt a nyugdíjas érdekek érvényesítéséhez, szociális ügyek kezeléséhez, az alapszabályzatba nem ütköző, a tagság, vagy egyes tagok érdekét közvetlenül érintő érdeksérelmek orvoslásához. ... >>

Szécsény Kistérség Ifjúságáért és Sportjáért Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

3170 Szécsény, Gábor Áron út 6/b.
képviselő: Hasznosi Márk
A fiatalok igényeinek megfelelően kulturális, művelődési, szabadidős tevékenységek biztosítása. Közös feladatvállalásokkal a szécsényi ifjusági korosztály összefogása, a fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése, a hátrányos helyzetű fiatalok megélhetésének elősegítése, a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

SZÉCSÉNYI IGLICE Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális)

3170 Szécsény, Ady E. út 12.
képviselő: Oláh József
Az egyesület célja a népművészeti tevékenységek, ezen belül a magyar tájegységek néptánc hagyományainak felelevenítése, népszerűsítése. A fiatalok megismertetése a magyar és magyaroroszági nemzeti és etnikai kisebbségek népi hagyományaival, táncaival, a hagyományőrző tevékenységet folytatók összefogása. Eltűnő és még élő népi hagyományok, szokások, a hazai és a határon túli magyarság hagyományainak összegyűjtése, megőrzése, közzététele, terjesztése. Közösségi színtér biztosítása a népművészetekkel foglalkozókkal. Az Iglice néptáncegyüttes fenntartása, működésének biztosítása. Egyedi és rendszeresen ismétlődő, hagyományt teremtő közösségi programok, helyi és országos rendezvények szervezése, és a más szervezésben való részvétel. Tolerancia erősítése a magyaroroszági nemzeti és etnikai kisebbségek felé, társadalmi beilleszkedés segítése. Szabadidős tevékenységek kínálata a gyermek és ifjúsági korosztály számára, a nemzeti és etnikai kisebbségek illetve a hátrányos helyzetűek részvételének segítése, ösztönzése. ... >>

Szécsényi Népmüvészeti Egyesület

(kulturális)

3170 Szécsény, Ady E. ut l2.
képviselő: Majoros István
A művészeti egyesület célja a magyar népművészet segítése, néphagyomány bővítése, megőrzése, különös tekintettel a palóc örökségre, a néptánccsoportok és népzenei együttesek támogatásának szervezése. ... >>

Szécsényi Városnapért Egyesület

(kulturális)

3170 Szécsény, Ady Endre út 12.
képviselő: Smelkó István
Szécsény város programjainak gazdagítása, a város születésnapi ünnepségének, a Városnapnak a szervezése, szórakoztató közösségi alkalmak szervezése, hagyományápolás, közérdekű tevékenységek kezdeményezése. ... >>

Szent István Szobor Alapitvány

(kulturális)

3170 Szécsény, Damjanich ut 12.
képviselő: Frisch Oszkár ... >>

SZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3170 Szécsény, Ifjúság út 3.
képviselő: Dr. Harik Ferenc Ervin
Nonprofit közhasznú sport egyesület, amelynek fő célja sport tevékenység végzése, az egészséges életmód népszerűsítése. Tagjai részére a rendszeres testedzés, sportolás biztosítása, sport versenyeken való részvétel, utánpótlás nevelés. Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Szakmai és edzői háttér biztosítása, ezen háttér fejlesztése, továbbképzési lehetőségek felkutatása és ezeken való részvétel. Európai Uniós országok hasonló nonprofit sport egyesületeivel kapcsolatfelvétel, testvér egyesület kialakítása, rendszeres kapcsolattartás, eszmecsere, sport és egyéb kulturális rendezvényeken való közös részvétel. Az egyesület saját, illetve társegyesületekkel közös internetes információs oldalak kialakítása és napra készen tartása. ... >>

Tartalmasabb Szebb Jövőért Alapitvány / közhasznu /

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3170 Szécsény, Dózsa György út 58.
képviselő: Bablena Anita
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola névadójának hagyománya, ápolása.Egészséges higiénés életmódra nevelés, természeti érdekeink, környezetünk megismerése, ápolása, védelme, iskolán belüli mozgalom támogatása. Önképzés lehetőségének biztosítása, a tanulók érdeklődési körének megfelleő területeken, idegen nyelvek elsajátítása. Szülők, tanulók az iskola kapcsolatának ápolása, hátrányos helyzető és kisebbségi tanulók felzárkóztatása, segítése a tanulásban, élethelyzetük javításában. ... >>

Tüzes Szivek a Szécsényi Cigányság Felemelkedéséért Társadalmi Beilleszkedésének Elősegitéséért Alapitvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

3170 Szécsény, Rákóczi út 108.
képviselő: Oláh Lajos
A cigányság társadalmi beilleszkedésének elősegítése, érdekvédelmét biztosító fórumok működésének támogatása ismeretterjesztő fórumok finanszírozása, a cigány szakember képzés támogatása. Kultúrális tevékeynség szervezése, támogatása. Más megyében élő cigánysággal való kapcsolat felvétele, tanulmányutak szervezése. ... >>

Városvédők Egyesülete Szécsény

(kulturális)

3170 Szécsény, Király út 1.
képviselő: Borik Albert
A városi élet szellemiségének, hírnevének megóvása, fenntartása történelmi múltjához méltóan. Kapcsolattartás a hasonló célú szécsényi és országos civil szervezetekkel. Helyi hagyományok felkutatása és megőrzése. Helytörténeti kutatások támogatása. Önkormányzat döntésének elősegítése javaslatokkal véleményekkel. ... >>

Vezérlőfejedelmi Asztaltársaság

(kulturális)

3170 Szécsény, Rákóczi ut 9o.
képviselő: Reznicsek László
Szécsény város történelmi örökségeinek megőrzése sz 1705-ös országgyűlés törvényalkotó munkájának megismertetése, rendezvények szervezése, célja az emlékpark felépítésének szervezése.
A városi és városkörnyéki diákok, fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez programok, feladatok szervezése. ... >>
1. oldal