Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sopron szociális civil szervezetek


Találatok száma: 58
2. oldal

Szent Margit Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Szent Margit u. 4.
képviselő: Milus Ferenc
Az egyházközség /plébánia/ területén a Római Katolikus Egyház méltó képviselete, jelenlétének biztosítása. A működési területükön élő emberek agyagi, szellemi, erkölcsi támogatása, hogy keresztény mivoltukhoz méltóan élhessenek. Ilyen irányú működéshez az anyagi, szellemi feltételek előteremtése, összefogása. A templom és plébánai személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására, karitatív okatási, kulturális tevékenység szervezésére, működtetésére különös tekintettel az egyházközösségi óvódára. Az egyházmegyei célok megvalósulásához való hozzájárulásra. Minden egyéb már meglévő, vagy a későbbiekben elhatározásra kerülő egyházközségi /plébániai/ cél anyagi, szellemi támogatására, pl. az esetleg sorrakerülő új templom és plébániaépület építésére. ... >>

Szent Orsolya Rend és Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Orsolya tér 2-3.
képviselő: Czingráber Mária
A Soproni Szent Orsolya Rend, Templom és Iskola támogatása, oktatási, kulturális és karitatív tevékenység. ... >>

Szociális és Házi Betegápoló Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

9400 Sopron, Bünker köz 2.
képviselő: Dr. Tschürtz Nándor, elnök Boór Katalin
Megszervezze, kialakítsa Sopron és környékén /Sopron, Ágfalva, Balf, Harka/ egy egészségügyi és szociális központot, házi betegápolás, ambuláns szakellátás, ápolás és gondozás, egészségüyi megelőzés, szociális gondozás, valamint a szociális rászorultak ebédellátásának ... >>

Tappancs - Kutyával az Egészségért EGYESÜLET

(egészségügyi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Sziget köz 1.
képviselő: Harrer Éva - elnök, Szalkai Linda - főtitkár
Állat ? asszisztált terápiával:
a.) fogyatékosság okozta korlátozottság enyhítése és segítségnyújtás a szociális integrálódás folyamatában, b.) az egészségügyi-, szociális és oktatási intézményekben rehabilitációs, habilitációs munka végzése, c.) az oktatás területén sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, d.) szociális alapképességek fejlesztése a társadalomba való beilleszkedéshez (önellátás, önkiszolgálás, társas kapcsolatok teremtése, tájékozódás szűkebb, tágabb környezetben) e.) az állat-asszisztált terápia, mint alternatív fejlesztő módszer megismertetése és terjesztése, f.) a környezettudatos életmód és a felelős állattartás népszerűsítése, g.) az ember-állat kapcsolat tanulmányozása, az e területet érintő kutatások kezdeményezése és támogatása, a téma népszerűsítése, h.) mozgásfejlődés ? mozgásfejlesztés, i.) program, rendezvény és képzés szervezése, koordinálása és lebonyolítása. ... >>

"Tóth Antal Alapítvány a Hallássérült Gyermekekért"

(sport,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Tóth Antal u. 1.
képviselő: Fazekas Ferencné, Kovácsné Horváth Erzsébet, Krajcsics Ferencné, Molnár Kálmánné, Vincze Lajosné
A tanulók ismeretgyarapításának elősegítése; a tehetséges gyermekek támogatása; ösztöndíjak alapítása; a gyermekek sport és szabadidős tevékenységének elősegítése; a tanulók nyári üdültetésének, illetve külföldi testvérintézményekhez való utazásának finanszírozása. Fontos célja az alapítványnak gyógyászati segédeszközök és sporciális oktatási készülékek beszerzése is. ... >>

"Ubi dolor, ibi vigiles" Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Templom utca 6. 3. lépcsőház I/2.
képviselő: Rácz Klaudia
Az alapítvány elsődleges célja a gyermekek, fiatalkorúak segítése, érdekeik védelme, egészséges testi, szellemi, erkölcsi fejlődésük előmozdítása. Ennek érdekében az alapítvány célkitűzése, hogy a lehető legszélesebb körű programok szervezésével, ösztöndíjak, pályázatok kiírásával támogassa ezen korosztályt. E körben fontos céljának tartja az alapítvány, hogy a természet-, állat, és környezetvédelem jelentőségére ? az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés útján ? felhívja a figyelmet, ily módon elősegítve egy jobb, élhetőbb világ megteremtését. Ugyancsak célul tűzi ki az alapítvány az időskorúak, és a szociálisan, vagy bármely más tekintetben rászorulók, elesettek támogatását mind anyagi értelemben, mind pedig gyakorlati, tényleges segítségnyújtás útján. Ugyancsak fontos célkitűzése az alapítványnak, hogy valamennyi hátrányos helyzetű társadalmi csoport, valamint minden nemzeti, etnikai, és egyéb kisebbség problémáira való figyelemfelhívás és ezek érdekeinek védelme révén elősegítse az emberek közötti esélyegyenlőség kialakulását, illetve a hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának megszüntetését. E körben célul tűzi ki az alapítvány ? elsősorban ismeretterjesztés révén ? azon társadalmi jelenség megszüntetését, hogy egyes társadalmi rétegek, csoportok a munkaerőpiacon hátrányos megkülönböztetést szenvednek. Kiemelten fontos céljának tartja az alapítvány a hazai, - elsősorban ? ifjúsági sportélet támogatását, elsősorban gyermek sportrendezvények, versenyek szervezésével, egyéb sportolási lehetőségek megteremtésével. ... >>

Városvédők Összefogtunk Sopronért Egyesület

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Várkerület 73.
képviselő: Uzoni Pál
Az egyesület céljai: Sopron és környéke épített és gazdasági értékeinek védelme, hagyományok ápolása; Karitatív tevékenységek megszervezése; fogyatékkal élők érdekeinek képviselete; környezettudatos életmód népszerűsítése; ökologikus városfejlesztés, sport és szabadidős tevékenység szervezése, mindezek képviselete az önkormányzati választásokon, képviselők által az önkormányzati munkában; a polgári viselkedésmód javítása. ... >>

"Vízkincs 2004" Közalapítvány

(szociális)

9400 Sopron, Bartók Béla út 42.
képviselő: Kárpátiné dr. Jauk Ágnes, Szalay Márta
A víz- és csatornahasználati alapdíj megfizetésével kapcsolatos ill. egyéb szociális feszültségek kezelése az anyagi lehetőségek függvényében, ügyrendje szerint. A szociálisan rászorulók rendkívüli vízfogyasztása esetén a díjfizetés támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal