Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sopron sport civil szervezetek


Találatok száma: 148
3. oldal

Soproni Jégkorong Sportegyesület

(sport)

9400 Sopron, Ibolya u. 2. IV/17.
képviselő: Koós Zoltán
A sportegyesület célja tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék; tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása; a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése a lakosság számára, a lakosság szabadidősportjának segítése; sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Soproni Ju-Jitsu Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Csengery u. 57.
képviselő: Takács István, Táncsics Szabolcs
A harcművészetet kedvelő fiatalok edzése, versenyeztetése, önvédelmi képzése, valamint a keleti kultura megismertetése. A testi- és szellemi erő fejlesztése. A sportág megismertetése. Különféle őrző-védő kiképzés szervezése, bonyolítása. ... >>

Soproni Judo Sportegyesület

(sport)

9400 Sopron, Pap rét 27.
képviselő: Barasits György, Nagy Zoltán
Rendszeres testedzés és sportolási lehetőség biztosítása. A minőségi sporteredmények elérésének feltételeinek megteremtése. Gyermek és ifjusági sport támogatása. Egészséges életmód népszerűsítése. Rendszeres helyi játék, versengési és versenylehetőségek tervezése, szervezése. Hazai és nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása. A judo sport megismertetése és ... >>

Soproni Kerékpár Club

(sport)

9400 Sopron, Citadella u. 19.
képviselő: Németh Lóránt
Tagjai számára a kerékpározás, mint sport versenyszerű és amatőr szintű űzését, a versenyeztetést és a szabadidő hasznos eltöltését szervezze. ... >>

Soproni Kick Box és Testépítő Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

9400 Sopron, Újteleki út 13
képviselő: Safranyik János
Az egyesület célja a soproni kick-box és testépítő sport fejlesztése, támogatása. sportolási lehetőség biztosítása, valamint ösztöndíjak és juttatások adása a legjobb sportolók részére. Az egyesület működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, gazdasági vállakozási tevékenység végzésével is. A sportegyesület céljai megvalósítása érdekében edzések rendszeres tartását biztosítja, gondoskodik a sportolók szakszerű képzéséről és felkészítéséről. A sportági szakszövetség, valamint más sportegyesület által rendezett versenyeken, bajnokságokon és az illetékes szervek által kiírt nemezetközi versenyeken versenyzőit, illetve csapatát szerepelteti. ... >>

Soproni Líceumi Vívó Egylet

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Széchenyi tér 11.
képviselő: elnök Tölli Balázs, titkár Bolodár Zoltán
A magyar nemzeti vívó sport hagyományainak ápolása, megörökítése az utókor számára, mint sport utánpótlásának nevelése, eredményes vívó versenysport űzése. ... >>

Soproni Modellező Egyesület

(sport)

9400 Sopron, Kölcsey F. u. 5.
képviselő: Horváth - Dori Sándor Gyula
sporttevékenység ... >>

Soproni Motorsport Egyesület

(sport)

9400 Sopron, Győri u. 42.
képviselő: Salamon Károly, Salamon Kornél
Az egyesület a motorsport megismertetése és népszserűsítése érdekében tömöríti mindazokat, akik szeretnek motorozni, kortól, nemtől és származástól függetlenül. ... >>

Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club

(intézményi,sport,oktatási)

9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
képviselő: Dr. Takáts Péter
A rendszeres sportolás, sportoktatás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények mind tömegesebb felkeltése. Tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása a társadalmi ellentétek csökkentése a tömegsporttal, mint eszközzel. Verseny és szabadidős sporttevékenység lehetőségének, fejlesztésének, oktatásának biztosítása, kosárlabda és más sportágakban. Elősegíti tagjainak iskolai, munkahelyi eredményes tevékenységét, szabadidejének kulturált eltöltését, emberi, személyiségi fejlődését. ... >>

Soproni Nimród Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

9400 Sopron, Szárhalmi u. 10.
képviselő: Martin Rezső ... >>

Soproni Ökölvívó Klub Sport Egyesület

(sport)

9407 Sopron-Tómalom, Nefelejcs u. 47.
képviselő: Horváth Lajos
Az egyesületi tagok sportszerű és egészséges magatartásának elősegítése, támogatása és szervezése. ... >>

Soproni Postás Sportkör Baráti Kör Egyesület

(sport)

9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.
képviselő: Bánfalvi László ... >>

Soproni Rádióamatőr Klub Egyesület

(sport,egyéb)

9400 Sopron, Kölcsey u. 5.
képviselő: Török Tibor
Szakmai, sport és szabadidős tevékenység. ... >>

Soproni Rendészeti Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

9400 Sopron, Tűzoltó köz 2.
képviselő: Csuka Zsolt
Tagjai részére az iskolai szabadidősport tömegsport szervezése. ... >>

Soproni Röplabda Club

(sport)

9400 Sopron, Ív u. 11. 1/3.
képviselő: Némethné Lőrincz Beáta
Női röplabdacsapat működtetése, versenyeken való szereplés, a város képviselése érdekében. A korábban aktívan röpladázók ismételt versenyeztetése. ... >>

Soproni Siklóernyős Egyesület

(sport)

9400 Sopron, Csengery u. 56.
képviselő: Mátyássy Zsolt
A siklóernyőző sport hazai népszerűsítése, elterjesztése, fejlesztése, szakmai színvonalának emelése. ... >>

Soproni Sörgurítók SE

(sport)

9400 Sopron, Vándor S. u. 1.
képviselő: Sinkovits József
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Soproni Sport Közalapítvány

(sport,oktatási)

9400 Sopron, Fő tér 1.
képviselő: Khaut András
A régió sporttörténeti emlékeinek ereklyéinek felkutatása, megőrzése, gondozása. Ezen tárgyak kutatása, ismeretterjesztés, kiállítások, ezzel kapcsolatos publikációk készítése. Sporttörténeti konferenciák, ismeretterjesztő előadások szervezése, különös figyelemmel az Európai Unió sporttudományos tevékenységére és célkitűzésére. ... >>

SOPRONI SPORTISKOLA EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Várkerület 10.
képviselő: Dr. Szekeres Csaba
Az Egyesület alapvető célja a kosárlabdajáték tanításának elősegítése, valamint korosztályosan egymásra épülő fiú utánpótlás kosárlabdacsapatok nevelésének támogatása, továbbá a soproni kosárlabda hagyományok életben tartása. ... >>

Soproni Távközlési Sport Egyesület Baráti Köre

(sport)

Sopron, Széchenyi tér 7-10.
képviselő: Horváth Sándor, Kovács Zsigmond, Limberger Nándor
sport ... >>

Soproni Tervező Iroda Sportkör

(sport)

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 34.
képviselő: Sólyom Kálmán ... >>

"Soproni Tigrisek" Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Várkerület 73.
képviselő: Nagy Tamás
Az egyesület a kosárlabda sport gyermekek közötti népszerűsítését és ezen sportágon belül gyermekek képzését, játék lehetőségét, valamint felnőtt csapatok játékos utánpótlását kívánja megteremteni. Az egyesület célja továbbá: hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci foglalkoztatása, képzése, az elsődleges munkaerőpiacra történő integrációjuk elősegítése; nők egyenjogúságának támogatása, foglalkoztatásának elősegítése; cigányok munkaerő-piaci foglalkoztatása, képzése, az elsődleges munkaerőpiacra történő integrációjuk elősegítése; hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkóztatásának támogatása; környezettudatos magatartás fejlesztése a hátrányos helyzetű néprétegeknél; környezeti értékek támogatása, népszerűsítése; pályázatírási, projektmenedzsmenti tapasztalatok átadása, projektek generálása, projektkoordinálás. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem köt, és nem tart fenn együttműködési megállapodást politikai párttal, illetve nem állít jelöltet országgyűlési, európai parlamenti, vagy helyi önkormányzati választáson. ... >>

Soproni Tollaslabda Egyesület

(sport)

9400 Sopron, Uszoda u. 23.
képviselő: Dr. Risinger Dóra eh. (ö), Kocsis Tamás elnök (ö), Taschnerné Fekete Éva titkár (ö)
A tollaslabda-sport népszerűsítése, versenyek szervezése, lebonyolítása. ... >>

Soproni Torna Club

(sport,oktatási)

9400 Sopron, Pozsonyi u. 59-63.
képviselő: Farkas Péter - elnök, Horváthné Herczeg Margit - pénzügyi ellenőr, Kőhidiné Fleck Szilvia - ügyvezető titkár
Az önkormányzati elven működő sportegyesület célja elsődlegesen a székhelye szerinti településeken a szertorna sportágban a sporttevékenység szervezése és ennek feltételeinek megteremtése, ezen belül a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés műhelye. ... >>

Soproni Úszóegyesület

(sport)

9400 Sopron, Lővér krt. 82. (Csík Ferenc uszoda)
képviselő: Birkás József
Az egyesület fő céljának tekinti, hogy működési területén a magyar úszósport nemzetközileg is elismert színvonalához igazodó eredményeket érjen el. Tevékenységével hozzájárul a város eredményeihez, és ezzel elismertségéhez. ... >>

Soproni Úszók Baráti Köre Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

9400 Sopron, Torna u. 24.
képviselő: Németh Csaba
A soproni úszósport népszerűsítése, szervezése, fellendítése, anyagi támogatás. Az úszásoktatás, utánpótlás-nevelés, versenyeztetés elősegítése, versenyzés. A tagok egészséges, kulturált időtöltésének biztosítása. Az egyesület céljai megvalósítása érdekében edzések rendszeres tartása gondoskodás a sportolók szakszerű képzéséről és felkészítéséről. A sportági szövetség, valamint más sportegyesületek által rendezett versenyeken, bajnokságokon és nemzetközi versenyeken versenyzőinek a szerpeltetése. Sajátos eszközeivel hozzájárulás a fitalok fizikai, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez a lakosság szabadidősportjának segítése. ... >>

Soproni Vasutas Sport Egylet

(sport)

9400 Sopron, Lővér krt. 1.
képviselő: Skála János
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Soproni Vízilabda Sport Egyesület

(sport)

9400 Sopron, Lomb utca 16/a.
képviselő: Dr. Simon István Ágoston
Az egyesület célja a vízilabda sport népszerűsítése, a vízilabdázás lehetőségének biztosítása a sportág iránt érdeklődők számára. Utánpótlás nevelése, versenyek szervezése, lebonyolítása, sport által az egészséges életmódra nevelés, rekreációs céllal végzett vízilabda szervezése, a sport és fair play népszerűsítése. ... >>

Soproni Vizilabdáért Alapítvány

(sport)

9400 Sopron, Deák tér 4.
képviselő: Dr. Koszorú István, Nagy Gábor, Varga Imre
A soproni vizilabda sport fejlesztése, támogatása, sportolási lehetőség biztosítása, ösztöndíjak és juttatások adása a legjobb sportolók részére. ... >>

Summit Sport Egyesület

(sport)

9400 Sopron, Mikoviny u. 26.
képviselő: Varga Péter - elnök
A Summit Sport Egyesület célja a Sopronban és környékén élő, mozgást, túrázást, kerékpározást és más úgynevezett ?outdoor? tevékenységeket kedvelő emberek számára lehetőséget adni Magyarország és az EU országok sport jellegű megismerésére. Az egyesület fő célja a hegyi túrázás, hegy- és sportmászás élményeinek, szabályainak megismertetése minél szélesebb társadalmi réteg számára. Ezen túlmenően az egyesület szervezett keretek között, több napos sport- és hegymászó túrákon, expedíciókon való részvételt kíván biztosítani tagjai részére, ahol a magyar hegymászó sport hírét öregbítenék. Az egyesület általános célkitűzése, hogy minél szélesebb körben megmozgassa, egészséges életmódra sarkallja az embereket, miközben odafigyel a testi, fizikai adottságaikra. Tevékenységével elősegítve, hogy egy egészségesebb társadalomban élhessünk és a következő generációk körében egyre népszerűbbé válhassanak az egyesület által preferált szabadidős tevékenységek.
Az egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatja és segíti sportversenyek és rendezvények szervezését. Ennek megfelelően maga is támogat, illetve szponzori- és egyéb reklámozási megállapodások keretében támogatásokat fogad el, továbbá közvetlenül is részesíthető állami, illetve önkormányzati támogatásban.
A sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként folytat.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

SYNCHRO Sopron Sportegyesület

(sport)

9400 Sopron, Mikovíny út 74 fsz./2
képviselő: Turi Andrea
A szinkron úszósport Sopronban történő meghonosítása és a sportág továbbfejlesztése, népszerűsítése, elterjesztése, a sportág szakmai színvonalának emelése. Az egyesület tagjai részére a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, lehetőségének biztosítása, a sportolás iránti igény felkeltése, a minőségi sporteredmények elérése feltételeinek megteremtése és fejlesztése. A tagok nevelése , a társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakoztatása. A tagok szabadidejének egészséges, hasznos eltöltése. A hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Szalon Darts Klub

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Virágoskert u. 8.
képviselő: Agg Pál
A szórakoztatóipari kulturális és sport célú igények kielégítésének elősegítése, szervezése, a szórakoztató szabadidő programok versenycélú és versenyjellegű feladatainak ellátása. ... >>

Széchenyi Alma Mater Sopron Alapítvány

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Templom u. 26.
képviselő: Dékány Zsigmondné
A soproni Széchenyi István Gimnázium művelődésügye, diáksportja fejlesztésnek támogatása, a diákcsere ösztönzése, a rászoruló diákok szociális támogatása a kimagasló eredményeket elérő tanulók jutalmazása, az okatási munka körülményeinek javítása, a Gimnázium tárgyi feltételeinek jobbítása. ... >>

Széchenyi István Vadásztársaság

(sport)

9400 Sopron, Paprét 9.
képviselő: Fazekas Péter ... >>

Széchenyi István Vitorlás Club

(sport)

9400 Sopron, Besenyő u. 18/d.
képviselő: Strausz István
A fiatalok sportszerű és egészséges magatartásának elősegítése, támogatása és szervezése. ... >>

Széchy Tamás Sportiskola Sopron

(intézményi,sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Bécsi u. 2. I/6.
képviselő: Dr. Tiboldi Zoltán
Az egyesület fő céljának tekinti, hogy működési területén a magyar úszósport a magyar szinkronúszó sport, a magyar vízilabda sport, a magyar triatlon sport elismert színvonalához igazodó eredményeket érjen el úgy, hogy a felsorolt sporttevékenységeket összefogja. Tevékenységével hozzájárul Sopron város eredményeihez és ezzel elismertségéhez.
Az egyesület céljának tekinti a magyar testnevelési sportmozgalom segítését, az általános testkultúra javítását, a minőségi sporteredmények elérése mellett a társadalmi igényen alapuló iskolai, amatőr, tömegsport, szenior sport, mozgáskorlátozottak, és más fogyatékosságúak sportjának népszerűsítését is, lehetőséget biztosítva a kora gyermekkortól a felnőtt és időskorig tartó folyamatos sporttevékenység gyakorlására, egészségesebb életvitel kialakítására.
Segítse tagjai részére a felkészüléshez, a versenyzéshez, illetve a minőségi sporteredmények eléréséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtését és folyamatos fejlesztését.
Az egyesület céljai megvalósítása érdekében - jogszabályok által meghatározott körben - nemzetközi tevékenységet is folytathat. Saját maga, és szakosztályain keresztül hazai és nemzetközi sportkapcsolatokat létesít és tart fenn.
Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik, az állami irányítás intézményeivel, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a szakosztályok szerinti szakszövetségekkel, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Az egyesület széleskörű együttműködést épít ki a soproni oktatási intézményekkel a tehetségek felkutatása és nevelése érdekében.
Az egyesület célja továbbá, hogy fokozottan támogassa a diáksport, a rekreációs sportot, valamint a versenysportot.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

"Szent Benedek" Idősek Háza Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Templom u. 1.
képviselő: Filep Gyula
A rászorulók, elsősorban az idős, beteg emberek szociális, egészségügyi és lelki ellátásának biztosítása. Ennek érdekében egy idősek házát létesítenek és működtetnek, bencés, keresztény szellemiséggel. Az ifjúságvédelem területén a veszélyeztetett helyzetű fiatalok oktatási, egészségügyi és művelődési ellátásának megoldásában történő közreműködés, továbbá diák- és szabadidősport szervezése és bonyolítása, valamint diákotthoni, kollégiumi ellátás és diákétkeztetés. ... >>

Szinvai Tenisz Műhely Sopron Sportegyesület

(sport)

9400 Sopron, Csalogány köz 12.
képviselő: Szinvai Kálmán
Sopron (és vonzáskörzetében) amatőr teniszsport edzéslehetőség működése, Sopronban (és vonzáskörzetében) verseny teniszsport edzéslehetőség működése, Sopronban (és vonzáskörzetében) a teniszsportolás működése, Sopronban (és vonzáskörzetében) a verseny teniszsportolás működése. ... >>

"Tóth Antal Alapítvány a Hallássérült Gyermekekért"

(sport,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Tóth Antal u. 1.
képviselő: Fazekas Ferencné, Kovácsné Horváth Erzsébet, Krajcsics Ferencné, Molnár Kálmánné, Vincze Lajosné
A tanulók ismeretgyarapításának elősegítése; a tehetséges gyermekek támogatása; ösztöndíjak alapítása; a gyermekek sport és szabadidős tevékenységének elősegítése; a tanulók nyári üdültetésének, illetve külföldi testvérintézményekhez való utazásának finanszírozása. Fontos célja az alapítványnak gyógyászati segédeszközök és sporciális oktatási készülékek beszerzése is. ... >>

TRIATLON Sopron Egyesület

(sport)

Sopron, Vörösmarty u. 3-5. II/8.
képviselő: Dr. Szájer József, Pajorné Vados Gabriella
Sopronban és környékén népszerüsíti a sportágban folyó tevékenységeket, közreműködik a sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz az országos sportszervezetek tevékenységében. ... >>

TURRIS Sportegyesület Sopron

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Csepel u. 3/A.
képviselő: Dr. Fülöp József
Elsősorban az Elzett Zár- és Vasalatárugyár dolgozóinak, a tagok, valamint családtagjainak rendszeres testedzésének, sportolási lehetőségeinek biztosítása klub keretek között. Az Elzett Zár - és Vasalatárugyár és az iparát történelmi hagyományainak, tárgyi emlékeinek gyűjtése és ápolása. A tagok szabadidejének kulturált, hasznos eltöltésének biztosítása és támogatása. A tömegsport és versenyszerű sport fejlesztéséhez sportkapcsolatok létesítése. Az egyesületi tagok által folytatott sporttevékenységek tömegbázisának és utánpótlásának biztosítása. ... >>

"Ubi dolor, ibi vigiles" Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Templom utca 6. 3. lépcsőház I/2.
képviselő: Rácz Klaudia
Az alapítvány elsődleges célja a gyermekek, fiatalkorúak segítése, érdekeik védelme, egészséges testi, szellemi, erkölcsi fejlődésük előmozdítása. Ennek érdekében az alapítvány célkitűzése, hogy a lehető legszélesebb körű programok szervezésével, ösztöndíjak, pályázatok kiírásával támogassa ezen korosztályt. E körben fontos céljának tartja az alapítvány, hogy a természet-, állat, és környezetvédelem jelentőségére ? az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés útján ? felhívja a figyelmet, ily módon elősegítve egy jobb, élhetőbb világ megteremtését. Ugyancsak célul tűzi ki az alapítvány az időskorúak, és a szociálisan, vagy bármely más tekintetben rászorulók, elesettek támogatását mind anyagi értelemben, mind pedig gyakorlati, tényleges segítségnyújtás útján. Ugyancsak fontos célkitűzése az alapítványnak, hogy valamennyi hátrányos helyzetű társadalmi csoport, valamint minden nemzeti, etnikai, és egyéb kisebbség problémáira való figyelemfelhívás és ezek érdekeinek védelme révén elősegítse az emberek közötti esélyegyenlőség kialakulását, illetve a hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának megszüntetését. E körben célul tűzi ki az alapítvány ? elsősorban ismeretterjesztés révén ? azon társadalmi jelenség megszüntetését, hogy egyes társadalmi rétegek, csoportok a munkaerőpiacon hátrányos megkülönböztetést szenvednek. Kiemelten fontos céljának tartja az alapítvány a hazai, - elsősorban ? ifjúsági sportélet támogatását, elsősorban gyermek sportrendezvények, versenyek szervezésével, egyéb sportolási lehetőségek megteremtésével. ... >>

Városvédők Összefogtunk Sopronért Egyesület

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Várkerület 73.
képviselő: Uzoni Pál
Az egyesület céljai: Sopron és környéke épített és gazdasági értékeinek védelme, hagyományok ápolása; Karitatív tevékenységek megszervezése; fogyatékkal élők érdekeinek képviselete; környezettudatos életmód népszerűsítése; ökologikus városfejlesztés, sport és szabadidős tevékenység szervezése, mindezek képviselete az önkormányzati választásokon, képviselők által az önkormányzati munkában; a polgári viselkedésmód javítása. ... >>

"Veled is megtörténhet" Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

9400 Sopron, Alsózsák utca 6.
képviselő: Ercsényi Edit
Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében különösen: - az új életmód kialakításra vonatkozó segítséget, tanácsadást nyújt, - támogatja az állapotot javító kezeléseket, - támogatja az arra rászorult életét, mozgását, beilleszkedését, munkavállalását, stb. megkönnyítő eszközök, berendezések vásárlását, - támogatja a gondozás, házi beteg- és szakápolás, ellátás megoldását, - feladatának tekinti az érintett kör foglalkoztatási gondjainak megoldását akár munkahelyteremtéssel, akár képzések, átképzések szervezésével, vagy azok finanszírozásával, - feladatának tekinti lehetősége szerint olyan intézmény létrehozását és működtetését, mely az érintett kör számára amellett, hogy otthont ad, lehetőséget teremt - mind az otthonban lakók, mind pedig a családi vagy más környezetben élő, hasonló gondokkal együtt élni kénytelenek - a sportolásra, művelődésre, szórakozásra. ... >>

West Handball Club Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Kis János utca 5/A. 3. em. 19.
képviselő: Gacs Lajos
Az egyesület fő célja sporttevékenység végzése, az egészséges életmód népszerűsítése, versenyzés, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése. Célja a tagjai részére a rendszeres testedzés biztosítása. Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Szakmai és edzői háttér biztosítása, ezen háttér fejlesztése, továbbképzések lehetőségeinek felkutatása és ezeken való részvétel. Európai Uniós országok hasonló egyesületeivel való kapcsolatfelvétel, testvér egyesületek kialakítása, rendszeres kapcsolattartás, eszmecsere, sport és egyéb kulturális rendezvényeken való közös részvétel. ... >>

World Dance Táncsport Egyesület

(sport,oktatási)

9400 Sopron, Juharfa u. 22. VIII/23.
képviselő: Erlitz Anita, Mózesné Tompos Brigitta
A helyi lakosság képességfejlesztése, az etikára, viselkedéskultúrára történő oktatása és az egyes táncformákon keresztül a helyi nemzeti viszonyok ismertetése, az ismeretterjesztés. ... >>

ZANSHIN AIKIDO EGYESÜLET SOPRON

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Kőrösi Csoma Sándor út 7.
képviselő: Juhász Csaba
A tagok fizikai és szellemi nevelése fejlesztése a ZEN-BUDHIZMUS a Japán erkölcs és az AIKIDO harcművészet szellemében a célokat és feladatokat nemzetközi szintre is kívánjuk kiterjeszteni a mindig hatályban lévő jogszabályok keretei között. ... >>

Zeus Darts Club Sport Egyesület

(sport)

9400 Sopron, Fapiac u. 29.
képviselő: Göndöcs Rita, Götl Tibor, Németh László
A soproni és környéki dartozni vágyó egészséges fiatalok és idősebbek sportolási lehetőségeinek biztosítása abból a célból, hogy a rendszeres mozgással és sportolással lehetőséget kapjanak arra, hogy az ennek révén elért kedvező fizikai változással egészségesebb életet élhessenek. Célja továbbá az egyesületnek, hogy ezen gyermekekben, ill. fiatalokban kialakítsa az egészséges és sportszerű életmód iránti szeretet, kialakítsa bennük a nemes sportszellemet, illetőleg a küzdeni tudást. az egyesület támogatni kívánja ezen gyermekek, fiatalkorúak és idősebbek versenyeztetését és edzőtáborozását, ehhez nyújt szervezett keretet. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal