Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sopron sport civil szervezetek


Találatok száma: 148
2. oldal

Kerek Erdei Sport és Szabadidő Egyesület

(sport,szociális)

9400 Sopron, Béke u. 14.
képviselő: Bencsik Olga
Az integráció és a normalizáció szempontjait figyelembe véve a sérült és hátrányos helyzetű fiatalok mellett az ép (partner) felnőttek részére is rendszeres sportolási lehetőség biztosítása. ... >>

Kinder Fabrik Sport Club

(sport)

9400 Sopron, Várkerület 10. II/9.
képviselő: dr. Szováti Szabolcs
Az Egyesület alapvető célja a kispályás labdarúgás, illetve egyéb sportok amatőr szintű űzések, ennek keretében a Sopron illetve a régióban megrendezésre kerülő amatőr versenyeken való részvétel, ilyen versenyek rendezése. Az Egyesület célja továbbá a fenti tevékenységeken keresztül is a sport népszerűsítése. ... >>

Komédiás Magyar Integrált Színházért Egyesület

(intézményi,sport,kulturális)

9400 Sopron, Jegenye sor 5.
képviselő: Bartokos Tamás
A fogyatékkal élők segítése, életkörülményeik javítása. Kulturális és sport tevékenységen keresztül társadalmi el- és befogadásuk élőmozdítása. A Komédiás Magyar Integrált Színház működtetése. Fogyatékkal élők kreatív foglalkoztatása. ... >>

Kópé Sport és Szabadidő Egyesület

(sport)

9400 Sopron, Petőfi tér 3.
képviselő: Czvitkovics Erika - alelnök, Dr. Magas Lászlóné - elnök, Nagyné Illisz Éva - alelnök
A sport és szabadidő tevékenység folytatásának szervezése, koordinálása, versenyeken való részvétel, testi erőnlét fejlesztése hátrányos emberek, elsősorban gyermekek esetében. ... >>

KTM SPORT CLUB

(sport)

9400 Sopron, Ágfalvi út 9.
képviselő: Lénárt László
Az egyesület tagjainak az összefogásával kívánja Sopronban és az egész ország területén a rendszeres sportolás, testedzést, egészséges életmódot biztosítani annak érdekében propagandát kifejteni az egészséges sporterkölcskifejlesztése érdekében. Ezen túlmenően az egyesület célja a sport tradíciókat támogatni, szakmai versenyeket és rendezvényeket megszervezni és támogatni, sportinformációs rendszert kiépíteni. ... >>

Kurszán Kende Lovas Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Récényi u. 8.
képviselő: Czanik Csaba Árpád
A Kurszán Kende Lovas Egyesület célja az ember és a ló harmonikus viszonyának, a nomád lovas kultúrának az újjáélesztése, a nomád lovas hagyományőrzés. Szeretnénk bemutatni az érdeklődő iskolásoknak, egyesületeknek, sportolóknak, a természet-és állatszeretőknek, hogy a ló és ember viszonyában, a lovaglásban nem feltétlenül az erőszak dominál. A ló, mint mitikus lény végigkísérte az emberiség történelmét. Feltételezésünk szerint a legelső pillanatok voltak a legnehezebbek, ez volt a lovak és az emberek kapcsolatának legfontosabb része, és még ma is leginkább ez a szellemiség tanítja meg az embert arra, hogy a természet egy, oszthatatlan és állandósult egész. Az egyesületünk fő célkitűzése tehát egy olyan lovas kultúra, hagyomány újjáélesztése, amely az embert a lovak segítségével a természet megismerése felé vezeti. ... >>

Lővér Íjász Sport Club Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Szőlőskert u. 67. a/2.
képviselő: Bozsoki Balázs, Király Gábor, Lázár István
A magyar íjász hagyományok megőrzése, ápolása, az ifjúság egészséges életmódra nevelése keretében az utánpótlás nevelés fejlesztése. ... >>

LŐVÉR Lovas Sport Egyesület

(sport,oktatási)

9400 Sopron, Vasvári Pál u. 11.
képviselő: Drávai Dávid
Tagjai részére a rendszeres edzés és sportolási lehetőségek biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási- nevelési intézmények tanulói részére a sportolás és edzés lehetőségének megteremtése, a lakosság szabadidős tevékenységének segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. A sportegyesület tagjainak versenyekre való felkészítése, benevezése, részvételének biztosítása. Sportversenyek szervezése. ... >>

Lővér Tenisz Klub

(sport)

9400 Sopron, Lővér körút 84/B.
képviselő: Molnár Gergely titkár (ö), Steiner LÁszló elnök (ö)
Az egészségmegőrzés érdekében tömöríti mindazokat, akik szeretnek teniszezni, kortól, nemtől és származástól függetlenül. ... >>

Lővér Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem)

9400 Sopron, Teleki Pál u. 9. III/11.
képviselő: Fücsök Károly
A rendszeres sportolás versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, a ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzésről és sportolásról. ... >>

Lővér Úszó Suli Sport és Szabadidő Egyesület

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Fapiac út 11.
képviselő: elnök Varga Imre, elnökségi tag Deákné Gyurátz Edit
A soproni és Sopron környéki úszást kedvelő embereket egy szervezett egységbe tömörítse és ezáltal előmozdítsa azt, hogy ezen magyar úszó tömegsport kedvtelésnek élő és szerető személyeknek egy széles tömegbázist hozzon létre, előmozdítva ezzel a hagyományosan eredményes úszó sport fejlődését is. ... >>

"LŐVÉR" Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

9400 Sopron, Ady Endre út 5.
képviselő: Sipos László
sport környezet- és természetvédelem egyéb társadalmi szervezet ... >>

Magyar Extrém Sport Club

(sport)

9400 Sopron, Patak utca 28.
képviselő: Erki Ferenc, Sallai Levente
Az egyesület az egészségmegőrzés érdekében tömöríti mindazokat, akik szeretik az extrém sportokat, kortól, nemtől és származástól függetlenül. Célja a rendszeres edzési és versenyzési lehetőség biztosítása, tömgsport, illetve igazolt versenyzőkkel az élsport keretében. ... >>

Mega Sport Egyesület

(sport,oktatási)

9400 Sopron, Pozsonyi u. 2.
képviselő: Balogh Sándor
Az egyesület azzal a céllal jön létre, hogy népszerűsítse és terjessze a squash sportágat, a sportág, fital tehetségeit felkutassa és támogassa, ezáltal a sportág gyakorlóit az egészséges életmód folytatására ösztönözze. ... >>

MILO Horgász Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

9400 Sopron, Uszoda u. 77.
képviselő: Magyar Gábor
Sporthorgászat a természet és a halállomány védelme, segíteni a horgászvizek hasznosítóit és a hatóságokat az orvhorgászat megelőzésében, felszámolásában. ... >>

MONTES SÍ ÉS SPORT KLUB

(sport,egészségügyi,oktatási)

9407 Sopron, Nefelejcs u. 36.
képviselő: Stánicz Balázs
Az egyesület alapvető célja tehát a Sopronban és vonzáskörzetében élő, a sí és egyéb sportok különböző fajtái iránt érdeklődő személyek számára sport- és szabadidős tevékenység biztosítása, közreműködés az utánpótlás kinevelésében, nemzeti és nemzetközi versenyek lebonyolításában. Az egyesület célja továbbá a fenti tevékenységeken keresztül is a sport népszerűsítése. Ezen túlmenően célja továbbá az egyesületnek sporttanfolyamok szervezése és ezen belül is a szabadidős sportok ismeretének és elsajátításának az oktatása, annak érdekében, hogy minél többen űzhessék kiválasztott sportjukat balesetmentesen, továbbá az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés (prevenció) érdekében. ... >>

Mozgás - Kultúra 2005. Alapítvány

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Fehér Dániel út 2
képviselő: Demeter Zsolt, Ferencz Zoltán Balázs, Polyák József
Biztosítja intézmények, vállalkozások, magánszemélyek testnevelési, tömegsport, versenysport és kultúrális célú támogatásainak összegyűjtését és annak célszerű felhasználását. ... >>

Mozgáskorlátozottak és Siketek Soproni Sportegyesülete

(sport,szociális)

9400 Sopron, Tóth A. u. 1.
képviselő: Szakonyi Imre
A mozgáskorlátozott és siket gyermekek és felnőttek gyógytorna, rekreációs, rehabilitációs, tömeg- és versenysport segítése. ... >>

Nyugat-Magyarországi Paintball Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

9400 Sopron, Huszár u. 14.
képviselő: Mizseri Imre
Az egyesület célja a nyugat-dunántúli paintball sport összefogása, rendezvények, versenyek szervezése, csapatépítés. A sportegyesület céljai megvalósítása érdekében edzések rendszeres tartását biztosítja, gondoskodik a sportolók szakszerű képzéséről és felkészítéséről. A sportági szakszövetség, valamint más sportegyesület által rendezett versenyeken, bajnokságokon és az illetékes szervek által kiírt nemzetközi versenyeken versenyzőit, illetve csapatát szerepelteti. ... >>

Országutak Lordjai Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

9400 Sopron, Táncsics Mihály u. 60/D.
képviselő: Müller Roland
Az egyesület tagjai valamennyien a motoros sport kedvelői, valamennyien rendelkeznek motorral. Ezen túlmenően azonban nemcsak az azonos érdeklődés, az azonos hobbi, ami összefogja a baráti kör tagjait, hanem azon cél megvalósítása, hogy a motoros életformát minél szélesebb társadalmi rétegben, életkori körben megismertesse, megszerettesse, s az általuk végzett karitatív, oktatási tevékenységgel eloszlassák a motorosokról kialkult téves képet. Az egyesület valamennyi tagja azzal a szándékkal bír, hogy a társadalom perifériáján élő embereknek a lehetőségekhez képest segítséget nyújtson. ... >>

PEISO Sportklub Egyesület

(sport,egészségügyi,egyéb)

9400 Sopron, Fasor u. 10.
képviselő: Boninsegna Ferenc, Fülöp István
A rekreációs, szabadidős sporttevékenység támogatása, ezen céllal rendezvények szervezése, egészségügyi jellegű tanácsadás, egészséges életre nevelés. A sport szeretete, a sport szeretetére nevelés kiskortól kezdődően, hasonló célú sportegyesületekkel történő kapcsolattartással együttműködéssel. Az egyesület tevékenységét közhasznú tevékenységként valósítja meg, amelyből tagjain kívül mint közhasznú ... >>

PISZTRÁNG Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

9400 Sopron, IV. László kir. u. 8.
képviselő: Becher Rezső, Bereczki Gábor, Dr. Hanny Csaba, Vágó Gáspár
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászati lehetőség biztosítása. A horgászsport népszerűsítése és fejlesztése. A horgászoknak a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Pro Scarbantia Alapítvány

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Új u. 3.
képviselő: Havas András
A polgári értékrend és ezen értékrendeknek megfelelő politikai kultúra meghonosítása és megerősítése a civil társadalomban, továbbá az európai integrációs folyamatok, az EU népszerűsítése. ... >>

SCARBANTIA Kosárlabda Club

(sport)

9400 Sopron, Bem u. 3.
képviselő: Gráf Nándor
Tagjai számára a kosárlabda sport amatőr szintű űzését, a versenyeztetést és a szabadidő hasznos eltöltését ... >>

SCARBANTIA Sportegyesület Sopron

(sport,természetvédelem)

9400 Sopron, Tóth Antal utca 24.
képviselő: Zsirai Gyula
Teke versenysport és utánpótlás nevelés, valamint a természetjárók tömegsportja. ... >>

Schilling János Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9401 Sopron, Ferenczy János u. 7.
képviselő: Horváth István
Működjön közre a modern európai - elsősorban az osztrák és német villanyszerelési anyagok, technológiák, anyag - és energiatakarékos eljárások magyarországi elterjesztésében. Magyarra fordított feliratú oktató faliképekkel, prospektusokkal, mintakollekciókkal a soproni iskola folyamatosan segítse az ország közel 150 villanyszerelő képzéssel foglalkozó középfokú oktatási intézményét. Ily módon járuljon hozzá az ott tanító műszaki pedagógusok szakmai továbbképzéséhez. Késztesse Magyarország villanyszerelő tanulóit a német nyelv tanulására, állami nyelvvizsgák sikeres letételére. Ösztönözze a soproni iskola tanulóit szakmájuk lehető legjobb elsajátítására, a széleskörű általános és szakmai műveltség megszerzésére, felsőbb villamosipari tanulmányok folytatására, egyéniségük, sport -és művész tehetségük kibontakoztatására. Segítse elő a soproni iskola oktatási - szemléltető- mérő és gyakorlóeszköz állományának folyamatos fejlesztését. Segítse ezáltal is színvonalas villanyszerelő képzés állandó korszerűsítését. Támogasson minden olyan kedzeményezést, újítást, kísérletet, amely szolgálja a villanyszerelő képzés tartami, módszertani, szakmai fejlesztését. ... >>

SMAFC Tájfutósportjáért Alapítvány

(sport)

9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
képviselő: Schlosser Balázs elnök
Egyetemi és városi ifjúság szervezett sporttevékenységének elősegítése. ... >>

SOP-SPORT SÍ CLUB

(sport,egyéb)

9400 Sopron, Becht Rezső u. 10.
képviselő: Lichtl Ákos
Az Egyesület alapvető célja az alpesi síelés amatőr szintű űzése, ennek keretében a Sopron illetve a régióban megrendezésre kerülő amatőr versenyeken való részvétel, ilyen versenyek rendezése. Az Egyesület célja továbbá a fenti tevékenységeken keresztül is a sportág népszerűsítése. ... >>

Sopron és Vidéke Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Csengery u. 55.
képviselő: Hargitai László
A horgászmozgalom hagyományainak őrzése, a tagok horgászérdekeinek képviselete, a horgászsportnak mint szabadidősportnak a fejlesztése, népszerűsítése mellett, a gyermek- és ifjúsági horgászok nevelése, a pihenés, a kultúrált szórakozás megteremtése. Tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése tagjainak a horgászetika és - erkölcs tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Az egyesület vízterületének és annak környezetének kultúráltabbá tétele a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítása. ... >>

SOPRON HOLDING SPORTEGYESÜLETE

(sport)

9400 Sopron, Verő József utca 1.
képviselő: Bőhm Tibor
A sportegyesület célja az egyesület tagjai számára a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, az egyesület tagjainak nevelése, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Sopron Tájegységi Vadásszövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

képviselő: Dr. Jámbor László
környezet és természetvéelem érdekképviselet ... >>

Sopron Városháza Sportköre

(sport)

9400 Sopron, Fő tér 1.
képviselő: Szóka Sándor
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról: teke, sakk, labdarúgás, és más tömegsportágban. A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik bázisával, illetve működési területeinek sportegyesületeivel. A sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet folytathat. ... >>

Sopron Városi Szabadidősport Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Ferenczy János utca 2.
képviselő: Kósa István
A lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése és minél szélesebb alapokra való helyezése. A testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme, közhasznú sporttevékenység ellátása. ... >>

Sopronboys Sport Egyesület

(sport)

9400 Sopron, Makó út 15.
képviselő: Bernád Péter, Szabó Jenő
A Sopron és környékének sportolni, első sorban fotballozni vágyó fiatalok és idősebbek sportolási lehetőségeinek biztosítása - a gyermekekben a fiatalokban - kialakítani az egészséges sportszerű életmód iránti szeretetet, a küzdeni tudást és a nemes sportszellemet. Támogatja versenyeztetésüket, edzőtáborozásukat. ... >>

SOPRONI AIKIDO EGYESÜLET

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Baross u. 8/a.
képviselő: Juhász Csaba
Az AIKIDO - mint mozgásművészet - gyakorlásán keresztül elősegítse a tagok szellemi és fizikai fejlődését, a szabadidő hasznos eltöltését. További célként szemelőtt tartja az egyesület a japán történelem, kultúra, művészetek, gasztronómia, életmód, illetve hagyományrendszer megismertetését a tagság, illetve a széles közönség számára. ... >>

Soproni Atlétikai Club

(sport)

9400 Sopron, Tallián u. 7.
képviselő: Marton Tamás, Németh Ervin
A versenysportra alkalmas gyermekek kiválasztása, felkészítése, versenyeztetése. ... >>

Soproni Autóklub BMX Sportegyesülete

(sport)

9400 Sopron, Várkerület 73.
képviselő: Nagy Tamás
sporttevékenység ... >>

Soproni Baseball Sportegyesület

(sport)

Sopron, Pázmány Péter u. 2.
képviselő: Balogh Gábor
sport ... >>

Soproni Belvárosi Sportegyseület

(sport)

9400 Sopron, Csengeri u. 30-32.
képviselő: Faragó Jánosné
Az egyesület céljai a rendszeres sportolás, a sportolásra mind tömegesebb lakossági igény felkeltése; a szabadidős sporttevékenység lehetőségeinek megteremtése több sportágban; a verseny sporttevékenység személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése több sportágban. ... >>

Soproni Bowling Club

(sport)

9400 Sopron, Teleki P. u. 8.
képviselő: Skobrics Zoltán
Az egészségmegőrzés érdekében tömöríti mindazokat, akik szeretnek bowlingozni, kortól, nemtől és származástól függetlenül. Célja a rendszeres edzési lehetőség biztosítása, versenyeztetés és a lakosság elsősorban a fiatalok körében a játék megismertetése és népszerűsítése. Az egyesületben politikai tevékenységet folytatni nem lehet. ... >>

Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 48.
képviselő: Czukorné Hollós Anna
Az egyesület alapvető célja a kosárlabdajáték tanításának elősegítése, korosztályosan egymásra épülő leány utánpótlás kosárlabdacsapatok nevelésének támogatása, az egészségfejlesztés, a közösségfejlesztés, az egészségvédelem, az egészséges életmódra nevelés és megelőzés támogatása, népegészségügyi feladatok ellátása, betegcsoportok képviselete, mozgás-gazdag, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés. Az egyesület horizontális célkitűzése, hogy vállalt tevékenységeivel hozzájáruljon a bármely szempontból hátránnyal élők esélyegyenlőségének elősegítéséhez és fenntartásához, valamint a társadalmi integráció és (re)integráció ösztönzéséhez.
Az egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatja és segíti sportversenyek és rendezvények szervezését. Az egyesület a leány utánpótlás kosárlabda játékosok nevelése és versenyeztetése körében felmerülő személyi és tárgyi feltételek biztosításához segítséget nyújt.
Az egyesület céljai között ismeri el, továbbá az arra érdemes leány kosárlabda játékosok támogatását, amelynek érdekében pályázatokon vesz részt, illetve pályáztat. Az egyesület a kosárlabdasport népszerűsítéséhez támogatókat keres, akik révén az egyesület céljainak elérése érdekében támogatásokat vesz igénybe.
Az egyesület célja továbbá a soproni kosárlabda hagyományainak életben tartása, melynek érdekében az egyesület segítséget nyújt ifjúsági tornák rendezéséhez, tehetségkutató rendezvények tartásához.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési képviselői, megyei, illetve fővárosi önkormányzati képviselő választáson, vagy helyi önkormányzati képviselő választáson, továbbá nem nyújt pártoknak, politikai szervezeteknek támogatást. ... >>

Soproni EFE Lövész Egyesület

(sport)

9400 Sopron, Kossuth L. u. 1.
képviselő: Khaut András, Szántó Sándor
A lövész és szabadidő sport művelése, népszerűsítése, eredményességének növelése. ... >>

Soproni Elektromos Sportegyesület

(sport)

9400 Sopron, Somfalvi u. 3.
képviselő: elnök Zsirai Gyula, gazdasági felelős Tóth József, titkár Fekete Gyula ... >>

Soproni Építők Sportköre

(sport)

9400 Sopron, Várfal u. 10. II/10.
képviselő: Balázs Ferenc, Böröcz Máté
A rendszeres sportolás /versenyzés/ testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi és a közösségi élet kibontakoztatása. Működési területén elősegítse a sorttevékenység és a rendezvények szervezését. A meghatározott jogszabályok keretei között nemzetközi tevékenységet folytasson. ... >>

Soproni Felsőoktatási Szakmai, Kulturális és Sport Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Ady E. u. 5.
képviselő: Horváth Sándor
A Soproni Egyetem hallgatóinak szakmai, kulturális és sporttevékenységének támogatása. ... >>

Soproni Fertőtáj Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

9400 Sopron, Nemeskuti úti Vadászház Pf. 52.
képviselő: Dr. Jámbor László
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgadálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Soproni Gyeplabda Egyesület

(sport)

Sopron, Ady Endre u. 5.
képviselő: Bognár András
sport ... >>

Soproni Harcművészeti Klub

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Újteleki út 48.
képviselő: elnök Lakihegyi Detre
Az egyesület alapvető célja a kendo sportág ismertetése, tanítása és az ezzel járó életmód megbecsülése. ... >>

Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9400 Sopron, Gyepű u. 4/a.
képviselő: Varga Róbert
Összefogja azokat a természetes és jogi személyeket, akik a huszárok hagyományainak újjáélesztésén és életben tartását fáradoznak. Rendezvényeken prezentálja a huszárság múltbeli jelentőségét. Törekszik a katonai hagyományőrzés színvonalasabbá tételére, valamint arra, hogy előadások keretében minél szélesebb rétegek ismerhessék meg a huszárság hagyományait, a történelemben betöltött szerepét.
Ezen túlmenően azonban nemcsak az azonos érdeklődés, az azonos hobbi, ami összefogja az egyesület tagjait, hanem azon cél megvalósítása, hogy magán a lovas sporton keresztül a lovas életformát, ezzel együtt a természet szeretetét minél szélesebb társadalmi rétegben, életkori körben megismertesse. Iskolákban, gyermekintézményekben tart ismeretterjesztő előadásokat, ahol a gyermekek megismerkedhetnek a ló történetével, a lótartás szabályaival, az állatokért való felelősséggel, a lovassportok kialakulásával, a ló és a huszár történelemben kialakult szerepével. Előadásokat, helyszíni bemutatókat, sőt lovas kirándulásokat szerveznek, melyek során felhívják a gyermekek figyelmét az egészséges életmód követésére. Az ember és a ló kapcsolatának bemutatásán, a közös erdőjáráson keresztül szeretnének rávilágítani arra, hogy a rendszeres mozgás segít a lélek és a test egészségének megőrzésében, a betegségek megelőzésében.
Az egyesület célja között szerepel karitatív rendezvények szervezése, melyekkel segítséget is kíván egy-egy rászorult embernek, csoportnak nyújtani. Iskolákban, gyermekintézményekben kíván rehabilitációs foglalkozásokat szervezni, melynek keretében a lelki-, és mozgássérült gyermekek lovas terápiával történő kezelése kerül előtérbe. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal