Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sopron oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 136
3. oldal

Soproni Felsőoktatásért Alapítvány

(oktatási)

9400 Sopron, Erzsébet u. 9.
képviselő: Dr. Székely Csaba
A Soproni Egyetemen új képzések, mindenekelőtt a közgazdasági szak indítása. Az oktatás-kutatás bonyolítása, koordinálása, támogatása. Szakértői tevékenység, tanácsadás végzése, támogatása. Publikációs munka, kiadói tevékenység bonyolítása támogatása. Ösztöndíj nyújtás illetve támogatás. Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítésének támogatása. Szakmai tanfolyamok, konferenciák rendezése és támogatása. A nemzetközi közgazdasági képzés indítása. Hallgatókhoz kapcsolódó értékesítési tevékenység bonyolítása, hallgatók gyakornoki helyeinek, valamint leendő esetleges munkahelyeinek közvetítése. A célban foglaltak különös hangsúllyal érvényesülnek a közgazdasági graduális és posztgraduális képzések beindításánál, illetve a Közgazdasági Szak alapításánál és a Közgazdasági Szak létrehozásánál. ... >>

Soproni Felsőoktatási Szakmai, Kulturális és Sport Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Ady E. u. 5.
képviselő: Horváth Sándor
A Soproni Egyetem hallgatóinak szakmai, kulturális és sporttevékenységének támogatása. ... >>

Soproni Gárdonyi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Ferenczy János u. 1.
képviselő: Dr. Nagy Gáspár, Dr. Zsirai Krisztina
A Gárdonyi Géza Iskolában tanuló fiatalok továbbá az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő diákok támogatása, segítése. ... >>

Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9400 Sopron, Gyepű u. 4/a.
képviselő: Varga Róbert
Összefogja azokat a természetes és jogi személyeket, akik a huszárok hagyományainak újjáélesztésén és életben tartását fáradoznak. Rendezvényeken prezentálja a huszárság múltbeli jelentőségét. Törekszik a katonai hagyományőrzés színvonalasabbá tételére, valamint arra, hogy előadások keretében minél szélesebb rétegek ismerhessék meg a huszárság hagyományait, a történelemben betöltött szerepét.
Ezen túlmenően azonban nemcsak az azonos érdeklődés, az azonos hobbi, ami összefogja az egyesület tagjait, hanem azon cél megvalósítása, hogy magán a lovas sporton keresztül a lovas életformát, ezzel együtt a természet szeretetét minél szélesebb társadalmi rétegben, életkori körben megismertesse. Iskolákban, gyermekintézményekben tart ismeretterjesztő előadásokat, ahol a gyermekek megismerkedhetnek a ló történetével, a lótartás szabályaival, az állatokért való felelősséggel, a lovassportok kialakulásával, a ló és a huszár történelemben kialakult szerepével. Előadásokat, helyszíni bemutatókat, sőt lovas kirándulásokat szerveznek, melyek során felhívják a gyermekek figyelmét az egészséges életmód követésére. Az ember és a ló kapcsolatának bemutatásán, a közös erdőjáráson keresztül szeretnének rávilágítani arra, hogy a rendszeres mozgás segít a lélek és a test egészségének megőrzésében, a betegségek megelőzésében.
Az egyesület célja között szerepel karitatív rendezvények szervezése, melyekkel segítséget is kíván egy-egy rászorult embernek, csoportnak nyújtani. Iskolákban, gyermekintézményekben kíván rehabilitációs foglalkozásokat szervezni, melynek keretében a lelki-, és mozgássérült gyermekek lovas terápiával történő kezelése kerül előtérbe. ... >>

Soproni Ju-Jitsu Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Csengery u. 57.
képviselő: Takács István, Táncsics Szabolcs
A harcművészetet kedvelő fiatalok edzése, versenyeztetése, önvédelmi képzése, valamint a keleti kultura megismertetése. A testi- és szellemi erő fejlesztése. A sportág megismertetése. Különféle őrző-védő kiképzés szervezése, bonyolítása. ... >>

Soproni Képzősök Baráti Köre

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Ferenczy János u. 5.
képviselő: Takács Tamásné
Az egyesület alapvető célkitűzése az, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karon (továbbiakban: Kar) ? ideértve a Kar jogelődjeit: Soproni Óvónőképző Intézet, Benedek Elek Pedagógiai Főiskola ? tanulmányaikat befejező hallgatók és oktatók, munkatársak közötti kapcsolat fenntartása, ápolása. Az egyesület nevével is azt fejezi ki, hogy a városi diákság körében a Soproni Óvónőképző Intézet, mint ?a soproni képző? vált ismertté, és elismertté.
Az egyesület célja, hogy tevékenységét minél több az intézményben végzett, illetve tanulmányait itt folytató hallgatóval, továbbá az intézmény jelenlegi és nyugállományba vonult, vagy más területen dolgozó oktatóival, munkatársaival megismertesse. Az egyesület célja továbbá olyan fórumok létrehozása és működtetése, melyek segítik a kapcsolattartást a nevezett személyek között. Az egyesület az intézmény működését segíti, támogatja. Az egyesület célja továbbá: folyóiratok, könyvek szerkesztésében, gondozásában, kiadásukban való közreműködés; képzés, oktatás, ismeretterjesztő előadások szervezése, tartása; ülések, viták, megbeszélések, konferenciák rendezése; hallgatók támogatása.
Az egyesület együtt kíván működni a Kar vezetésével. ... >>

Soproni Kick Box és Testépítő Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

9400 Sopron, Újteleki út 13
képviselő: Safranyik János
Az egyesület célja a soproni kick-box és testépítő sport fejlesztése, támogatása. sportolási lehetőség biztosítása, valamint ösztöndíjak és juttatások adása a legjobb sportolók részére. Az egyesület működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, gazdasági vállakozási tevékenység végzésével is. A sportegyesület céljai megvalósítása érdekében edzések rendszeres tartását biztosítja, gondoskodik a sportolók szakszerű képzéséről és felkészítéséről. A sportági szakszövetség, valamint más sportegyesület által rendezett versenyeken, bajnokságokon és az illetékes szervek által kiírt nemezetközi versenyeken versenyzőit, illetve csapatát szerepelteti. ... >>

Soproni Líceumi Diákszövetség

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Széchenyi tér 11.
képviselő: Winkler Barnabás
Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium nemes hagyományainak ápolása. ... >>

Soproni Liceumi Diákszövetség Alapítvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Széchenyi tér 11.
képviselő: Wallner Ákos
A Soproni Liceum hagyományainak ápolása, a Liceum, a tanulók, öregdiákok támogatása. ... >>

Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club

(intézményi,sport,oktatási)

9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
képviselő: Dr. Takáts Péter
A rendszeres sportolás, sportoktatás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények mind tömegesebb felkeltése. Tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása a társadalmi ellentétek csökkentése a tömegsporttal, mint eszközzel. Verseny és szabadidős sporttevékenység lehetőségének, fejlesztésének, oktatásának biztosítása, kosárlabda és más sportágakban. Elősegíti tagjainak iskolai, munkahelyi eredményes tevékenységét, szabadidejének kulturált eltöltését, emberi, személyiségi fejlődését. ... >>

Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Halász u. 25.
képviselő: Sipos Ferenc
A Petőfi Sándor Ált. Iskola Pendelyes Gyermek Néptáncegyüttesének szinpadi munkája, s azon kívüli kulturális tevékenység koordinálása, ezek szervezési, pénzügyi stb. lebonyolítása, részvétel a város kulturális életében rendezvények bonyolításával. ... >>

Soproni Rendészeti Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

9400 Sopron, Tűzoltó köz 2.
képviselő: Csuka Zsolt
Tagjai részére az iskolai szabadidősport tömegsport szervezése. ... >>

Soproni Sport Közalapítvány

(sport,oktatási)

9400 Sopron, Fő tér 1.
képviselő: Khaut András
A régió sporttörténeti emlékeinek ereklyéinek felkutatása, megőrzése, gondozása. Ezen tárgyak kutatása, ismeretterjesztés, kiállítások, ezzel kapcsolatos publikációk készítése. Sporttörténeti konferenciák, ismeretterjesztő előadások szervezése, különös figyelemmel az Európai Unió sporttudományos tevékenységére és célkitűzésére. ... >>

SOPRONI SPORTISKOLA EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Várkerület 10.
képviselő: Dr. Szekeres Csaba
Az Egyesület alapvető célja a kosárlabdajáték tanításának elősegítése, valamint korosztályosan egymásra épülő fiú utánpótlás kosárlabdacsapatok nevelésének támogatása, továbbá a soproni kosárlabda hagyományok életben tartása. ... >>

Soproni Széchenyi István Gimnázium Öregdiák Társaság

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Templom u. 26.
képviselő: Németh Kálmán
A 2002. évben alapításának 150 éves évfordulóját ünneplő Széchenyi István Gimnázium nemes hagyományainak ápolása, az iskolában végzett diákok összefogása, felkutatása, öregdiák találkozók megszervezése, az öregdiákok és az iskola kapcsolatának elmélyítése, a nehéz anyagi körülmények között élő öregdiákok segítése, továbbá az iskola és az iskolában tanuló diákok anyagai támogatása. ... >>

"Soproni Tigrisek" Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Várkerület 73.
képviselő: Nagy Tamás
Az egyesület a kosárlabda sport gyermekek közötti népszerűsítését és ezen sportágon belül gyermekek képzését, játék lehetőségét, valamint felnőtt csapatok játékos utánpótlását kívánja megteremteni. Az egyesület célja továbbá: hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci foglalkoztatása, képzése, az elsődleges munkaerőpiacra történő integrációjuk elősegítése; nők egyenjogúságának támogatása, foglalkoztatásának elősegítése; cigányok munkaerő-piaci foglalkoztatása, képzése, az elsődleges munkaerőpiacra történő integrációjuk elősegítése; hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkóztatásának támogatása; környezettudatos magatartás fejlesztése a hátrányos helyzetű néprétegeknél; környezeti értékek támogatása, népszerűsítése; pályázatírási, projektmenedzsmenti tapasztalatok átadása, projektek generálása, projektkoordinálás. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem köt, és nem tart fenn együttműködési megállapodást politikai párttal, illetve nem állít jelöltet országgyűlési, európai parlamenti, vagy helyi önkormányzati választáson. ... >>

Soproni Torna Club

(sport,oktatási)

9400 Sopron, Pozsonyi u. 59-63.
képviselő: Farkas Péter - elnök, Horváthné Herczeg Margit - pénzügyi ellenőr, Kőhidiné Fleck Szilvia - ügyvezető titkár
Az önkormányzati elven működő sportegyesület célja elsődlegesen a székhelye szerinti településeken a szertorna sportágban a sporttevékenység szervezése és ennek feltételeinek megteremtése, ezen belül a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés műhelye. ... >>

Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Széchenyi tér 2.
képviselő: elnök Dr. Faragó Sándor, Horváth Eleonóra
A Társulat alapvető célként tűzi ki, hogy elsősorban helyi szinten, Sopronban és környékén, a társadalom minden rétege számára őrizze és közvetítse az egyetemes emberi tudás minden humanista értékét, a tudományosan megalapozott, erkölcsileg hiteles elméleti és gyakorlati ismereteket, magatartást és cselekvésmintát. E tevékenységét regionális szinten is kifejti a Nyugat-Dunántúli Régió megyei TIT szervezeteivel (Győr, Szombathely, Zalaegerszeg) 2007-ben kötött regionális együttműködést célzó szerződése által.
Kiemelten fontosnak tartja az Európai Unió működésének megismertetését, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy Sopron és környéke, valamint a régió polgárai az Európai Unió egyenrangú polgáraiként élhessék mindennapjaikat.
A Társulat lehetőséget kíván teremteni a közhasznú ismeretek megszerzéséhez szükséges gyakorlat közvetítésével, közösségi csoportok létrehozásával.
A Társulat célként tűzte ki, hogy az iskolarendszeren kívüli oktatás terén ? a Magyar Köztársaság Alkotmánya és jogszabályai által lehetővé tett jogi keretek között, de az azok által nyújtott lehetőségekkel maximálisan élve ? összefogja és szervezi a polgárok önfejlesztési, önképzési igényének kielégítését. Felnőttképzéseket, szakképzéseket, átképzéseket, nyelvoktatásokat kíván szervezni, illetve már működő ilyen intézmények társaságok, szervezetek munkáját kívánja segíteni szervezéssel, adminisztratív segítség nyújtásával annak érdekében, hogy az ország ezen régiója továbbra is a munkával ellátottság, szakképzettség területén jó helyen álljon. ... >>

Soproni Úszók Baráti Köre Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

9400 Sopron, Torna u. 24.
képviselő: Németh Csaba
A soproni úszósport népszerűsítése, szervezése, fellendítése, anyagi támogatás. Az úszásoktatás, utánpótlás-nevelés, versenyeztetés elősegítése, versenyzés. A tagok egészséges, kulturált időtöltésének biztosítása. Az egyesület céljai megvalósítása érdekében edzések rendszeres tartása gondoskodás a sportolók szakszerű képzéséről és felkészítéséről. A sportági szövetség, valamint más sportegyesületek által rendezett versenyeken, bajnokságokon és nemzetközi versenyeken versenyzőinek a szerpeltetése. Sajátos eszközeivel hozzájárulás a fitalok fizikai, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez a lakosság szabadidősportjának segítése. ... >>

Széchy Tamás Sportiskola Sopron

(intézményi,sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Bécsi u. 2. I/6.
képviselő: Dr. Tiboldi Zoltán
Az egyesület fő céljának tekinti, hogy működési területén a magyar úszósport a magyar szinkronúszó sport, a magyar vízilabda sport, a magyar triatlon sport elismert színvonalához igazodó eredményeket érjen el úgy, hogy a felsorolt sporttevékenységeket összefogja. Tevékenységével hozzájárul Sopron város eredményeihez és ezzel elismertségéhez.
Az egyesület céljának tekinti a magyar testnevelési sportmozgalom segítését, az általános testkultúra javítását, a minőségi sporteredmények elérése mellett a társadalmi igényen alapuló iskolai, amatőr, tömegsport, szenior sport, mozgáskorlátozottak, és más fogyatékosságúak sportjának népszerűsítését is, lehetőséget biztosítva a kora gyermekkortól a felnőtt és időskorig tartó folyamatos sporttevékenység gyakorlására, egészségesebb életvitel kialakítására.
Segítse tagjai részére a felkészüléshez, a versenyzéshez, illetve a minőségi sporteredmények eléréséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtését és folyamatos fejlesztését.
Az egyesület céljai megvalósítása érdekében - jogszabályok által meghatározott körben - nemzetközi tevékenységet is folytathat. Saját maga, és szakosztályain keresztül hazai és nemzetközi sportkapcsolatokat létesít és tart fenn.
Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik, az állami irányítás intézményeivel, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a szakosztályok szerinti szakszövetségekkel, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Az egyesület széleskörű együttműködést épít ki a soproni oktatási intézményekkel a tehetségek felkutatása és nevelése érdekében.
Az egyesület célja továbbá, hogy fokozottan támogassa a diáksport, a rekreációs sportot, valamint a versenysportot.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

"Szent Benedek" Idősek Háza Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Templom u. 1.
képviselő: Filep Gyula
A rászorulók, elsősorban az idős, beteg emberek szociális, egészségügyi és lelki ellátásának biztosítása. Ennek érdekében egy idősek házát létesítenek és működtetnek, bencés, keresztény szellemiséggel. Az ifjúságvédelem területén a veszélyeztetett helyzetű fiatalok oktatási, egészségügyi és művelődési ellátásának megoldásában történő közreműködés, továbbá diák- és szabadidősport szervezése és bonyolítása, valamint diákotthoni, kollégiumi ellátás és diákétkeztetés. ... >>

Szent Orsolya Rend és Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Orsolya tér 2-3.
képviselő: Czingráber Mária
A Soproni Szent Orsolya Rend, Templom és Iskola támogatása, oktatási, kulturális és karitatív tevékenység. ... >>

Szép Erdészkollégium Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Szent György u. 9.
képviselő: Folcz Tóbiás, Koltai Attila, Rónai Ferenc dr.
A soproni Róth Gyula Erdészeti Technikum és Szakközépiskola kollégiumi épületének felújításához támogatás ... >>

SZIKLEVÉL (Cotyledon) Alapítvány (Sopron)

(oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Bánfalvi út 48-50.
képviselő: Ezerné Lóth Anna Mária
Oktatás színvonalának emelése. ... >>

"Szivárvány" Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Teleki P. u. 3.
képviselő: Böhm Tibor
Oktatási és kulturális. ... >>

Tappancs - Kutyával az Egészségért EGYESÜLET

(egészségügyi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Sziget köz 1.
képviselő: Harrer Éva - elnök, Szalkai Linda - főtitkár
Állat ? asszisztált terápiával:
a.) fogyatékosság okozta korlátozottság enyhítése és segítségnyújtás a szociális integrálódás folyamatában, b.) az egészségügyi-, szociális és oktatási intézményekben rehabilitációs, habilitációs munka végzése, c.) az oktatás területén sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, d.) szociális alapképességek fejlesztése a társadalomba való beilleszkedéshez (önellátás, önkiszolgálás, társas kapcsolatok teremtése, tájékozódás szűkebb, tágabb környezetben) e.) az állat-asszisztált terápia, mint alternatív fejlesztő módszer megismertetése és terjesztése, f.) a környezettudatos életmód és a felelős állattartás népszerűsítése, g.) az ember-állat kapcsolat tanulmányozása, az e területet érintő kutatások kezdeményezése és támogatása, a téma népszerűsítése, h.) mozgásfejlődés ? mozgásfejlesztés, i.) program, rendezvény és képzés szervezése, koordinálása és lebonyolítása. ... >>

"Tóth Antal Alapítvány a Hallássérült Gyermekekért"

(sport,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Tóth Antal u. 1.
képviselő: Fazekas Ferencné, Kovácsné Horváth Erzsébet, Krajcsics Ferencné, Molnár Kálmánné, Vincze Lajosné
A tanulók ismeretgyarapításának elősegítése; a tehetséges gyermekek támogatása; ösztöndíjak alapítása; a gyermekek sport és szabadidős tevékenységének elősegítése; a tanulók nyári üdültetésének, illetve külföldi testvérintézményekhez való utazásának finanszírozása. Fontos célja az alapítványnak gyógyászati segédeszközök és sporciális oktatási készülékek beszerzése is. ... >>

"Tudás- Marketing Alapítvány

(oktatási)

9400 Sopron, Machatsek Gy. út 1.
képviselő: elnök Szabóné dr. Patakyq Eszter
Az alapítvány célja a marketing szemlélet és ismeretek tudományos célú megismertetése és oktatása, különös tekintettel az egyetemi hallgatóság körében annak érdekében, hogy a szakmai felkészültségük ezzel a tudományterülettel is bővüljön. Ennek érdekében az egyetemi hallgatók és más területen tevékenykedő fiatalok számráa megfelelő felkészítő tanfolyamok szervezése, kiadványok szerkesztése és terjesztése, egyéb tanulmányok és kutatások végzése. Segítséget kíván nyújtani az optimális munkahelyek kiválasztásában, ennek elérése érdekében saját adatbázis felállítása, ingyenes információs vonal elérésével a lehetőségek bővítése. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Kiemelt célja a marketinges szakmai szemlélet népszerűsítése más szakmai csoportok részére is. ... >>

"Ubi dolor, ibi vigiles" Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Templom utca 6. 3. lépcsőház I/2.
képviselő: Rácz Klaudia
Az alapítvány elsődleges célja a gyermekek, fiatalkorúak segítése, érdekeik védelme, egészséges testi, szellemi, erkölcsi fejlődésük előmozdítása. Ennek érdekében az alapítvány célkitűzése, hogy a lehető legszélesebb körű programok szervezésével, ösztöndíjak, pályázatok kiírásával támogassa ezen korosztályt. E körben fontos céljának tartja az alapítvány, hogy a természet-, állat, és környezetvédelem jelentőségére ? az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés útján ? felhívja a figyelmet, ily módon elősegítve egy jobb, élhetőbb világ megteremtését. Ugyancsak célul tűzi ki az alapítvány az időskorúak, és a szociálisan, vagy bármely más tekintetben rászorulók, elesettek támogatását mind anyagi értelemben, mind pedig gyakorlati, tényleges segítségnyújtás útján. Ugyancsak fontos célkitűzése az alapítványnak, hogy valamennyi hátrányos helyzetű társadalmi csoport, valamint minden nemzeti, etnikai, és egyéb kisebbség problémáira való figyelemfelhívás és ezek érdekeinek védelme révén elősegítse az emberek közötti esélyegyenlőség kialakulását, illetve a hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának megszüntetését. E körben célul tűzi ki az alapítvány ? elsősorban ismeretterjesztés révén ? azon társadalmi jelenség megszüntetését, hogy egyes társadalmi rétegek, csoportok a munkaerőpiacon hátrányos megkülönböztetést szenvednek. Kiemelten fontos céljának tartja az alapítvány a hazai, - elsősorban ? ifjúsági sportélet támogatását, elsősorban gyermek sportrendezvények, versenyek szervezésével, egyéb sportolási lehetőségek megteremtésével. ... >>

"Veled is megtörténhet" Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

9400 Sopron, Alsózsák utca 6.
képviselő: Ercsényi Edit
Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében különösen: - az új életmód kialakításra vonatkozó segítséget, tanácsadást nyújt, - támogatja az állapotot javító kezeléseket, - támogatja az arra rászorult életét, mozgását, beilleszkedését, munkavállalását, stb. megkönnyítő eszközök, berendezések vásárlását, - támogatja a gondozás, házi beteg- és szakápolás, ellátás megoldását, - feladatának tekinti az érintett kör foglalkoztatási gondjainak megoldását akár munkahelyteremtéssel, akár képzések, átképzések szervezésével, vagy azok finanszírozásával, - feladatának tekinti lehetősége szerint olyan intézmény létrehozását és működtetését, mely az érintett kör számára amellett, hogy otthont ad, lehetőséget teremt - mind az otthonban lakók, mind pedig a családi vagy más környezetben élő, hasonló gondokkal együtt élni kénytelenek - a sportolásra, művelődésre, szórakozásra. ... >>

Vendéglátós Szakképzésért Alapítvány

(oktatási)

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 3.
képviselő: Puppi Józsefné szül. Adorján Ágnes elnök, Sterbenz László, Voleszák Zoltán
A Soproni vendéglátós ill. idegenforgalmi szakképzés, támogatása, a képzés feltételeinek javítása a kuratórium által elfogadott konkrét egyéb feladatok támogatása. ... >>

"Vermes Miklós Országos Fizikus Tehetségápoló és Kutató" Alapítvány

(oktatási)

9400 Sopron, Mátyás király u. 24.
képviselő: Dr. Winkler András
A fizika tudományának fejlesztése érdekében fiatal tehetségek felkutatása és támogatása. ... >>

West Handball Club Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Kis János utca 5/A. 3. em. 19.
képviselő: Gacs Lajos
Az egyesület fő célja sporttevékenység végzése, az egészséges életmód népszerűsítése, versenyzés, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése. Célja a tagjai részére a rendszeres testedzés biztosítása. Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Szakmai és edzői háttér biztosítása, ezen háttér fejlesztése, továbbképzések lehetőségeinek felkutatása és ezeken való részvétel. Európai Uniós országok hasonló egyesületeivel való kapcsolatfelvétel, testvér egyesületek kialakítása, rendszeres kapcsolattartás, eszmecsere, sport és egyéb kulturális rendezvényeken való közös részvétel. ... >>

"WILFING ÁRON EGYESÜLET A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT ÉS TOLERANCIÁÉRT"

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Kanizsa tér 2.
képviselő: Horváth Attila - titkár, Kosztka András -elnök, Szabó Krisztián - alelnök
A közúti közlekedésben résztvevők közlekedési kultúrájának fejlesztése. A balesetmentes közlekedést sok tényező befolyásolja, annak elengedhetetlen feltételeinek ? az udvariasság, a türelmesség, az előzékenység és a felelősségteljes gondolkodás ? terjesztése, propagálása.
Fellépés a közlekedési harmónia és a közlekedésben az egymás iránti tolerancia megteremtéséért, az egymás melletti, együttes, egymásra odafigyelő, toleráns és türelmesen közlekedésért.
A közlekedőkkel tudatosítani kell, hogy nélkülözhetetlen a tolerancia. A járművezetés a szabályokon túl, az alkalmazkodás művészetét követeli meg, a forgalomban nincs helye az erőszakosságnak. A másikat megértve, a másikhoz alkalmazkodva juthat el bárki a kívánt célba. El kell fogadtatni azt, hogy a közlekedésben mindenki azonos súllyal vesz részt a KRESZ szabályait betartva.
A tolerancia nem egyenlő az udvariassággal. A közlekedésben tolerálnunk kell a partnerek más lehetőségeit, időnként eltérő szándékait, sőt még a hibáikat is, és ezt minél szélesebb körben kell terjeszteni.
Biztonságos, megfelelően karbantartott kijelölt gyalogos átkelőhelyek ? zebrák ? érdekében egy olyan ?zebra-örökbefogadási rendszer? kialakítása és fenntartása, amelyben egy-egy kiemelten forgalmas gyalogosátkelőt valamely vállalat, vállalkozás, vagy egyéb szervezet, természetes személy anyagi támogatásával állandóan az előírásoknak megfelelő állapotban lehet tartani.
Oktatási intézetekben a diákok részére a biztonságos közlekedés, valamint a közlekedési kultúra fejlesztése érdekében előadások szervezése.
A közlekedésbiztonság, a közlekedési morál, a toleralizmus és az ezekkel kapcsolatos témakörökben előadásokat, vitaüléseket, klubdélutánokat filmbemutatókat, ankétokat, szakszemináriumokat, konferenciákat és egyéb szakmai találkozókat (fórumokat) rendez.
Közlekedésbiztonsággal kapcsolatos országos és nemzetközi kampányokban való aktív részvétel azok sikeres lebonyolítása érdekében.
Különböző rendezvényeken a közlekedésbiztonság, a tolerancia és a jó közlekedési morál terjesztése szórólapokkal, tájékoztatókkal, reklámanyagokkal, bemutatókkal és egyéb módszerekkel.
?Nyitott szemmel? közlekedve a közlekedőkre leselkedő veszélyekre felhívja az illetékes hatóságok, üzemeltetők figyelmét.
Együttműködés és kapcsolattartás olyan, hivatalos szervezetekkel, szervekkel, akik a közlekedésbiztonság területén működnek (Rendőrség, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Balesetmegelőzési Bizottságok, stb.), valamint a közlekedésbiztonság területén érintett egyéb civil szervezetekkel.
Az egyesület a rendelkezésre álló eszközeivel a közúti közlekedés területén a hazai konszenzus és együttműködés elősegítése a közlekedésbiztonság javítására, támogatva az Európai Unió közlekedéspolitikája által kitűzött célt, a közlekedési balesetek halálos áldozatai számának 50 %-os csökkentését. ... >>

WORKSHOPRON CSOPORT Alkalmazott Művészeti Önképző és Szakmai Ismeretterjesztő Egyesület

(oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Deák tér 32.
képviselő: Varga Tünde
Az évente megrendezésre kerülő WORKSHOPRON Tervezőművészeti Műhely programjának szervezése, megrendezése, az ehhez szükséges felkészülést biztosítja tagjai számára. A Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Művészeti Intézetének diákéletét szakmai színvonalát erősítse, kulturális programok szervezését vállalja, diákfórumot működtessen, ismeretterjesztő tevékenységével kapcsolat létesítése egyéb tervezőművészeti műhelyekkel. ... >>

World Dance Táncsport Egyesület

(sport,oktatási)

9400 Sopron, Juharfa u. 22. VIII/23.
képviselő: Erlitz Anita, Mózesné Tompos Brigitta
A helyi lakosság képességfejlesztése, az etikára, viselkedéskultúrára történő oktatása és az egyes táncformákon keresztül a helyi nemzeti viszonyok ismertetése, az ismeretterjesztés. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal