Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sopron kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 144
3. oldal

Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Hátsókapu u. 2.
képviselő: Dr. Mátyás Csaba, Ormos Balázs, Winkler István
Horváth József festőművész emlékének ápolása, a hagyaték állandó kiállításának fenntartása, művészeti rendezvények, kiállítások létrehozása. ... >>

Soproni Horvátok Kulturális Egyesülete

(kulturális)

9400 Sopron, Ferenczy János u. 2.
képviselő: Weinacht János
Az Egyesület a város lakóinak, ezen belül is a horvát nemzetiségieknek az Alkotmányban és más jogszabályokban biztosított jogait, érdekeit képviseli és védi. ... >>

Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9400 Sopron, Gyepű u. 4/a.
képviselő: Varga Róbert
Összefogja azokat a természetes és jogi személyeket, akik a huszárok hagyományainak újjáélesztésén és életben tartását fáradoznak. Rendezvényeken prezentálja a huszárság múltbeli jelentőségét. Törekszik a katonai hagyományőrzés színvonalasabbá tételére, valamint arra, hogy előadások keretében minél szélesebb rétegek ismerhessék meg a huszárság hagyományait, a történelemben betöltött szerepét.
Ezen túlmenően azonban nemcsak az azonos érdeklődés, az azonos hobbi, ami összefogja az egyesület tagjait, hanem azon cél megvalósítása, hogy magán a lovas sporton keresztül a lovas életformát, ezzel együtt a természet szeretetét minél szélesebb társadalmi rétegben, életkori körben megismertesse. Iskolákban, gyermekintézményekben tart ismeretterjesztő előadásokat, ahol a gyermekek megismerkedhetnek a ló történetével, a lótartás szabályaival, az állatokért való felelősséggel, a lovassportok kialakulásával, a ló és a huszár történelemben kialakult szerepével. Előadásokat, helyszíni bemutatókat, sőt lovas kirándulásokat szerveznek, melyek során felhívják a gyermekek figyelmét az egészséges életmód követésére. Az ember és a ló kapcsolatának bemutatásán, a közös erdőjáráson keresztül szeretnének rávilágítani arra, hogy a rendszeres mozgás segít a lélek és a test egészségének megőrzésében, a betegségek megelőzésében.
Az egyesület célja között szerepel karitatív rendezvények szervezése, melyekkel segítséget is kíván egy-egy rászorult embernek, csoportnak nyújtani. Iskolákban, gyermekintézményekben kíván rehabilitációs foglalkozásokat szervezni, melynek keretében a lelki-, és mozgássérült gyermekek lovas terápiával történő kezelése kerül előtérbe. ... >>

Soproni Ju-Jitsu Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Csengery u. 57.
képviselő: Takács István, Táncsics Szabolcs
A harcművészetet kedvelő fiatalok edzése, versenyeztetése, önvédelmi képzése, valamint a keleti kultura megismertetése. A testi- és szellemi erő fejlesztése. A sportág megismertetése. Különféle őrző-védő kiképzés szervezése, bonyolítása. ... >>

Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Ady Endre út 10.
képviselő: Dr. Kárpáti György, Vereskuti Bálint
Az alapítvány célja a Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar, mint művészeti közösség ismertté tétele, működési feltételeinek biztosítása, javítása. ... >>

Soproni Kálvin Kör

(szociális,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Deák tér 2.
képviselő: Dr. Papp Gábor
A református keresztyén értékrend ápolása, megismertetése, ökumenikus együttműködés a történelmi keresztyén egyházak hasonló szervezeteivel, a Sopronban és környékén élő reformátusok és a református tradíciók iránt érdeklődők öszefogása, érdekeik megjelenítése. Mindezek érdekében kulturális rendezvények/előadások, vitaestek, kirándulások szervezése, kiadványok megjelenítése, karitatív tevékenység végzése. ... >>

Soproni KÉpzőművészeti Társaság

(kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Várkerület 19.
képviselő: Keresztény Richárd
Képzőművészeti hagyományok és múlt ápolása, a művészeti alkotómunka segítése. Érdekképviselet és érdekvédelem. ... >>

Soproni Líceumi Diákszövetség

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Széchenyi tér 11.
képviselő: Winkler Barnabás
Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium nemes hagyományainak ápolása. ... >>

Soproni Liceumi Diákszövetség Alapítvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Széchenyi tér 11.
képviselő: Wallner Ákos
A Soproni Liceum hagyományainak ápolása, a Liceum, a tanulók, öregdiákok támogatása. ... >>

Soproni Líceumi Vívó Egylet

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Széchenyi tér 11.
képviselő: elnök Tölli Balázs, titkár Bolodár Zoltán
A magyar nemzeti vívó sport hagyományainak ápolása, megörökítése az utókor számára, mint sport utánpótlásának nevelése, eredményes vívó versenysport űzése. ... >>

Soproni "Liszt Ferenc" Szimfonikus Zenekar Alapítványa

(kulturális)

9400 Sopron, Erzsébet u. 12.
képviselő: Kóczán Péter, Soproni József
A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar működésének a segítése. ... >>

Soproni Magyar-Izraeli Baráti Kör

(kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Kőszegi utca 5-7.
képviselő: Stubenvoll András
Az egyesület célja: Izrael állam és népe kulturális, művészeti, történelmi gazdasági értékeinek, hagyományainak bemutatása, megismertetése Sopronban, illetve Sopron értékei bemutatkozásának elősegítése Izraelben. ... >>

Soproni Múzeum Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Fő tér 8.
képviselő: Kelemen István
Az alapítvány célja, hogy anyagilag is elősegítse a Soproni Múzeum fennmaradását és fejlődését, ezáltal Sopron város és Győr-Moson-Sopron megye múltjának kutatását és kulturális múltjának megőrzését is. Ennek elérése érdekében a város múltját tisztelő kulturális fejlődésében érdekelt polgártársait is meg kívánja nyerni. Az alapítvány fő célja, hogy a múzeum a város történetéhez és rangjához méltó tudományos és művelődési intézmény maradjon, segítse Sopron város és a volt Sopron megyei történelmi emlékeinek megőrzését és ápolását, tökéletesen kiszolgálja a város lakóinak és vendégeinek múzeumi és kulturális igényeit, ezáltal támogassa a Soproni Múzeum szakmai munkáját. ... >>

"Soproni Pedagógus Énekkarért" Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Petőfi tér 3.
képviselő: Mérei Mária
A Soproni Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar, az énekkari és zenekultúra támogatása. ... >>

Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Halász u. 25.
képviselő: Sipos Ferenc
A Petőfi Sándor Ált. Iskola Pendelyes Gyermek Néptáncegyüttesének szinpadi munkája, s azon kívüli kulturális tevékenység koordinálása, ezek szervezési, pénzügyi stb. lebonyolítása, részvétel a város kulturális életében rendezvények bonyolításával. ... >>

Soproni Polgári Együttműködés a Városért

(kulturális)

9400 Sopron, Koronázódomb
képviselő: Dr. Simon István
Az egyesület tagjai által elfogadott és megfogalmazott polgári alapelveket valló személyek összefogása a városért való munkálkodás és a soproni közjó érdekében. A helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása, összefogása. ... >>

Soproni Rendőr Nyugdíjasok Baráti Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Táncsics Mihály utca 10.
képviselő: Pusker István
Fenntartani és erősíteni tagjainak a Belügyminisztériumhoz, a Rendőrséghez - korábbi munkahelyhez - fűződő kapcsolatait. Segíteni a Soproni Rendőrkapitányság rendőri hagyomány megőrző tevékenységét, a hagyományok felelevenítésében tevékenyen részt venni. Lehetőségekhez mérten elősegíteni tagjainak közművelődési és szórakozási igényeit, segíteni szabadidejük hasznos eltöltését. Szervezni részükre kedvezményes kirándulásokat, összejöveteleket. Figyelemmel kísérni a tagok szociális, egészségügyi helyzetét, képviselni érdekeiket, segíteni problémáik megoldásában. Segélyezésre javasolni az arra rászorulókat. Szervezni az idős, beteg, egyedülálló, kórházban fekvő tagok látogatását, segíteni az elhunyt tagok temetésével kapcsolatos kegyeleti feladatok ellátását. ... >>

SOPRONI SPORTISKOLA EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Várkerület 10.
képviselő: Dr. Szekeres Csaba
Az Egyesület alapvető célja a kosárlabdajáték tanításának elősegítése, valamint korosztályosan egymásra épülő fiú utánpótlás kosárlabdacsapatok nevelésének támogatása, továbbá a soproni kosárlabda hagyományok életben tartása. ... >>

Soproni Szakács Club

(kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Paur Iván u. 4.
képviselő: Gálos István
Az egyesület tagjainak az összefogásával kívánja Sopron és környékén a minőségi vendéglátást szervezni, a szakácsművészetet fejleszteni, a kulináris örökséget éshagyományokat támogatni, szakmai versenyeket és rendezvényeket támogatni, fiatal szakembereket képezni és kinevelni, információs rendszert kiépíteni, hagyományteremtő programokat szervezni és irányítani. ... >>

Soproni Széchenyi István Gimnázium Öregdiák Társaság

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Templom u. 26.
képviselő: Németh Kálmán
A 2002. évben alapításának 150 éves évfordulóját ünneplő Széchenyi István Gimnázium nemes hagyományainak ápolása, az iskolában végzett diákok összefogása, felkutatása, öregdiák találkozók megszervezése, az öregdiákok és az iskola kapcsolatának elmélyítése, a nehéz anyagi körülmények között élő öregdiákok segítése, továbbá az iskola és az iskolában tanuló diákok anyagai támogatása. ... >>

Soproni Szemle Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Fő tér 1.
képviselő: Dr. Ádám Antal, Dr. Bartha Dénes
Sopron és Sopron környéki helytörténet kutatások, a "Soproni Szemle" szerkesztésének, kiadásának és más helytörténeti kiadmányok támogatása. ... >>

Soproni Ürmös Tánckör Kulturális Egyesület

(kulturális)

9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
képviselő: Rohonczi Adorján
Kulturális tevékenység. ... >>

Soproni Zsinagógáért Közalapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Verő József út 1.
képviselő: Sándor Péter András
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: alapító) tulajdonában álló, a soproni 2315 hrsz. alatt felvett "gazdasági épület és udvar" megnevezésű 1091m2 területű műemlék ingatlan, - amely a valóságban Sopron, Papréten található és a köztudatban "Zsinagóga" néven szerepel - eredeti fénye szerinti helyreállítása, teljes rekostrukciója és részben megváltozott funkcióra történő kialakítása. ... >>

STETTIN Hungária Magas és Mélyépítő Kft. Dolgozóinak Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Somfalvi u. 14.
képviselő: Babosné Lengyel Erzsébet
A munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése, a szakszervezet tagjainak anyagi, szociális és kulturális, valamint élet és munkakörülményeiket érintő jogaikról és kötelezettségeikről való tájékoztatás. ... >>

"Sylvanus Alapítvány"

(természetvédelem,szociális,kulturális)

9407 Sopron, Gyöngyvirág utca 19.
képviselő: Tutuntzisz Ákos
A szociálisan rászoruló társadalmi csoportok kiemelten a hajléktalanok és munkanélküliek foglalkoztatása. A foglalkozás célja és módja a munkaerőpiacra való visszatérést szolgálja. A szociálisan rászoruló társadalmi csoportok álta az erdőterületek, rétek hulladéklerakó helyeinek megszüntetése, folyamatos hulladékgyűjtés a területen. A felszíni vízfolyások, patakmedrek hulladékmentesítése, tisztítása, fontosabb patakok vízminőségének ellenőriztetése. A szociálisan rászorulók foglalkoztatása által a célzott erdőterültek, rétek kulturális és természeti értékeinek szervezett és folyamatos feltérképezése. Ezen értékek turisztikai feltártságának növelése érdekében tervek elkészítése az ezekben foglaltak megvalósulásához szükséges munkálatok elvégzése, megszervezése. A szociálisan rászoruló, hajléktalan személyek segítése, foglalkoztatásukhoz szükséges faipari, dekorációs építőipari munkalehetőség biztosítása. Az 1997. évi CXL. törvénynek megfelelően védetté nyilvánított illetve e törvény szerint nyilvántartásba vett kulturális örökséghez tartozó javak turisztikai feltárásában, karbantartásában, állaguk megfigyelésében való részvétel a szociálisan rászorulók foglalkoztatásával. ... >>

Szalon Darts Klub

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Virágoskert u. 8.
képviselő: Agg Pál
A szórakoztatóipari kulturális és sport célú igények kielégítésének elősegítése, szervezése, a szórakoztató szabadidő programok versenycélú és versenyjellegű feladatainak ellátása. ... >>

Széchenyi Alma Mater Sopron Alapítvány

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Templom u. 26.
képviselő: Dékány Zsigmondné
A soproni Széchenyi István Gimnázium művelődésügye, diáksportja fejlesztésnek támogatása, a diákcsere ösztönzése, a rászoruló diákok szociális támogatása a kimagasló eredményeket elérő tanulók jutalmazása, az okatási munka körülményeinek javítása, a Gimnázium tárgyi feltételeinek jobbítása. ... >>

Szent Margit Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Szent Margit u. 4.
képviselő: Milus Ferenc
Az egyházközség /plébánia/ területén a Római Katolikus Egyház méltó képviselete, jelenlétének biztosítása. A működési területükön élő emberek agyagi, szellemi, erkölcsi támogatása, hogy keresztény mivoltukhoz méltóan élhessenek. Ilyen irányú működéshez az anyagi, szellemi feltételek előteremtése, összefogása. A templom és plébánai személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására, karitatív okatási, kulturális tevékenység szervezésére, működtetésére különös tekintettel az egyházközösségi óvódára. Az egyházmegyei célok megvalósulásához való hozzájárulásra. Minden egyéb már meglévő, vagy a későbbiekben elhatározásra kerülő egyházközségi /plébániai/ cél anyagi, szellemi támogatására, pl. az esetleg sorrakerülő új templom és plébániaépület építésére. ... >>

Szent Orsolya Rend és Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Orsolya tér 2-3.
képviselő: Czingráber Mária
A Soproni Szent Orsolya Rend, Templom és Iskola támogatása, oktatási, kulturális és karitatív tevékenység. ... >>

SZIKLEVÉL (Cotyledon) Alapítvány (Sopron)

(oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Bánfalvi út 48-50.
képviselő: Ezerné Lóth Anna Mária
Oktatás színvonalának emelése. ... >>

"Szivárvány" Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Teleki P. u. 3.
képviselő: Böhm Tibor
Oktatási és kulturális. ... >>

Szövetség Sopronért Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Várkerület 10. II/10.
képviselő: Dr. Szekeres Csaba ... >>

Takács Jenő Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Udvarnoki u. 4.
képviselő: Christian Heindl Dr.
Az alapítvány célja Takács Jenő zenei hagyatékának feldolgozása (amennyiben ez életében nem történt meg). Takács Jenő műveivel kapcsolatos megkeresések megválaszolása, ha ez nem tartozik más szervek hatáskörébe. Takács Jenő életművével kapcsolatban álló művészi, vagy művészettudományi teljesítmények támogatására pályázatok meghirdetése, díjak odaítélése. Műveinek népszerűsítése a médián keresztül is. Emlékkiállítások megszervezése. A siegendorfi családi sír fenntartása, annak minden időben történő illő ápolása. ... >>

Testvériség Néptánc Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Petőfi tér 6.
képviselő: Tóth Kálmán
Segíteni a zene és táncművészet területén működő, kiemelkedő színvonalú tevékenységet folytató intézmények, művészeti csoportokat, művészeti vezetőket, fiatal művészeket. ... >>

"TÓMALOM HÍD" fogyatékos gyermekek társadalmi kapcsolatainak fejlesztésére Alapítvány (Sopron)

(egészségügyi,kulturális)

9400 Sopron, Tómalom u. 23.
képviselő: Dr. Kovács Lajosné, Dr. Szászné Horváth Katalin, Kocsis Jánosné, Nagyné Pete Gabriella, Reinnitz Antalné
A Soproni Egészségügyi Gyermekotthonban élő értelmi, érzékszervi és mozgásszervi fogyatékos gyermekek életterének nyitottabbá tétele mellett kifejezetten a fenti célok megvalósításához szükséges eszközvásárlások megvalósíthatósága, akik fogyatékosságuk miatt kívül rekedtek a társadalmon, családi és társadalmi kapcsolataik behatároltak, és intézeti elhelyezésük miatt a környező világot kevéssé ismerik. ... >>

TURRIS Sportegyesület Sopron

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Csepel u. 3/A.
képviselő: Dr. Fülöp József
Elsősorban az Elzett Zár- és Vasalatárugyár dolgozóinak, a tagok, valamint családtagjainak rendszeres testedzésének, sportolási lehetőségeinek biztosítása klub keretek között. Az Elzett Zár - és Vasalatárugyár és az iparát történelmi hagyományainak, tárgyi emlékeinek gyűjtése és ápolása. A tagok szabadidejének kulturált, hasznos eltöltésének biztosítása és támogatása. A tömegsport és versenyszerű sport fejlesztéséhez sportkapcsolatok létesítése. Az egyesületi tagok által folytatott sporttevékenységek tömegbázisának és utánpótlásának biztosítása. ... >>

Városvédők Összefogtunk Sopronért Egyesület

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Várkerület 73.
képviselő: Uzoni Pál
Az egyesület céljai: Sopron és környéke épített és gazdasági értékeinek védelme, hagyományok ápolása; Karitatív tevékenységek megszervezése; fogyatékkal élők érdekeinek képviselete; környezettudatos életmód népszerűsítése; ökologikus városfejlesztés, sport és szabadidős tevékenység szervezése, mindezek képviselete az önkormányzati választásokon, képviselők által az önkormányzati munkában; a polgári viselkedésmód javítása. ... >>

Virtuális Archívum Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Deák tér 9. II/6.
képviselő: elnök Polgár Jenő (együttes Farkas Ritával), titkár Farkas Rita (együttes Polgár Jenővel)
Soproni és Sopron környéki helytörténeti anyagok (könyvek, kiadványok, napilapok, folyóiratok nyomtatványok, fotók, stb.) digitalizálása és közzététele a világhálón. ... >>

West Handball Club Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Kis János utca 5/A. 3. em. 19.
képviselő: Gacs Lajos
Az egyesület fő célja sporttevékenység végzése, az egészséges életmód népszerűsítése, versenyzés, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése. Célja a tagjai részére a rendszeres testedzés biztosítása. Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Szakmai és edzői háttér biztosítása, ezen háttér fejlesztése, továbbképzések lehetőségeinek felkutatása és ezeken való részvétel. Európai Uniós országok hasonló egyesületeivel való kapcsolatfelvétel, testvér egyesületek kialakítása, rendszeres kapcsolattartás, eszmecsere, sport és egyéb kulturális rendezvényeken való közös részvétel. ... >>

"WILFING ÁRON EGYESÜLET A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT ÉS TOLERANCIÁÉRT"

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Kanizsa tér 2.
képviselő: Horváth Attila - titkár, Kosztka András -elnök, Szabó Krisztián - alelnök
A közúti közlekedésben résztvevők közlekedési kultúrájának fejlesztése. A balesetmentes közlekedést sok tényező befolyásolja, annak elengedhetetlen feltételeinek ? az udvariasság, a türelmesség, az előzékenység és a felelősségteljes gondolkodás ? terjesztése, propagálása.
Fellépés a közlekedési harmónia és a közlekedésben az egymás iránti tolerancia megteremtéséért, az egymás melletti, együttes, egymásra odafigyelő, toleráns és türelmesen közlekedésért.
A közlekedőkkel tudatosítani kell, hogy nélkülözhetetlen a tolerancia. A járművezetés a szabályokon túl, az alkalmazkodás művészetét követeli meg, a forgalomban nincs helye az erőszakosságnak. A másikat megértve, a másikhoz alkalmazkodva juthat el bárki a kívánt célba. El kell fogadtatni azt, hogy a közlekedésben mindenki azonos súllyal vesz részt a KRESZ szabályait betartva.
A tolerancia nem egyenlő az udvariassággal. A közlekedésben tolerálnunk kell a partnerek más lehetőségeit, időnként eltérő szándékait, sőt még a hibáikat is, és ezt minél szélesebb körben kell terjeszteni.
Biztonságos, megfelelően karbantartott kijelölt gyalogos átkelőhelyek ? zebrák ? érdekében egy olyan ?zebra-örökbefogadási rendszer? kialakítása és fenntartása, amelyben egy-egy kiemelten forgalmas gyalogosátkelőt valamely vállalat, vállalkozás, vagy egyéb szervezet, természetes személy anyagi támogatásával állandóan az előírásoknak megfelelő állapotban lehet tartani.
Oktatási intézetekben a diákok részére a biztonságos közlekedés, valamint a közlekedési kultúra fejlesztése érdekében előadások szervezése.
A közlekedésbiztonság, a közlekedési morál, a toleralizmus és az ezekkel kapcsolatos témakörökben előadásokat, vitaüléseket, klubdélutánokat filmbemutatókat, ankétokat, szakszemináriumokat, konferenciákat és egyéb szakmai találkozókat (fórumokat) rendez.
Közlekedésbiztonsággal kapcsolatos országos és nemzetközi kampányokban való aktív részvétel azok sikeres lebonyolítása érdekében.
Különböző rendezvényeken a közlekedésbiztonság, a tolerancia és a jó közlekedési morál terjesztése szórólapokkal, tájékoztatókkal, reklámanyagokkal, bemutatókkal és egyéb módszerekkel.
?Nyitott szemmel? közlekedve a közlekedőkre leselkedő veszélyekre felhívja az illetékes hatóságok, üzemeltetők figyelmét.
Együttműködés és kapcsolattartás olyan, hivatalos szervezetekkel, szervekkel, akik a közlekedésbiztonság területén működnek (Rendőrség, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Balesetmegelőzési Bizottságok, stb.), valamint a közlekedésbiztonság területén érintett egyéb civil szervezetekkel.
Az egyesület a rendelkezésre álló eszközeivel a közúti közlekedés területén a hazai konszenzus és együttműködés elősegítése a közlekedésbiztonság javítására, támogatva az Európai Unió közlekedéspolitikája által kitűzött célt, a közlekedési balesetek halálos áldozatai számának 50 %-os csökkentését. ... >>

WORKSHOPRON CSOPORT Alkalmazott Művészeti Önképző és Szakmai Ismeretterjesztő Egyesület

(oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Deák tér 32.
képviselő: Varga Tünde
Az évente megrendezésre kerülő WORKSHOPRON Tervezőművészeti Műhely programjának szervezése, megrendezése, az ehhez szükséges felkészülést biztosítja tagjai számára. A Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Művészeti Intézetének diákéletét szakmai színvonalát erősítse, kulturális programok szervezését vállalja, diákfórumot működtessen, ismeretterjesztő tevékenységével kapcsolat létesítése egyéb tervezőművészeti műhelyekkel. ... >>

ZANSHIN AIKIDO EGYESÜLET SOPRON

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Kőrösi Csoma Sándor út 7.
képviselő: Juhász Csaba
A tagok fizikai és szellemi nevelése fejlesztése a ZEN-BUDHIZMUS a Japán erkölcs és az AIKIDO harcművészet szellemében a célokat és feladatokat nemzetközi szintre is kívánjuk kiterjeszteni a mindig hatályban lévő jogszabályok keretei között. ... >>

ZETTL-LANGER Gyűjteményi Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Balfi u. 11.
képviselő: Langer György
Zettl Gusztáv magángyűjteményének, mint a kulturális örökség részének megőrzése, ápolása, fenntartása, fejlesztése. Az alapítvány a gyűjteményen keresztül ápolja és elősegíti Sopron múltjának megismerését. ... >>

Zrínyi Miklós Baráti Kör

(természetvédelem,kulturális)

Sopron, Ógabona tér 13.
képviselő: Hruby József, Tamasits Zsolt
Sopron és környéke ifjúságának összefogása hazánk kulturális, történelmi és természeti értékeinek megismerése, s ezen ismeretek továbbadására. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal