Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sopron kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 144
2. oldal

"KÓRUS SPONTÁNUSZ" Egyesület

(kulturális)

9400 Sopron, Lővér krt. 7.
képviselő: Merényiné Szilvási Beáta
A közös éneklés, a kórus működése, próbák, fellépések lehetőségét egyesületi keretek közötti biztosítása és szervezése. ... >>

Kőszegi úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Kőszegi u. 16.
képviselő: Csuka Istvánné
Az óvodai foglalkozásokon az egyéni fejlesztésekhez nélkülözhetetlen eszközök biztosítása, a gyermekek számára kirándulások szervezése, annak anyagi feltételeinek megteremtése, óvónők számára olyan továbbképzések biztosítása, amely a foglalkozások módszertani szakmai fejlesztését segítheti elő, konduktor alkalmazásának elősegítése, 0 - 6 éves korú halmozottan sérült, ellátásban nem részesülő gyermekek óvodai ... >>

Kultúrális Egyesületek és Baráti Körök Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Várkerület 19.
képviselő: Bősze Balázs, Dr. Úry Előd
Segítséget nyújtani tagjainak a város és környéke társadalmi életbe való bekapcsolódásához közös érdekek együttes megjelenítéséhez a társadalmi élet különböző szféráiban. Segítséget nyújtani tagjainak a folyamatos működéshez. Felkarolni azokat az állapmolgári kezdeményezéseket- elsősorban a művelődés és önképzés területén-amelyek hozzájárulnak az egyén s rajta keresztül a város és környéke szellemi gazdagodásához. ... >>

Kurszán Kende Lovas Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Récényi u. 8.
képviselő: Czanik Csaba Árpád
A Kurszán Kende Lovas Egyesület célja az ember és a ló harmonikus viszonyának, a nomád lovas kultúrának az újjáélesztése, a nomád lovas hagyományőrzés. Szeretnénk bemutatni az érdeklődő iskolásoknak, egyesületeknek, sportolóknak, a természet-és állatszeretőknek, hogy a ló és ember viszonyában, a lovaglásban nem feltétlenül az erőszak dominál. A ló, mint mitikus lény végigkísérte az emberiség történelmét. Feltételezésünk szerint a legelső pillanatok voltak a legnehezebbek, ez volt a lovak és az emberek kapcsolatának legfontosabb része, és még ma is leginkább ez a szellemiség tanítja meg az embert arra, hogy a természet egy, oszthatatlan és állandósult egész. Az egyesületünk fő célkitűzése tehát egy olyan lovas kultúra, hagyomány újjáélesztése, amely az embert a lovak segítségével a természet megismerése felé vezeti. ... >>

Lajbi Néptánc Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Ady Endre u. 10.
képviselő: Braun Edit
A népi hagyományok és a népi kultúra megismertetése. A néptánc szervezett formában történő elsajátításának biztosítása. Kulturális pályázatok kiírása meghatározott témákban, a néprajzi, népzenei, illetve a néptánc hagyományok őrzésére törekvő nevelés alapján. Kapcsolódva az általános és középiskolai oktatáshoz, néptánc tanítás tanóra és szakkör keretében. Kultruális rendezvényeken való részvétel, ezek szervezése, lebonyolítása. A néphagyományban megtalálható népi kismesterségekkel kapcsolatos kézműves foglalkozások, szakkörök szervezése, lebonyolítása. Kapcsolattartás kül- és belföldi társszervezetekkel. Eredeti anyagok gyűjtése határainakon belül és kívül. ... >>

Lajtha László Néptáncegyesület

(kulturális)

9400 Sopron, Ady Endre u. 10.
képviselő: Szabó Péter
Az egyesület célja tagjainak néprajzi, néptáncos nevelése, illetve meghívott koreográfusok által létrehozott bemutatása székhelyén vagy meghívás alapján más helyszíneken. ... >>

"Lánc, lánc, Eszterlánc..." Dózsa György Utcai Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Dózsa György u. 29.
képviselő: Pielerné Halász Gabriella
A 3-6-7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése különböző programok, előadások, kirándulások szervezésével. ... >>

Liszt Ferenc Kulturális Egyesület

(kulturális)

9400 Sopron, Új u. 4.
képviselő: Dr. Fodor Tamás
Liszt Ferenc emlékének ápolása, illetve az ehhez kapcsolódó kulturális élet támogatása. ... >>

Lővér Íjász Sport Club Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Szőlőskert u. 67. a/2.
képviselő: Bozsoki Balázs, Király Gábor, Lázár István
A magyar íjász hagyományok megőrzése, ápolása, az ifjúság egészséges életmódra nevelése keretében az utánpótlás nevelés fejlesztése. ... >>

Lővér Úszó Suli Sport és Szabadidő Egyesület

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Fapiac út 11.
képviselő: elnök Varga Imre, elnökségi tag Deákné Gyurátz Edit
A soproni és Sopron környéki úszást kedvelő embereket egy szervezett egységbe tömörítse és ezáltal előmozdítsa azt, hogy ezen magyar úszó tömegsport kedvtelésnek élő és szerető személyeknek egy széles tömegbázist hozzon létre, előmozdítva ezzel a hagyományosan eredményes úszó sport fejlődését is. ... >>

MACHATSEK Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Templom u. 26.
képviselő: Dr. Baranyai Lenke, Dr. Turbuly Éva, Dr. Winkler András, Szakál Péter, Szemerei Tamás
A Sopronért az ágfalvi csatában 1921. szeptember 8-án mártírhalált halt Machatsek Gyula volt egyetemi hallgató és Dr. Machatsek Lucia nyug. magyar-latin szakos tanárnő, a Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola helytörténeti gyűjteményének megalapozója emlékének megőrzése és ápolása. ... >>

"MAGÁNYOS CÉDRUS" Alapítvány

(kulturális)

9401 Sopron, Pf. 275. (S.M.J.V. Szoc.Otth.)
képviselő: Farkas Jánosné, Karsai Lajos
A S.M.J.V. Szociotherápiás Otthonában elhelyezett gondozottak életminőségének emelése, elsődlegesen az ellátás, szabadidő és szociális területén. Hozzásegítés a tétlenség leküzdésén keresztül az önálló munkavégzés fokára való eljutáshoz. ... >>

Makkay-Munczy Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Erzsébet u. 12.
képviselő: Dárdai Árpád, Dr. Baranyai Lenke, Dr. Barnáné Frivolt Valéria, Horváth Erzsébet, Horváth Rudolf
Évente két tehetséges diák /egy hegedűs és egy zongorista/ jutalmazása, a Makkay-Munczy díj átadása. Évente vagy két évente a Soproni Liszt Ferenc Szinfónikus zenekar egy kiemelkedő teljesítményt nyújtó vonósának a díj átadása, aki az átadás alkalmával megszólaltat egy Makkay Béla művet, melynek kottái a Soproni Levéltárban lelhetők fel. ... >>

Mozgás - Kultúra 2005. Alapítvány

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Fehér Dániel út 2
képviselő: Demeter Zsolt, Ferencz Zoltán Balázs, Polyák József
Biztosítja intézmények, vállalkozások, magánszemélyek testnevelési, tömegsport, versenysport és kultúrális célú támogatásainak összegyűjtését és annak célszerű felhasználását. ... >>

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Kölcsey u. 5.
képviselő: Bognár Béla
Sopron város területén élő mozgáskorlátozottak érdekvédelme, összefogása, a társadalmi és kulturális életbe való bekapcsolódásuk elősegítése. ... >>

Német Önkormányzatok Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete

(oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Fő tér 01.
képviselő: Molnár Kálmánné
Érdekképviselet. Együttműködés más megyei önkormányzati és szakmai szervezetekkel, intézményekkel. Érdekközvetítő tevékenység. Segítségnyújtás az anyaországi partnerkapcsolatok kialakításában és ápolásában. Szerepvállalás a Nyugat-Pannon Eurorégió oktatási, kulturális és kisebbségi munkájában. A megyei kisebbségi önkormányzatok munkájának összehangolása. ... >>

Nemzetközi Erdész Szakmai Verseny Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
képviselő: Dr. Kosztka Miklós ... >>

Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdészeti és Faipari Hallgatói Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Ady Endre út 5.
képviselő: Koklács Tibor - elnök
Lehetőséget teremtsen a hallgatóknak a kötelező tárgyakon kívüli ismeretszerzésre, egyéni képességeik kibontakoztatására, élénkítse az egyetem kulturális életét, Selmeci Diákhagyományaink megőrzése és továbbadása. ... >>

"Orbán Balázs" Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Fővényverem u. 15.
képviselő: Dr. Gerencsér Tamás
Az Erdélyben élő magyarok gazdasági vállalkozásainak segítése, ehhez szükséges előadások szervezése, lebonyolítása, tanfolyamok, tanácsadás, érdekképviselet szervezése, adománygyűjtés a vállalkozásokhoz, vegyesvállalkozások szervezése. ... >>

Örök Diák Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Deák tér 51
képviselő: elnök Egresits Ferencné, gazdasági vezető Németh Kornélia
A Sopron, Deák tér 51. sz. épületben tanult diákok összefogása, felkutatása, öregdiák találkozók szervezsée, az iskola hagyományainak ápolása, az öregdiákok és az iskola, valamint tanáraik, kapcsolatának elmélyítése, a nehéz anyagi körülmnények között élő öregdiákok és volt tanárok segítése, végül az iskola és at iskolábabn tanulü diákok támogatása. az egyesület céljainak megvalósítása érdekében ezrét: nyilvánartást készít az iskola öregdiákjairól, azok számára találkozót szervez, amelyre esetenként az iskola jelenlegi hallgatit is meghívja és a volt tanárokat is, a mindenkori tanári kakkal együttmáűködik, részt vesz az isklai ünnepségeken és azok megszervezésében, konferenciákat szevez, lehetőségeihez képest anyagi segítséget nyújt az iskolának, és az arra rászlruló és arra érdemes diákoknak. ... >>

PÁNEURÓPAI PIKNIK 89 Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Ibolya út 45.
képviselő: Dr. Magas László
Az 1989. évi Páneurópai Piknik és a határáttörés, valamint az általa kiváltott történelmi események emlékének ápolása, tényszerű megőrzése. Enek alapvető célokat az alapítvány az alábbiak szerint valósítja meg: az alapítvány és a rendezvény nevét levédi, az alapítvány minden évben támogatja a megemlékezések megszervezését, az áttörés helyszínén emlékpark létesítését támogatja, a Páneurópai Piknikkel kapcsolatos dokumentumokból, tárgyi emlékekből sopron városában állandó kiállítást hoz létre, az esemény tudományos feldolgozásának elősegítése érdekében történész-konferenciákat szervez, a Piknik hiteles történetéről, különféle kiadványok létrehozását és kiadását támogatja, a téma iránt érdeklődő hazai és külföldi polgároknak, diákoknak, politikai-kulturális emlékversenyt szervez, az események, rendezvények hazai, és külföldi propagandáját ... >>

PÁTRIA Közalapítvány

(természetvédelem,kulturális)

9400 Sopron, Fő tér 1.
képviselő: Koch Péter
Sopron város épített és természeti környezetének védelmét, valamint a városkép szépségének emelését szolgáló bármely tevékenység támogatása. ... >>

Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Petőfi tér 3.
képviselő: Dr. Molnár László
A Pedagógusok Soproni Művelődési Háza (továbbiakban: PSMH) fenntartása és működőképességének biztosítása. A PSMH Nyugdíjas Tagozatának, a Gyapjúszövők Alkotó Körének, a Hímző Szakkörének és más önszerveződő tagozatainak anyagi támogatása. Pedagógiai témájú előadások, továbbképzések támogatása, szervezése és lebonyolítása. ... >>

PELIKÁN Szabadidős, Kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Lenkey u. 6.
képviselő: Bartha Róbert
Az ifjúság szabadidő eltöltésének segítése az iskolai rendszerű oktatás kereteit kitágítva. Segíti továbbá tagjainak kulturális és közösségfejlesztő tevékenységét, az önkifejezést. Céljaihoz pályázattal anyagi eszközöket biztosít és a célok érdekében programokat szervez. ... >>

"PERKOVÁTZ HÁZ BARÁTI KÖRE" EGYESÜLET

(természetvédelem,kulturális)

9400 Sopron, Széchenyi tér 12.
képviselő: Perkovátz Tamás
Az egyesület kortól, nemtől és származástól függetlenül tömöríti mindazokat, akik szeretnék az európai, a magyar, így különösen Sopron és környéke kulturális (ezen belül kiemelten az építészeti, a zenei és az irodalmi) örökségeket, valamint a természeti kincseket megismerni, az egyesület lehetőségeinek keretén belül ápolni és másokkal megimsertetni. Az egyesületben politikai tevékenységet folytatni nem lehet. ... >>

Pro Scarbantia Alapítvány

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Új u. 3.
képviselő: Havas András
A polgári értékrend és ezen értékrendeknek megfelelő politikai kultúra meghonosítása és megerősítése a civil társadalomban, továbbá az európai integrációs folyamatok, az EU népszerűsítése. ... >>

Public Art Művészet a Nyilvános Térben Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Bánfalvi út 63.
képviselő: László Zoltán
A művészet és nyilvánosság fogalmát és ennek viszonyát az állandóan változó társadalmi fejlődésben újraértelmezni és támogatni. ... >>

ROTARY PANNÓNIA Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Frankenburg u. 2/E.
képviselő: Zsidy Ákos
A gyermekek és az ifjúság körében a továbbtanulás, a kiváló tanulmányi eredményekre való törekvés elősegítése, a kulturális képzés népszerűsítése, a továbbtanulás elősegítése, a sérült és rászoruló gyermekek, ilyen gyermekek képzését, gondozását szolgáló intézmények, szervezetek támogatása, ezáltal is az esélyegyenlőség biztosítása. Az alapítvány céljának tekinti az egészségmegőrzést, a szociális tevékenységet, családsegítést, tudományos tevékenységet, a természetvédelem, környezetvédelem megismertetését, népszerűsítését. Az alapítvány további céljának tekinti a nyelvi és a nemzetiségi képzést, a képességfejlesztést és a készségfejlesztést, valamint az ismeretterjesztést. Az alapítvány további céljai közé tartozik a gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági képviselet. ... >>

"RÖSCH FRIGYES" Sopron Város Tűzvédelméért Alapítvány

(kulturális,környezetvédelmi)

9400 Sopron, Tűzoltó köz 2.
képviselő: Böröcz István, Fejes Zoltán
Sopron város tűzvédelmének segítése, fejlesztése és támogatása, lakossági felvilágosítás, hagyományőrzés, tűzvédelmi kiadvány megjelentetése, zenekar létrehozása, patronálása. ... >>

SCARBANTIA Régészeti Park Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Fő tér 6.
képviselő: Varga Gábor
A soproni régészeti műemlékek fenntartása, kutatása, publikálása, idegenforgalmi hasznosítása. ... >>

SCARBANTIA Társaság

(kulturális)

Sopron, Fő tér 6.
képviselő: Dr. Gömöri János, Fábiánkovits FErenc
kulturális tevékenység ... >>

Schilling János Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9401 Sopron, Ferenczy János u. 7.
képviselő: Horváth István
Működjön közre a modern európai - elsősorban az osztrák és német villanyszerelési anyagok, technológiák, anyag - és energiatakarékos eljárások magyarországi elterjesztésében. Magyarra fordított feliratú oktató faliképekkel, prospektusokkal, mintakollekciókkal a soproni iskola folyamatosan segítse az ország közel 150 villanyszerelő képzéssel foglalkozó középfokú oktatási intézményét. Ily módon járuljon hozzá az ott tanító műszaki pedagógusok szakmai továbbképzéséhez. Késztesse Magyarország villanyszerelő tanulóit a német nyelv tanulására, állami nyelvvizsgák sikeres letételére. Ösztönözze a soproni iskola tanulóit szakmájuk lehető legjobb elsajátítására, a széleskörű általános és szakmai műveltség megszerzésére, felsőbb villamosipari tanulmányok folytatására, egyéniségük, sport -és művész tehetségük kibontakoztatására. Segítse elő a soproni iskola oktatási - szemléltető- mérő és gyakorlóeszköz állományának folyamatos fejlesztését. Segítse ezáltal is színvonalas villanyszerelő képzés állandó korszerűsítését. Támogasson minden olyan kedzeményezést, újítást, kísérletet, amely szolgálja a villanyszerelő képzés tartami, módszertani, szakmai fejlesztését. ... >>

"Segítség a mosolyodért" Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(szociális,kulturális)

9400 Sopron, Mikoviny u. 35.
képviselő: Tengerdi Antal
Az alapítvány célja önhibáján kívül a társadalom perifériájára került és önmagán segíteni akaró családok támogatása mentálisan, anyagilag és erkölcsileg. További céljai az életkori sajátosságokhoz kötődve a gyermekek, hátrányos helyzetű családok, idősek személyiségének és szociális szférájának fejlesztése, lehetővé tétele és elősegítése; a motiváció, a szívósság, kitartás felkeltése, megőrzése és fejlesztése. Olyan személyes szolgáltatások biztosítása, amely elősegíti az egyének és családok működőképességének megőrzését vagy annak helyreállítását, kapcsolatkészségének javítását, azon emberi képességek fejlesztését, amelynek segítésével jobban meg tudják oldani a társadalomban való funkcionálásukat, problémáikat. A segítőmunkába minél szélesebb körben a civilmozgalmak bevonása. Pályázatokon való részvétel, melyek a gyermekeket nevelő egy szülős vagy két szülős családokat segítik, mind anyagilag, mind tárgyi eszközökkel vagy szabadidős és kulturális programokkal, valamint gyermekfelügyelet és tanulási felzárkóztatásban történő segítésével. Egészséges életmód menedzselése, gyermekek, fiatalok, családok szabadidejének hasznos eltöltése, aktív és passzív pihenés, tudatos élet, egészséges étkezés és testmozgás. A generációk közötti távolság közelítése, közös programok szervezése, egymás közötti segítségnyújtás lehetőségének megszervezése, koordinálása. A deviáns környezetben elszenvedett szocializációs ártalmak, a közeli hozzátartozók, pl.: alkoholisták, drogfüggők, játékszenvedélytől szenvedők segítése. A szülőknek és a gyerekeknek pszichológusi segítségnyújtás, erre az állami gondoskodásban élőknek is szükségük van. Az idősek élethosszig tartó tanulási igényeinek megteremtése és az ehhez szükséges eszközök, feltételek megteremtése. Az élethosszig tartó tanulási igényeinek megteremtése és az ehhez szükséges eszközök, feltételek megteremtése. A társadalom perifériájára szorult emberek támogatása anyagilag, erkölcsileg. Pályázatokon való részvétel, melyek az idős emberek életét segítik, mind anyagilag, mind tárgyi eszközökkel vagy kultúrprogramokkal. ... >>

"Sopron és Környéke Német Kultúrklub" Egyesület

(kulturális)

9400 Sopron, Fő tér 1.
képviselő: Krisch Magdolna
Sopron és környéke német nemzetiségének és németül beszélő polgárainak kulturális összefogása, tevékenységük népszerűsítése, elismerésük kivívása, jogaik biztosítása. ... >>

Sopron és Vidéke Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Csengery u. 55.
képviselő: Hargitai László
A horgászmozgalom hagyományainak őrzése, a tagok horgászérdekeinek képviselete, a horgászsportnak mint szabadidősportnak a fejlesztése, népszerűsítése mellett, a gyermek- és ifjúsági horgászok nevelése, a pihenés, a kultúrált szórakozás megteremtése. Tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése tagjainak a horgászetika és - erkölcs tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Az egyesület vízterületének és annak környezetének kultúráltabbá tétele a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítása. ... >>

Sopron Turizmusáért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Lővér krt. 37.
képviselő: Molnár Balázs
Sopron város és környezete, idegenforgalmi turisztikai szempontjából fontos és érdekes, természeti, földrajzi, kulturális, muzeális értékeinek összehangolt bemutatása. Ennek érdekében szervezi és koordinálja a Sopron és környékére vonatkozó turisztikai kiadványok létrehozását. A Sopron és környéki turisztikai rendezvények, programok kezdeményezésében, lebonyolításában aktív szerepet vállal. Felméri a Sopron és környékére érkező vendégek utazási, turisztikai szokásit, igényeit. Turisztikai információs irodát működtet. Összefogja Sopron város turisztikai, idegenforgalmi szereplőit és velük együttműködik Sopron város és környéke mindenre kiterjedő bemutatása érdekében. ... >>

Sopron Város Fúvószenekara Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Mende Gusztáv u. 7. sz. I/4. a. sz.
képviselő: Gosztonyi Miklós, Horváth Vilmos - elnök
A Soproni Fúvószenekar működési feltételeinek biztosítása, annak fejlesztése, a soproni fúvószenei hagyományok ápolása. Ennek keretében hangversenyek, térzenék szervezése, a sokszínű zenei ízlés kialakítása. Kapcsolatok kiépítése és ápolása hazai és külföldi zenekarokkal, utazások finanszírozása. A zenekar hangszerállományának, kottatárának bővítése, működési költségek előteremtése (egyenruha, hangszerjavítás, stb.) A zenekar munkájában rendszeresen részt vevő tagok esetenkénti erkölcsi, anyagi elismerése. ... >>

Sopron Városi Szabadidősport Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Ferenczy János utca 2.
képviselő: Kósa István
A lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése és minél szélesebb alapokra való helyezése. A testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme, közhasznú sporttevékenység ellátása. ... >>

SOPRONI AIKIDO EGYESÜLET

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Baross u. 8/a.
képviselő: Juhász Csaba
Az AIKIDO - mint mozgásművészet - gyakorlásán keresztül elősegítse a tagok szellemi és fizikai fejlődését, a szabadidő hasznos eltöltését. További célként szemelőtt tartja az egyesület a japán történelem, kultúra, művészetek, gasztronómia, életmód, illetve hagyományrendszer megismertetését a tagság, illetve a széles közönség számára. ... >>

SOPRONI BENCÉS HÁZ Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9400 Sopron, Templom u. 1.
képviselő: Horváth László
Az alapítvány célja a volt soproni Bencés Rendház ma is meglévő részéből létrehozni a Soproni Bencés Házat. Célunk az, hogy ez a ház legyen egyrészt a Bencés Diákszövetség soproni Diákszövetség soproni csoportjának otthona, a bencés diákok találkozóhelye, másrészt egyidejűleg alkalmas lehet lelkigyakorlatok, és egyéb vallásos célú összejövetelek megrendezésére. A házban lévő Káptalan Terem fenntartását és üzemeltetését is kívánja támogatni az alapítvány és a nyilvánosság részére kinyitni. A Soproni Bencés Rendház részét képező templom és kolostor turisztikai vonzerejének növelése végett a Rendházat a nyilvánosság számára is látogathatóvá kívánja tenni az alapítvány.
Az alapítvány kulturális tevékenységet, kulturális örökség megóvása, és műemlékvédelemre irányuló tevékenységet is végez. Támogatja a házban folyó és környezetében levő időskorúak gondozását. Konferenciákat, képzést, továbbképzést, kiállításokat szervez, a turizmust fejleszti, adományokat gyűjt (pénzben, természetben) és azt közvetíti és kulturális tevékenységet folytat. ... >>

Soproni Borút Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Új u. 4.
képviselő: Jandl Kálmán, titkár Taschner Kurt
A Soproni Borvidék borkultúrájának megóvása, megőrzése, hagyományainak ápolása és ezen kulturális örökségnek idegenforgalmi eszközök alkalmazásával történő megismertetése. Az egyetemes szőlő és borkultúra megismertetése és oktatása. A Soproni borvidék épített és természeti értékeinek megőrzése, környezetvédelem. ... >>

Soproni Cserkészek Hagyományőrző Baráti Egyesülete

(kulturális)

9400 Sopron, Csengery u. 24.
képviselő: Ley Imre, Markó Jenő
A nagy múltú sorponi iparos cserkészek hagyományainak ápolása, emlékeinek felkutatása, írásos és szóbeli emlékeinek összegyűjtése, rendszeresen kirándulások szervezése az emlékhelyekre és ezekhez anyagi háttér biztosítása, főleg támogatók ... >>

Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 48.
képviselő: Czukorné Hollós Anna
Az egyesület alapvető célja a kosárlabdajáték tanításának elősegítése, korosztályosan egymásra épülő leány utánpótlás kosárlabdacsapatok nevelésének támogatása, az egészségfejlesztés, a közösségfejlesztés, az egészségvédelem, az egészséges életmódra nevelés és megelőzés támogatása, népegészségügyi feladatok ellátása, betegcsoportok képviselete, mozgás-gazdag, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés. Az egyesület horizontális célkitűzése, hogy vállalt tevékenységeivel hozzájáruljon a bármely szempontból hátránnyal élők esélyegyenlőségének elősegítéséhez és fenntartásához, valamint a társadalmi integráció és (re)integráció ösztönzéséhez.
Az egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatja és segíti sportversenyek és rendezvények szervezését. Az egyesület a leány utánpótlás kosárlabda játékosok nevelése és versenyeztetése körében felmerülő személyi és tárgyi feltételek biztosításához segítséget nyújt.
Az egyesület céljai között ismeri el, továbbá az arra érdemes leány kosárlabda játékosok támogatását, amelynek érdekében pályázatokon vesz részt, illetve pályáztat. Az egyesület a kosárlabdasport népszerűsítéséhez támogatókat keres, akik révén az egyesület céljainak elérése érdekében támogatásokat vesz igénybe.
Az egyesület célja továbbá a soproni kosárlabda hagyományainak életben tartása, melynek érdekében az egyesület segítséget nyújt ifjúsági tornák rendezéséhez, tehetségkutató rendezvények tartásához.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési képviselői, megyei, illetve fővárosi önkormányzati képviselő választáson, vagy helyi önkormányzati képviselő választáson, továbbá nem nyújt pártoknak, politikai szervezeteknek támogatást. ... >>

Soproni Egyetem Közgazdász Hallgatói Alapítvány

(kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Ady Endre út 5.
képviselő: Wilfing András
Lehetőséget teremtsen a hallgatóknak a kötelező tárgyakon kívüli ismeretszerzésre, egyéni képességeik kibontakoztatására, élénkítse az egyetem kulturális életét, Selmeci Diákhagyományok továbbadása. ... >>

Soproni Erdélyi Kör

(kulturális)

9400 Sopron, Fövényverem u. 15.
képviselő: Dr. Úry Előd
Az Erdélyben élő nemzetiségek múltjának és jelenének, kultúrájának, gondolkodásmódjának megismerése és megismertetése, ehhez nyilvános fórumok biztosítása. Valós történelemtudat, önismeret kialkítása, különös tekintettel az ifjúsági korosztályra. Az erdélyi menekültek társadalmi beilleszkedésének elősegítése az ezt támogató társadalmi erők mozgósítása, helyi, megyei és országos érdekképviseletük megszervezése. ... >>

Soproni Erdész és Faiparos Diákok Baráti Köre

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Szent György út 9.
képviselő: elnök Dr. Bársony Lajos, Vinkovics Sándor
Az iskolában folyó erdész-, faiparos és egyéb szakirányú középfokú szakemberképzés támogatása, az iskolam munkájának segítése. Hagyományápolás, mely a soproni és jogelődjei iskoláiban kialakult, mely hozzájárult a munkaszeretet és a korrekt emberi magatartás elsajátításához.Az iskola hagyományteremtő törekvéseinek serkentése, a tanárok és a diákok kezdeményzete "új hagyományok" felkarolása. ... >>

Soproni Evangélikus Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

9400 Sopron, Bünker János Rajnárd köz 2.
képviselő: Dr. Winkler András
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Helység bérbeadása, felnőtt- és egyéb oktatás. Fordítás, tolmácsolás, rendezvény, bemutató, kiállítás szervezése. A gyülekezet műszaki- építészeti, tárgyi-kulturális értékeinek megmentése, fejlesztése. Támogat minden olyan kezdeményezést, amellyel az alapítványi célok megvalósítása elősegíthető. Segélyezés szociális rászorultság esetén. Továbbképzési támogatás, leendő munkatársaknak ösztöndíj támogatása, szakmai utak szervezése. Diakóniai kapcsolatok építése, szervezése, kapcsolatfenntartás bel- és külföldi intézményekkel. ... >>

Soproni Felsőoktatási Szakmai, Kulturális és Sport Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Ady E. u. 5.
képviselő: Horváth Sándor
A Soproni Egyetem hallgatóinak szakmai, kulturális és sporttevékenységének támogatása. ... >>

Soproni Fotóklub Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Ady Endre út 10.
képviselő: Folcz Tóbiás
A klub fő feladata a soproni, és a város vonzáskörzetében élő, tevékenykedő fotóamatőrök és hivatásos fotósok közös szervezetbe való tömörítése. A székhelyen működő fotószakkörök, fotókörök szakirányú támogatása. A MAFOSZ tagszervezetkénti tevékenység, valamint a regionális szervezetekben (Pannónia Fotóművészeti Fórum) való tevékenység. A kapcsolat felvétele és tartása más hazai és külföldi fotóklubokkal, fotókörökkel. a szövetség, a fenntartószev, vagy más társadalmi szerv támogatásával: a lehetőségek szerint területi, országos, vagy nemzetközi fotópályázatok, fotókiállítások rendezése. Szakmai segítségnyújtás a kulturális, idegenforgalmi, helytörténei, és egyéb kiadványok elkészítéséhez. A klub célja: hoy tagjainak művészeti, technikai fejlődését elősegítse. Támogassa a tágság pályázati és kiállítási részvétellét, egyéni és kollektív szereplését. A feladatok és célok megvalósítás érekében a kulb helyi összejöveteleket tart, fotósétát, fotókirándulást szervez, lehetőség szerint szakmai előadásokat tart, saját, vagy meghívott közreműködésével. ... >>

Soproni Harcművészeti Klub

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Újteleki út 48.
képviselő: elnök Lakihegyi Detre
Az egyesület alapvető célja a kendo sportág ismertetése, tanítása és az ezzel járó életmód megbecsülése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal