Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Solt természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Aranykulcs Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

6320 Solt, Aranykulcs tér 7.
képviselő: Andrási Bálint elnök
A természet és halállomány védelme. A horgász szakismeret terjesztése, általánossá tétele. Horgászversenyek, horgásztúrák, horgásztalálkozók szervezése. A sporthorgászat, mint aktív pihenés/szórakozás, kikapcsolódás/népszerűsítése. A tagság érdekeinek képviselete kifelé, önkormányzat, vízkezelő stb. vonatkozásában. Adminisztratív tevékenység gyakorlá-sa. A tagok horgászati okmányokkal való ellátása (horgászjegyek, napi jegyek, területi enge-délyek stb.). A horgász közélet szervezése: közgyűlés. Más testületi szervek ülései, társa-dalmi munka kollektív kirándulás, táborozás stb. Együttműködés, kapcsolattartás szervezé-se/vízirendőrséggel, vízkezelővel, önkormányzattal, APEH-el, szövetséggel, természetvé-delmi szervekkel, társegyüttesekkel stb./ Segíteni a horgászvizek hasznosítóit és a hatósá-gokat az orvhorgászat megelőzésében, felszámolásában. ... >>

Kiskunsági Triflász Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

6320 Solt, Remanencia dűlő 9.
képviselő: Brandt Sára elnök, Domanovszkiné Győri Edit elnökhelyettes
A szarvasgombászat termesztésének és népszerűsítésének elősegítése Magyarországon. Ennek érdekében a szarvasgombászat hagyományainak felelevenítése és ápolása, hazai élőhelyek feltárása és védelme, a szarvasgomba termesztésének fellendítése, ültetvényes szaporításénak referencia mintaterületeken történő bemutatása, tudományos kutatások végzése, a hazai körülményekhez alkalmazkodó termesztési mód kidolgozása, kulturális rendezvényekhez alkalmazkodó termesztési mód kidolgozása, kulturális rendezvények szervezése a szarvasgomba gyűjtésének, termesztésének és fogyasztásának népszerűsítése céljából,. együttműködés más hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, természetvédelmi hatóságokkal, szakmai érdekképviselet, az alapszabály I/3. pontja szerint.,


... >>

Kissolti Nyugdíjas Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

6320 Solt, Nagymajori út 24.
képviselő: Hegedűs Józsefné elnök
A működési területén élő hátrányos helyzetben, vagy egyedül élő idősekről és gyermekekről való gondoskodás, rendszeres látogatás, kisebb anyagi támogatás formájában. Az Egyesület feladatának tekinti azt is, hogy az ilyen helyzetben lévőkre felhívja azon intézmények és szervezetek figyelmét, akiknek feladata az állami vagy önkormányzati támogatás nyújtása. Az Egyesület feladatának tekinti az egészségileg rászorulók gyógyüdülésének szervezését, valamint szakember irányításával gyógytorna szervezését. Kirándulások, színház-, hangverseny-, kiállítás látogatások szervezése idősek részére. Régi helyi hagyományok felelevenítése, főleg kézimunka, népdal, népi játékok területén. E tevékenységbe az Egyesület az iskolás és óvodás korú gyermekeket is be kívánja vonni, hogy az Egyesület idős tagjai őket is megismertessék ezekkel a hagyományokkal, s így biztosítsák azok tovább élését. Író-olvasó találkozók szervezése, képző- és népi iparművészeti kiállítások szervezése. Országgyűlési és önkormányzati képviselő bevonásával beszélgetések szervezése, főleg az időseket érintő aktuális politikai kérdésekről. Régi közterületek, tavak, terek, parkok óvása, gondozása, a tavak élővilágának óvása, állatok téli etetése. Rendszeres séták szervezésével felmérni a lakókörnyezetben lévő szabálytalan szemét- lerakó helyeket, jelezni ezt az Önkormányzat intézkedésre hivatott szervének, felhívni az embereket a lakókörnyezetük tisztán tartására, az Egyesület tagjainak személyes példamutatásával is. Évenként legalább kétszer tisztasági hetet szervez az Egyesület, jutalmazza a környezet tisztasága érdekében legtöbbet tevőket. Az Egyesület helyiségében rendszeres sport foglalkozások szervezése, mely a tagok korához és egészségi állapotához igazodik. Kerékpáros és gyalog túrákat szervez az Egyesület a város alapos megismerése érdekében, melyet a résztvevők a természet-, és állat védelemre is felhasználnak. ... >>

Soltért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

6320 Solt, Béke tér 1.
képviselő: Mucsi Józsefné titkár, Németh József kuratóriumi elnök, Zentai Gábor Péterné képviselő
A település fejlesztése, a tehetséges fiatalok továbbtanulásának elősegítése, az arra érdemes természetes és jogi személyek támogatása. ... >>

Solti Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

6320 Solt, Galamb utca 22/A.
képviselő: Ács József elnök
Kortárs művészek által csoportosan, vagy egyénileg létrehozott kulturális és művészeti események szervezése, segítése, támogatása, lebonyolítása Magyarországon, és/vagy külföldön. Az egyesület tagjaiként szereplő pályakezdő és professionális művészek összefogása. Az egyesület képzőművészeti műhelyének és klubjának kialakítása- működtetése, valódi, értékteremtő kulturális élet megteremtése. A művészeti élet támogatása országszerte és külföldön. Symposium jellegű párbeszédek folyamatos ösztönzése, kiállítások, előadások, akciók szervezése. Művészeti terápiás és preventív jellegű foglalkozások szervezése, segítése a vizuális nevelés jegyében, a művészeti értékek felhasználásával bármely korosztálynak, de elsősorban a gyermekek és az ifjúság hátrányos helyzetű csoportjainak. Környezet- állat- és természetvédelmi akciók, események létrehozása, támo-gatása és rendezése. Az egyesület munkájában résztvevők szakmai továbbképzése. Tanfolyamok szervezése. Külföldi partnerkapcsolatok létrehozása, gondozása a világ minden táján, de különösen a környező országokban. A kulturális élet területén a hazai módszerek felhasználása, továbbfejlesztése és külföldön bevált módszerek átvétele új, egyéni módszerek kialakításával. Művészi értékeink megvédése, új művészi értékek létrehozása és ezek nyilvánosságának biztosítása. Átfogó információs rendszer működtetése. Információ áramoltatás, folyóirat, és egyéb kiadványok létrehozása, határon túli művészekkel való kapcsolattartás. Magyarország ifjúsági és kulturális életének támogatása, szervezése. ... >>

Természet és Környezetvédők Solti Egyesülete

(természetvédelem,egyéb)

6320 Solt, Petőfi utca 3.
képviselő: Kacziba Lajosné elnök ... >>

Természetesen Egyesület

(természetvédelem,oktatási)

6320 Solt, Gyöngyvirág utca 18.
képviselő: Szondi Miklós elnök
Szervezeti keretet biztosítani azoknak, akik ismeretterjesztéssel, figyelemfelkeltéssel, tájékoztatással és példamutatással tenni akarnak azért, hogy minél több ember összhangban éljen a természettel. ... >>
1. oldal