Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Solt sport civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Aranykulcs Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

6320 Solt, Aranykulcs tér 7.
képviselő: Andrási Bálint elnök
A természet és halállomány védelme. A horgász szakismeret terjesztése, általánossá tétele. Horgászversenyek, horgásztúrák, horgásztalálkozók szervezése. A sporthorgászat, mint aktív pihenés/szórakozás, kikapcsolódás/népszerűsítése. A tagság érdekeinek képviselete kifelé, önkormányzat, vízkezelő stb. vonatkozásában. Adminisztratív tevékenység gyakorlá-sa. A tagok horgászati okmányokkal való ellátása (horgászjegyek, napi jegyek, területi enge-délyek stb.). A horgász közélet szervezése: közgyűlés. Más testületi szervek ülései, társa-dalmi munka kollektív kirándulás, táborozás stb. Együttműködés, kapcsolattartás szervezé-se/vízirendőrséggel, vízkezelővel, önkormányzattal, APEH-el, szövetséggel, természetvé-delmi szervekkel, társegyüttesekkel stb./ Segíteni a horgászvizek hasznosítóit és a hatósá-gokat az orvhorgászat megelőzésében, felszámolásában. ... >>

Kis-Solti Gyermekekért Alapítvány

(sport,oktatási)

6320 Solt, Nagymajori u.24.
képviselő: Lengyelné Szeidl Anna kuratóriumi elnök
A sportolásban és a tanulémányi munkában kiemelten jó eredményt elérő tanulók jutalmazása, a nevelő-oktató munka fejlesztésének segítése, speciális szakmai továbbképzések támogatása, szakemberek alkalmi segítségének igénybevétele. Tárgyi feltételek biztosítása, megfelelő támogatása. A gyeremekek biztonságos közlekedésének elősegítése. A zenei oktatás beindításának előmozdítása. A gyermekek úszásoktatásának elősegítése. A fenti célok érdekében hatékony szervezői ösztönző és felvilágosító tevékenység folytatása, valamint az anyagi források összegyűjtése. ... >>

Kissolti Nyugdíjas Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

6320 Solt, Nagymajori út 24.
képviselő: Hegedűs Józsefné elnök
A működési területén élő hátrányos helyzetben, vagy egyedül élő idősekről és gyermekekről való gondoskodás, rendszeres látogatás, kisebb anyagi támogatás formájában. Az Egyesület feladatának tekinti azt is, hogy az ilyen helyzetben lévőkre felhívja azon intézmények és szervezetek figyelmét, akiknek feladata az állami vagy önkormányzati támogatás nyújtása. Az Egyesület feladatának tekinti az egészségileg rászorulók gyógyüdülésének szervezését, valamint szakember irányításával gyógytorna szervezését. Kirándulások, színház-, hangverseny-, kiállítás látogatások szervezése idősek részére. Régi helyi hagyományok felelevenítése, főleg kézimunka, népdal, népi játékok területén. E tevékenységbe az Egyesület az iskolás és óvodás korú gyermekeket is be kívánja vonni, hogy az Egyesület idős tagjai őket is megismertessék ezekkel a hagyományokkal, s így biztosítsák azok tovább élését. Író-olvasó találkozók szervezése, képző- és népi iparművészeti kiállítások szervezése. Országgyűlési és önkormányzati képviselő bevonásával beszélgetések szervezése, főleg az időseket érintő aktuális politikai kérdésekről. Régi közterületek, tavak, terek, parkok óvása, gondozása, a tavak élővilágának óvása, állatok téli etetése. Rendszeres séták szervezésével felmérni a lakókörnyezetben lévő szabálytalan szemét- lerakó helyeket, jelezni ezt az Önkormányzat intézkedésre hivatott szervének, felhívni az embereket a lakókörnyezetük tisztán tartására, az Egyesület tagjainak személyes példamutatásával is. Évenként legalább kétszer tisztasági hetet szervez az Egyesület, jutalmazza a környezet tisztasága érdekében legtöbbet tevőket. Az Egyesület helyiségében rendszeres sport foglalkozások szervezése, mely a tagok korához és egészségi állapotához igazodik. Kerékpáros és gyalog túrákat szervez az Egyesület a város alapos megismerése érdekében, melyet a résztvevők a természet-, és állat védelemre is felhasználnak. ... >>

Solti Atlétikai Club

(sport,oktatási,kulturális)

6320 Solt, Liget u. 2/a.
képviselő: Martinovics Mihály alelnök, Nitsch József elnök
Az Egyesület célja, közhasznú szervezetként, a sport és a közösségi élet eszközeivel az egészséges életmód elősegítése. Ennek megvalósítása érdekében az Egyesület: Solt Város Lakossága sport iránti igényét szervezett formában kielégíti. A lakosság ?kiemelten az ifjúság ? részére nevelést, oktatását, képességfejlesztést és ismeretterjesztést folytat, ennek során a sport tevékenység mellett kulturális és ismeretterjesztő rendezvények, kiállítások csoportos látogatását végzi. Az egészség megőrzés érdekében népszerűsíti a sportot. Cselgáncs- és sakkoktatást folytat felnőtteknek, gyerekeknek. A tehetséges fiatalokat, szervezett formában, versenyezteti, ezzel utánpótlást nevel a magyar sport részére. Ennek érdekében versenyekre utaztatást és sportszolgáltatást végez. Judo (cselgáncs)- és sakk- szakosztályt működtet. ... >>

Solti Dunai Vizisport Testedző Egyesület

(sport)

6320 Solt, Ady E. u. 15.
képviselő: Dudás László ... >>

Solti Értékőrző Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6320 Solt, Kossuth utca 32.
képviselő: Árizs Lajos elnökhelyettes, Barta Ferenc elnök
A gyerekek, az óvodás korú gyermekek nevelése, alapfokú oktatása, felkészítése a későbbi tanulmányaik végzésére, valamint a nevelésen keresztül való szórakozásuk, sport és egyéb tevékenységük elősegítése és biztosítása. ... >>

Solti Futball Club

(sport)

6320 Solt, Kecskeméti út 36.
képviselő: Kerti István alelnök, Kiliti István elnök
Solt város labdarúgó sportja színvonalának emelése, csapatok fenntartása, pálya üzemeltetése, a helyi labdarúgó sport támogatása. Reklámtevékenység a Solti Futball Club fenntartása, illetve üzemeltetése. ... >>

Solti Kék-Duna Sportegyesület

(sport)

6320 Solt, Toldi M. u. 1.
képviselő: Will-Müller Krisztina elnök ... >>

Solti Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6320 Solt, Mester u. 16.
képviselő: Kunfalvi Adrienn kuratóriumi elnök, Szabóné Fodor Éva gazdasági vezető, Szamekné Molnár Mónika kuratóriumi titkár
A nevelői- oktatói munka fejlesztésének segítése, speciális szakmai tobábbképzéseken való részvétel a községben nem működő óvodásokat szolgáló szemberek alkalmi segítségének igénybe vétele. - Ösztöndíj vagy egyéb anyagi támogatás formájában segítség nyújtása azon fiataloknak, akik élethivatásuknak az óvónői pályát válasszák tanulmányaik során, anyagi támogatása olyan óvodás személy szülei részére, akik csak igen nagy erőfeszítéssel, vagy egyáltalán nem tudják előteremteni az óvodai költségeket. - A tárgyi feltételek biztosítása megfelelő támogatással, így pld. foglalkoztatási eszközök beszerzése, szakmai könyvtár bővítése, az óvodások életkorának megfelelő színvonalak környezet kialakítása, kultúrális, sport, ünnepi és egyéb rendezvények támogatása. ... >>

Solti Petőfi Nyugdíjas Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

6320 Solt, Katona J. utca 25.
képviselő: Sántáné Szabó Margit elnök, Szabó Jánosné elnökhelyettes
A működési területén élő hátrányos helyzetben vagy egyedül élő idősekről és gyermekekről való gondoskodás rendszeres látogatása, kisebb támogatás formájában. Az egyesület feladatának tekinti azt is, hogy ilyen helyzetben lévőkre felhívja azon intézmények és szervezetek figyelmét, akiknek feladata az állami vagy önkormányzati támogatás nyújtása. Az egyesület feladatának tekinti az egészségileg rászorulók gyógyüdülésének szervezését, valamint szakember irányításával - gyógytorna szervezését., Kirándulások, színház-, hangverseny-, kiállítás látogatások szervezése idősek részére. Régi helyi hagyományok felelevenítése, főleg kézimunka, népdal, népi játékok területén. E tevékenységbe az egyesület az iskolás és óvodás korú gyermekeket is be kívánja vonni, hogy az egyesület idős tagjai őket is megismertessék ezekkel a hagyományokkal és így biztosítsák azok továbbélését., Író-olvasó találkozók szervezése, képző-és népi iparművészeti kiállítások szervezése., Országgyűlés és önkormányzati képviselő bevonásával beszélgetések szervezése, főleg az időseket érintő aktuális politikai kérdésekről., Régi közterületek, tavak, terek, parkok óvása, gondozása, állatok téli etetése., Rendszeres séták szervezésével felmérni a lakókörnyezetben lévő szabálytalan szemétlerakó helyeket, jelezni ezt az Önkormányzat intézkedésre hivatott szervének, felhívni az embereket a lakó-környezetük tisztántartására, az egyesület tagjainak személyes példamutatásával is., Évenként legalább két-szer tisztasági hetet szervez az egyesület, jutalmazza a környezet tisztasága érdekében legtöbbet tevőket., Az egyesület helyiségében rendszeres sport foglalkozások szervezése, mely a tagok korához és egészségi állapotához igazodik. Kerékpáros és gyalog túrákat szervez az egyesület a város alapos megismerése érdekében, melyet a résztvevők a ter-mészet-, és állatvédelemre is felhasználnak. ... >>

Solti Teniszbarátok Egyesülete

(sport,oktatási)

6320 Solt, Zrínyi M. u. 13.
képviselő: Gyetvai Imre
Solt város lakosságának tenisz-sport iránti igényének szervezett formában történő kielégítése, szabadidős tenisz-sport, teniszbajnokságok szervezése, tenisz-oktatás felnőtteknek, gyerekeknek. ... >>

Solti Tornádó Sportegyesület

(sport)

6320 Solt, Toldi Miklós utca 1.
képviselő: Sáfár Csaba elnök
Az Egyesület célja a Solt és környékén élő, elsősorban sérült fiataljainak sporttevékenységének szervezése, illetve a sporttevékenységük feltételeinek a megteremtése, melynek keretein belül az egyesület a sérült fiatalok sportolási lehetőségét fejleszti, a versenyszerű sportolási lehetőségeket biztosítja, a sérült fiatalok körében a sport, a szabadidő mozgással történő eltöltésének népszerűsítése, a sportszerű magatartás megtanítása céljára alakult. Az egyesület ? céljai megvalósításának érdekében ? támogatásukat igényelve, együttműködik a helyi és területi állami és önkormányzati szervekkel, gazdálkodó, érdekképviseleti- és sportszervezetek-kel, valamint Solt sportszerető közösségével. A sportegyesület elfogadja vagy támogatja a fogyatékosok sportjának bármely mozgalmát, így a Speciális Olimpiát is. ... >>

Solti Vécsey Vadásztársaság

(sport)

6320 Solt, Kossuth u. 1.
képviselő: Gál József ... >>
1. oldal