Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Solt intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

Kissolti Nyugdíjas Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

6320 Solt, Nagymajori út 24.
képviselő: Hegedűs Józsefné elnök
A működési területén élő hátrányos helyzetben, vagy egyedül élő idősekről és gyermekekről való gondoskodás, rendszeres látogatás, kisebb anyagi támogatás formájában. Az Egyesület feladatának tekinti azt is, hogy az ilyen helyzetben lévőkre felhívja azon intézmények és szervezetek figyelmét, akiknek feladata az állami vagy önkormányzati támogatás nyújtása. Az Egyesület feladatának tekinti az egészségileg rászorulók gyógyüdülésének szervezését, valamint szakember irányításával gyógytorna szervezését. Kirándulások, színház-, hangverseny-, kiállítás látogatások szervezése idősek részére. Régi helyi hagyományok felelevenítése, főleg kézimunka, népdal, népi játékok területén. E tevékenységbe az Egyesület az iskolás és óvodás korú gyermekeket is be kívánja vonni, hogy az Egyesület idős tagjai őket is megismertessék ezekkel a hagyományokkal, s így biztosítsák azok tovább élését. Író-olvasó találkozók szervezése, képző- és népi iparművészeti kiállítások szervezése. Országgyűlési és önkormányzati képviselő bevonásával beszélgetések szervezése, főleg az időseket érintő aktuális politikai kérdésekről. Régi közterületek, tavak, terek, parkok óvása, gondozása, a tavak élővilágának óvása, állatok téli etetése. Rendszeres séták szervezésével felmérni a lakókörnyezetben lévő szabálytalan szemét- lerakó helyeket, jelezni ezt az Önkormányzat intézkedésre hivatott szervének, felhívni az embereket a lakókörnyezetük tisztán tartására, az Egyesület tagjainak személyes példamutatásával is. Évenként legalább kétszer tisztasági hetet szervez az Egyesület, jutalmazza a környezet tisztasága érdekében legtöbbet tevőket. Az Egyesület helyiségében rendszeres sport foglalkozások szervezése, mely a tagok korához és egészségi állapotához igazodik. Kerékpáros és gyalog túrákat szervez az Egyesület a város alapos megismerése érdekében, melyet a résztvevők a természet-, és állat védelemre is felhasználnak. ... >>

Solti Értékőrző Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6320 Solt, Kossuth utca 32.
képviselő: Árizs Lajos elnökhelyettes, Barta Ferenc elnök
A gyerekek, az óvodás korú gyermekek nevelése, alapfokú oktatása, felkészítése a későbbi tanulmányaik végzésére, valamint a nevelésen keresztül való szórakozásuk, sport és egyéb tevékenységük elősegítése és biztosítása. ... >>

Solti Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6320 Solt, Mester u. 16.
képviselő: Kunfalvi Adrienn kuratóriumi elnök, Szabóné Fodor Éva gazdasági vezető, Szamekné Molnár Mónika kuratóriumi titkár
A nevelői- oktatói munka fejlesztésének segítése, speciális szakmai tobábbképzéseken való részvétel a községben nem működő óvodásokat szolgáló szemberek alkalmi segítségének igénybe vétele. - Ösztöndíj vagy egyéb anyagi támogatás formájában segítség nyújtása azon fiataloknak, akik élethivatásuknak az óvónői pályát válasszák tanulmányaik során, anyagi támogatása olyan óvodás személy szülei részére, akik csak igen nagy erőfeszítéssel, vagy egyáltalán nem tudják előteremteni az óvodai költségeket. - A tárgyi feltételek biztosítása megfelelő támogatással, így pld. foglalkoztatási eszközök beszerzése, szakmai könyvtár bővítése, az óvodások életkorának megfelelő színvonalak környezet kialakítása, kultúrális, sport, ünnepi és egyéb rendezvények támogatása. ... >>

Solti Petőfi Nyugdíjas Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

6320 Solt, Katona J. utca 25.
képviselő: Sántáné Szabó Margit elnök, Szabó Jánosné elnökhelyettes
A működési területén élő hátrányos helyzetben vagy egyedül élő idősekről és gyermekekről való gondoskodás rendszeres látogatása, kisebb támogatás formájában. Az egyesület feladatának tekinti azt is, hogy ilyen helyzetben lévőkre felhívja azon intézmények és szervezetek figyelmét, akiknek feladata az állami vagy önkormányzati támogatás nyújtása. Az egyesület feladatának tekinti az egészségileg rászorulók gyógyüdülésének szervezését, valamint szakember irányításával - gyógytorna szervezését., Kirándulások, színház-, hangverseny-, kiállítás látogatások szervezése idősek részére. Régi helyi hagyományok felelevenítése, főleg kézimunka, népdal, népi játékok területén. E tevékenységbe az egyesület az iskolás és óvodás korú gyermekeket is be kívánja vonni, hogy az egyesület idős tagjai őket is megismertessék ezekkel a hagyományokkal és így biztosítsák azok továbbélését., Író-olvasó találkozók szervezése, képző-és népi iparművészeti kiállítások szervezése., Országgyűlés és önkormányzati képviselő bevonásával beszélgetések szervezése, főleg az időseket érintő aktuális politikai kérdésekről., Régi közterületek, tavak, terek, parkok óvása, gondozása, állatok téli etetése., Rendszeres séták szervezésével felmérni a lakókörnyezetben lévő szabálytalan szemétlerakó helyeket, jelezni ezt az Önkormányzat intézkedésre hivatott szervének, felhívni az embereket a lakó-környezetük tisztántartására, az egyesület tagjainak személyes példamutatásával is., Évenként legalább két-szer tisztasági hetet szervez az egyesület, jutalmazza a környezet tisztasága érdekében legtöbbet tevőket., Az egyesület helyiségében rendszeres sport foglalkozások szervezése, mely a tagok korához és egészségi állapotához igazodik. Kerékpáros és gyalog túrákat szervez az egyesület a város alapos megismerése érdekében, melyet a résztvevők a ter-mészet-, és állatvédelemre is felhasználnak. ... >>
1. oldal