Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Siklós természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Dr. Horváth Béla Környezetvédő és Érdekvédő Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7800 Siklós, Kossuth tér 3.
képviselő: elnök Becze Gábor
A természetes és épített környezet védelme; a természetes környezet védelmére nevelés; az emberek szemléletének átalakításában részvétel; környezetvédelmi eljárások népszerűsítése; abban való közvetlen részvétel; a környezetvédelem érdekében akciók kezdeményezése és részvétel ilyen akciókban; az állampolgárok ismeretszerzésének, művelődésének elősegítése érdekében Népfőiskola, Teleház létrehozása és működtetése, egyes állami és önkormányzati feladatokat átvállalva; gyermek és ifjúsági állampolgári jogok érvényre juttatása, védelme; Diák Önkormányzat létrehozása Siklóson és térségében; ennek érdekében önálló szekció működtetése, ismeretszerzés és művelődés, drogellenes munka, egyes állami és önkormányzati feladatokat átvállalva; hátrányos helyzetű állampolgárok képzése, továbbképzése, munkahelyhez segítése. Az állatvédelmi törvények betartásának elősegítése, akciók szervezése az állatok életének megmentése. ... >>

Siklós és Vidéke Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

7800 Siklós,
képviselő: elnök Kóródi János
a tagok részére kedvező horgászlehetőségek biztosítása, melyben a tagsággal rendelkező horgászok megkülönböztetés nélkül, önálló döntésük alapján vesznek részt. Ez a jog a tagsági viszonyon alapuló társadalmi szervezet minden tagját egyaránt megilleti. Az egyesület demokratikus, önkormányzati elven alapuló működésének a biztosítása mellett a tagok jogai és köteleességei érvényesülésének az elősegítése, a horgászérdekek képviselete. Horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A horgászoknak az alkotmányos rend, a törvények és más jogszabályok, a társadalmi együttélés valamint a horgászerkölcs szabályainak a tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

Siklós Judójáért Alapítvány

(sport,természetvédelem)

7800 Siklós, Hajdu István utca 20.
képviselő: kuratóriumi elnök Szigetvári Zsolt Csaba, kuratóriumi elnökhelyettes Császár Gergely
Az alapítvány székhelyén judósporttal foglalkozni kívánó természetes és jogi személyek sporttevékenységének támogatása. ... >>

Siklós Kistérségi Egyesület

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7800 Siklós, Kossuth tér 3.
képviselő: alelnök Horváth József, alelnök Pólya Márton, elnök Hoffmann Kálmán
a kistérség gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődését, felzárkózását, esélyegyenlőség megteremtését biztosított civil bázis létrehozásának elősegítése. Működésük szakmai támogatása, koordinálása, érdekeik védelme, hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése. Az állampolgári jogok biztosításának, érdekvédelmének képviselete. Nők, ifjúság körében speciális problémák feltárása, megoldáskeresés. Tenkes Népfőiskola és az Ifjúsági Információs Pont működtetésének támogatása. Természetes környezet megtartása, az épített környezet megőrzése a jövő nemzedék számára. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatásának elősegítése. Egészség megőrzése, betegségmegelőzés, egészséges életmód népszerűsítése. ... >>

Siklósért Megalkuvás Nélkül Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7800 Siklós, Zenthe Ferenc tér 12.
képviselő: elnök Jandura Károly
Siklós város erkölcsi, gazdasági, kulturális fejlesztésének és megújulásának megteremtését elősegíteni. Demokratikus értékeken nyugvó - egyesület tagjai számára is biztosított ? közéleti szerepvállalás lehetőségén keresztül a korrupciómentes, átlátható és mindeni számára nyilvános gazdálkodás megteremtését erősítse. Az emberi méltóságon és felelősségvállaláson alapuló, munka becsületének és az egyéni, valamint közösségi jogokat biztosító elveken nyugvó helyi közösségek és családok megerősítését támogassa. A település kulturális tevékenységének alakításában részvétel, a hagyományőrzés, a kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolásának elősegítésével, a helyi amatőr művészek felkarolásával. Siklós város természetes környezetének megóvásán keresztül egy környezetbarát, egészséges, élhető város létrejöttét támogassa. Siklós város szervezeteinek, közösségeinek és lakóinak összetartó erejének növelését elősegítse. ... >>

Siklósi "Táncsics" Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

7800 Siklós, Harkányi út 37.
képviselő: elnök Pataki István
az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel szakszerű vadgazdálkodással, együttműködési megállapodások kötésével és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítani, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett lőtt vadat értékesíteni. A vadásztársaság további célja a környezetvédelmi szempontoknak fokozott érvényre juttatása és tervszerű gazdálkodás révén a vadászat feltételei megteremtésének elősegítése. ... >>

Siklósi Vár- és Múzeumbaráti Kör

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7800 Siklós, Vajda János tér 8.
képviselő: elnök dr. Simor Ferenc, elnökhelyettes Tóthné Botz Györgyi, titkár Benedekné Kovács Zsuzsanna
Siklóson és vonzáskörzetében a hely-, nép- és honismereti munkában tevékenykedő egyének és közösségek, felnőtt és ifjúsági csoportok, szerveződések, iskolai szakkörök összefogása és szakmai támogatása. A szülőföld, a lakó- és munkahely, szűkebb és tágabb haza történetének, természeti és gazdasági értékeinek, népéletének kulturális hagyományainak megismerése és megismertetése, tiszteletének és gyarapításának szolgálata. ... >>

Tenkes Természetbarát Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7800 Siklós, Arany J. utca 20.
képviselő: elnök Andrasek Csaba
A Villányi hegység természeti erőforrásainak megóvása és fejlesztése. Tudatos ökológiai környezetfejlesztés és fenntartás. A helyi környezet- és természetvédelmi tevékenységek összehangolása, a természeti környezet megőrzésében a térségi együttműködés generálása.
Részvétel a térség természet- és környezetvédő programjaiban, összhangteremtés a térségi önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek és egyéb lakossági kezdeményezések között.
A lakosság megfelelő szintű informáltságának elősegítése, a környezet- és természetvédelmi vonatkozású szemlélet fejlesztése; az egészséges életmódra nevelés a természetben való aktív természetjárás népszerűsítésével.
A természetben való aktív természetjárás, népszerűsítése az ifjúsági korosztályok számára; a természetjárás és a természetvédelem megismertetése és megszerettetése; erdeink tisztaságának és épségének megőrzése (erdőtakarítások és forrástisztítások keretében), valamint a védett természeti értékeink megóvása, a helyi flóra és fauna védelme, a fentiekhez fűződő érdekek megfogalmazása és képviselete.
A turisztikai, természetjáró események (teljesítménytúrák, túraversenyek, táborok, találkozók, nyílt túrák) szervezése, lebonyolítása, ezeken való részvétel során a térség képviselete; a jelzett turistaút-hálózat, és más turisztikai berendezések létrehozása (például pihenőhelyek, élménypontok kialakítása, tájékoztató táblák elhelyezése, kulcsosház létesítése, stb.), ezek fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése; közreműködés új, jelzett turistautak létrehozásában; meglévő turistaútvonalak gondozása. Különböző fejlesztési célok, programok finanszírozási lehetőségeinek a feltárása a bevonható partnerek körével együtt. ... >>
1. oldal